Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hexyon (diphtheria toxoid/ tetanus toxoid/ two-component...) – Myyntipäällysmerkinnät - J07CA09

Updated on site: 07-Oct-2017

Lääkkeen nimiHexyon
ATC-koodiJ07CA09
Lääkeainediphtheria toxoid/ tetanus toxoid/ two-component acellular pertussis (pertussis toxoidand filamentous haemagglutinin)/ inactivated poliomyelitis virus types 1, 2 and 3 /Haemophilus influenzae type-b polysaccharide (polyribosylribitol phosphate) conjugated
ValmistajaSanofi Pasteur Europe

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Hexyon – Laatikko, jossa on esitäytetty ruisku ilman neulaa. Pakkauskoot: 1, 10 tai 50 kpl. Hexyon – Laatikko, jossa on esitäytetty ruisku yhdellä erillisellä neulalla.. Pakkauskoot: 1, tai10kpl.

Hexyon – Laatikko, jossa on esitäytetty ruisku kahdella erillisellä neulalla. Pakkauskoot: 1 tai 10 kpl.

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Hexyon, injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku

Kurkkumätä-, jäykkäkouristus-, hinkuyskä- (soluton komponentti), hepatiitti B- (rDNA), polio- (inaktivoitu) ja Haemophilus influenzae tyyppi b -konjugaattirokote (adsorboitu)

DTaP-IPV-HB-Hib

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi annos (0,5 ml) sisältää:

 

Difteriatoksoidia

≥20 IU

 

Tetanustoksoidia

≥40 IU

 

Bordetella pertussis -antigeenejä: pertussistoksoidia/ filamenttihemagglutiniinia

25/25 µg

 

40/8/32 DU

 

Hepatiitti B viruksen pinta-antigeeniä

10 µg

 

Haemophilus influenzae tyyppi b -polysakkaridia

12 µg

 

konjugoitu tetanusproteiiniin

22–36 µg

3.LUETTELO APUAINEISTA

Dinatriumvetyfosfaatti

Kaliumdivetyfosfaatti

Trometamoli,

Sakkaroosi

Välttämättömät aminohapot, (mukaan lukien L-fenyylialaniini)

Injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio esitäytetty ruisku 1 esitäytetty ruisku (0,5 ml) ilman neulaa

10 esitäytettyä ruiskua (0,5 ml) ilman neulaa

50 esitäytettyä ruiskua (0,5 ml) ilman neulaa

1 esitäytetty ruisku (0,5 ml), 1 erillinen neula

10 esitäytettyä ruiskua (0,5 ml), 10 erillistä neula

1 esitäytetty ruisku (0,5 ml), 2 erillistä neulaa

10 esitäytettyä ruiskua (0,5 ml), 20 erillistä neulaa

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lihakseen.

Ravista ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä rokote ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Ranska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/829/002

EU/1/13/829/003

EU/1/13/829/004

EU/1/13/829/005

EU/1/13/829/006

EU/1/13/829/007

EU/1/13/829/008

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Hexyon – Laatikko, jossa on esitäytetty ruisku ilman neulaa. Pakkauskoot: 50 kpl (5 x 10 kpl) (sis. sinisen laatikon)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Hexyon, injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku

Kurkkumätä-, jäykkäkouristus-, hinkuyskä- (soluton komponentti), hepatiitti B- (rDNA), polio- (inaktivoitu) ja Haemophilus influenzae tyyppi b -konjugaattirokote (adsorboitu)

DTaP-IPV-HB-Hib

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi annos (0,5 ml) sisältää:

 

Difteriatoksoidia

≥ 20 IU

 

Tetanustoksoidia

≥ 40 IU

Bordetella pertussis -antigeenejä: pertussistoksoidia/ filamenttihemagglutiniinia 25/25 µg

 

40/8/32 DU

 

Hepatiitti B viruksen pinta-antigeeniä

10 µg

 

Haemophilus influenzae tyyppi b -polysakkaridia

12 µg

 

konjugoitu tetanusproteiiniin

22-36 µg

3. LUETTELO APUAINEISTA

Dinatriumvetyfosfaatti

Kaliumdivetyfosfaatti

Trometamoli,

Sakkaroosi

Välttämättömät aminohapot, (mukaan lukien L-fenyylialaniini)

Injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku

Pakkauskoot: 50 kpl (5 x 10 kpl) esitäytettyjä ruiskuja (0.5ml) ilman neulaa.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lihakseen.

Ravista ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä rokote ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/829/009

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Hexyon – Laatikko, jossa on esitäytetty ruisku ilman neulaa. Pakkauskoot: 10 kpl ryhmäpakkaus (ilman sinistä laatikkoa)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Hexyon, injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku

Kurkkumätä-, jäykkäkouristus-, hinkuyskä- (soluton komponentti), hepatiitti B- (rDNA), polio- (inaktivoitu) ja Haemophilus influenzae tyyppi b -konjugaattirokote (adsorboitu)

DTaP-IPV-HB-Hib

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi annos (0,5 ml) sisältää:

 

Difteriatoksoidia

≥ 20 IU

 

Tetanustoksoidia

≥ 40 IU

 

Bordetella pertussis -antigeenejä: pertussistoksoidia/ filamenttihemagglutiniinia

25/25 µg

 

40/8/32 DU

 

Hepatiitti B viruksen pinta-antigeeniä

10 µg

 

Haemophilus influenzae tyyppi b -polysakkaridia

12 µg

 

konjugoitu tetanusproteiiniin

22-36 µg

3. LUETTELO APUAINEISTA

Dinatriumvetyfosfaatti

Kaliumdivetyfosfaatti

Trometamoli,

Sakkaroosi

Välttämättömät aminohapot, (mukaan lukien L-fenyylialaniini)

Injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio esitäytetty ruisku. 10 esitäytettyä ruiskua (0.5ml) ilman neulaa. Ryhmäpakkaus, ei myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lihakseen.

Ravista ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä rokote ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/829/009

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Hexyon – Pakkaus injektiopulloille. Pakkauskoko: 10 kpl.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Hexyon, injektioneste, suspensio

Kurkkumätä-, jäykkäkouristus-, hinkuyskä- (soluton komponentti), hepatiitti B- (rDNA), polio- (inaktivoitu) ja Haemophilus influenzae tyyppi b -konjugaattirokote (adsorboitu)

DTaP-IPV-HB-Hib

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi annos (0,5 ml) sisältää:

 

Difteriatoksoidia

≥20 IU

 

Tetanustoksoidia

≥40 IU

 

Bordetella pertussis -antigeenejä: pertussistoksoidia/ filamenttihemagglutiniinia

25/25 µg

 

40/8/32 DU

 

Hepatiitti B viruksen pinta-antigeeniä

10 µg

 

Haemophilus influenzae tyyppi b -polysakkaridia

12 µg

 

konjugoitu tetanusproteiiniin

22–36 µg

3. LUETTELO APUAINEISTA

Dinatriumvetyfosfaatti

Kaliumdivetyfosfaatti

Trometamoli

Sakkaroosi

Välttämättömät aminohapot, (mukaan lukien L-fenyylialaniini)

Injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio

Injektiopullo (0,5 ml) – Pakkauskoko: 10 kpl

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lihakseen.

Ravista ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: KK/VVVV

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä rokote ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/829/001

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Etiketti – Hexyon - Esitäytetty ruisku

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Hexyon injektioneste, suspensio DTaP-IPV-HepB-Hib-rokote i.m.

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 annos (0,5 ml)

6.MUUTA

Sanofi Pasteur Europe

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Etiketti – Hexyon - Injektiopullo. Pakkauskoko: 10 kpl.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Hexyon injektioneste, suspensio DTaP-IPV-HepB-Hib-rokote i.m.

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 annos (0,5 ml)

6. MUUTA

Sanofi Pasteur Europe

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä