Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Gardasil 9 (human papillomavirus vaccine [types...) – Myyntipäällysmerkinnät - J07BM

Updated on site: 07-Oct-2017

Lääkkeen nimiGardasil 9
ATC-koodiJ07BM
Lääkeainehuman papillomavirus vaccine [types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] (recombinant, adsorbed)
ValmistajaSanofi Pasteur MSD

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUKSEN TEKSTI

Kerta-annosinjektiopullo, 1 kpl pakkaus

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Gardasil 9, injektioneste, suspensio.

Ihmisen 9-valenttinen papilloomavirusrokote (rekombinantti, adsorboitu)

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 annos (0,5 ml) sisältää:

 

HPV tyypin 6 L1 proteiinia

30 µg

HPV tyypin 11 ja 18 L1 proteiinia

40 µg

HPV tyypin

16 L1 proteiinia

60 µg

HPV tyypin

31, 33, 45, 52 ja 58 L1 proteiinia

20 µg

adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiin (0,5 mg Al).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: Natriumkloridi, L-histidiini, polysorbaatti 80, natriumboraatti, injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio.

Yhden annoksen injektiopullo, 0,5 ml.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lihakseen, (i.m.)

Ravista hyvin ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN NÄKYVILTÄ JA ULOTTUVILTA

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä.

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1007/001

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

INJEKTIOPULLON ETIKETTITEKSTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Gardasil 9

Injektioneste

Lihakseen, i.m.

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

Yksi annos, 0,5 ml

6.MUUTA

MSD VACCINS

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUKSEN TEKSTI

Esitäytetty ruisku, 2 neulaa, 1 ja 10 kpl pakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Gardasil 9, injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku

Ihmisen 9-valenttinen papilloomavirusrokote (rekombinantti, adsorboitu).

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 annos (0,5 ml) sisältää:

 

HPV tyypin 6 L1 proteiinia

30 µg

HPV tyypin 11 ja 18 L1 proteiinia

40 µg

HPV tyypin

16 L1 proteiinia

60 µg

HPV tyypin

31, 33, 45, 52 ja 58 L1 proteiinia

20 µg

adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiin (0,5 mg Al).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: Natriumkloridi, L-histidiini, polysorbaatti 80, natriumboraatti, injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

1 esitäytetty ruisku (0,5 ml), jossa 2 neulaa

10 esitäytettyä ruiskua (0,5 ml), jossa 2 neulaa kussakin

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lihakseen.

Ravista hyvin ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN NÄKYVILTÄ JA ULOTTUVILTA

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä.

Pidä ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU1/15/1007/002

EU/1/15/1007/003

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Esitäytetyn ruiskun etiketti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Gardasil 9 Injektioneste i.m.

Ihmisen 9-valenttinen papilloomavirusrokote

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 annos (0,5 ml)

6. MUUTA

MSD VACCINS

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä