Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Irbesartan Zentiva (Irbesartan Winthrop) (irbesartan) – Myyntipäällysmerkinnät - C09CA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiIrbesartan Zentiva (Irbesartan Winthrop)
ATC-koodiC09CA04
Lääkeaineirbesartan
ValmistajaSanofi-aventis groupe  

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Irbesartan Zentiva 75 mg tabletit irbesartaani

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää: irbesartaani 75 mg

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: sisältää myös laktoosimonohydraattia.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia

28 tablettia

56 tablettia

56 x 1 tablettia

98 tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris - Ranska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/376/001 - 14 tablettia

EU/1/06/376/002 - 28 tablettia

EU/1/06/376/003 - 56 tablettia

EU/1/06/376/004 - 56 x 1 tablettia

EU/1/06/376/005 - 98 tablettia

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Irbesartan Zentiva 75 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Irbesartan Zentiva 75 mg tabletit irbesartaani

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

sanofi-aventis groupe

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

14 - 28 - 56 - 98 tablettia: Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

56 x 1 tablettia:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Irbesartan Zentiva 150 mg tabletit irbesartaani

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää: irbesartaani 150 mg

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: sisältää myös laktoosimonohydraattia.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia

28 tablettia

56 tablettia

56 x 1 tablettia

98 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris - Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/376/006 - 14 tablettia

EU/1/06/376/007 - 28 tablettia

EU/1/06/376/008 - 56 tablettia

EU/1/06/376/009 - 56 x 1 tablettia

EU/1/06/376/010 - 98 tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Irbesartan Zentiva 150 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Irbesartan Zentiva 150 mg tabletit irbesartaani

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

sanofi-aventis groupe

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

14 - 28 - 56 - 98 tablettia: Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

56 x 1 tablettia:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Irbesartan Zentiva 300 mg tabletit irbesartaani

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää: irbesartaani 300 mg

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: sisältää myös laktoosimonohydraattia.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia

28 tablettia

56 tablettia

56 x 1 tablettia

98 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris - Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/376/011 - 14 tablettia

EU/1/06/376/012 - 28 tablettia

EU/1/06/376/013 - 56 tablettia

EU/1/06/376/014 - 56 x 1 tablettia

EU/1/06/376/015 - 98 tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Irbesartan Zentiva 300 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Irbesartan Zentiva 300 mg tabletit irbesartaani

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

sanofi-aventis groupe

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

14 - 28 - 56 - 98 tablettia: Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

56 x 1 tablettia:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Irbesartan Zentiva 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen irbesartaani

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää: irbesartaani 75 mg

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: sisältää myös laktoosimonohydraattia.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia

28 tablettia

30 tablettia

56 tablettia

56 x 1 tablettia

84 tablettia

90 tablettia

98 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris - Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/376/016 - 14 tablettia

EU/1/06/376/017 - 28 tablettia

EU/1/06/376/034 - 30 tablettia

EU/1/06/376/018 - 56 tablettia

EU/1/06/376/019 - 56 x 1 tablettia

EU/1/06/376/020 - 84 tablettia

EU/1/06/376/035 - 90 tablettia

EU/1/06/376/021 - 98 tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Irbesartan Zentiva 75 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Irbesartan Zentiva 75 mg tabletit irbesartaani

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

sanofi-aventis groupe

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tablettia: Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

30 - 56 x 1 - 90 tablettia:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Irbesartan Zentiva 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen irbesartaani

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää: irbesartaani 150 mg

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: sisältää myös laktoosimonohydraattia.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia

28 tablettia

30 tablettia

56 tablettia

56 x 1 tablettia

84 tablettia

90 tablettia

98 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris - Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/376/022 - 14 tablettia

EU/1/06/376/023 - 28 tablettia

EU/1/06/376/036 - 30 tablettia

EU/1/06/376/024 - 56 tablettia

EU/1/06/376/025 - 56 x 1 tablettia

EU/1/06/376/026 - 84 tablettia

EU/1/06/376/037 - 90 tablettia

EU/1/06/376/027 - 98 tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Irbesartan Zentiva 150 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Irbesartan Zentiva 150 mg tabletit irbesartaani

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

sanofi-aventis groupe

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tablettia: Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

30 - 56 x 1 - 90 tablettia:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Irbesartan Zentiva 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen irbesartaani

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää: irbesartaani 300 mg

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: sisältää myös laktoosimonohydraattia.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

14 tablettia

28 tablettia

30 tablettia

56 tablettia

56 x 1 tablettia

84 tablettia

90 tablettia

98 tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris - Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/376/028 - 14 tablettia

EU/1/06/376/029 - 28 tablettia

EU/1/06/376/038 - 30 tablettia

EU/1/06/376/030 - 56 tablettia

EU/1/06/376/031 - 56 x 1 tablettia

EU/1/06/376/032 - 84 tablettia

EU/1/06/376/039 - 90 tablettia

EU/1/06/376/033 - 98 tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Irbesartan Zentiva 300 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Irbesartan Zentiva 300 mg tabletit irbesartaani

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

sanofi-aventis groupe

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tablettia: Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

30 - 56 x 1 - 90 tablettia:

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä