Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Myyntipäällysmerkinnät - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Lääkkeen nimiHelicobacter Test INFAI
ATC-koodiV04CX
Lääkeaine13C-urea
ValmistajaINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA

SEURAAVAT MERKINNÄT

OUTER CARTON 1 TÖLKIN /50 TÖLKKIÄ

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Helicobacter Test INFAI 75 mg, jauhe oraaliliuosta varten 13C-Urea

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tölkki sisältää 75 mg 13C-ureaa.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Ei apuaineita

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Jauhe oraaliliuosta varten

1 Diagnostinen testipakkaus sisältää:

1 tölkki sisältää 75 mg 13C-ureajauhetta oraaliliuosta varten

4 astiaa hengitysnäytteiden keräämistä varten

1 taivutettava pilli Pakkausseloste Potilastiedote Etikettisivu

1 Diagnostinen testipakkaus sisältää:

1 tölkki sisältää 75 mg 13C-ureajauhetta oraaliliuosta varten

2 hengityspussia hengitysnäytteiden keräämistä varten

1 taivutettava pilli Pakkausseloste Potilastiedote Etikettisivu

1 Diagnostinen testipakkaus sisältää:

50 tölkki sisältää 75 mg 13C-ureajauhetta oraaliliuosta varten

100 hengityspussia hengitysnäytteiden keräämistä varten

50 taivutettava pilli

50 Pakkausseloste

50 Potilastiedote

50 Etikettisivu

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Massaspektrometriaa varten

Infrapunaspektrometriaa varten

Lukekaa huolellisesti liitteenä olevat käyttöohjeet

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Ei apuaineita

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. <EXP> {KK/VVVV}

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25°C.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Ei apuaineita

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Saksa

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

13.ERÄNUMERO

Eränumero

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Helicobacter Test INFAI 75 mg

ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA

SEURAAVAT MERKINNÄT

INTERMEDIATE CARTON 50 TÖLKKIÄ

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Helicobacter Test INFAI 75 mg, jauhe oraaliliuosta varten 13C-Urea

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tölkki sisältää 75 mg 13C-ureaa.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Ei apuaineita

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Jauhe oraaliliuosta varten

CLINIPAC 50

50 tölkkiä, joista kukin sisältää 75 mg 13C-ureajauhetta oraaliliuosta varten

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Ei apuaineita

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. <EXP> {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25°C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Ei apuaineita

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/97/045/004

13. ERÄNUMERO

Eränumero

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Helicobacter Test INFAI 75 mg

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

TÖLKIN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Helicobacter Test INFAI

13C-Urea 75 mg, jauhe oraaliliuosta varten

2.ANTOTAPA

Suun kautta

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

<Käyt. viim.> <EXP> {KK/VVVV}

4.ERÄNUMERO

Eränumero

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

Yksi tölkki sisältää 75 mg 13C-ureaa.

6.MUUTA

Kerta-annostesti

Jauhe oraaliliuosta varten.

Suun kautta

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25°C.

Reseptilääke

Myyntiluvan numerot

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Saksa

ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA

SEURAAVAT MERKINNÄT

OUTER CARTON

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Helicobacter Test INFAI 45 mg, jauhe oraaliliuosta varten 13C-Urea

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tölkki sisältää 45 mg 13C-ureaa.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Ei apuaineita

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Jauhe oraaliliuosta varten

1 Diagnostinen testipakkaus sisältää:

1 tölkki sisältää 45 mg 13C-ureajauhetta oraaliliuosta varten 4 astiaa hengitysnäytteiden keräämistä varten

1 taivutettava pilli Pakkausseloste Potilastiedote Etikettisivu

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Lukekaa huolellisesti liitteenä olevat käyttöohjeet

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Ei apuaineita

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. <EXP> {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25°C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Ei apuaineita

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/97/045/003

13. ERÄNUMERO

Eränumero

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Helicobacter Test INFAI 45 mg

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

TÖLKIN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Helicobacter Test INFAI

13C-Urea 45 mg, jauhe oraaliliuosta varten

2. ANTOTAPA

Suun kautta

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

<Käyt. viim.> <EXP> {KK/VVVV}

4. ERÄNUMERO

Eränumero

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

Yksi tölkki sisältää 45 mg 13C-ureaa.

6. MUUTA

Kerta-annostesti

Jauhe oraaliliuosta varten.

Suun kautta

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25°C.

Reseptilääke

Myyntiluvan Numerot

EU/1/97/045/003

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Saksa

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

NÄYTEPUTKEA HENGITYSILMANÄYTTEILLE: LASI TAI MUOVI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Helicobacter Test INFAI

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Saksa

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

<Käyt. viim.> <EXP> {KK/VVVV}

4. ERÄNUMERO

Eränumero

5.MUUTA

Näyteputkea hengitysilmanäytteille 00-minuutin arvolle

30 minuutin arvolle

Liimatkaa pyöreä viivakoodietiketti

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

ETIKETIT JA TARRASULKIJA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Helicobacter Test INFAI

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Saksa

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

<Käyt. viim.> <EXP> {KK/VVVV}

4. ERÄNUMERO

Eränumero

5. MUUTA

Etiketit ja tarrasulkija

Viivakoodi potilastietokaavakkeeseen

Tarrasulkija

Viivakoodit 00-minuutin arvolle

Viivakoodit 30 minuutin arvolle

ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA

SEURAAVAT MERKINNÄT

OUTER CARTON 50 TÖLKKIÄ

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Helicobacter Test INFAI 75 mg, jauhe oraaliliuosta varten 13C-Urea

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tölkki sisältää 75 mg 13C-ureaa.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Ei apuaineita

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Jauhe oraaliliuosta varten

CLINIPAC BASIC

50 tölkkiä, joista kukin sisältää 75 mg 13C-ureajauhetta oraaliliuosta varten

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

Lukekaa huolellisesti liitteenä olevat käyttöohjeet

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Ei apuaineita

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. <EXP> {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25°C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Ei apuaineita

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/97/045/005

13. ERÄNUMERO

Eränumero

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Helicobacter Test INFAI 75 mg

ULKOPAKKAUKSESSA TAI SEN PUUTTUESSA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA

SEURAAVAT MERKINNÄT

INTERMEDIATE CARTON 50 TÖLKKIÄ

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Helicobacter Test INFAI 75 mg, jauhe oraaliliuosta varten 13C-Urea

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tölkki sisältää 75 mg 13C-ureaa.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Ei apuaineita

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Jauhe oraaliliuosta varten

CLINIPAC BASIC

50 tölkkiä, joista kukin sisältää 75 mg 13C-ureajauhetta oraaliliuosta varten

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Ei apuaineita

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. <EXP> {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25°C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Ei apuaineita

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/97/045/005

13. ERÄNUMERO

Eränumero

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Helicobacter Test INFAI 75 mg

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

TÖLKIN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Helicobacter Test INFAI

13C-Urea 75 mg, jauhe oraaliliuosta varten

2. ANTOTAPA

Suun kautta

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

<Käyt. viim.> <EXP> {KK/VVVV}

4. ERÄNUMERO

Eränumero

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

Yksi tölkki sisältää 75 mg 13C-ureaa.

6. MUUTA

Kerta-annostesti

Jauhe oraaliliuosta varten.

Suun kautta

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25°C.

Reseptilääke

Myyntiluvan numerot

EU/1/97/045/005

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum

Saksa

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä