Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Invega (paliperidone) – Myyntipäällysmerkinnät - N05AX13

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiInvega
ATC-koodiN05AX13
Lääkeainepaliperidone
ValmistajaJanssen-Cilag International NV

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS PVC-PCTFE-/ALUMIINILÄPIPAINOPAKKAUKSELLE (valkoiset ja kirkkaat läpipainopakkaukset)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 1,5 mg depottabletit paliperidoni

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 1,5 mg paliperidonia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 depottablettia

28 depottablettia

30 depottablettia

49 depottablettia

56 depottablettia

98 depottablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

14 depottablettia - EU/1/07/395/077 - KIRKAS

28 depottablettia - EU/1/07/395/078 - KIRKAS

30 depottablettia - EU/1/07/395/079 - KIRKAS

49 depottablettia - EU/1/07/395/080 - KIRKAS

56 depottablettia - EU/1/07/395/081 - KIRKAS

98 depottablettia - EU/1/07/395/082 - KIRKAS

14 depottablettia - EU/1/07/395/083 - VALKOINEN

28 depottablettia - EU/1/07/395/084 - VALKOINEN

30 depottablettia - EU/1/07/395/085 - VALKOINEN

49 depottablettia - EU/1/07/395/086 - VALKOINEN

56 depottablettia - EU/1/07/395/087 - VALKOINEN

98 depottablettia - EU/1/07/395/088 - VALKOINEN

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

invega 1,5 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

7 JA 10 TABLETIN PVC-PTFE-/ALU-LÄPIPAINOPAKKAUS (valkoiset ja kirkkaat läpipainopakkaukset)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 1,5 mg depottabletit paliperidoni

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Janssen-Cilag International NV

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS OPA-ALUMIINI-PVC-/ALUMIINILÄPIPAINOPAKKAUKSELLE

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 1,5 mg depottabletit paliperidoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 1,5 mg paliperidonia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 depottablettia

28 depottablettia

49 depottablettia

56 depottablettia

98 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

14 depottablettia - EU/1/07/395/089

28 depottablettia - EU/1/07/395/090

49 depottablettia - EU/1/07/395/091

56 depottablettia - EU/1/07/395/092

98 depottablettia - EU/1/07/395/093

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

invega 1,5 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

7 TABLETIN OPA-ALU-PVC-/ALU-LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 1,5 mg depottabletit paliperidoni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Janssen-Cilag International NV

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT TABLETTIPURKIN ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 1,5 mg depottabletit paliperidoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 1,5 mg paliperidonia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 depottablettia

350 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Pidä tablettipurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

30 depottablettia - EU/1/07/395/094

350 depottablettia - EU/1/07/395/095

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

invega 1,5 mg

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

TABLETTIPURKKI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 1,5 mg depottabletit paliperidoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 1,5 mg paliperidonia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 depottablettia

350 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Pidä tablettipurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

30 depottablettia - EU/1/07/395/094

350 depottablettia - EU/1/07/395/095

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS PVC-PCTFE-/ALUMIINILÄPIPAINOPAKKAUKSELLE (valkoiset ja kirkkaat läpipainopakkaukset)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 3 mg depottabletit paliperidoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 3 mg paliperidonia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Laktoosimonohydraatti.

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 depottablettia

28 depottablettia

30 depottablettia

49 depottablettia

56 depottablettia

98 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

14 depottablettia - EU/1/07/395/065 - KIRKAS

28 depottablettia - EU/1/07/395/001- KIRKAS

30 depottablettia - EU/1/07/395/002- KIRKAS

49 depottablettia - EU/1/07/395/003- KIRKAS

56 depottablettia - EU/1/07/395/004- KIRKAS

98 depottablettia - EU/1/07/395/005- KIRKAS

14 depottablettia - EU/1/07/395/066 - VALKOINEN

28 depottablettia - EU/1/07/395/021- VALKOINEN

30 depottablettia - EU/1/07/395/022- VALKOINEN

49 depottablettia - EU/1/07/395/023- VALKOINEN

56 depottablettia - EU/1/07/395/024- VALKOINEN

98 depottablettia - EU/1/07/395/025- VALKOINEN

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

invega 3 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

7 JA 10 TABLETIN PVC-PTFE-/ALU-LÄPIPAINOPAKKAUS (valkoiset ja kirkkaat läpipainopakkaukset)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 3 mg depottabletit paliperidoni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Janssen-Cilag International NV

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS OPA-ALUMIINI-PVC-/ALUMIINILÄPIPAINOPAKKAUKSELLE

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 3 mg depottabletit paliperidoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 3 mg paliperidonia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Laktoosimonohydraatti.

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 depottablettia

28 depottablettia

49 depottablettia

56 depottablettia

98 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

14 depottablettia EU/1/07/395/067

28 depottablettia EU/1/07/395/041

49 depottablettia EU/1/07/395/042

56 depottablettia EU/1/07/395/043

98 depottablettia EU/1/07/395/044

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

invega 3 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

7 TABLETIN OPA-ALU-PVC-/ALU-LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 3 mg depottabletit paliperidoni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Janssen-Cilag International NV

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT TABLETTIPURKIN ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 3 mg depottabletit paliperidoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 3 mg paliperidonia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Laktoosimonohydraatti.

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 depottablettia

350 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Pidä tablettipurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

30 depottablettia - EU/1/07/395/057

350 depottablettia - EU/1/07/395/058

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

invega 3 mg

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

TABLETTIPURKKI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 3 mg depottabletit paliperidoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 3 mg paliperidonia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Laktoosimonohydraatti.

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 depottablettia

350 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Pidä tablettipurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

30 depottablettia - EU/1/07/395/057

350 depottablettia - EU/1/07/395/058

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS PVC-PCTFE-/ALUMIINILÄPIPAINOPAKKAUKSELLE (valkoiset ja kirkkaat läpipainopakkaukset)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 6 mg depottabletit paliperidoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 6 mg paliperidonia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 depottablettia

28 depottablettia

30 depottablettia

49 depottablettia

56 depottablettia

98 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

14 depottablettia - EU/1/07/395/068 - KIRKAS

28 depottablettia - EU/1/07/395/006- KIRKAS

30 depottablettia - EU/1/07/395/007- KIRKAS

49 depottablettia - EU/1/07/395/008- KIRKAS

56 depottablettia - EU/1/07/395/009- KIRKAS

98 depottablettia - EU/1/07/395/010- KIRKAS

14 depottablettia - EU/1/07/395/069 - VALKOINEN

28 depottablettia - EU/1/07/395/026 - VALKOINEN

30 depottablettia - EU/1/07/395/027 - VALKOINEN

49 depottablettia - EU/1/07/395/028 - VALKOINEN

56 depottablettia - EU/1/07/395/029 - VALKOINEN

98 depottablettia - EU/1/07/395/030 - VALKOINEN

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

invega 6 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

7 JA 10 TABLETIN PVC-PCTFE-/ALU-LÄPIPAINOPAKKAUS (valkoiset ja kirkkaat läpipainopakkaukset)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 6 mg depottabletit paliperidoni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Janssen-Cilag International NV

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS OPA-ALUMIINI-PVC-/ALUMIINILÄPIPAINOPAKKAUKSELLE

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 6 mg depottabletit paliperidoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 6 mg paliperidonia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 depottablettia

28 depottablettia

49 depottablettia

56 depottablettia

98 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

14 depottablettia EU/1/07/395/070

28 depottablettia EU/1/07/395/045

49 depottablettia EU/1/07/395/046

56 depottablettia EU/1/07/395/047

98 depottablettia EU/1/07/395/048

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

invega 6 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

7 TABLETIN OPA-ALU-PVC-/ALU-LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 6 mg depottabletit paliperidoni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Janssen-Cilag International NV

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT TABLETTIPURKIN ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 6 mg depottabletit paliperidoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 6 mg paliperidonia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 depottablettia

350 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Pidä tablettipurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

30 depottablettia - EU/1/07/395/059

350 depottablettia - EU/1/07/395/060

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

invega 6 mg

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

TABLETTIPURKKI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 6 mg depottabletit paliperidoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 6 mg paliperidonia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 depottablettia

350 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Pidä tablettipurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

30 depottablettia - EU/1/07/395/059

350 depottablettia - EU/1/07/395/060

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS PVC-PCTFE-/ALUMIINILÄPIPAINOPAKKAUKSELLE (valkoiset ja kirkkaat läpipainopakkaukset)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 9 mg depottabletit paliperidoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 9 mg paliperidonia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 depottablettia

28 depottablettia

30 depottablettia

49 depottablettia

56 depottablettia

98 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

14 depottablettia -EU/1/07/395/071 - KIRKAS

28 depottablettia - EU/1/07/395/011- KIRKAS

30 depottablettia - EU/1/07/395/012- KIRKAS

49 depottablettia - EU/1/07/395/013- KIRKAS

56 depottablettia - EU/1/07/395/014- KIRKAS

98 depottablettia - EU/1/07/395/015- KIRKAS

14 depottablettia - EU/1/07/395/072 - VALKOINEN

28 depottablettia - EU/1/07/395/031- VALKOINEN

30 depottablettia - EU/1/07/395/032- VALKOINEN

49 depottablettia - EU/1/07/395/033- VALKOINEN

56 depottablettia - EU/1/07/395/034- VALKOINEN

98 depottablettia - EU/1/07/395/035- VALKOINEN

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

invega 9 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

7 JA 10 TABLETIN PVC-PCTFE-/ALU-LÄPIPAINOPAKKAUS (valkoiset ja kirkkaat läpipainopakkaukset)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 9 mg depottabletit paliperidoni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Janssen-Cilag International NV

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS OPA-ALUMIINI-PVC-/ALUMIINILÄPIPAINOPAKKAUKSELLE

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 9 mg depottabletit paliperidoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 9 mg paliperidonia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 depottablettia

28 depottablettia

49 depottablettia

56 depottablettia

98 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

14 depottablettia EU/1/07/395/073

28 depottablettia EU/1/07/395/049

49 depottablettia EU/1/07/395/050

56 depottablettia EU/1/07/395/051

98 depottablettia EU/1/07/395/052

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

invega 9 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

7 TABLETIN OPA-ALU-PVC-/ALU-LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 9 mg depottabletit paliperidoni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Janssen-Cilag International NV

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT TABLETTIPURKIN ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 9 mg depottabletit paliperidoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 9 mg paliperidonia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 depottablettia

350 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Pidä tablettipurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

30 depottablettia - EU/1/07/395/061

350 depottablettia - EU/1/07/395/062

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

invega 9 mg

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

TABLETTIPURKKI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 9 mg depottabletit paliperidoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 9 mg paliperidonia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 depottablettia

350 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Pidä tablettipurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

30 depottablettia - EU/1/07/395/061

350 depottablettia - EU/1/07/395/062

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS PVC-PCTFE-/ALUMIINILÄPIPAINOPAKKAUKSELLE (valkoiset ja kirkkaat läpipainopakkaukset)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 12 mg depottabletit paliperidoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 12 mg paliperidonia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 depottablettia

28 depottablettia

30 depottablettia

49 depottablettia

56 depottablettia

98 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

14 depottablettia - EU/1/07/395/074 - KIRKAS

28 depottablettia - EU/1/07/395/016- KIRKAS

30 depottablettia - EU/1/07/395/017- KIRKAS

49 depottablettia - EU/1/07/395/018- KIRKAS

56 depottablettia - EU/1/07/395/019- KIRKAS

98 depottablettia - EU/1/07/395/020- KIRKAS

14 depottablettia - EU/1/07/395/075 - VALKOINEN

28 depottablettia - EU/1/07/395/036- VALKOINEN

30 depottablettia - EU/1/07/395/037- VALKOINEN

49 depottablettia - EU/1/07/395/038- VALKOINEN

56 depottablettia - EU/1/07/395/039 - VALKOINEN

98 depottablettia - EU/1/07/395/040 - VALKOINEN

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

invega 12 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

7 JA 10 TABLETIN PVC-PCTFE-/ALU-LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 12 mg depottabletit paliperidoni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Janssen-Cilag International NV

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS OPA-ALUMIINI-PVC-/ALUMIINILÄPIPAINOPAKKAUKSELLE

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 12 mg depottabletit paliperidoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 12 mg paliperidonia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 depottablettia

28 depottablettia

49 depottablettia

56 depottablettia

98 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

14 depottablettia EU/1/07/395/076

28 depottablettia EU/1/07/395/053

49 depottablettia EU/1/07/395/054

56 depottablettia EU/1/07/395/055

98 depottablettia EU/1/07/395/056

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

invega 12 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

7 TABLETIN OPA-ALU-PVC-/ALU-LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 12 mg depottabletit paliperidoni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Janssen-Cilag International NV

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT TABLETTIPURKIN ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 12 mg depottabletit paliperidoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 12 mg paliperidonia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 depottablettia

350 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Pidä tablettipurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

30 depottablettia - EU/1/07/395/063

350 depottablettia - EU/1/07/395/064

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

invega 12 mg

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

TABLETTIPURKKI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

INVEGA 12 mg depottabletit paliperidoni

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi depottabletti sisältää 12 mg paliperidonia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 depottablettia

350 depottablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Suun kautta.

Tabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa pureskella, jakaa eikä murskata.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC.

Pidä tablettipurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

30 depottablettia - EU/1/07/395/063

350 depottablettia - EU/1/07/395/064

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä