Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glyxambi (empagliflozin / linagliptin) – Myyntipäällysmerkinnät - A10BD19

Updated on site: 07-Oct-2017

Lääkkeen nimiGlyxambi
ATC-koodiA10BD19
Lääkeaineempagliflozin / linagliptin
ValmistajaBoehringer Ingelheim International GmbH

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Glyxambi 10 mg/5 mg kalvopäällysteiset tabletit empagliflotsiini/linagliptiini

2.VAIKUTTAVAT AINEET

Yksi tabletti sisältää 10 mg empagliflotsiinia ja 5 mg linagliptiinia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

7 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

10 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

14 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

28 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

30 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

60 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

70 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

90 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

100 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksa

12.MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/16/1146/001 7 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/16/1146/002 10 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/16/1146/003 14 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/16/1146/004 28 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/16/1146/005 30 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/16/1146/006 60 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/16/1146/007 70 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/16/1146/008 90 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/16/1146/009 100 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Glyxambi 10 mg/5 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS (perforoitu)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Glyxambi 10 mg/5 mg tabletit empagliflotsiini/linagliptiini

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Boehringer Ingelheim

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Glyxambi 25 mg/5 mg kalvopäällysteiset tabletit empagliflotsiini/linagliptiini

2. VAIKUTTAVAT AINEET

Yksi tabletti sisältää 25 mg empagliflotsiinia ja 5 mg linagliptiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

7 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

10 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

14 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

28 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

30 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

60 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

70 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

90 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

100 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMEROT

EU/1/16/1146/010 7 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/16/1146/011 10 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/16/1146/012 14 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/16/1146/013 28 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/16/1146/014 30 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/16/1146/015 60 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/16/1146/016 70 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/16/1146/017 90 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/16/1146/018 100 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Glyxambi 25 mg/5 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS (perforoitu)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Glyxambi 25 mg/5 mg tabletit empagliflotsiini/linagliptiini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Boehringer Ingelheim

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä