Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Gardasil 9 (human papillomavirus vaccine [types...) – Valmisteyhteenveto - J07BM

Updated on site: 07-Oct-2017

Lääkkeen nimiGardasil 9
ATC-koodiJ07BM
Lääkeainehuman papillomavirus vaccine [types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] (recombinant, adsorbed)
ValmistajaSanofi Pasteur MSD

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Gardasil 9, injektioneste, suspensio.

Gardasil 9, injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku.

Ihmisen 9-valenttinen papilloomavirusrokote (rekombinantti, adsorboitu).

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Jokainen annos (0,5 ml) sisältää noin:

Ihmisen papilloomavirus1

tyypin 6 L1 -proteiinia2,3

30 mikrogrammaa

Ihmisen papilloomavirus1

tyypin 11 L1 -proteiinia2,3

40 mikrogrammaa

Ihmisen papilloomavirus1

tyypin 16 L1 -proteiinia2,3

60 mikrogrammaa

Ihmisen papilloomavirus1

tyypin 18 L1 -proteiinia2,3

40 mikrogrammaa

Ihmisen papilloomavirus1

tyypin 31 L1 -proteiinia2,3

20 mikrogrammaa

Ihmisen papilloomavirus1

tyypin 33 L1 -proteiinia2,3

20 mikrogrammaa

Ihmisen papilloomavirus1

tyypin 45 L1 -proteiinia2,3

20 mikrogrammaa

Ihmisen papilloomavirus1

tyypin 52 L1 -proteiinia2,3

20 mikrogrammaa

Ihmisen papilloomavirus1

tyypin 58 L1 -proteiinia2,3

20 mikrogrammaa

1Ihmisen papilloomavirus = HPV.

2L1-proteiini viruksen kaltaisissa partikkeleissa (VLP) valmistettu hiivasoluissa (Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (Strain 1895)) rekombinantti-DNA-tekniikalla.

3Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiadjuvanttiin (0,5 milligrammaa alumiinia).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, suspensio.

Injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku.

Kirkas neste, jossa on valkoista sakkaa.

4.KLIINISET TIEDOT

4.1Käyttöaiheet

Gardasil 9 on rokote, joka on tarkoitettu 9 vuoden iästä lähtien ehkäisemään seuraavia HPV- sairauksia:

premaligneja limakalvomuutoksia (leesioita) sekä syöpiä, jotka koskevat kohdunkaulan, vulvan, vaginan ja peräaukon aluetta ja joita aiheuttavat ihmisen papilloomavirus (HPV) -tyypit

ulkoisten sukuelinten kondyloomia (visvasyylä, Condyloma acuminatum), joita aiheuttavat tietyt HPV-tyypit.

Katso kohdat 4.4 ja 5.1, joissa on tärkeää tietoa tukemaan tätä käyttöindikaatiota.

Gardasil 9:ää pitää käyttää mahdollisten virallisten suositusten mukaisesti.

4.2Annostus ja antotapa

Annostus

Yksilöt, jotka ovat 9-14 vuotiaita ensimmäisen rokotuksen aikaan

Gardasil 9:ää voidaan antaa kahden annoksen rokotesarjana (ks. kohta 5.1). Toinen annos tulee antaa 5-13 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Jos toinen rokoteannos annetaan aikaisemmin kuin 5 kuukautta ensimmäisestä annoksesta, kolmas annos tulee aina antaa.

Gardasil 9:ää voidaan annostella kolmen annoksen rokotesarjana (0, 2 ja 6 kuukautta). Toinen annos on annettava aikaisintaan kuukauden päästä ensimmäisestä annoksesta ja kolmas annos aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. Kaikki kolme annosta on annettava yhden vuoden sisällä.

Yksilöt, jotka ovat 15-vuotiaita tai vanhempia ensimmäisen rokotuksen aikaan

Gardasil 9:ää tulee annostella kolmen annoksen rokotesarjana (0, 2 ja 6 kuukautta).

Toinen annos on annettava aikaisintaan kuukauden päästä ensimmäisestä annoksesta ja kolmas annos aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. Kaikki kolme annosta on annettava yhden vuoden sisällä.

Gardasil 9:n käyttö tulee olla virallisten suositusten mukainen.

On suositeltavaa, että henkilöt, jotka saavat ensimmäisen annoksen Gardasil 9:ää, käyvät läpi koko rokotusohjelman Gardasil 9:llä (ks. kohta 4.4).

Tehosterokotuksen tarvetta ei ole osoitettu.

Tutkimuksia HPV-rokotteiden yhteiskäytöstä (vaihdettavuudesta) ei ole suoritettu Gardasil 9:llä.

Henkilöt, jotka on aikaisemmin rokotettu 3 annoksen nelivalenttisella HPV-tyyppien 6, 11, 16 ja 18 sarjalla (Gardasil tai Silgard), johon myöhemmin viitataan qHPV-rokotteella, voivat saada 3 annosta Gardasil 9:ää (katso kohta 5.1).

Pediatriset potilaat (lapset alle 9 vuotta)

Gardasil 9:n turvallisuutta ja tehoa alle 9-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole vahvistettu. Tietoja ei ole saatavilla (ks. kohta 5.1)

Naiset (yli 27-vuotiaat)

Gardasil 9:n turvallisuutta ja vaikuttavuutta yli 27-vuotiaisiin naisiin ei ole tutkittu (katso kohta 5.1).

Antotapa

Rokote pitää antaa lihakseen. Suositeltava pistospaikka on olkavarren hartialihas tai reisilihaksen ulkosyrjän etu-yläosa.

Gardasil 9:ää ei saa pistää suoneen, ihonalaisesti tai ihonsisäisesti. Rokotetta ei saa sekoittaa samassa ruiskussa muiden rokotteiden tai liuosten kanssa.

Lisää rokotteen käsittelyohjeista ennen käyttöönottoa kohdassa 6.6.

4.3Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai apuaineille, jotka on lueteltu kohdassa 6.1.

Ensimmäisestä Gardasil 9 tai Gardasil/Silgard-annoksesta yliherkkyysoireita saaneille henkilöille ei

saa enää antaa jatkossa Gardasil 9-rokotetta.

4.4Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Rokottamispäätös tulee tehdä yksilöllisesti huomioiden rokotettavan aikaisempi riski HPV:lle altistumiseen sekä mahdollinen hyöty rokottamisesta.

Kuten kaikkia injektoitavia rokotteita käytettäessä, sopiva lääkehoito ja valvonta pitää olla aina helposti saatavilla rokotteen antamista seuraavien harvinaisten anafylaktisten reaktioiden varalta.

Erityisesti murrosikäisillä voi esiintyä minkä tahansa rokotuksen jälkeen tai jopa ennen sitä psyykkisenä reaktiona neulainjektioon synkopeeta (pyörtymistä), johon voi joskus liittyä kaatumista. Tähän voi yhdistyä useita neurologisia oireita, kuten ohimeneviä näköhäiriöitä, parestesiaa ja toonis- kloonisia raajojen liikkeitä toivuttaessa. Sen vuoksi Gardasil-rokotteen saaneita on tarkkailtava noin 15 minuutin ajan rokotuksen jälkeen. On tärkeää noudattaa asianmukaisia menettelyjä pyörtymisen aiheuttamien vammojen välttämiseksi.

Rokotteen antamista on siirrettävä, jos henkilöllä on akuutti korkeakuumeinen sairaus. Kuitenkaan lievä sairaus, kuten ylähengitystieinfektio tai matala kuume, ei ole rokottamisen vasta-aihe.

Kuten mitkään muutkaan rokotteet, ei Gardasil 9:kään välttämättä suojaa kaikkia rokotettuja.

Rokote suojaa ainoastaan rokotteen ehkäisemien HPV-tyyppien aiheuttamia sairauksia vastaan (katso kohta 5.1). Siksi on edelleen noudatettava asianmukaisia varotoimia sukupuoliteitse tarttuvia tauteja vastaan.

Rokote on tarkoitettu ainoastaan ennaltaehkäisevään käyttöön. Se ei tehoa aktiivisiin HPV-infektioihin eikä todennettuihin kliinisiin sairauksiin. Rokotteella ei ole osoitettu olevan hoitavaa vaikutusta. Sen vuoksi rokotetta ei määrätä hoidoksi kohdunkaulan, ulkosynnytinten, emättimen tai anaalialueen syöpään, vaikeaan kohdunkaulan dysplasiaan, vaikeaan ulkosynnytinten dysplasiaan, vaikeaan emättimen dysplasiaan, vaikeaan anaalialueen dysplasiaan tai genitaalialueen kondyloomiin. Sitä ei myöskään ole tarkoitettu ehkäisemään muiden todettujen HP-virusten aiheuttamien limakalvomuutosten etenemistä.

Gardasil 9 ei ehkäise rokotteen HPV-tyyppien aiheuttamia limakalvomuutoksia henkilöillä, jotka ovat rokotuksen aikaan olleet infektoituneita kyseisellä HPV-tyypillä (ks. kohta 5.1).

Rokote ei korvaa kohdunkaulan rutiiniseulontaa. Koska mikään rokote ei ole sataprosenttisen tehokas, eikä Gardasil 9 anna suojaa kaikkia HPV-tyyppejä tai rokotushetkellä puhjenneita HPV-infektioita vastaan, kohdunkaulan rutiiniseulonta on edelleen erittäin tärkeää. Paikallisia seulontaa koskevia suosituksia pitää noudattaa.

Tietoa ei ole saatavilla Gardasil 9:n käytöstä yksilöihin, joiden immuunivaste on heikentynyt. qHPV- rokotteen turvallisuutta ja immunogeenisuutta on tutkittu 7–12-vuotiailla henkilöillä, joilla tiedetään olevan HIV-tartunta (ks. kohta 5.1).

Yksilöillä, joiden immuunivaste on heikentynyt, saattaa aktiivisen immunisaation tuottama vasta- ainevaste olla alentunut. Tämä voi johtua voimakkaasta immuunivastetta heikentävästä hoidosta, geneettisestä viasta, HIV-infektiosta tai muusta syystä.

Tämän rokotteen antamisessa on noudatettava varovaisuutta rokotettaessa trombosytopeniaa tai muuta hyytymishäiriötä sairastavia henkilöitä, koska rokotteen antaminen lihakseen voi aiheuttaa heille verenvuotoa.

Pitkän aikavälin seurantatutkimukset, joilla määritetään tehon kesto, ovat meneillään (ks. kohta 5.1).

Gardasil 9:n vaihdettavuudesta muihin bi- tai kvadrivalentteihin HPV-rokotteisiin ei ole saatavilla

turvallisuus-, immunogeenisuus- eikä tehokkuustietoja.

4.5Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Turvallisuutta ja immunogeenisuutta ei ole tutkittu kliinisissä tutkimuksissa henkilöillä, jotka olivat saaneet immunoglobuliinia tai verivalmisteita kolmen kuukauden aikana ennen rokotusta.

Käyttö muiden rokotteiden kanssa

Gardasil 9 voidaan antaa samanaikaisesti yhdistetyn kurkkumätä- (d) ja jäykkäkouristusrokotteen (T) kanssa, yhdistettynä hinkuyskä-[soluton, komponentti] (ap) ja/tai poliotehosterokotteen [inaktivoitu] (IPV) kanssa (dTap, dT-IPV, dTaP-IPV-rokotteet) ilman, että kummankaan rokotteen minkään komponenttien vasta-ainevaste merkitsevästi muuttuu. Tämä perustuu kliiniseen tutkimukseen, jossa dTap-IPV-yhdistelmärokote annettiin samanaikaisesti ensimmäisen Gardasil 9-annoksen kanssa (ks. kohta 4.8).

Hormonaalisen ehkäisyn käyttö

Kliinisissä tutkimuksissa Gardasil 9:ää saaneista 16–26-vuotiaista naisista 60,2 % käytti hormonaalista ehkäisyä rokotusjakson aikana. Hormonaalisen ehkäisyn käyttö ei näyttänyt vaikuttavan Gardasil 9:n immuunivasteeseen.

4.6Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Suuri määrä raskaina olevilta naisilta saaduista tiedoista (yli 1000 raskaustapausta) ei viittaa Gardasil 9:n epämuodostumia aiheuttavaan tai sikiö- tai neonataalitoksisuuteen (kohta 5.1).

Eläinkokeet eivät viittaa lisääntymiseen liittyvään toksisuuteen (katso kohta 5.3).

Näitä tietoja ei kuitenkaan pidetä riittävinä suosittelemaan Gardasil 9:n käyttöä raskauden aikana. Rokotusta pitää lykätä raskauden päättymisen jälkeiseen aikaan (katso kohta 5.1).

Imetys

Gardasil 9:ää voidaan käyttää imetyksen aikana.

Yhteensä 92 äitiä imetti Gardasil 9:n kliinisten tutkimusten rokotusjakson aikana. Tutkimuksissa rokotteen immunogeenisuus oli verrannollinen imettävien äitien ja rokottamishetkellä imettämättömien äitien välillä. Lisäksi imettävien äitien haittavaikutusten profiili oli verrannollinen yleiseen turvallisuusryhmään kuuluvien äitien kanssa. Mistään vakavista, rokotuksiin liittyvistä, imetettävien lasten saamista haittavaikutuksista rokotusjakson aikana ei raportoitu.

Hedelmällisyys

Tietoja Gardasil 9:n vaikutuksesta ihmisten hedelmällisyyteen ei ole saatavilla. Eläinkokeet eivät osoita haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyttä koskien (ks. kohta 5.3).

4.7Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Gardasil 9:llä ei ole mitään tai mitätön vaikutus ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Kuitenkin jotkut kohdassa 4.8 ”Haittavaikutukset” mainitut vaikutukset saattavat tilapäisesti vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

4.8Haittavaikutukset

A. Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Seitsemässä kliinisessä tutkimuksessa tutkittaville annettiin Gardasil 9:ää tutkimuksen alkamispäivänä ja sen jälkeen noin kahden ja kuuden kuukauden kuluttua. Turvallisuus tutkittiin käyttäen rokoteraporttiseurantaa (vaccination report card, VRC) 14 päivän ajan kunkin Gardasil 9-pistoksen jälkeen. Yhteensä 15 776 tutkittavaa (10 495 henkilöä, jotka olivat iältään 16–26-vuotiaita ja 5 281 nuorta, jotka olivat iältään 9-15-vuotta tutkimuksen alkamishetkellä) sai Gardasil 9-lääkettä. Muutama tutkimukseen osallistunut (0,1 %) keskeytti haittavaikutusten takia.

Yleisimmät Gardasil 9:n haittavaikutukset olivat antopaikassa todettavat haitat (84,8 %:lla rokotetuista 5 päivän kuluessa mistä tahansa rokotuskäynnistä) ja päänsärky (13,2 %:lla rokotetuista 15 päivän aikana minkä tahansa rokotuskerran jälkeen). Nämä haittavaikutukset olivat tavallisesti voimakkuudeltaan lieviä tai keskivaikeita.

B. Taulukoitu yhteenveto haittavaikutuksista

Kliiniset tutkimukset

Haittavaikutukset, joiden arvioidaan ainakin mahdollisesti liittyvän rokotukseen, on lueteltu esiintyvyyden mukaan.

Esiintymistiheydet ovat seuraavat:

-Hyvin yleinen (≥1/10)

-Yleinen (≥1/100, <1/10)

Taulukko 1: Gardasil 9:n annostelun jälkeiset haittavaikutukset, joiden esiintyvyys oli vähintään 1,0 % kliinisissä tutkimuksissa

Elinjärjestelmä

Yleisyys

Haittavaikutukset

 

 

 

Hermosto

Hyvin yleinen

Päänsärky

Yleinen

Huimaus

 

Ruoansulatuselimistö

Yleinen

Pahoinvointi

 

Hyvin yleinen

Antopaikassa: kipu, turvotus, eryteema

Yleisoireet ja antopaikassa

 

 

todettavat haitat

Yleinen

Kuume, väsymys,

 

 

Antopaikassa: kutina, mustelmat

 

 

 

Kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistui yhteensä 1 053 tervettä 11–15-vuotiasta nuorta, ilmoitettiin enemmän pistoskohdan reaktioita (turvotusta, eryteemaa), päänsärkyä ja kuumetta ensimmäisen Gardasil 9-annoksen yhteydessä, kun samanaikaisesti annettiin yhdistetty kurkkumätä-, jäykkäkouristus-, [soluton, komponentti] hinkuyskä- ja/tai [inaktivoitu] poliotehosterokote. Havaitut erot olivat < 10 % ja suurimmalla osalla tutkimushenkilöistä haittavaikutukset olivat ilmoitusten mukaan voimakkuudeltaan lieviä tai keskivaikeita (katso kohta 4.5).

Myyntiin tulon jälkeiset kokemukset

Seuraavat haittavaikutukset on raportoitu spontaanisti qHPV:n hyväksynnän jälkeisessä käytössä ja ne voidaan havaita myös Gardasil 9:n myyntiin tulon jälkeisessä käytössä. qHPV:n myyntiin tulon jälkeinen turvallisuuskokemus liittyy olennaisesti Gardasil 9:ään, koska rokotteet sisältävät neljää saman HPV-tyypin L1-proteiinia.

Koska nämä haittatapahtumat on ilmoitettu vapaaehtoisesti kooltaan epämääräisestä populaatiosta, ei ole mahdollista arvioida luotettavasti niiden yleisyyttä tai syy-seuraussuhdetta kaikissa tapauksissa rokotteelle altistumiselle.

Infektiot: Injektiokohdan selluliitti.

Veri ja imukudos: Idiopaattinen trombosytopeeninen purppura, lymfadenopatia.

Immuunijärjestelmä: Yliherkkyysreaktioita, kuten anafylaktisia/anafylaktoidisia reaktioita, keuhkoputkikouristus ja nokkosihottuma.

Hermosto: Akuutti disseminoitunut enkefalomyeliitti, Guillain–Barrén oireyhtymä, pyörtyminen, johon voi joskus liittyä toonis-kloonisia liikkeitä.

Ruoansulatusjärjestelmä: Oksentelu.

Luusto, lihakset ja sidekudos: nivelsärky, myalgia.

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat: Astenia, vilunväristykset, sairauden tunne.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteeseen V merkityn kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9Yliannostus

Yliannostukseen liittyviä tapauksia ei ole raportoitu.

5.FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Rokotteet, papilloomavirusrokotteet, ATC-koodi: J07BM03

Vaikutusmekanismi

Gardasil 9 on adjuvantoitu ei-infektoiva rekombinantti 9-valenttinen rokote. Se on valmistettu qHPV- rokote Gardasilissa tai Silgardissa olevista samoista korkeatasoisesti puhdistetuista HPV-tyyppien 6, 11, 16 ja 18 pääkapsidiproteiinin L1 viruksen kaltaisista partikkeleista (VLP) ja viidestä muusta HPV- tyypistä (31, 33, 45, 52, 58). Se käyttää samaa amorfista alumiinihydroksifosfaattisulfaattiadjuvanttia kuin qHPV-rokote. VLP:t eivät voi infektoida soluja, lisääntyä tai aiheuttaa sairautta. L1 VLP - rokotteiden tehon on ajateltu välittyvän humoraalisen immuunivasteen kautta.

Epidemiologisiin tutkimuksiin perustuen Gardasil 9:n odotetaan suojaavan HPV-tyyppejä vastaan, jotka aiheuttavat noin: 90% kohdunkaulan syövistä, yli 95% in situ -adenokarsinoomista (AIS), 75- 85% vaikeista kohdunkaulan syövän esiasteista (CIN 2/3, intraepiteliaalinen neoplasia), 85-90 % HPV:n aiheuttamista ulkosynnytinten syövistä, 90-95 % HPV:n aiheuttamista vaikeista ulkosynnytinten syövän esiasteista (VIN 2/3, intraepiteliaalinen neoplasia), 80-85% HPV:n aiheuttamista emättimen syövistä, 75-85 % HPV:n aiheuttamista vaikeista emättimen syövän esiasteista (VaIN 2/3, intraepiteliaalinen neoplasia), 90-95% HPV:n aiheuttamista peräaukon syövistä, 85-90% HPV:n aiheuttamista vaikeista peräaukon syövän esiasteista (AIN2/3, intraepiteliaalinen neoplasia), ja 90% genitaalialueen kondyloomista.

Gardasil 9:n käyttöaihe perustuu:

yhdenvertaiseen immunogeenisuuteen Gardasil 9:n ja qHPV-rokotteen välillä HPV-tyyppejä 6, 11, 16 ja 18 vastaan 9–15-vuotiailla tytöillä, 16–26-vuotiailla naisilla ja miehillä; näin ollen Gardasil 9:n tehon HPV-tyyppien 6, 11, 16 tai 18 aiheuttamaa kroonista infektiota ja sairautta vastaan voi päätellä olevan verrannollinen qHPV-rokotteen tehoon.

rokotteen tehosta saatuun näyttöön HPV-tyyppien 31, 33, 45, 52 ja 58 aiheuttamia kroonisia infektioita ja sairauksia vastaan 16–26-vuotiailla tytöillä ja naisilla, ja

yhdenvertaisesta immunogeenisuudesta saatuun näyttöön Gardasil 9:n HPV-tyyppejä vastaan 9– 15-vuotiailla pojilla ja tytöillä sekä 16–26-vuotiailla miehillä verrattuna 16–26-vuotiaisiin tyttöihin ja naisiin.

qHPV-rokotteen kliiniset tutkimukset

Teho 16–26-vuotiailla naisilla ja miehillä

Tehoa arvioitiin kuudessa lumelääkekontrolloidussa, kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa faasin II ja III kliinisessä tutkimuksessa, joissa oli mukana 28 413 henkilöä (20 541 tyttöä ja naista iältään 16– 26-vuotta, 4 055 poikaa ja miestä iältään 16–26-vuotta, 3 817 naista iältään 24-45-vuotta). qHPV- rokote tehosi HPV-tyyppien 6, 11, 16 ja 18 aiheuttamien CIN-, (kaikki asteet mukaan lukien CIN 2/3); AIS-; genitaalialueen kondylooma -; VIN 2/3-; ja VaIN 2/3-tapausten vähenemiseen niillä tytöillä ja naisilla, jotka olivat PCR-negatiivisia ja seronegatiivisia lähtötilanteessa (Taulukko 2). qHPV-rokote tehosi HPV-tyyppien 6 ja 11 aiheuttamien genitaalialueen kondyloomatapausten vähenemiseen pojilla ja miehillä, jotka olivat PCR-negatiivisia ja seronegatiivisia lähtötilanteessa. Tehoa peniiliä/perineaalista/perianaalista intraepiteliaalista neoplasiaa (PIN, asteet 1/2/3) tai peniiliä/perineaalista/perianaalista syöpää vastaan ei osoitettu, koska tapausten määrä oli liian rajattu, jotta se olisi saavuttanut tilastollista merkitystä (Taulukko 2). qHPV-rokote tehosi HPV-tyyppien 6, 11, 16 ja 18 aiheuttamien peräaukon syövän esiasteiden 2 ja 3 (AIN, intraepiteliaalinen neoplasia) tapausten vähenemiseen pojilla ja miehillä, jotka olivat PCR-negatiivisia ja seronegatiivisia lähtötilanteessa (Taulukko 2).

Taulukko 2: Analyysi qHPV-rokotteen tehosta rokotteen HPV-tyyppejä vastaan PPE*- tutkimusryhmässä

Sairauden päätetapahtumat

 

qHPV

Plasebokontrolli

% Tehokkuus

 

 

Tapausten

 

Tapausten

N

 

N

(95% CI)

 

 

määrä

määrä

 

 

 

 

 

 

16-26-vuotiaat tytöt ja naiset

 

 

 

 

 

 

 

HPV 16/18:n aiheuttama CIN

 

98.2

(93.5, 99.8)

2/3 tai AIS**

 

HPV 6/ 11/16/18:n aiheuttama

 

96.0

(92.3, 98.2)

CIN (CIN 1, CIN 2/3) tai AIS

 

 

 

 

 

 

 

 

HPV 6/11/16/18:n aiheuttama

 

100.0

(67.2, 100.0)

 

 

 

 

 

 

 

 

HPV 6/11/16/18:n aiheuttama

 

100.0

(55.4, 100.0)

 

 

 

 

 

 

 

 

HPV 6/11/16/18:n aiheuttama

 

99.0

(96.2, 99.9)

genitaalialueen kondylooma

 

 

 

 

 

 

 

 

16-26-vuotiaat pojat ja miehet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulkoiset HPV 6/11/16/18:n

 

90.6

(70.1, 98.2)

aiheuttamat genitaalialueen

 

leesiot***

 

 

 

 

 

 

 

HPV 6/11/16/18:n aiheuttama

 

89.3

(65.3, 97.9)

genitaalialueen kondylooma***

 

HPV 6/11/16/18:n aiheuttama

 

100.0 (-52.1,

PIN 1/2/3***

 

 

100.0)

HPV 6/11/16/18:n aiheuttama

 

74.9 (8.8, 95.4)

AIN 2/3****

 

*PPE-ryhmään kuuluvat saivat kaikki 3 rokotetta vuoden sisällä tutkimukseen kirjautumisesta. Heillä ei ollut suuria poikkeamia tutkimussuunnitelmasta eikä infektioita rokotetyypin HP-viruksilla (PCR-negatiivinen ja seronegatiivinen) (Tyypit 6, 11, 16 ja 18) ennen ensimmäistä annosta eikä kuukauden aikana kolmannen annoksen jälkeen (7. kuukausi).

Analyysit yhdistetyistä tutkimuksista suunniteltiin tulevaisuutta koskien ja niissä käytettiin samantapaisten tutkimusten sisäänpääsykriteerejä.

N= Henkilöiden lukumäärä, joilla on vähintään yksi seurantakäynti 7. kuukauden jälkeen. CI=Luottamusväli.

**Potilaita seurattiin jopa 4 vuoden ajan (mediaani 3,6 vuotta)

***Mediaaniseuranta-aika 2,4 vuotta

****Mediaaniseuranta-aika oli 2,15 vuotta

Teho 24-45-vuotiailla naisilla

qHPV-rokotteen tehoa 24–45-vuotiailla naisilla arvioitiin yhdessä lumelääkekontrolloidussa, kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa faasin III kliinisessä tutkimuksessa (tutkimussuunnitelma 019, FUTURE III), jossa oli mukana 3 817 naista.

PPE-tutkimusryhmässä qHPV-rokotteen teho HPV-tyyppien 6-, 11-, 16- tai 18 aiheuttamaa kroonisen infektion, genitaalialueen kondylooman, ulkosynnytin- ja emätinlimakalvomuutosten (leesiot), CIN- asteiden (kaikki asteet), AIS:n ja kohdunkaulan syövän yhteistapausta vastaan oli 88,7% (95% CI: 78.1, 94.8). qHPV-rokotteen teho HPV-tyyppien 16- tai 18 aiheuttamaa kroonisen infektion, genitaalialueen kondylooman, ulkosynnytin- ja emätinlimakalvomuutosten (leesiot), CIN-asteiden (kaikki asteet), AIS:n ja kohdunkaulan syövän yhteistapausta vastaan oli 84,7% (95% CI: 67.5, 93.7).

Pitkän aikavälin tehokkuustutkimukset

Tutkittavista koostuvan alaryhmän turvallisuutta, immunogeenisuutta ja suojausta HPV-tyyppien 6/11/16/18 aiheuttamia sairauksia vastaan seurataan parhaillaan 10-14 vuoden ajan qHPV-rokotuksen jälkeen.

Vasta-ainevastetta (kolmannen annoksen jälkeen) on seurattu 10 vuoden ajan niillä nuorilla, jotka olivat 9-15-vuotiaita rokotettaessa; 9 vuoden ajan niillä naisilla, jotka olivat 16-23-vuotiaita rokotettaessa sekä 6 vuoden ajan niillä miehillä, jotka olivat 16-26-vuotiaita rokotettaessa ja 8 vuoden ajan niillä naisilla, jotka olivat 24-45-vuotiaita rokotettaessa.

Pitkän aikavälin jatkorekisteritutkimuksessa 1623-vuotiailla naisilla, jotka rokotettiin qHPV - rokotteella perustutkimuksessa (n=1984), ei havaittu yhtään HPV-tautitapausta (HPV-tyyppejä 6/11/16/18 liittyen korkeaan CIN-asteeseen) noin 10 vuoden aikana. Tässä tutkimuksessa kestävä suoja osoitettiin tilastollisesti noin 8 vuoden ajan.

Pitkän aikavälin kliinisissä jatkotutkimuksissa suoja on havaittu kolmannen annoksen jälkeen PPE- ryhmässä. PPE-ryhmään kuului yksilöitä:

-jotka saivat kaikki kolme rokotusta vuoden sisällä tutkimuksen alkamisesta, ei merkittäviä poikkeamia tutkimussuunnitelmasta,

-olivat seronegatiivisia asiaankuuluvien HPV-tyyppien suhteen (tyyppi 6, 11, 16 ja 18) ennen ensimmäistä annosta, niiden yksilöiden joukossa, jotka olivat perustutkimuksen alkaessa 16- vuotiaita tai tätä vanhempia, olivat PCR-negatiivisia asiaankuuluvan (asiaankuuluvien) HPV- tyypin (-tyyppien) suhteen ennen ensimmäistä annosta ja kuukauden ajan kolmannen annoksen jälkeen (7. kuukausi).

Näissä kliinisissä jatkotutkimuksissa ei havaittu yhtään korkean tason intraepiteliaalinen neoplasia - tapausta tai genitaalialueiden kondylooma –tautitapausta henkilöillä, jotka rokotettiin qHPV- rokotteella perustutkimuksessa:

-10,7 vuoden aikana tytöillä (n=369) ja 10,6 vuoden aikana pojilla (n=326), 9-15-vuotiaita rokotuksen aikaan (vastaavasti 10,0 vuoden ja 9,9 vuoden mediaaniseuranta);

-9,6 vuoden aikana miehillä (n=918), 16-26-vuotiaita rokotuksen aikaan (8,5 vuoden mediaaniseuranta); ja

-8,4 vuoden aikana naisilla (n=684), 24-45-vuotiaita rokotuksen aikaan (7,2 vuoden mediaaniseuranta).

Teho HIV-infektion saaneilla henkilöillä

qHPV-rokotteen turvallisuutta ja immunogeenisuutta selvittävä tutkimus suoritettiin 126 HIV- infektion saaneella 7–12-vuotiaalla henkilöllä, joiden CD4-arvo lähtötilanteessa ≥15 ja vähintään 3 kuukautta korkeasti aktiivista antiretrovirusterapiaa (HAART) saaneella tutkittavalla, joiden CD4-arvo oli <25 (joista 96 sai qHPV-rokotetta). Yli 96 prosentilla tutkimushenkilöistä ilmeni serokonversio kaikille neljälle antigeenille. GMT-arvot olivat hieman matalampia kuin muissa tutkimuksissa samanikäisillä henkilöillä, joilla ei ollut HIV-infektiota. Matalamman vasteen kliinistä merkitystä ei tunneta. Turvallisuusprofiili oli samanlainen kuin muissa tutkimuksissa henkilöillä, joilla ei ollut HIV- infektiota. Rokote ei vaikuttanut CD4- ja HIV-RNA-arvoihin.

Gardasil 9:n kliiniset tutkimukset

Gardasil 9:n tehoa ja/tai immunogeenisuutta arvioitiin kahdeksassa kliinisessä tutkimuksessa. Gardasil 9:n tehoa arvioivat kliiniset tutkimukset lumelääkettä vastaan eivät olleet hyväksyttäviä, koska HPV- rokotetta suositellaan ja käytetään monissa maissa suojaamaan HPV-infektiota ja -sairautta vastaan.

Näin ollen keskeinen kliininen tutkimus (tutkimussuunnitelma 001) arvioi Gardasil 9:n tehoa käyttämällä qHPV -rokotetta vertailuvalmisteena.

Tehoa HPV-tyyppejä 6, 11, 16 ja 18 vastaan arvioitiin ensi sijassa käyttämällä ekstrapolointistrategiaa, joka osoitti verrannollisen immunogeenisuuden (mitattuna Gardasil 9:n geometrisilla keskiarvoilla [GMT]) verrattuna qHPV-rokotteeseen (tutkimussuunnitelma 001, GDS01C/tutkimussuunnitelma 009 ja GDS07C/tutkimussuunnitelma 020).

Keskeisessä tutkimussuunnitelmassa 001 Gardasil 9:n tehoa HPV-tyyppejä 31, 33, 45, 52 ja 58

vastaan arvioitiin verrattuna qHPV-rokotteeseen 16-26-vuotiailla naisilla (N=14 204: 7 099 sai Gardasil 9:ää; 7 105 sai qHPV-rokotetta).

Tutkimussuunnitelmassa 002 arvioitiin Gardasil 9:n immunogeenisuutta 9-15-vuotiailla pojilla ja tytöillä sekä 16-26-vuotiailla naisilla (N=3 066: 1 932 tyttöä; 666 poikaa; ja 468 naista sai Gardasil 9:ää).

Tutkimussuunnitelmassa 003 arvioitiin Gardasil 9:n immunogeenisuutta 16-26-vuotiailla miehillä sekä 16-26-vuotiailla naisilla (1 103 heteroseksuaalia miestä [HM]; 313 MSM-ryhmän miestä (Men Who Have Sex with Men); ja 1 099 naista, jotka saivat Gardasil 9:ää).

Tutkimussuunnitelmissa 005 ja 007 arvioitiin Gardasil 9:ää käytettynä samanaikaisesti rutiininomaisesti suositeltujen rokotteiden kanssa 11-15-vuotiailla tytöillä ja pojilla (N=2 295).

Tutkimussuunnitelmassa 006 arvioitiin Gardasil 9:n käyttöä 12-26-vuotiailla tytöillä ja naisilla, jotka olivat aikaisemmin saaneet qHPV-rokotteen (N=921; 615 sai Gardasil 9:ää ja 306 lumelääkettä).

GDS01C/tutkimussuunnitelmassa 009 arvioitiin Gardasil 9:n immunogeenisuutta 9-15-vuotiailla tytöillä (N=600; 300 sai Gardasil 9:ää ja 300 sai qHPV-rokotetta).

GDS07C/tutkimussuunnitelmassa 020 arvioitiin Gardasil 9:n immunogeenisuutta 16-26-vuotialla miehillä (N=500; 249 sai Gardasil 9:ää ja 251 sai qHPV-rokotetta).

Tutkimussuunnitelmassa 010 arvioitiin Gardasil 9:n immunogeenisuutta kahdella annoksella 9-14- vuotiailla tytöillä ja pojilla, ja kolmella annoksella 9-14-vuotiailla tytöillä sekä 16-26-vuotiailla naisilla (N=1 518; 753 tyttöä; 451 poikaa ja 314 naista).

Tutkimukset, jotka tukevat Gardasil 9:n tehoa HPV-tyyppejä 6, 11, 16 tai 18 vastaan

Gardasil 9:n vertaaminen qHPV:n rokotteen HPV-tyyppeihin 6, 11, 16 ja 18 suoritettiin tutkimusryhmässä, jossa oli mukana 16-26-vuotiaita naisia tutkimussuunnitelmasta 001, 9-15-vuotiaita tyttöjä GDS01C/tutkimussuunnitelmasta 009 ja 16-26-vuotiaita miehiä GDS07C/tutkimussuunnitelmasta 020.

Tilastollinen yhdenvertaisuusanalyysi suoritettiin 7. kuukaudella ja siinä verrattiin (cLIA) anti-HPV 6- , anti-HPV 11-, anti-HPV 16- ja anti-HPV 18- geometrisia keskiarvoja (GMT) Gardasil 9:ää ja Gardasilia saavien henkilöiden välillä. Immuunivasteet, mitattuna GMT:llä, eivät olleet huonommat Gardasil 9:llä verrattuna immuunivasteisiin Gardasililla (Taulukko 3). Kliinisissä tutkimuksissa 98,2%-100% niistä, jotka saivat Gardasil 9:ää tulivat seropositiivisiksi vasta-aineille kaikkia 9 rokotetyyppiä vastaan 7. kuukauteen mennessä kaikissa testatuissa ryhmissä.

Taulukko 3: Immuunivasteiden vertailu (cLIA-menetelmään perustuen) Gardasil 9- ja qHPV-rokotteen välillä HPV-tyypeille 6, 11, 16 ja 18 PPI*-tutkimusryhmässä 9-15-vuotiaat tytöt ja 16-26-vuotiaat naiset ja miehet

 

 

Gardasil 9

qHPV-rokote

Gardasil 9-/

 

 

qHPV-rokote

TUTKIMUSRYHMÄ

 

 

 

 

 

 

N

 

GMT

N

GMT

GMT

(95 % CI)

 

 

(95 % CI)

(95 % CI)

 

(n)

 

(n)

suhde

#

 

 

mMU§/mL

mMU§/mL

 

Anti-HPV 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1679.4

1565.9

 

(0.93,

9-15-vuotiaat tytöt

 

(1518.9,

1.07

(273)

 

(261)

(1412.2,

1736.3)

1.23)

 

 

1856.9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16–26-vuotiaat naiset

 

893.1

875.2

1.02

(0.99,

(3993)

 

(871.7, 915.1)

(3975)

(854.2,

896.8)

1.06)

16–26-vuotiaat miehet

 

758.3

618.4

1.23

(1.04,

(228)

 

(665.9, 863.4)

(226)

(554.0,

690.3)

1.45)

Anti-HPV 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1315.6

1417.3

 

(0.80,

9-15-vuotiaat tytöt

 

(1183.8,

0.93

(273)

 

(261)

(1274.2,

1576.5)

1.08)

 

 

1462.0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-26-vuotiaat naiset

 

666.3

830.0

0.80

(0.77,

(3995)

 

(649.6, 683.4)

(3982)

(809.2,

851.4)

0.83)

16-26-vuotiaat miehet

 

681.7

769.1

0.89

(0.76,

(228)

 

(608.9, 763.4)

(226)

(683.5,

865.3)

1.04)

Anti-HPV 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6739.5

6887.4

 

(0.85,

9-15-vuotiaat tytöt

 

(6134.5,

0.97

(276)

 

(270)

(6220.8,

7625.5)

1.11)

 

 

 

7404.1)

 

 

 

 

 

 

 

3131.1

3156.6

 

(0.96,

16-26-vuotiaat naiset

 

(3057.1,

0.99

(4032)

 

(4062)

(3082.3,

3232.7)

1.03)

 

 

 

3206.9)

 

 

 

 

 

 

 

3924.1

3787.9

 

(0.89,

16–26-vuotiaat miehet

 

(3513.8,

1.04

(234)

 

(237)

(3378.4,

4247.0)

1.21)

 

 

 

4382.3)

 

 

 

 

 

Anti-HPV 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1956.6

1795.6

 

(0.91,

9–15-vuotiaat tytöt

 

(1737.3,

1.08

(276)

 

(269)

(1567.2,

2057.3)

1.29)

 

 

 

2203.7)

 

 

 

 

 

16-26-vuotiaat naiset

 

804.6

678.7

1.19

(1.14,

(4539)

 

(782.7, 827.1)

(4541)

(660.2,

697.7)

1.23)

16–26-vuotiaat miehet

 

884.3

790.9

1.12

(0.91,

(234)

 

(766.4, 1020.4)

(236)

(683.0,

915.7)

1.37)

*PPI-ryhmään kuuluvat saivat kaikki 3 rokotetta ennalta määrätyin aikavälein. Heillä ei ollut suuria poikkeamia tutkimussuunnitelmasta, he täyttivät ennalta määrätyt kriteerit 6. ja 7. kuukauden käyntikerran välillä, he olivat seronegatiivisia rokotetyypin HP-viruksille (Tyypit 6, 11, 16 ja 18) ennen ensimmäistä annosta. Näistä 16-26- vuotiaat naiset olivat PCR-negatiivisia kyseisille HPV-tyypeille kuukauden aikana ennen ensimmäistä annosta - kolmannen annoksen jälkeen (7. kuukausi).

§mMU=milli-Merck-yksikköä. p-arvo <0.001.

#Yhdenveroisuuden osoittaminen vaati, että alempi osuus 95%:n CI:tä GMT-suhteesta on suurempi kuin 0,67. CI=Luottamusväli.

GMT=Geometriset keskiarvot.

cLIA= Kompetitiivinen Luminex-pohjainen immunogeenisuuden arviointi.

N= Rokoteryhmään satunnaistettu henkilöiden määrä, joka sai vähintään yhden injektion. n= Analyysiin osallistuvien henkilöiden määrä.

Tutkimukset, jotka tukevat Gardasil 9:n tehoa HPV-tyyppejä 31, 33, 45, 52 ja 58 vastaan

Gardasil 9:n tehoa 16-26-vuotiailla naisilla arvioitiin aktiivisessa, vertailuvalmistekontrolloidussa, kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa kliinisessä tutkimuksessa (tutkimussuunnitelma 001), jossa oli mukana 14 204 naista (Gardasil 9 = 7 099; qHPV-rokote = 7 105). Tutkittavia seurattiin korkeintaan 67 kuukauden ajan kolmannen annoksen jälkeen (keskimäärin 43 kuukauden ajan kolmannen annoksen jälkeen).

Gardasil 9 oli tehokas ehkäisemään HPV-tyypeistä 31, 33, 45, 52 ja 58 johtuvaa kroonista infektiota ja sairautta (Taulukko 4). Gardasil 9 vähensi myös HPV-tyypeistä 31, 33, 45, 52 ja 58 johtuvia Papa- koe-poikkeavuuksia, kohdunkaulan ja ulkoisen genitaalialueen toimenpiteitä (kuten biopsioita) ja kohdunkaulan ratkaisevia hoitomenetelmiä (Taulukko 4).

Taulukko 4: Analyysi Gardasil 9:n tehosta HPV-tyyppejä 31, 33, 45, 52 ja 58 vastaan PPE- tutkimusryhmässä 16–26-vuotiaat naiset

 

Gardasil 9

qHPV-rokote

 

Sairauden päätetapahtuma

N=7099

N=7105

%Tehokkuus**

 

 

 

 

n

Tapausten

n

Tapausten

(95 % CI)

 

 

määrä*

määrä*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPV 31/33/45/52/58:n aiheuttama CIN 2/3,

97.4

AIS, kohdunkaulan syöpä, VIN 2/3, VaIN

(85.0, 99.9)

2/3, ulkosynnytinsyöpä ja emätinsyöpäα

 

 

 

 

97.1

(83.5, 99.9)

tai AISα

 

 

 

 

HPV 31/33/45/52/58:n aiheuttama CIN2

96.9

(81.5, 99.8)

 

 

 

 

 

HPV 31/33/45/52/58:n aiheuttama CIN3

(39.4, 100)

 

 

 

 

 

HPV 31/33/ 45/52/58:n aiheuttama VIN 2/3,

100.0

(-71.5, 100.0)

 

 

 

 

HPV 31/33/45/52/58:n aiheuttama

96.0

krooninen infektio ≥6 kuukautta§

(94.6, 97.1)

HPV 31/33/45/52/58:n aiheuttama

96.7

krooninen infektio≥12 kuukautta

(95.1, 97.9)

HPV 31/33/45/52/58:n aiheuttama ASC-US

 

 

 

 

92.9

HR-HPV positiivinen tai huonompi Papa# -

poikkeavuus

 

 

 

 

(90.2, 95.1)

 

 

 

 

 

HPV 31/33/45/52/58:n aiheuttamat

90.2

kohdunkaulan ratkaisevat hoitomenetelmät

(75.0, 96.8)

PPE-ryhmään kuuluvat saivat kaikki 3 rokotetta vuoden sisällä tutkimukseen kirjautumisesta. Heillä ei ollut suuria poikkeamia tutkimussuunnitelmasta eikä infektioita (PCR-negatiivinen ja seronegatiivinen) rokotetyypin HP-viruksilla (Tyypit 31, 33, 45, 52 ja 58) ennen ensimmäistä annosta ja he olivat yhä PCR-negatiivisia kyseiselle HP-virustyypille kuukauden aikana kolmannen annoksen jälkeen (7. kuukausi).

N= Rokoteryhmään satunnaistettujen, vähintään yhden injektion saaneiden henkilöiden määrä. n= Analyysiin osallistuvien henkilöiden määrä.

§Krooninen infektio, joka on havaittu näytteistä kahdella tai useammalla peräkkäisellä käynnillä, joiden välissä on 6 kuukautta (±1 kuukauden käynti-ikkuna).

Krooninen infektio, joka on havaittu näytteistä kolmella tai useammalla peräkkäisellä käynnillä 6 kuukauden (±1 kuukauden käynti-ikkuna) välein.

#Papa-testi. CI=Luottamusväli.

ASC-US=Epätyypilliset okasolut, joilla on epävarma merkitys. HR=Korkea riski.

*Henkilöiden lukumäärä, joilla on vähintään yksi seurantakäynti 7. kuukauden jälkeen.

**Tutkittavia seurattiin korkeintaan 67 kuukautta 3. annoksen jälkeen (mediaani 43 kuukautta 3. annoksen jälkeen).

α ei kohdunkaulasyöpä-, VIN2/3-, ulkosynnytin- tai emätinsyöpätapauksia diagnosoitu PPE-tutkimusryhmässä.

LEEP-menetelmä (Loop Electrosurgical Excision Procedure, sähkösilmukkahoito) tai konisaatio (kohdun kaulankanavan suun höyläys).

Lisäanalyysi Gardasil 9:n tehosta HPV-tyyppejä 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ja 58 vastaan

Koska Gardasil 9:n tehoa lumelääkettä vastaan ei pystytty arvioimaan, seuraavat selittävät analyysit suoritettiin.

Gardasil 9:n tehon arviointi HPV-tyypeistä 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ja 58 johtuvia kohdunkaulan vakavia sairauksia vastaan PPE-tutkimusryhmässä

Gardasil 9:n teho HPV-tyypeistä 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ja 58 johtuvaa CIN 2:ta ja vakavampia sairauksia vastaan verrattuna qHPV-rokotteeseen oli 94,4 % (95% CI 78.8 ; 99.0), 2/5 952 vs. 36/5 947 tapausta. Gardasil 9:n teho HPV-tyypeistä 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ja 58 johtuvaa CIN 3:ta vastaan verrattuna qHPV-rokotteeseen oli 100% (95% CI 46.3 ; 100.0), 0/5 952 vs. 8/5 947 tapausta.

Gardasil 9:n vaikutus HPV-tyypeistä 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ja 58 johtuvaan kohdunkaulan biopsiaan ja ratkaisevaan hoitoon PPE-tutkimusryhmässä

Gardasil 9:n teho HPV-tyypeistä 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ja 58 johtuvaa kohdunkaulan biopsiaa vastaan verrattuna qHPV-rokotteeseen oli 95,9% (95% CI 92.7 ; 97.9), 11/6016 vs. 262/6018 tapausta. Gardasil 9:n teho HPV-tyypeistä 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, ja 58 johtuvaa kohdunkaulan ratkaisevaa hoitoa vastaan (mukaan lukien LEEP-menetelmä tai konisaatio) verrattuna qHPV-rokotteeseen oli 90,7% (95% CI 76.3 ; 97.0), 4/6016 vs. 43/6018 tapausta.

Immunogeenisuus

Pienintä mahdollista anti-HPV-keskiarvoa, joka antaa suojaavan tehon, ei ole määritelty.

Kunkin rokotteen HPV-tyypin immunogeenisuuden arviointiin käytettiin tyypille ominaista immuunimittausmenetelmää, jossa käytettiin tyypille ominaisia standardeja. Tällä menetelmällä mitattiin vasta-aineet neutralisoivaa epitooppia vastaan kullekin yksittäiselle HPV-tyypille. Jokaisen HPV-tyypin arviointiasteikko on erilainen; näin ollen vertailu eri tyyppien ja muiden menetelmien välillä ei ole asianmukaista.

Immuunivaste Gardasil 9:lle 7 kuukauden kuluttua

Immunogeenisuus mitattiin (1) niiden henkilöiden prosentuaalisella osuudella, jotka olivat seropositiivisia vasta-aineille kyseisen rokotteen HPV-tyyppiä vastaan, ja (2) geometrisella keskiarvolla (GMT).

Gardasil 9 sai aikaan voimakkaan anti-HPV 6-, anti-HPV 11-, anti-HPV 16-, anti-HPV 18-, anti-HPV 31-, anti-HPV 33-, anti-HPV 45-, anti-HPV 52- ja anti-HPV 58 -vasta-ainevasteen mitattuna 7 kuukauden kuluttua, tutkimussuunnitelmissa 001, 002, 005, 007 ja GDS01C/tutkimussuunnitelmassa 009 (Taulukko 5). Kliinisissä tutkimuksissa 99,6% - 100% niistä, jotka saivat Gardasil 9:ää muuttuivat seropositiivisiksi kaikkien 9 rokotteen vasta-aineen suhteen 7. kuukauteen mennessä kaikissa testiryhmissä. GMT:t olivat korkeammat tytöillä ja pojilla kuin 16-26-vuotiailla naisilla, ja korkeammat pojilla kuin tytöillä ja naisilla.

Taulukko 5: Yhteenveto 7. kuukauden HPV-vasta-ainepitoisuuksista, perustuu cLIA:lla mitattuihin geometrisiin keskiarvoihin PPI*-tutkimusryhmässä

Tutkimusryhmä

N

n

 

GMT

(95% CI) mMU§/mL

Anti-HPV 6

 

 

 

 

9-15-vuotiaat tytöt

1744.6

(1684.7, 1806.7)

9-15-vuotiaat pojat

2085.3

(1984.2, 2191.6)

16-26-vuotiaat naiset

893.7 (873.5, 914.3)

Anti-HPV 11

 

 

 

 

9-15-vuotiaat tytöt

1289.7

(1244.3, 1336.8)

9-15-vuotiaat pojat

1469.2

(1397.7, 1544.4)

16-26-vuotiaat naiset

669.3 (653.6, 685.4)

Anti-HPV 16

 

 

 

 

9-15-vuotiaat tytöt

7159.9

(6919.7, 7408.5)

9-15-vuotiaat pojat

8444.9

(8054.2, 8854.5)

16-26-vuotiaat naiset

3159.0

(3088.6, 3231.1)

Anti-HPV 18

 

 

 

 

9-15-vuotiaat tytöt

2085.5

(2002.2, 2172.3)

9-15-vuotiaat pojat

2620.4

(2474.3, 2775.2)

16-26-vuotiaat naiset

809.9 (789.2, 831.1)

Anti-HPV 31

 

 

 

 

9-15-vuotiaat tytöt

1883.3

(1811.3, 1958.1)

9-15-vuotiaat pojat

2173.5

(2057.0, 2296.6)

16-26-vuotiaat naiset

664.8 (647.4, 682.6)

Anti-HPV 33

 

 

 

 

9-15-vuotiaat tytöt

960.6 (927.5, 994.9)

9-15-vuotiaat pojat

1178.6

(1120.9, 1239.4)

16-26-vuotiaat naiset

419.2 (409.6, 429.1)

Anti-HPV 45

 

 

 

 

9-15-vuotiaat tytöt

728.7 (697.6, 761.2)

9-15-vuotiaat pojat

841.7 (790.0, 896.7)

16-26-vuotiaaat naiset

254.1 (247.0, 261.5)

Anti-HPV 52

 

 

 

 

9-15-vuotiaat tytöt

978.2

(942.8, 1015.0)

9-15-vuotiaat pojat

1062.2

(1007.2, 1120.2)

16-26-vuotiaat naiset

382.4 (373.0, 392.0)

Anti-HPV 58

 

 

 

 

9-15-vuotiaat tytöt

1306.0

(1259.8, 1354.0)

9-15-vuotiaat pojat

1545.8

(1470.6, 1624.8)

16-26-vuotiaat naiset

489.2 (477.5, 501.2)

*PPI-ryhmään kuuluvat saivat kaikki 3 rokotetta ennalta määrätyin aikavälein, heillä ei ollut suuria poikkeamia tutkimussuunnitelmasta, he täyttivät ennalta määrätyt kriteerit 6. ja 7. kuukauden käyntikerran välillä , he olivat seronegatiivisia rokotetyypin HP-viruksille (Tyypit 6, 11, 16 ja 18) ennen ensimmäistä annosta. Näistä 16-26- vuotiaat naiset olivat PCR-negatiivisia kyseisille HPV-tyypeille kuukauden aikana ennen ensimmäistä annosta - kolmannen annoksen jälkeen (7. kuukausi).

§mMU=milli-Merck-yksikköä.

cLIA= Kompetitiivinen Luminex-pohjainen immunogeenisuuden arviointi. CI=Luottamusväli.

GMT=Geometriset keskiarvot.

N= Rokoteryhmään satunnaistettu henkilöiden määrä, joka sai vähintään yhden injektion. n= Analyysiin osallistuvien henkilöiden määrä.

HPV-vasta-ainevasteet 7. kuukaudella 9–15-vuotiailla tytöillä/pojilla olivat verrannollisia HPV-vasta- ainevasteisiin 16-26-vuotiailla naisilla Gardasil 9:ää koskevien immunogeenisuustutkimusten yhdistetyssä tietokannassa.

Gardasil 9:n teho 9–15-vuotiailla tytöillä/pojilla päätellään tämän immunogeenisuuden ekstrapoloinnin perusteella.

Tutkimussuunnitelmassa 003, HPV-vasta-aineen geometriset keskiarvot (GMT) kuukaudella 7 pojilla ja miehillä (16-26-vuotiaat, HM) olivat verrannollisia HPV-vasta-aineiden geometrisiin keskiarvoihin (GMT) 16-26-vuotiailla tytöillä ja naisilla HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ja 58 vastaan. Korkea immunogeenisuus 16-26-vuotiailla MSM-tutkimushenkilöillä havaittiin myös, tosin matalampi kuin heteroseksuaaleilla tutkimushenkilöillä, samoin kuin qHPV-rokotteen kohdalla. Tutkimussuunnitelmassa 020/GDS07C, HPV-vasta-aineen geometriset keskiarvot (GMT) kuukaudella 7 pojilla ja miehillä (16-26-vuotiaat, HM) olivat verrannollisia HPV-vasta-aineiden geometrisiin keskiarvoihin (GMT) 16-26-vuotiailla pojilla ja miehillä (HM) joille annettiin qHPV-rokote HPV 6, 11, 16 ja18 vastaan. Nämä tulokset tukevat Gardasil 9:n tehoa miesten tutkimusryhmässä.

Tutkimuksia ei ole tehty yli 26-vuotiailla naisilla. 27-45-vuotiailla naisilla Gardasil 9:n teho alkuperäisiin 4 tyyppiin on todennäköinen; tämä perustuu (1) qHPV-rokotteen korkeaan tehoon 16-45- vuotiailla naisilla ja (2) Gardasil 9:n ja qHPV-rokotteen verrannolliseen immunogeenisuuteen 9-26- vuotiailla tytöillä ja naisilla.

Gardasil 9:n immuunivasteen pysyvyys

Gardasil 9:n immuunivasteen pysyvyyttä koko rokotussarjan jälkeen tutkitaan joillakin tutkimukseen otetuilla henkilöillä, joiden turvallisuutta, immunogeenisuutta ja vaikuttavuutta seurataan vähintään 10 vuoden ajan rokotuksen jälkeen.

9-15-vuotiailla pojilla ja tytöillä (tutkimussuunnitelma 002) vasta-ainevasteen pysyvyyden on osoitettu olevan vähintään 3 vuotta. HPV-tyypistä riippuen 93%-99% tutkittavista oli seropositiivisia.

16-26-vuotiailla naisilla (tutkimussuunnitelma 001) vasta-ainevasteen pysyvyys on osoitettu olevan vähintään 3,5 vuotta. HPV-tyypistä riippuen 78%-98% tutkittavista oli seropositiivisia. Vaikuttavuus säilyi kaikilla tutkittavilla seropositiivisuuden statuksesta huolimatta mille tahansa rokotteen HPV- tyypille koko tutkimuksen ajan (jopa 67 kuukautta kolmannen annoksen jälkeen; keskimäärin

43 kuukautta kolmannen annoksen jälkeen).

GMT:t HPV-6, -11, -16 ja -18:lle olivat numeerisesti verrattavissa tutkittavilla, jotka olivat saaneet qHPV -rokotetta tai Gardasil 9:ää ainakin 3,5 vuoden ajan.

Gardasil 9:n käyttö henkilöillä, jotka ovat aikaisemmin saaneet qHPV-rokotteen

Tutkimussuunnitelma 006 arvioi Gardasil 9:n immunogeenisuutta 921 tytöllä ja naisella (12-26- vuotiaat), jotka olivat aikaisemmin saaneet qHPV-rokotteen. Niillä tutkittavilla, jotka saivat Gardasil 9:ää kolmen qHPV-rokoteannoksen jälkeen, oli vähintään 12 kuukauden väli qHPV- rokotuksen päättymisen ja Gardasil 9:n kolmen annoksen rokotussarjan alkamisen välillä (aikaväli vaihteli noin 12–36 kuukauteen).

Seropositiivisuus HPV-tyypeille 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ja 58 tutkimussuunnitelman mukaisessa populaatiossa vaihteli 98,3%–100% kuukauteen 7 mennessä henkilöillä, jotka saivat Gardasil 9:ää. GMT:t HPV-tyypeille 6, 11, 16, 18 olivat korkeammat kuin populaatiossa, joka ei ollut aikaisemmin saanut qHPV-rokotetta muissa tutkimuksissa, kun taas GMT:t HPV-tyypeille 31, 33, 45, 52 ja 58 olivat matalammat. Näiden löydösten kliininen merkitys on tuntematon.

Immuunivasteet Gardasil 9:lle 9-14-vuotiailla yksilöillä, jotka käyttävät kahden annoksen rokotesarjaa

Tutkimussuunnitelma 010 mittasi HPV-vasta-aineiden vasteita 9 HPV-tyyppiin Gardasil 9 -käytön jälkeen, seuraavissa ryhmissä: 9-14 vuotiaat tytöt ja pojat, jotka saavat 2 annosta 6- tai 12-kuukauden aikavälillä (+/- 1 kuukausi); 9-14-vuotiaat tytöt, jotka saavat 3 annosta (0, 2, 6 kuukautta); ja 16-26- vuotiaat naiset, jotka saavat 3 annosta (0, 2, 6 kuukautta).

Kuukausi määrätyn rokotesarjan jälkeen, 97,9% - 100% kaikista tutkittavista oli seropositiivisia vasta- aineille 9 HPV-tyyppiä vastaan. GMT:t olivat korkeampia tytöillä ja pojilla, jotka olivat saaneet 2 annosta Gardasil 9:ää (joko 0, 6 kuukautta tai 0, 12 kuukautta), kuin 16-26-vuotiailla tytöillä ja naisilla, jotka olivat saaneet 3 annosta Gardasil 9:ää (0, 2, 6 kuukautta) 9:lle HPV-tyypille. Tämän immunogeenisuussilloituksen perusteella, 2 annoksen rokotesarjan tehokkuus Gardasil 9:llä 9-14- vuotialle tytöille ja pojille on yhdenveroinen.

Samassa tutkimuksessa, 9-14-vuotiaiden tyttöjen ja poikien kohdalla, GMT:t yhden kuukauden jälkeen viimeisestä rokoteannoksesta, olivat numeerisesti alempia joillekin rokotetyypeille 2-annoksen rokotesarjan jälkeen kuin 3-annoksen rokotesarjan jälkeen (esim. HPV-tyypit 18, 31, 45, ja 52 0, 6 kuukauden jälkeen, ja HPV-tyyppi 45 0, 12 kuukauden jälkeen). Näiden havaintojen kliininen merkitys ei ole tiedossa.

Gardasil 9:n 2-annoksen rokotesarjan suoja-aika ei ole määritetty.

Raskaus

Erityistä tutkimusta Gardasil 9:n käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole tehty. qHPV-rokotetta käytettiin aktiivisena vertailuvalmisteena Gardasil 9:n kliinisen tutkimusohjelman aikana.

Gardasil 9:n kliinisen kehityksen aikana 2586 naista (Gardasil 9 -ryhmä = 1347 vs. qHPV- rokoteryhmä = 1239) raportoi ainakin yhdestä raskaudesta. Gardasil 9:ää tai qHPV-rokotetta saaneiden henkilöiden raskauksien synnynnäisten epämuodostumien laatu tai niiden raskauksien suhteellinen osuus, joihin liittyi haittoja, olivat verrannollisia ja yhdenmukaisia muun väestön kanssa.

5.2Farmakokinetiikka

Ei oleellinen.

5.3Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Erityistä ihmiseen kohdistuvaa vaaraa ei tullut esille tutkittaessa toistuvien annosten toksisuutta rotilla, mikä sisälsi arvioinnin yksittäisen annoksen toksisuudesta ja paikallisesta siedettävyydestä.

Naarasrotille annettavalla Gardasil 9-rokotteella ei ollut vaikutusta parittelukykyyn, hedelmällisyyteen tai alkion/sikiön kehitykseen.

Naarasrotille annettavalla Gardasil 9-rokotteella ei ollut vaikutusta jälkeläisten kehitykseen, käyttäytymiseen, lisääntymiskykyyn tai hedelmällisyyteen. Vasta-aineet kaikkia 9 HPV-tyyppiä vastaan siirtyivät jälkeläisiin raskauden ja imettämisen aikana.

6.FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1Apuaineet

Natriumkloridi

L-histidiini

Polysorbaatti 80

Natriumboraatti

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Adjuvantit, katso kohta 2.

6.2Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

6.3Kestoaika

3 vuotta.

6.4Säilytys

Gardasil 9, injektioneste, suspensio:

Säilytä jääkaapissa (2°C- 8°C).

Ei saa jäätyä. Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Gardasil 9 on käytettävä niin pian kuin mahdollista jääkaapista ulos ottamisen jälkeen.

Säilyvyystiedot ilmaisevat, että rokotteen komponentit kestävät 72 tuntia säilytettäessä 8°C-25°C tai 0°C-2°C lämpötilassa. Tämän ajan kuluttua Gardasil 9 on käytettävä tai hävitettävä. Näiden tietojen tarkoitus on ohjata terveydenhuollon ammattilaisia vain poiketessa väliaikaisesti ohjelämpötilasta.

Gardasil 9, injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku:

Säilytä jääkaapissa (2°C–8°C)

Ei saa jäätyä. Pidä esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Gardasil 9 on käytettävä niin pian kuin mahdollista jääkaapista ulos ottamisen jälkeen.

Säilyvyystiedot ilmaisevat, että rokotteen komponentit kestävät 72 tuntia säilytettäessä 8°C-25°C tai 0°C-2°C lämpötilassa. Tämän ajan kuluttua Gardasil 9 on käytettävä tai hävitettävä. Näiden tietojen tarkoitus on ohjata terveydenhuollon ammattilaisia vain poiketessa väliaikaisesti ohjelämpötilasta.

6.5Pakkaustyyppi ja pakkauskoko

Gardasil 9, injektioneste, suspensio:

0,5 ml suspensiota injektiopullossa (lasi), tulppa (halobutyyli) sekä avattava muovikorkki (alumiininen kiristysvanne). Pakkauskoko on 1.

Gardasil 9, injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku:

0,5 ml suspensiota esitäytetyssä ruiskussa (lasia), männän tulppa (silikonoitua Fluro Tec–pinnoitettua bromibutyylielastomeeria) ja kärjen korkki (synteettistä isopreeni-bromibutyylia), kahden neulan kanssa. Pakkauskoot ovat 1 ja 10.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Gardasil 9, injektioneste, suspensio:

Ennen ravistelua Gardasil 9 saattaa näyttää kirkkaalta nesteeltä, jossa on valkoista sakkaa.

Ravistettava hyvin ennen käyttöä, jotta rokote on suspensiona. Huolellisen ravistelun jälkeen

Gardasil 9 on valkoista, sameaa nestettä.

Tarkista suspensio silmämääräisesti vierashiukkasten ja värimuutosten havaitsemiseksi ennen rokotteen antamista. Hävitä valmiste, jos siinä on vierashiukkasia tai sen väri on muuttunut.

Vedä 0,5 ml annos rokotetta kertakäyttöinjektiopullosta steriilillä neulalla ja ruiskulla.

Pistä rokote välittömästi lihaksensisäisesti (i.m.), mieluiten olkavarren hartialihakseen tai reisilihaksen ulkosyrjän etu-yläosaan.

Rokote pitää käyttää sellaisena kuin se on toimitettu. Suositeltu rokoteannos pitää käyttää kokonaisuudessaan.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Gardasil 9, injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku:

Ennen ravistelua Gardasil 9 saattaa näyttää kirkkaalta nesteeltä, jossa on valkoista sakkaa.

Ravista esitäytettyä ruiskua hyvin ennen käyttöä, jotta rokote on suspensiona. Huolellisen ravistelun jälkeen Gardasil 9 on valkoista, sameaa nestettä.

Tarkista suspensio silmämääräisesti vierashiukkasten ja värimuutosten havaitsemiseksi ennen rokotteen antamista. Hävitä valmiste, jos siinä on vierashiukkasia tai sen väri on muuttunut.

Pakkauksessa on 2 eripituista neulaa, valitse potilaasi kokoon ja painoon sopiva neula lihaksensisäistä (i.m.) -antoa varten.

Kiinnitä neula kiertämällä se myötäpäivään kunnes se on tiukasti kiinni ruiskussa. Anna annos kokonaisuudessaan.

Pistä rokote välittömästi lihaksensisäisesti (i.m.), mieluiten olkavarren hartialihakseen tai reisilihaksen ulkosyrjän etu-yläosaan.

Rokote pitää käyttää sellaisena kuin se on toimitettu. Suositeltu rokoteannos pitää käyttää kokonaisuudessaan.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.MYYNTILUVAN HALTIJA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon France

8.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1007/001

EU/1/15/1007/002

EU/1/15/1007/003

9.MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan ensimmäinen myöntämispäivämäärä: 10. kesäkuuta 2015

10.TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

{KK/VVVV}

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä