Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fareston (toremifene) – Myyntipäällysmerkinnät - L02BA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Lääkkeen nimiFareston
ATC-koodiL02BA02
Lääkeainetoremifene
ValmistajaOrion Corporation

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS, 30 TABLETTIA

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Fareston 60 mg tabletit toremifeeni

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 tabletti sisältää toremifeenisitraattia vastaten 60 mg toremifeenia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: sisältää laktoosia. Lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

ORION CORPORATION

Orionintie 1

FIN-02200 ESPOO

SUOMI

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/004/001

13.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Eränumero

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Fareston 60 mg

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS, 100 TABLETTIA

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Fareston 60 mg tabletit toremifeeni

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää toremifeenisitraattia vastaten 60 mg toremifeenia

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: sisältää laktoosia. Lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

100tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

ORION CORPORATION

Orionintie 1

FIN-02200 ESPOO

SUOMI

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/96/004/002

13.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Eränumero

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Fareston 60 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Fareston 60 mg tabletit toremifen.

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

ORION CORPORATION

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä