Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jevtana (cabazitaxel) – Myyntipäällysmerkinnät - L01CD

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiJevtana
ATC-koodiL01CD
Lääkeainecabazitaxel
Valmistajasanofi-aventis groupe  

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KARTONKIKOTELO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

JEVTANA 60 mg infuusiokonsentraatti ja liuotin, liuosta varten kabatsitakseli

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 ml konsentraattia sisältää 40 mg kabatsitakselia.

Jokainen 1,5 ml:n injektiopullo sisältää 60 mg kabatsitakselia.

Konsentraattipullo (täyttö: 73,2 mg kabatsitakselia/1,83 ml) ja liuotinpullo (5,67 ml) sisältävät ylitäytön, joka korvaa liuottamisessa syntyvää nestehävikkiä. Ylitäytöllä varmistetaan, että kun

KOKO liuotinmäärä on käytetty ensimmäiseen laimennukseen, kabatsitakselipitoisuus on 10 mg/ml.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet

Konsentraatti injektiopullossa: polysorbaatti 80 ja sitruunahappo.

Liuotin injektiopullossa: 96-prosenttinen etanoli ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusiokonsentraatti ja liuotin, liuosta varten

1 injektiopullo, jossa 1,5 ml konsentraattia ja 1 injektiopullo, jossa 4,5 ml liuotinta.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Kertakäyttöiset injektiopullot.

HUOM: Vaatii kaksivaiheisen laimennuksen. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laskimoon (infuusio) lopullisen laimentamisen JÄLKEEN.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

SYTOSTAATTI

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Lue pakkausselosteesta laimennetun liuoksen kestoajasta.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 ºC. Älä säilytä kylmässä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F - 75008 Paris Ranska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/676/001

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT ETIKETTI KONSENTRAATIN INJEKTIOPULLOON

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA ANTOTAPA (-TAVAT)

JEVTANA 60 mg steriili konsentraatti kabatsitakseli

2.ANTOTAPA

Laimenna mukana toimitetulla KOKO liuotinmäärällä.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1,5 ml

10 mg/ml ensimmäisen laimennuksen jälkeen.

6.MUUTA

Infuusioliuos (i.v.) viimeisen laimennuksen jälkeen (ks. pakkausseloste).

Sisältää ylitäytön.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT ETIKETTI LIUOTTIMEN INJEKTIOPULLOON

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA ANTOTAPA (-TAVAT)

JEVTANA LIUOTIN

2. ANTOTAPA

Käytä KOKO liuotinpullon sisältö laimentamiseen (ks. pakkausseloste).

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKÖINÄ

4,5 ml (etanoli 96 % ja injektionesteisiin käytettävä vesi).

6. MUUTA

Tämä injektiopullo sisältää ylitäytön.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä