Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imvanex (modified vaccinia Ankara - Bavarian...) – Myyntipäällysmerkinnät - J07BX

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiImvanex
ATC-koodiJ07BX
Lääkeainemodified vaccinia Ankara - Bavarian Nordic (MVA-BN) virus
ValmistajaBavarian Nordic A/S

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 20 INJEKTIOPULLON PAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

IMVANEX-injektioneste, suspensio

Isorokkorokote (elävä muunneltu vaccinia Ankara -virus)

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 annoksen (0,5 ml) titteri on vähintään 5 x 107 TCID50 (TCID50 = annos, joka infektio 50 % soluviljelmästä)

3.LUETTELO APUAINEISTA

Trometamoli

Natriumkloridi

Injektionesteisiin käytettävä vesi

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio.

20 yhden annoksen injektiopulloa.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ihon alle.

Sulata huoneenlämmössä. Pyöritä kevyesti vähintään 30 sekunnin ajan.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. (-20 °C: +/-5 °C):

Käyt. viim. (-50 °C: +/-10 °C):

Käyt. viim. (-80 °C +/-10 °C):

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä pakastettuna (-20 °C +/-5 °C tai -50 °C +/-10 °C tai -80 °C +/-10 °C). Herkkä valolle. Viimeinen käyttöpäivämäärä riippuu säilytyslämpötilasta.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Bavarian Nordic A/S

Hejreskovvej 10a

3490 Kvistgaard

Tanska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/13/855/001

13.ERÄNUMERO <,LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT>

Erä:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

INJEKTIOPULLO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

IMVANEX®-injektioneste, suspensio

Isorokkorokote

2.ANTOTAPA

Ihon alle

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. (-20 °C: +/-5 °C):

Käyt.viim. (-50 °C: +/-10 °C):

Käyt. viim. (-80 °C +/-10 °C):

4.ERÄNUMERO

Erä:

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 annos (0,5 ml)

6.MUUTA

Säilytä pakastettuna (-20 °C +/-5 °C tai -50 °C +/-10 °C tai -80 °C +/-10 °C). Herkkä valolle.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä