Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil (human papillomavirus type 6 L1 protein...) – Myyntipäällysmerkinnät - J07BM01

Updated on site: 07-Oct-2017

Lääkkeen nimiGardasil
ATC-koodiJ07BM01
Lääkeainehuman papillomavirus type 6 L1 protein / human papillomavirus type 11 L1 protein / human papillomavirus type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
ValmistajaMSD VACCINS

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUKSEN TEKSTI

Gardasil, injektioneste, suspensio – kerta-annosinjektiopullo, 1, 10 ja 20 kpl pakkaus

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Gardasil, injektioneste, suspensio.

Ihmisen papilloomavirusrokote [tyypit 6, 11, 16, 18] (rekombinantti, adsorboitu)

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 annos (0,5 ml) sisältää:

 

HPV tyypin 6 L1 proteiinia

20 µg

HPV tyypin 11 L1 proteiinia

40 µg

HPV tyypin 16 L1 proteiinia

40 µg

HPV tyypin 18 L1 proteiinia

20 µg

Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiin (0,225 mg Al).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, L-histidiini, polysorbaatti 80, natriumboraatti, injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio.

Yhden annoksen injektiopullo, 0,5 ml.

10 kpl 0,5 ml:n kerta-annosinjektiopulloa.

20 kpl 0,5 ml:n kerta-annosinjektiopulloa.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lihakseen, (i.m.)

Ravista hyvin ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/357/001 – 1 kpl pakkaus

EU/1/06/357/002 – 10 kpl pakkaus

EU/1/06/357/018 – 20 kpl pakkaus

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

INJEKTIOPULLON ETIKETTITEKSTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Gardasil, injektioneste, suspensio.

Lihakseen, i.m..

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

Yksi annos, 0,5 ml

6.MUUTA

MSD VACCINS

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUKSEN TEKSTI

Gardasil, injektioneste, suspensio – esitäytetty ruisku ilman neulaa, 1, 10 ja 20 kpl pakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Gardasil, injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku.

Ihmisen papilloomavirusrokote [tyypit 6, 11, 16, 18] (rekombinantti, adsorboitu).

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 annos (0,5 ml) sisältää:

 

HPV tyypin 6 L1 proteiinia

20 µg

HPV tyypin 11 L1 proteiinia

40 µg

HPV tyypin 16 L1 proteiinia

40 µg

HPV tyypin 18 L1 proteiinia

20 µg

Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiin (0,225 mg Al).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, L-histidiini, polysorbaatti 80, natriumboraatti, injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio, esitäytetyssä ruiskussa.

1 annos, 0,5 ml, esitäytetyssä ruiskussa ilman neulaa.

10 kerta-annosta (0,5 ml) esitäytetyissä ruiskuissa ilman neuloja. 20 kerta-annosta (0,5 ml) esitäytetyissä ruiskuissa ilman neuloja.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lihakseen, (i.m.)

Ravista hyvin ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/357/003 – 1 kpl pakkaus

EU/1/06/357/004 – 10 kpl pakkaus

EU/1/06/357/019 – 20 kpl pakkaus

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUKSEN TEKSTI

Gardasil, injektioneste, suspensio – esitäytetty ruisku, jossa 1 neula, 1, 10 ja 20 kpl pakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Gardasil, injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku.

Ihmisen papilloomavirusrokote [tyypit 6, 11, 16, 18] (rekombinantti, adsorboitu).

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 annos (0,5 ml) sisältää:

 

HPV tyypin 6 L1 proteiinia

20 µg

HPV tyypin 11 L1 proteiinia

40 µg

HPV tyypin 16 L1 proteiinia

40 µg

HPV tyypin 18 L1 proteiinia

20 µg

Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiin (0,225 mg Al).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, L-histidiini, polysorbaatti 80, natriumboraatti, injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio, esitäytetyssä ruiskussa.

Yksi annos, 0,5 ml esitäytetyssä ruiskussa, jossa 1 neula.

10 kerta-annosta (0,5 ml) esitäytetyissä ruiskuissa, joissa 1 neula. 20 kerta-annosta (0,5 ml) esitäytetyissä ruiskuissa, joissa 1 neula.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lihakseen, (i.m.)

Ravista hyvin ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/357/005 – 1 kpl pakkaus

EU/1/06/357/006 – 10 kpl pakkaus

EU/1/06/357/020 – 20 kpl pakkaus

13.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUKSEN TEKSTI

Gardasil, injektioneste, suspensio – esitäytetty ruisku, jossa 2 neulaa, 1, 10 ja 20 kpl pakkaus

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Gardasil, injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku.

Ihmisen papilloomavirusrokote [tyypit 6, 11, 16, 18] (rekombinantti, adsorboitu).

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 annos (0,5 ml) sisältää:

 

HPV tyypin 6 L1 proteiinia

20 µg

HPV tyypin 11 L1 proteiinia

40 µg

HPV tyypin 16 L1 proteiinia

40 µg

HPV tyypin 18 L1 proteiinia

20 µg

Adsorboitu amorfiseen alumiinihydroksifosfaattisulfaattiin (0,225 mg Al).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, L-histidiini, polysorbaatti 80, natriumboraatti, injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio, esitäytetyssä ruiskussa.

Yksi annos (0,5 ml) esitäytetyssä ruiskussa, jossa 2 neulaa.

10 kerta-annosta (0,5 ml) esitäytetyissä ruiskuissa, joissa 2 neulaa. 20 kerta-annosta (0,5 ml) esitäytetyissä ruiskuissa, joissa 2 neulaa.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lihakseen, (i.m.)

Ravista hyvin ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/357/007 – 1 kpl pakkaus

EU/1/06/357/008 – 10 kpl pakkaus

EU/1/06/357/021 – 20 kpl pakkaus

13. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Esitäytetyn ruiskun etiketti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Gardasil, injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku.

Lihakseen, i.m.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP KK/VVVV

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 annos, 0,5 ml.

6. MUUTA

MSD VACCINS

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä