Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – Myyntipäällysmerkinnät - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Lääkkeen nimiGanfort
ATC-koodiS01ED51
Lääkeainebimatoprost / timolol
ValmistajaAllergan Pharmaceuticals Ireland

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

YHDEN PULLON PAHVIKOTELO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos bimatoprosti/timololi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml liuosta sisältää 0,3 mg bimatoprostia ja 5 mg timololia (vastaten 6,8 mg timololimaleaattia).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Bentsalkoniumkloridi, natriumkloridi, dinatriumfosfaattiheptahydraatti, sitruunahappomonohydraatti, suolahappo tai natriumhydroksidi (pH:n säätöön), puhdistettu vesi

Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Silmätipat, liuos, 3 ml

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Silmään.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Ota piilolasit pois ennen lääkkeen käyttöä.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Hävitä neljän viikon kuluttua avaamisesta.

Avattu:

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irlanti

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/340/001

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

GANFORT

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOLMEN PULLON PAHVIKOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos bimatoprosti/timololi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml liuosta sisältää 0,3 mg bimatoprostia ja 5 mg timololia (vastaten 6,8 mg timololimaleaattia).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Bentsalkoniumkloridi, natriumkloridi, dinatriumfosfaattiheptahydraatti, sitruunahappomonohydraatti, suolahappo tai natriumhydroksidi (pH:n säätöön), puhdistettu vesi

Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Silmätipat, liuos, 3 x 3 ml

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Silmään.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Ota piilolinssit pois ennen lääkkeen käyttöä.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Hävitä neljän viikon kuluttua avaamisesta.

Avattu (1)

Avattu (2)

Avattu (3)

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/340/002

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

GANFORT

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

PULLO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos bimatoprosti/timololi

Silmään

2.ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Erä

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

3 ml

6.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT PUSSI, JOKA SISÄLTÄÄ 5 KERTA-ANNOSPAKKAUKSEN LIUSKAN

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa bimatoprosti/timololi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml liuosta sisältää 0,3 mg bimatoprostia ja 5 mg timololia (vastaten 6,8 mg timololimaleaattia).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, dinatriumfosfaattiheptahydraatti, sitruunahappomonohydraatti, suolahappo tai natriumhydroksidi (pH:n säätöön), puhdistettu vesi

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Silmätipat, liuos 5 x 0,4 ml

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Silmään.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Kerta-annospakkaukset on käytettävä 7 vuorokauden kuluessa pussin avaamisesta.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä kerta-annospakkaukset pussissa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitä avattu kerta-annospakkaus välittömästi käytön jälkeen.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/340/003-005

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

Vain yhtä käyttökertaa varten

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIKOTELO PUSSILLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 KERTA-ANNOSPAKKAUKSEN LIUSKAN

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkauksessa bimatoprosti/timololi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml liuosta sisältää 0,3 mg bimatoprostia ja 5 mg timololia (vastaten 6,8 mg timololimaleaattia).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, dinatriumfosfaattiheptahydraatti, sitruunahappomonohydraatti, suolahappo tai natriumhydroksidi (pH:n säätöön) ja puhdistettu vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Silmätipat, liuos 5 x 0,4 ml

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Silmään.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä kerta-annospakkaukset pussissa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitä avattu kerta-annospakkaus välittömästi käytön jälkeen.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/340/003

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

Vain yhtä käyttökertaa varten

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

GANFORT-kerta-annos

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIKOTELO, JOKA SISÄLTÄÄ 30 KERTA-ANNOSPAKKAUSTA (6 PUSSIA, JOTKA SISÄLTÄVÄT KUKIN 5 KERTA-ANNOSPAKKAUSTA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa bimatoprosti/timololi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml liuosta sisältää 0,3 mg bimatoprostia ja 5 mg timololia (vastaten 6,8 mg timololimaleaattia).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, dinatriumfosfaattiheptahydraatti, sitruunahappomonohydraatti, suolahappo tai natriumhydroksidi (pH:n säätöön), puhdistettu vesi

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Silmätipat, liuos 30 x 0,4 ml

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Silmään.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä kerta-annospakkaukset pussissa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitä avattu kerta-annospakkaus välittömästi käytön jälkeen.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/340/004

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

Vain yhtä käyttökertaa varten

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

GANFORT-kerta-annos

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIKOTELO, JOKA SISÄLTÄÄ 90 KERTA-ANNOSPAKKAUSTA (18 PUSSIA, JOTKA SISÄLTÄVÄT KUKIN 5 KERTA-ANNOSPAKKAUSTA)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkauksessa bimatoprosti/timololi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml liuosta sisältää 0,3 mg bimatoprostia ja 5 mg timololia (6,8 mg timololimaleaattia).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, dinatriumfosfaattiheptahydraatti, sitruunahappomonohydraatti, suolahappo tai natriumhydroksidi (pH:n säätöön) ja puhdistettu vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Silmätipat, liuos 90 x 0,4 ml

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Silmään.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä kerta-annospakkaukset pussissa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitä avattu kerta-annospakkaus välittömästi käytön jälkeen.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/340/005

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

Vain yhtä käyttökertaa varten

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

GANFORT-kerta-annos

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

KERTA-ANNOSPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

GANFORT bimatoprost/timolol

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

0,4 ml

6. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä