Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galafold (migalastat hydrochloride) – Myyntipäällysmerkinnät - Amicus Therapeu

Updated on site: 07-Oct-2017

Lääkkeen nimiGalafold
ATC-koodiAmicus Therapeu
Lääkeainemigalastat hydrochloride
ValmistajaAuthorised

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Galafold 123 mg, kovat kapselit migalastaatti

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kapseli sisältää migalastaattihydrokloridia, joka vastaa 123 mg migalastaattia

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 kovaa kapselia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Otetaan tyhjään vatsaan vähintään kaksi tuntia ennen ruokailua tai ruokailun jälkeen, samaan aikaan joka päivä.

Nielaise kapselit kokonaisina. Älä leikkaa, murskaa tai pureskele kapseleita. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

Ota Galafold-kapseli joka toinen päivä ja paina läpipainoliuskan merkkiympyrä alas päivinä, jolloin et ota Galafoldia.

Avaamisohjeet

1.PAINA vasemmalle oleva liuska alas ja pidä sitä alhaalla

2.VEDÄ oikealla oleva kortti ulos

3.TYÖNNÄ kapseli folion läpi

4.TYÖNNÄ kortti takaisin pidikkeeseen

Pakkausselosteen saa näkyviin lukemalla seuraavan koodin.

QR-koodi lisätään + www.galafoldsmpc.co.uk

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Amicus Therapeutics UK Ltd

Phoenix House,

Oxford Road,

Tatling End,

Gerrards Cross,

Buckinghamshire

SL9 7AP

Yhdistynyt kuningaskunta

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1082/001

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Galafold 123 mg, kovat kapselit

VÄLIPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOLIUSKA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Galafold 123 mg, kovat kapselit migalastaatti

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Amicus Therapeutics UK, Ltd

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4.ERÄNUMERO

Erä:

5.MUUTA

Katso lisäohjeet pakkausselosteesta.

Paina merkkiympyrät alas päivinä, jolloin et ota Galafoldia.

Galafold otetaan joka toinen päivä.

Aloituspäivämäärä:

VÄLIPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

4. ERÄNUMERO

Erä:

5. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä