Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Glidipion (Pioglitazone Actavis Group) (pioglitazone hydrochloride) – Myyntipäällysmerkinnät - A10BG03

Updated on site: 07-Oct-2017

Lääkkeen nimiGlidipion (Pioglitazone Actavis Group)
ATC-koodiA10BG03
Lääkeainepioglitazone hydrochloride
ValmistajaActavis Group PTC ehf   

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Glidipion 15 mg tabletit

pioglitatsoni

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen tabletti sisältää 15 mg pioglitatsonia (hydrokloridina).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia. Katso tarkemmat tiedot pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia

28 tablettia

30 tablettia

50 tablettia

56 tablettia

84 tablettia

90 tablettia

98 tablettia

100 tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Islanti

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/756/001 [14 tablettia]

EU/1/12/756/002 [28 tablettia]

EU/1/12/756/003 [30 tablettia]

EU/1/12/756/004 [50 tablettia]

EU/1/12/756/005 [56 tablettia]

EU/1/12/756/006 [84 tablettia]

EU/1/12/756/007 [90 tablettia]

EU/1/12/756/008 [98 tablettia]

EU/1/12/756/009 [100 tablettia]

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Glidipion 15 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Glidipion 30 mg tabletit

pioglitatsoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen tabletti sisältää 30 mg pioglitatsonia (hydrokloridina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia. Katso tarkemmat tiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia

28 tablettia

30 tablettia

50 tablettia

56 tablettia

84 tablettia

90 tablettia

98 tablettia

100 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Islanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/756/010 [14 tablettia]

EU/1/12/756/011 [28 tablettia]

EU/1/12/756/012 [30 tablettia]

EU/1/12/756/013 [50 tablettia]

EU/1/12/756/014 [56 tablettia]

EU/1/12/756/015 [84 tablettia]

EU/1/12/756/016 [90 tablettia]

EU/1/12/756/017 [98 tablettia]

EU/1/12/756/018 [100 tablettia]

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Glidipion 30 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Glidipion 45 mg tabletit

pioglitatsoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Jokainen tabletti sisältää 45 mg pioglitatsonia (hydrokloridina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia. Katso tarkemmat tiedot pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia

28 tablettia

30 tablettia

50 tablettia

56 tablettia

84 tablettia

90 tablettia

98 tablettia

100 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Islanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/756/019 [14 tablettia]

EU/1/12/756/020 [28 tablettia]

EU/1/12/756/021 [30 tablettia]

EU/1/12/756/022 [50 tablettia]

EU/1/12/756/023 [56 tablettia]

EU/1/12/756/024 [84 tablettia]

EU/1/12/756/025 [90 tablettia]

EU/1/12/756/026 [98 tablettia]

EU/1/12/756/027 [100 tablettia]

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Glidipion 45 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ALUMIINIFOLIO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Glidipion 15 mg tabletit

pioglitatsoni

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Actavis Group PTC ehf. (logo)

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA (VIIKONPÄIVIEN LYHENTEET 14, 28, 56, 84 JA 98 TABLETIN KALENTERIPAKKAUKSISSA)

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ALUMIINIFOLIO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Glidipion 30 mg tabletit

pioglitatsoni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Actavis Group PTC ehf. (logo)

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA (VIIKONPÄIVIEN LYHENTEET 14, 28, 56, 84 JA 98 TABLETIN KALENTERIPAKKAUKSISSA)

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ALUMIINIFOLIO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Glidipion 45 mg tabletit

pioglitatsoni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Actavis Group PTC ehf. (logo)

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA (VIIKONPÄIVIEN LYHENTEET 14, 28, 56, 84 JA 98 TABLETIN KALENTERIPAKKAUKSISSA)

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä