Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iscover (clopidogrel) – Myyntipäällysmerkinnät - B01AC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiIscover
ATC-koodiB01AC04
Lääkeaineclopidogrel
ValmistajaSanofi-aventis groupe

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Iscover 75 mg kalvopäällysteiset tabletit klopidogreeli

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia, joka vastaa 75 mg klopidogreelia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös: kovetettua risiiniöljyä ja laktoosia. Ks. lisätietoa pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

28 kalvopäällysteistä tablettia

50 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

84 kalvopäällysteistä tablettia

100 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

90 kalvopäällysteistä tablettia

14 kalvopäällysteistä tablettia

7 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: {KK/VVVV}

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C (PVC/PVDC/alumiini -läpipainopakkaukset).

tai Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita (alumiiniläpipainopakkaukset).

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Ranska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/98/070/001a 28 tablettia

EU/1/98/070/001b 28 tablettia

EU/1/98/070/002a 50 x 1 tablettia

EU/1/98/070/002b 50 x 1 tablettia

EU/1/98/070/003a 84 tablettia

EU/1/98/070/003b 84 tablettia

EU/1/98/070/004a 100 tablettia

EU/1/98/070/004b 100 tablettia

EU/1/98/070/005a 30 tablettia

EU/1/98/070/005b 30 tablettia

EU/1/98/070/006a 90 tablettia

EU/1/98/070/006b 90 tablettia

EU/1/98/070/007a 14 tablettia

EU/1/98/070/007b 14 tablettia

EU/1/98/070/011a 7 tablettia

EU/1/98/070/011b 7 tablettia

13.ERÄNUMERO

Lot:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Iscover 75 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

(LÄPIPAINOPAKKAUS / 7, 14, 28 tai 84 tablettia)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Iscover 75 mg kalvopäällysteiset tabletit klopidogreeli

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

sanofi-aventis groupe

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: {KK/VVVV}

4.ERÄNUMERO

Lot:

5.MUUTA

Viikonpäivät

Ma

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

Viikko 1

Viikko 2 (vain 14, 28 ja 84 tabletin pakkaukset)

Viikko 3 (vain 28 ja 84 tabletin pakkaukset)

Viikko 4 (vain 28 ja 84 tabletin pakkaukset)

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS / 30, 50, 90 tai 100 tablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Iscover 75 mg kalvopäällysteiset tabletit klopidogreeli

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

sanofi-aventis groupe

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: {KK/VVVV}

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Iscover 300 mg kalvopäällysteiset tabletit klopidogreeli

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia, joka vastaa 300 mg klopidogreelia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös: kovetettua risiiniöljyä ja laktoosia. Ks. lisätietoa pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

4 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

30 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

100 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

10 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/98/070/008 4 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/98/070/009 30 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/98/070/010 100 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/98/070/012 10 x 1 kalvopäällysteistä tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Iscover 300 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS 4 x 1, 10 x 1, 30 x 1 tai 100 x 1 tablettia

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Iscover 300 mg kalvopäällysteiset tabletit klopidogreeli

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

sanofi-aventis groupe

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä