Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Irbesartan BMS (irbesartan) - C09CA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiIrbesartan BMS
ATC-koodiC09CA04
Lääkeaineirbesartan
ValmistajaBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

IRBESARTAN BMS

Julkinen EPAR-yhteenveto

Jos tarvitset lisätietoja sairaudestasi tai hoidostasi, lue pakkausseloste (sisältyy myös arviointilausuntoon) tai ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin. Jos haluat CHMP:n s ositusten perusteella lisätietoa, lue tieteellisen käsittelyn teksti (sisältyy myös arvioin ilausuntoon).

Mitä Irbesartan BMS on?

Irbesartan BMS on lääkevalmiste, joka vaikuttavana aineena irbesartaania. Sitä saa soikeina valkoisina

Miten Irbesartan BMS:ää käytetään?

Irbesartan BMS:ää otet n suun kautta joko aterian yhteydessä tai muulloin. Tavallinen suositeltu annos on 150 mg kerran päivässä. Jos verenpaine ei ole riittävästi hallinnassa, annosta voidaan nostaa 300 mg:aan päivässä tai hoitoon voidaan lisätä muita verenpainelääkkeitä, kuten hydroklooritiatsidia. Hemodialyysia (v r npuhdistustekniikka) saaville tai yli 75-vuotiaille potilaille voidaan antaa 75 mg:n aloitusannos.

LääkevalmistettaLääkevalmisteellasaa ainoastaan lääkärin määräyksestä.

Kohonnutta verenpainetta ja tyypin 2 diabetest sairastavilla potilailla Irbesartan BMS lisätään muuhun verenpainehoitoon. Aloitusannos on 150 mg kerran päivässä, ja sitä nostetaan yleensä 300 mg:aan kerran päivässä.

Miten Irbesartan BMS vaikuttaa?

Irbesartan BMS:n vaikuttava aine irbesartaani on angiotensiini II -reseptorin antagonisti, mikä tarkoittaa sitä, että se estää angiotensiini II -nimisen hormonin toiminnan elimistössä. Angiotensiini-II on voimakas vasokonstriktori (verisuonia supistava aine). Salpaamalla reseptorit, joihin angiotensiini II normaalisti kiinnittyy, irbesartaani estää hormonin toiminnan, ja verisuonet laajenevat. Tämä alentaa verenpainetta ja vähentää korkeaan verenpaineeseen liittyviä riskejä, esim. aivohalvauksen riskiä.

Miten Irbesartan BMS:ää on tutkittu?

Irbesartan BMS:n vaikutusta verenpaineeseen tutkittiin alun perin 11 tutkimuksessa. Sitä vertailtiin lumelääkkeeseen 712 potilaalla ja muihin verenpainelääkkeisiin (atenololi, enalapriili tai amlodipiini) 823 potilaalla. Sen käyttöä yhdessä hydroklooritiatsidin kanssa tutkittiin myös 1 736 potilaalla. Tehokkuuden pääasiallinen mitta oli diastolisen verenpaineen (verenpaine kahden sydämenlyönnin välillä) lasku.

Munuaissairauden hoidossa Irbesartan BMS:ää tutkittiin kahdessa laajassa tutkimuksessa, joihin osallistui 2 326 tyypin 2 diabetesta sairastavaa potilasta. Irbesartan BMS:ää annettiin vähintään kaksi vuotta. Yhdessä tutkimuksessa tutkittiin munuaisvaurioiden merkkejä mittaamalla albumiiniproteiinin erittymistä virtsaan. Toisessa tutkimuksessa tutkittiin, lisääkö Irbesartan BMS aikaa, joka kuluu, kunnes potilaan veren kreatiniinipitoisuus on kaksinkertaistunut (munuaistaudin merkki), potilas tarvitsee munuaissiirrännäisen tai dialyysihoitoa tai kunnes hän kuolee. Tässä tutkimuksessa Irbesartan BMS:ää verrattiin lumelääkkeeseen tai amlodipiiniin.

Mitä hyötyä Irbesartan BMS:stä on havaittu tutkimuksissa?

prosenttia lumelääkkeeseen verrattuna tutkimuksen aikana. Amlodipiiniinmyyntilupaaverrattuna suhteellinen riski pieneni 23 prosenttia. Pääasiallinen hyöty oli vaikutus veren kreatiniinipitoisuuteen.

Verenpainetutkimuksissa Irbesartan BMS alensi diastolista verenpainetta tehokkaammin kuin lumelääke, ja sen vaikutukset verenpaineeseen olivat samankaltaiset kuin muiden

verenpainelääkkeiden. Hydroklooritiatsidin kanssa käytettynä näiden kahden lääkkeen vaikutukset

olivat additiivisia.

Ensimmäisessä munuaistautitutkimuksessa Irbesartan BMS pienensi tehokkaammin kuin lumelääke munuaisvaurioiden kehittymisen riskiä proteiinin erittymisenä mitattuna. Toisessa

munuaistautitutkimuksessa Irbesartan BMS pienensi veren kreatiniinipitoisuuden

kaksinkertaistumisen, munuaissiirrännäisen tai dialyysin tarpeen tai kuoleman suhteellista riskiä 20

Mitä riskejä Irbesartan BMS:ään liittyy?

kaliumpitoisuus), ylösnoustessa ilmenevä huimaus, pystyasennossa ilmenevä verenpaineen alhaisuus ja muskuloskeletaalinen kipu (nivelissä). Irb sartan BMS:n pakkausselosteessa on luettelo kaikista Irbesartan BMS:n ilmoitetuista sivuvaikutuksista.

Irbesartan BMS:ää ei saa antaa pot laille, jotka voivat olla yliherkkiä (allergisia) irbesartaanille tai jollekin muulle Irbesartan BMS:n a neosalle. Sitä ei saa myöskään antaa naisille, joiden raskaus on

Miksi Irbesartan BMS on hyväksytty?

Lääkeval istekomitea (CHMP) katsoi, että Irbesartan BMS:n hyöty on sen riskejä suurempi essentiaalin hypertension ja munuaistaudin hoidossa potilailla, joilla on korkea verenpaine ja tyypin 2 diabetes. kevalmistekomitea suositteli myyntiluvan myöntämistä Irbesartan BMS:lle.

Muita tietoja Irbesartan BMS:stä

Euroopan komissio myönsi Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG -yhtiölle koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan Irbesartan BMS:ää varten 19. tammikuuta 2007.

Irbesartan BMS -valmistetta koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan tässä.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 03-2009.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä