Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – Pakkausseloste - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Lääkkeen nimiGanfort
ATC-koodiS01ED51
Lääkeainebimatoprost / timolol
ValmistajaAllergan Pharmaceuticals Ireland

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos bimatoprosti/timololi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä GANFORT on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät GANFORTia

3.Miten GANFORTia käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.GANFORTin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä GANFORT on ja mihin sitä käytetään

GANFORT sisältää kahta vaikuttavaa ainetta (bimatoprostia ja timololia), jotka molemmat alentavat silmänpainetta. Bimatoprosti on prostamidilääkkeisiin kuuluva prostaglandiinianalogi. Timololi on beetasalpaaja.

Silmissä on kirkasta ja vetistä nestettä, joka ruokkii silmän sisäosia. Tätä nestettä virtaa jatkuvasti ulos silmästä ja uutta nestettä valmistuu sen tilalle. Jos neste ei pääse virtaamaan ulos tarpeeksi nopeasti, silmänsisäinen paine nousee ja voi lopulta vaurioittaa näköä (glaukooma-niminen sairaus). GANFORT vähentää nesteen tuotantoa ja myös lisää ulosvirtaavan nesteen määrää. Tämä alentaa silmänsisäistä painetta.

GANFORT-silmätippoja käytetään korkean silmänpaineen hoitoon aikuisille ja vanhuksille. Korkea silmänpaine voi aiheuttaa silmänpainetautia eli glaukoomaa. Lääkäri määrää sinulle GANFORT- silmätippoja, jos pelkästään beetasalpaajia tai prostaglandiinianalogeja sisältävät silmätipat eivät ole tehonneet.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät GANFORTia

Älä käytä GANFORT-silmätippoja

-jos olet allerginen bimatoprostille, timololille, beetasalpaajille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

-jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut hengityselinten vaivoja, kuten astmaa, vaikea pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus (joka saattaa aiheuttaa hengityksen vinkumista, hengitysvaikeutta ja/tai jatkuvaa yskää)

-jos sinulla on sydänvaivoja, kuten hidas sydämensyke, sydänkatkos tai sydämen vajaatoimintaa.

Varoitukset ja varotoimet

Ennen GANFORT-hoidon aloittamista, kerro lääkärille, jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut

-sepelvaltimotauti (jonka oireita voivat olla rintakipu tai kiristävä tunne rinnassa, hengästyneisyys tai tukehtumisen tunne), sydämen vajaatoiminta, matala verenpaine

-sydämen rytmihäiriöitä, kuten sydämen harvalyöntisyys

-hengitysongelmia, astmaa tai pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus

-verenkiertohäiriösairaus, kuten Raynaud'n tauti tai Raynaud'n oireyhtymä

-kilpirauhasen liikatoimintaa, sillä timololi voi peittää kilpirauhassairauden oireita

-diabetes, sillä timololi voi peittää matalan verensokerin oireita

-vaikeita allergisia reaktioita

-maksa- tai munuaisvaivoja

-silmän pinnan ongelmia

-silmämunansisäisen kerroksen irtoaminen silmänpainetta vähentävän leikkauksen jälkeen

-tunnettuja makulaturvotuksen (silmän verkkokalvon turvotus, joka johtaa näön heikentymiseen) riskitekijöitä, esimerkiksi kaihileikkaus.

Kerro lääkärille ennen kirurgista anestesiaa, että käytät GANFORT-valmistetta, sillä timololi voi muuttaa joidenkin anestesialääkkeiden vaikutuksia.

GANFORT saattaa aiheuttaa ripsien kasvua ja niiden värin tummumista sekä silmäluomen ympärillä olevan ihon tummumista. Myös silmän värikalvo saattaa tummua ajan myötä. Nämä muutokset saattavat olla pysyviä. Muutos saattaa olla näkyvämpi, jos hoidat vain toista silmää. GANFORT saattaa aiheuttaa karvankasvua, jos se pääsee kosketuksiin ihon pinnan kanssa.

Lapset ja nuoret

GANFORT-tippoja ei saa käyttää lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja GANFORT

GANFORT voi vaikuttaa käyttämiisi muihin lääkkeisiin tai muut lääkkeet voivat vaikuttaa GANFORT-tippoihin. Tämä koskee myös muita silmänpainetaudin hoitoon tarkoitettuja silmätippoja. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Kerro lääkärille, jos käytät tai aiot käyttää verenpainetta alentavia lääkkeitä, sydänlääkkeitä, diabeteslääkkeitä, kinidiiniä (jota käytetään rytmihäiriölääkkeenä ja tietyn tyyppisten malarioiden hoitoon) tai fluoksetiini- ja paroksetiini-nimisiä masennuslääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä käytä GANFORTia, jos olet raskaana, paitsi jos lääkäri suosittelee sitä siitä huolimatta.

Älä käytä GANFORTia, jos imetät. Timololi voi erittyä ihmisen rintamaitoon. Kysy lääkäriltä neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

GANFORT voi joillakin potilailla aiheuttaa näön sumenemista. Ennen ajamista tai koneiden käyttöä on odotettava näön selkenemistä.

GANFORT sisältää bentsalkoniumkloridia

GANFORT sisältää bentsalkoniumkloridi-nimistä säilöntäainetta, joka voi aiheuttaa silmä-ärsytystä. Sen tiedetään myös aiheuttavan pehmeiden piilolinssien värjäytymistä. Älä käytä GANFORT-tippoja, kun sinulla on piilolinssit paikoillaan. Odota vähintään 15 minuuttia tippojen käytön jälkeen, ennen kuin asetat piilolinssit takaisin paikoilleen.

3.Miten GANFORTia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

GANFORTia laitetaan tavallisesti yksi tippa kerran päivässä, joko aamuisin tai iltaisin, kumpaankin hoitoa tarvitsevaan silmään. Käytä samaan aikaan joka päivä.

Käyttöohjeet

Älä käytä pulloa, jos pullonkaulan suojasinetti on rikottu ennen kuin käytät valmistetta ensimmäisen kerran.

5. 1.Pese kätesi. Kallista päätäsi taaksepäin ja kohdista katseesi kattoon.

2.Vedä alaluomea varovasti alaspäin, kunnes siihen muodostuu pieni tasku.

3.Käännä pullo ylösalaisin ja purista siitä yksi tippa hoidettavaan silmään.

4.Irrota otteesi alaluomesta ja sulje silmä.

5.Pidä silmä kiinni ja paina nenänpuoleista silmänurkkaa sormella kahden minuutin ajan. Tämä auttaa estämään GANFORTia pääsemästä muualle elimistöön.

Jos tippa ei osu silmään, yritä uudelleen.

Tulehduksia välttääksesi älä anna pullon tiputuskärjen koskea silmään tai muuhun pintaan. Laita pullon korkki paikoilleen ja sulje pullo heti käytön jälkeen.

Jos käytät GANFORT-tippoja jonkin toisen silmälääkkeen kanssa, odota vähintään viisi minuuttia GANFORT-tippojen ja toisen lääkkeen käytön välillä. Käytä mahdolliset silmävoiteet ja -geelit viimeisenä.

Jos käytät enemmän GANFORTia kuin sinun pitäisi

Jos käytät GANFORTia enemmän kuin sinun pitäisi, on epätodennäköistä, että siitä koituisi sinulle mitään vakavaa vahinkoa. Tiputa seuraava annos tavalliseen aikaan. Jos olet huolissasi asiasta, keskustele siitä lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. hoitoa tarvitsevaan silmään

Jos unohdat käyttää GANFORTia

Jos unohdat käyttää GANFORTia, tiputa yksi tippa silmään heti kun muistat ja palaa sitten säännölliseen annosteluun. Älä tiputa kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat GANFORTin käytön

GANFORTia on käytettävä joka päivä, jotta hoito olisi tehokasta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Voit yleensä jatkaa tippojen käyttöä, elleivät haittavaikutukset ole vakavia. Jos olet huolissasi asiasta, keskustele siitä lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Älä lopeta GANFORTin käyttöä keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa.

GANFORTin (moni- ja/tai kerta-annosvalmisteen) käytön yhteydessä voi ilmetä seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset haittavaikutukset

Voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä Silmät

punoitus.

Yleiset haittavaikutukset

Voi esiintyä 1–9 käyttäjällä 100:sta Silmät

kirvely, kutina, pistely, sidekalvon (silmän läpinäkyvän kerroksen) ärsytys, valoherkkyys, silmäkipu, silmien rähmäisyys/kuivuus, rikantunne silmässä, pienet säröt silmän pinnassa tulehduksen yhteydessä tai ilman tulehdusta, näön sumeus, silmäluomien punoitus ja kutina, karvojen kasvu silmien ympärille, silmäluomien tummuminen, silmää ympäröivän ihon tummuminen, silmäripsien pidentyminen, silmä- ärsytys, vetiset silmät, silmäluomien turvotus, heikentynyt näkökyky.

Muut elimistön osat

nuha, heitehuimaus, päänsärky.

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Voi esiintyä 1–9 käyttäjällä 1000:sta Silmät

epänormaali tunne silmässä, värikalvon tulehdus, sidekalvon (silmän läpinäkyvän kerroksen) turvotus, kipu silmäluomissa, silmien väsyminen, sisään kasvavat silmäripset, värikalvon tummuminen, silmien painuminen silmäkuoppiin, silmäluomen kutistuminen, silmäripsien tummuminen.

Muut elimistön osat hengenahdistus.

Haittavaikutukset, joiden yleisyys on tuntematon

Silmät

kystoidi makulaturvotus (silmän verkkokalvon turvotus, joka johtaa näön heikentymiseen), silmien turvotus, näön sumentuminen.

Muut elimistön osat

hengitysvaikeudet / hengityksen vinkuminen, allergisten reaktioiden oireet (turvotus, silmän punoitus ja ihottuma), muutokset makuaistissa, sydämen sykkeen hidastuminen, nukkumisvaikeudet, painajaisunet, astma, hiustenlähtö, väsymys.

Timololia tai bimatoprostia sisältäviä silmätippoja käyttävillä potilailla on lisäksi havaittu seuraavia haittavaikutuksia, joita voi siten ilmetä myös GANFORT-valmisteen käytön yhteydessä. Kuten muutkin silmiin annosteltavat silmälääkkeet, timololi imeytyy verenkiertoon. Tämä voi aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin mitä on havaittu laskimoon ja/tai suun kautta annosteltavien beetasalpaajien käytön yhteydessä. Haittavaikutusten saamisen todennäköisyys silmätippojen käytön jälkeen on pienempi kuin esim. suun kautta tai injektiona annettavia lääkkeitä käytettäessä. Alla on lueteltu myös haittavaikutukset, joita on havaittu käytettäessä bimatoprostia ja timololia silmäsairauksien hoidossa:

Vakavat allergiset reaktiot, joihin liittyy turvotusta ja hengitysvaikeuksia ja jotka voivat olla hengenvaarallisia

Alhainen verensokeri

Masennus, muistinmenetys

Pyörtyminen, aivohalvaus, heikentynyt verenvirtaus aivoihin, myasthenia gravis -sairauden paheneminen (lihasheikkouden lisääntyminen), pistely

Silmän pinnan tuntoherkkyyden heikkeneminen, kahtena näkeminen, silmäluomen roikkuminen, silmän suonikalvon irtoaminen silmänpainetta alentavan leikkauksen jälkeen,

silmän pinnan tulehdus, silmän takaosan verenvuoto (verkkokalvoverenvuoto), silmätulehdus, silmien räpyttelyn lisääntyminen

Sydämen vajaatoiminta, epäsäännöllinen sydämensyke tai sykinnän pysähtyminen, hidas tai nopea syke, nesteen (pääasiassa veden) kertyminen elimistöön, rintakipu

Alhainen verenpaine, korkea verenpaine, verisuonien supistumisesta johtuva käsi- ja jalkaterien sekä raajojen turvotus tai kylmyys

Yskä, astman paheneminen, keuhkoahtaumataudin (COPD) paheneminen

Ripuli, vatsakipu, pahoinvointi ja oksentelu, ruoansulatushäiriöt, suun kuivuus

Punaiset hilseilevät läikät iholla, ihottuma

Lihaskipu

Sukupuolisen halun väheneminen, seksuaalinen toimintahäiriö

Heikotus

Maksan toimintaa kuvastavien veriarvojen muutokset

Muita fosfaattia sisältävien silmätippojen käytön yhteydessä raportoituja haittavaikutuksia hyvin harvinaisissa tapauksissa potilailla, joilla on vakavia vaurioita silmän etummaisessa, läpinäkyvässä kerroksessa (sarveiskalvo), on ilmennyt sumeita laikkuja sarveiskalvossa hoidon aikaisen kalsiumin kertymisen takia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.GANFORTin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja pullon etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Kun pullo on avattu, sen sisältämä liuos voi kontaminoitua, mikä voi aiheuttaa silmätulehduksia. Pullo on siksi hävitettävä, kun sen avaamisesta on kulunut neljä viikkoa, vaikka tippoja olisi vielä jäljellä. Jotta muistaisit toimia näin, kirjoita avaamispäivämäärä pullon pakkauskoteloon.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä GANFORT sisältää

-Vaikuttavat aineet ovat bimatoprosti 0,3 mg/ml ja timololi 5 mg/ml (vastaten timololimaleaattia 6,8 mg/ml).

-Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi (säilytysaine), natriumkloridi, dinatriumfosfaattiheptahydraatti, sitruunahappomonohydraatti ja puhdistettu vesi. Lääkkeeseen on voitu lisätä pieniä määriä suolahappoa tai natriumhydroksidia pH:n (happamuuden) säätöön.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

GANFORT on väritön tai hieman kellertävä, kirkas silmätippaliuos, joka on pakattu muovipulloon. Kukin pakkaus sisältää joko 1 tai 3 kierrekorkillista muovipulloa. Jokainen pullo on suunnilleen

puoliksi täynnä ja sisältää 3 millilitraa liuosta. Tämä riittää 4 viikon käyttöön. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien/

Ísland

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Actavis ehf.

Allergan n.v.

Sími: +354 550 3300

Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24

 

България

Italia

Алерган България ЕООД

Allergan S.p.A

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Tel: +39 06 509 561

Česká republika

Latvija

Allergan CZ s.r.o.

Allergan Baltics UAB

Tel: +420 800 188 818

Tel: +371 27331152

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Lietuva

Allergan Norden AB

Allergan Baltics UAB

Tlf/Puh/Tel: +46 (0)8 594 100 00

Tel: +370 62660247

Deutschland

Magyarország

Pharm-Allergan GmbH

Allergan Hungary Kft.

Tel: +49 69 92038 10

Tel.: +36 80 100 101

Eesti

Österreich

Allergan Baltics UAB

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 372 56955144

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/Κύπρος

Polska

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Allergan Sp.z o.o.

Tηλ: +30 210 74 73 300

Tel.: +48 22 256 37 00

España

Portugal

Allergan S.A

Profarin Lda.

Tel: +34 91 807 6130

Tel: +351 21 425 3242

France

România

Allergan France SAS

Allergan S.R.L.

Tél: +33 (0)1 49 07 83 00

Tel: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Tel: +386 (0) 590 848 40

Ireland/Malta/United Kingdom

Slovenská republika

Allergan Ltd

Allergan SK s.r.o.

Tel: +44 (0) 1628 494026

Tel: +421 800 221 223

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi <{KK/VVVV}> <{kuukausi VVVV}

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa bimatoprosti/timololi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä GANFORT-kerta-annosvalmiste on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät GANFORT-kerta-annosvalmistetta

3.Miten GANFORT-kerta-annosvalmistetta käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.GANFORT-kerta-annosvalmisteen säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä GANFORT-kerta-annosvalmiste on ja mihin sitä käytetään

GANFORT-kerta-annosvalmiste sisältää kahta vaikuttavaa ainetta (bimatoprostia ja timololia), jotka molemmat alentavat silmänpainetta. Bimatoprosti on prostamidilääkkeisiin kuuluva prostaglandiinianalogi. Timololi on beetasalpaaja.

Silmissä on kirkasta ja vetistä nestettä, joka ruokkii silmän sisäosia. Tätä nestettä virtaa jatkuvasti ulos silmästä ja uutta nestettä valmistuu sen tilalle. Jos neste ei pääse virtaamaan ulos tarpeeksi nopeasti, silmänsisäinen paine nousee ja voi lopulta vaurioittaa näköä (glaukooma-niminen sairaus). GANFORT-kerta-annosvalmiste vähentää nesteen tuotantoa ja myös lisää ulosvirtaavan nesteen määrää. Tämä alentaa silmänsisäistä painetta.

GANFORT-kerta-annosvalmiste-silmätippoja käytetään korkean silmänpaineen hoitoon aikuisille ja vanhuksille. Korkea silmänpaine voi aiheuttaa silmänpainetautia eli glaukoomaa. Lääkäri määrää sinulle GANFORT-kerta-annosvalmiste-silmätippoja, jos pelkästään beetasalpaajia tai prostaglandiinianalogeja sisältävät silmätipat eivät ole tehonneet.

Tämä lääkevalmiste ei sisällä säilytysaineita.

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät GANFORT-kerta-annosvalmistetta

Älä käytä GANFORT-kerta-annosvalmiste-silmätippoja

-jos olet allerginen bimatoprostille, timololille, beetasalpaajille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

-jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut hengityselinten vaivoja, kuten astmaa, vaikea pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus (joka saattaa aiheuttaa hengityksen vinkumista, hengitysvaikeutta ja/tai jatkuvaa yskää)

-jos sinulla on sydänvaivoja, kuten hidas sydämensyke, sydänkatkos tai sydämen vajaatoimintaa.

Varoitukset ja varotoimet

Ennen GANFORT-hoidon aloittamista, kerro lääkärille, jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut

-sepelvaltimotauti (jonka oireita voivat olla rintakipu tai kiristävä tunne rinnassa, hengästyneisyys tai tukehtumisen tunne), sydämen vajaatoiminta, matala verenpaine

-sydämen rytmihäiriöitä, kuten sydämen harvalyöntisyys

-hengitysongelmia, astmaa tai pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus

-verenkiertohäiriösairaus, kuten Raynaud'n tauti tai Raynaud'n oireyhtymä

-kilpirauhasen liikatoimintaa, sillä timololi voi peittää kilpirauhassairauden oireita

-diabetes, sillä timololi voi peittää matalan verensokerin oireita

-vaikeita allergisia reaktioita

-maksa- tai munuaisvaivoja

-silmän pinnan ongelmia

-silmämunansisäisen kerroksen irtoaminen silmänpainetta vähentävän leikkauksen jälkeen

-tunnettuja makulaturvotuksen (silmän verkkokalvon turvotus, joka johtaa näön heikentymiseen) riskitekijöitä, esimerkiksi kaihileikkaus.

Kerro lääkärille ennen kirurgista anestesiaa, että käytät GANFORT-kerta-annosvalmistetta, sillä timololi voi muuttaa joidenkin anestesialääkkeiden vaikutuksia.

GANFORT-kerta-annosvalmiste saattaa aiheuttaa ripsien kasvua ja niiden värin tummumista sekä silmäluomen ympärillä olevan ihon tummumista. Myös silmän värikalvo saattaa tummua ajan myötä. Nämä muutokset saattavat olla pysyviä. Muutos saattaa olla näkyvämpi, jos hoidat vain toista silmää. GANFORT-kerta-annosvalmiste saattaa aiheuttaa karvankasvua, jos se pääsee kosketuksiin ihon pinnan kanssa.

Lapset ja nuoret

GANFORT-kerta-annosvalmistetta ei saa käyttää lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja GANFORT-kerta-annosvalmiste

GANFORT-kerta-annosvalmiste voi vaikuttaa käyttämiisi muihin lääkkeisiin tai muut lääkkeet voivat vaikuttaa GANFORT-kerta-annosvalmisteeseen. Tämä koskee myös muita silmänpainetaudin hoitoon tarkoitettuja silmätippoja. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Kerro lääkärille, jos käytät tai aiot käyttää verenpainetta alentavia lääkkeitä, sydänlääkkeitä, diabeteslääkkeitä, kinidiiniä (jota käytetään rytmihäiriölääkkeenä ja tietyn tyyppisten malarioiden hoitoon) tai fluoksetiini- ja paroksetiini-nimisiä masennuslääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä käytä GANFORT-kerta- annosvalmistetta, jos olet raskaana, paitsi jos lääkäri suosittelee sitä siitä huolimatta.

Älä käytä GANFORT-kerta-annosvalmistetta, jos imetät. Timololi voi erittyä ihmisen rintamaitoon. Kysy lääkäriltä neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

GANFORT-kerta-annosvalmiste voi joillakin potilailla aiheuttaa näön sumenemista. Ennen ajamista tai koneiden käyttöä on odotettava näön selkenemistä.

3.Miten GANFORT-kerta-annosvalmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

GANFORT-kerta-annosvalmistetta laitetaan tavallisesti yksi tippa kerran päivässä, joko aamuisin tai iltaisin, kumpaankin hoitoa tarvitsevaan silmään. Käytä samaan aikaan joka päivä.

Käyttöohjeet

Pese kädet ennen käyttöä. Varmista ennen käyttöä, että kerta-annospakkaus on ehjä. Liuos on käytettävä välittömästi avaamisen jälkeen. Epäpuhtauksia välttääksesi älä päästä kerta- annospakkauksen tippapäätä kosketuksiin silmän tai minkään muun kanssa.

1.Repäise liuskasta yksi kerta-annospakkaus.

2.Pidä kerta-annospakkaus pystyasennossa (suljin ylöspäin) ja kierrä suljin irti.

3.Vedä alaluomea varovasti alaspäin, kunnes siihen muodostuu tasku. Käännä kerta- annospakkaus ylösalaisin ja purista siitä yksi tippa hoidettavaan silmään / hoidettaviin silmiin.

4.Sulje silmä ja paina suljetun silmän nenänpuoleista silmäkulmaa sormella 2 minuutin ajan. Tämä auttaa estämään GANFORT-kerta-annosvalmistetta pääsemästä muualle elimistöön.

5.Hävitä kerta-annospakkaus käytön jälkeen, vaikka siinä olisi vielä liuosta jäljellä.

Jos tippa ei osu silmään, yritä uudelleen. Pyyhi silmästä mahdollisesti valuva ylimääräinen liuos pois.

Jos käytät piilolinssejä, ota ne pois ennen kuin käytät tätä lääkettä. Silmätippoja käytettyäsi odota 15 minuuttia, ennen kuin asetat piilolinssit uudelleen silmiin.

Jos käytät GANFORT-kerta-annosvalmistetta jonkin toisen silmälääkkeen kanssa, odota vähintään viisi minuuttia GANFORT-kerta-annosvalmisteen ja toisen lääkkeen käytön välillä. Käytä mahdolliset silmävoiteet ja -geelit viimeisenä.

Jos käytät enemmän GANFORT-kerta-annosvalmistetta kuin sinun pitäisi

Jos käytät GANFORT-kerta-annosvalmistetta enemmän kuin sinun pitäisi, on epätodennäköistä, että siitä koituisi sinulle mitään vakavaa vahinkoa. Tiputa seuraava annos tavalliseen aikaan. Jos olet huolissasi asiasta, keskustele siitä lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. hoitoa tarvitsevaan silmään

Jos unohdat käyttää GANFORT-kerta-annosvalmistetta

Jos unohdat käyttää GANFORT-kerta-annosvalmistetta, tiputa yksi tippa silmään heti kun muistat ja palaa sitten säännölliseen annosteluun. Älä tiputa kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat GANFORT-kerta-annosvalmisteen käytön

GANFORT-kerta-annosvalmistetta on käytettävä joka päivä, jotta hoito olisi tehokasta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Voit yleensä jatkaa tippojen käyttöä, elleivät haittavaikutukset ole vakavia. Jos olet huolissasi asiasta, keskustele siitä lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Älä lopeta GANFORT-kerta- annosvalmisteen käyttöä keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa.

GANFORTin (kerta- ja/tai moniannosvalmisteen) käytön yhteydessä voi ilmetä seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset haittavaikutukset

Voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä Silmät

punoitus.

Yleiset haittavaikutukset

Voi esiintyä 1–9 käyttäjällä 100:sta Silmät

kirvely, kutina, pistely, sidekalvon (silmän läpinäkyvän kerroksen) ärsytys, valoherkkyys, silmäkipu, silmien rähmäisyys/kuivuus, rikantunne silmässä, pienet säröt silmän pinnassa tulehduksen yhteydessä tai ilman tulehdusta, näön sumeus, silmäluomien punoitus ja kutina, karvojen kasvu silmien ympärille, silmäluomien tummuminen, silmää ympäröivän ihon tummuminen, silmäripsien pidentyminen, silmä- ärsytys, vetiset silmät, silmäluomien turvotus, heikentynyt näkökyky.

Muut elimistön osat

nuha, heitehuimaus, päänsärky.

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Voi esiintyä 1–9 käyttäjällä 1000:sta Silmät

epänormaali tunne silmässä, värikalvon tulehdus, sidekalvon (silmän läpinäkyvän kerroksen) turvotus, kipu silmäluomissa, silmien väsyminen, sisään kasvavat silmäripset, värikalvon tummuminen, silmien painuminen silmäkuoppiin, silmäluomen kutistuminen, silmäripsien tummuminen.

Muut elimistön osat hengenahdistus.

Haittavaikutukset, joiden yleisyys on tuntematon

Silmät

kystoidi makulaturvotus (silmän verkkokalvon turvotus, joka johtaa näön heikentymiseen), silmien turvotus, näön sumentuminen.

Muut elimistön osat

hengitysvaikeudet / hengityksen vinkuminen, allergisten reaktioiden oireet (turvotus, silmän punoitus ja ihottuma), muutokset makuaistissa, sydämen sykkeen hidastuminen, nukkumisvaikeudet, painajaisunet, astma, hiustenlähtö, väsymys.

Timololia tai bimatoprostia sisältäviä silmätippoja käyttävillä potilailla on lisäksi havaittu seuraavia haittavaikutuksia, joita voi siten ilmetä myös GANFORT-valmisteen käytön yhteydessä. Kuten muutkin silmiin annosteltavat silmälääkkeet, timololi imeytyy verenkiertoon. Tämä voi aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin mitä on havaittu laskimoon ja/tai suun kautta annosteltavien beetasalpaajien käytön yhteydessä. Haittavaikutusten saamisen todennäköisyys silmätippojen käytön jälkeen on pienempi kuin esim. suun kautta tai injektiona annettavia lääkkeitä käytettäessä. Alla on lueteltu myös haittavaikutukset, joita on havaittu käytettäessä bimatoprostia ja timololia silmäsairauksien hoidossa:

Vakavat allergiset reaktiot, joihin liittyy turvotusta ja hengitysvaikeuksia ja jotka voivat olla hengenvaarallisia

Alhainen verensokeri

Masennus, muistinmenetys

Pyörtyminen, aivohalvaus, heikentynyt verenvirtaus aivoihin, myasthenia gravis -sairauden paheneminen (lihasheikkouden lisääntyminen), pistely

Silmän pinnan tuntoherkkyyden heikkeneminen, kahtena näkeminen, silmäluomen roikkuminen, silmän suonikalvon irtoaminen silmänpainetta alentavan leikkauksen jälkeen,

silmän pinnan tulehdus, silmän takaosan verenvuoto (verkkokalvoverenvuoto), silmätulehdus, silmien räpyttelyn lisääntyminen

Sydämen vajaatoiminta, epäsäännöllinen sydämensyke tai sykinnän pysähtyminen, hidas tai nopea syke, nesteen (pääasiassa veden) kertyminen elimistöön, rintakipu

Alhainen verenpaine, korkea verenpaine, verisuonien supistumisesta johtuva käsi- ja jalkaterien sekä raajojen turvotus tai kylmyys

Yskä, astman paheneminen, keuhkoahtaumataudin (COPD) paheneminen

Ripuli, vatsakipu, pahoinvointi ja oksentelu, ruoansulatushäiriöt, suun kuivuus

Punaiset hilseilevät läikät iholla, ihottuma

Lihaskipu

Sukupuolisen halun väheneminen, seksuaalinen toimintahäiriö

Heikotus

Maksan toimintaa kuvastavien veriarvojen muutokset

Muita fosfaattia sisältävien silmätippojen käytön yhteydessä raportoituja haittavaikutuksia hyvin harvinaisissa tapauksissa potilailla, joilla on vakavia vaurioita silmän etummaisessa, läpinäkyvässä kerroksessa (sarveiskalvo), on ilmennyt sumeita laikkuja sarveiskalvossa hoidon aikaisen kalsiumin kertymisen takia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta

5.GANFORT-kerta-annosvalmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä GANFORT-kerta-annosvalmistetta kerta-annospakkauksessa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten, eikä se sisällä säilytysaineita. Käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä kerta- annospakkaukset pussissa. Herkkä valolle ja kosteudelle. Pussin sisältö on käytettävä 7 vuorokauden kuluessa avaamisesta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä GANFORT-kerta-annosvalmiste sisältää

Vaikuttavat aineet ovat bimatoprosti 0,3 mg/ml ja timololi 5 mg/ml (vastaten timololimaleaattia 6,8 mg/ml).

Muut aineet ovat natriumkloridi, dinatriumfosfaattiheptahydraatti, sitruunahappomonohydraatti ja puhdistettu vesi. Lääkkeeseen on voitu lisätä pieniä määriä suolahappoa tai natriumhydroksidia pH:n (happamuuden) säätöön.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

GANFORT-kerta-annosvalmiste on väritön tai hieman kellertävä liuos, joka toimitetaan muovisissa kerta-annospakkauksissa. Yksi kerta-annospakkaus sisältää 0,4 ml liuosta.

Pakkaus sisältää joko 1, 6 tai 18 foliopussia, jotka sisältävät kukin 5 kerta-annospakkausta (pakkaus sisältää siis joko 5, 30 tai 90 kerta-annospakkausta). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien/

Ísland

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Actavis ehf.

Allergan n.v.

Sími: +354 550 3300

Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24

 

България

Italia

Алерган България ЕООД

Allergan S.p.A

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Tel: +39 06 509 561

Česká republika

Latvija

Allergan CZ s.r.o.

Allergan Baltics UAB

Tel: +420 800 188 818

Tel: +371 27331152

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Lietuva

Allergan Norden AB

Allergan Baltics UAB

Tlf/Puh/Tel: +46 (0)8 594 100 00

Tel: +370 62660247

Deutschland

Magyarország

Pharm-Allergan GmbH

Allergan Hungary Kft.

Tel: +49 69 92038 10

Tel.: +36 80 100 101

Eesti

Österreich

Allergan Baltics UAB

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 372 56955144

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/Κύπρος

Polska

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Allergan Sp.z o.o.

Tηλ: +30 210 74 73 300

Tel.: +48 22 256 37 00

España

Portugal

Allergan S.A

Profarin Lda.

Tel: +34 91 807 6130

Tel: +351 21 425 3242

France

România

Allergan France SAS

Allergan S.R.L.

Tél: +33 (0)1 49 07 83 00

Tel: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Tel: +386 (0) 590 848 40

Ireland/Malta/United Kingdom

Slovenská republika

Allergan Ltd

Allergan SK s.r.o.

Tel: +44 (0) 1628 494026

Tel: +421 800 221 223

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi <{KK.VVVV}> <{kuukausi VVVV}

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä