Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Lamivudine Teva Pharma B.V. (lamivudine) – Pakkausseloste - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiLamivudine Teva Pharma B.V.
ATC-koodiJ05AF05
Lääkeainelamivudine
ValmistajaTeva B.V.  

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Lamivudine Teva Pharma B.V. 150 mg kalvopäällysteiset tabletit lamivudiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1.Mitä Lamivudine Teva Pharma B.V. on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja

3.Miten Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Lamivudine Teva Pharma B.V. -tablettien säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Lamivudine Teva Pharma B.V. on ja mihin sitä käytetään

Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja käytetään aikuisten ja lasten HIV-infektioiden (ihmisen immuunikatovirus) hoitoon.

Lamivudine Teva Pharma B.V. –tablettien vaikuttava aine on lamivudiini. Lamivudine Teva Pharma B.V. on antiretroviruslääke. Se kuuluu nukleosidianalogikäänteiskopioijaentsyyminestäjiksi

(englanninkielinen lyhenne NRTI) kutsuttuihin lääkkeisiin.

Lamivudine Teva Pharma B.V.ei paranna HIV-infektiota kokonaan. Se vähentää virusten määrää kehossa ja pitää niiden määrän pienenä. Se myös lisää CD4-solujen määrää veressäsi. CD4-solut ovat valkosoluja, jotka edesauttavat kehosi kykyä torjua infektioita.

Lamivudine Teva Pharma B.V.ei vaikuta kaikkiin samalla tavalla. Lääkäri seuraa hoitosi tehokkuutta.

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja

Älä käytä Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja

-jos olet allerginen lamivudiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Tarkista lääkäriltä, jos arvelet tämän koskevan sinua.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja.

Ole erityisen varovainen Lamivudine Teva Pharma B.V. -tablettien suhteen

Jotkut Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja tai muuta yhdistelmähoitoa HIV:n hoitoon saavat ovat muita alttiimpia vakaville haittavaikutuksille. Huomioi, että riski voi olla suurempi:

jos sinulla on joskus ollut jokin maksasairaus, mukaan lukien hepatiitti B tai C (jos sinulla on hepatiitti B -infektio, älä lopeta Lamivudine Teva Pharma B.V. -tablettien ottoa ilman lääkärin kehotusta, koska hepatiitti voi uusiutua)

jos olet vakavasti ylipainoinen (erityisesti, jos olet nainen)

jos sinulla tai lapsellasi on munuaisongelmia. Tällöin annosta saatetaan muuttaa.

Keskustele lääkärin kanssa, jos jokin ylläolevista koskee sinua. Sinun voi olla tarpeen käydä muita useammin tarkastuksissa ja verikokeissa lääkehoidon aikana. Ks. lisätietoja kohdasta 4.

Tarkkaile tärkeitä oireita

Joillekin HIV-lääkkeitä ottaville potilaille voi kehittyä muita terveydellisiä ongelmia, vakaviakin. Sinun pitää tietää, mitä merkkejä ja oireita on syytä tarkkailla Lamivudine Teva Pharma B.V. -hoidon aikana.

Lue kohta "Muut mahdolliset HIV-yhdistelmähoidon haittavaikutukset" tämän pakkausselosteen kohdasta 4.

Suojaa muita ihmisiä

HIV-infektio leviää seksuaalisen kanssakäymisen välityksellä henkilöstä, jolla on infektio tai infektoituneen veren välityksellä (esim. käyttämällä samoja neuloja). Voit edelleen tartuttaa HIV:n muihin, vaikka käytät tätä lääkettä. Tehokas antiretroviruslääkitys kuitenkin pienentää tartunnan todennäköisyyttä.

Keskustele lääkärin kanssa muiden tartuttamisen ehkäisemiseksi tarvittavista varotoimenpiteistä.

Muut lääkevalmisteet ja Lamivudine Teva Pharma B.V.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös rohdosvalmisteita ja lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Muista kertoa lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos aloitat jonkin uuden lääkkeen käytön Lamivudine Teva Pharma B.V. -hoidon aikana.

Näitä lääkkeitä ei pidä ottaa Lamivudine Teva Pharma B.V. –tablettien kanssa:

muita lamivudiinia sisältäviä lääkkeitä (käytetään HIV-infektion tai hepatiitti B-infektion hoitoon)

emtrisitabiini (käytetään HIV-infektion hoitoon)

korkeat annokset trimetopriimisulfaa, joka on antibiootti

kladribiini, jota käytetään karvasoluleukemian hoitoon.

Kerro lääkärille, jos saat jotain yllämainituista lääkkeistä.

Raskaus

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä Lamivudine Teva Pharma B.V. –tablettien raskaudenaikaisen käytön sinulle ja lapsellesi aiheuttamista riskeistä ja hyödyistä.

Lamivudine Teva Pharma B.V. ja sen kaltaiset lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia syntymättömille lapsille. Jos olet ottanut Lamivudine Teva Pharma B.V. -valmistetta raskauden aikana, lääkäri saattaa määrätä verikokeita sekä muita diagnostisia kokeita otettavaksi säännöllisesti lapsesi kehityksen seuraamiseksi. Lasten, joiden äidit ovat ottaneet nukleosidikäänteiskopioijaentsyymin estäjiä raskauden aikana, saama hyöty lääkityksestä HIV:n tarttumisen estämiseksi on suurempi kuin lääkityksen haittavaikutukset.

Imetys

HIV-positiivisten naisten ei pidä imettää, koska HIV-infektio voi tarttua äidinmaidon välityksellä lapseen.

Pieni määrä Lamivudine Teva Pharma B.V. -tablettien sisältämiä aineita voi myös erittyä rintamaitoon.

Jos imetät tai suunnittelet imettäväsi: Keskustele asiasta heti lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lamivudine Teva Pharma B.V. ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttä koneita.

3.Miten Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Niele tabletit veden kanssa. Lamivudine Teva Pharma B.V. voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Jos et pysty nielemään tabletteja kokonaisina, voit murskata ne ja sekoittaa pieneen määrään ruokaa tai juomaa ja ottaa sitten koko annoksen välittömästi.

Pidä säännöllisesti yhteyttä lääkäriin

Lamivudine Teva Pharma B.V. auttaa pitämään tautiasi hallinnassa. Sinun on otettava sitä joka päivä, jotta tautisi ei pahene. Voit silti saada muita tulehduksia ja HIV-infektioon liittyviä sairauksia.

Pidä yhteyttä lääkäriin äläkä lopeta Lamivudine Teva Pharma B.V. –tablettien ottamista ilman lääkärin kehotusta.

Kuinka paljon Lamivudine Teva Pharma B.V. –tabletteja on otettava

Aikuiset, nuoret ja lapset, jotka painavat vähintään 25 kg:

Tavallinen Lamivudine Teva Pharma B.V. -annos on 300 mg vuorokaudessa ottaen joko yksi

150 mg:n tabletti kahdesti vuorokaudessa (noin 12 tunnin välein) tai kaksi 150 mg:n tablettia kerran päivässä lääkärin ohjeen mukaan.

Vähintään 20 kg, mutta alle 25 kg painavat lapset:

Tavallinen Lamivudine Teva Pharma B.V. -annos on 225 mg vuorokaudessa ottaen joko 75 mg (puolikas 150 mg:n tabletti) aamulla ja 150 mg (kokonainen 150 mg:n tabletti) illalla, tai 225 mg (puolitoista 150 mg:n tablettia) kerran vuorokaudessa lääkärin ohjeen mukaan.

Vähintään 14 kg, mutta alle 20 kg painavat lapset:

Tavallinen Lamivudine Teva Pharma B.V. -annos on 150 mg vuorokaudessa ottaen joko 75 mg (puolikas 150 mg:n tabletti) kahdesti vuorokaudessa (noin 12 tunnin välein), tai 150 mg (kokonainen 150 mg:n tabletti) kerran vuorokaudessa lääkärin ohjeen mukaan.

Lamivudine Teva Pharma B.V. –valmistetta on saatavana myös oraaliliuoksena yli 3 kuukauden ikäisille lapsille ja potilaille, jotka tarvitsevat tavallista pienemmän annoksen tai jotka eivät pysty ottamaan tabletteja.

Jos sinulla tai lapsellasi on munuaisongelmia, annosta voidaan muuttaa.

Keskustele asiasta lääkärin kanssa, jos tämä koskee sinua tai lastasi.

Jos otat enemmän Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja kuin sinun pitäisi

Vahingossa liikaa otettu Lamivudine Teva Pharma B.V. ei todennäköisesti aiheuta vakavia ongelmia. Jos otat liikaa Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja, kerro asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai ota yhteys lähimmän sairaalan poliklinikkaan saadaksesi lisää ohjeita.

Jos unohdat ottaa Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat. Jatka sen jälkeen hoitoa kuten aikaisemmin. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

HIV-hoidon aikana paino ja veren rasva- ja sokeriarvot saattavat nousta. Tämä liittyy osittain terveydentilan kohenemiseen ja elämäntapaan, ja veren rasva-arvojen kohdalla joskus myös itse HIV- lääkkeisiin. Lääkäri määrää kokeita näiden muutosten havaitsemiseksi.

Kun hoidetaan HIV-infektiota, voi olla vaikea sanoa, johtuvatko oireet Lamivudine Teva Pharma B.V. -tablettien käytöstä, muista samanaikaisesti käyttämistäsi lääkkeistä vai itse HIV-taudista. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että kerrot lääkärille kaikista terveydessäsi tapahtuvista muutoksista.

Alla lueteltujen Lamivudine Teva Pharma B.V. -tablettien haittavaikutusten lisäksi HIV:n hoitoon käytetyn yhdistelmähoidon aikana voi kehittyä muitakin tautitiloja.

On tärkeää, että luet alla tässä kohdassa olevan tiedon otsikon ” Muut mahdolliset HIV- yhdistelmähoitojen haittavaikutukset” alta.

Yleiset haittavaikutukset

Näitä voi olla enintään yhdellä kymmenestä:

päänsärky

pahoinvointi

oksentelu

ripuli

mahakivut

väsymys, voimattomuus

kuume

yleinen huononolon tunne

lihaskivut ja -vaivat

nivelkivut

univaikeudet

yskä

nenän ärsytys tai vuotaminen

ihottuma

hiusten lähtö (alopesia).

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi olla enintään yhdellä sadasta:

Melko harvinaisia verikokeissa nähtäviä haittavaikutuksia:

alhainen veren hyytymiseen vaikuttavien solujen määrä (trombosytopenia)

alhainen veren punasolujen määrä (anemia) tai alhainen valkosolujen määrä (neutropenia)

maksaentsyymiarvojen nousu

Harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi olla enintään yhdellä tuhannesta:

vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen, kielen tai nielun turpoamista, mikä voi johtaa nielemis- tai hengitysvaikeuksiin

haimatulehdus (pankeratiitti)

lihaskudoksen hajoaminen

maksan häiriöt, kuten keltaisuus, suurentunut maksa, rasvamaksa, maksatulehdus (hepatiitti) Harvinainen verikokeissa havaittava haittavaikutus:

amylaasiksi kutsutun entsyymin määrän lisääntyminen

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi olla enintään yhdellä kymmenestä tuhannesta:

maitohappoasidoosi (liikaa maitohappoa veressä)

käsivarsien, jalkojen, käsien tai jalkaterien pistely tai puutuminen Hyvin harvinainen verikokeissa nähtävä haittavaikutus:

luuytimen kyvyttömyys tuottaa uusia veren punasoluja (puhdas punasoluaplasia)

Jos saat haittavaikutuksia

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa tai kokemasi haittavaikutus on vaikea tai hankala, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Muut mahdolliset HIV-yhdistelmähoitojen haittavaikutukset

Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja sisältävä yhdistelmähoito voi aiheuttaa muita tautitiloja HIV-hoidon aikana.

Vanhat infektiot voivat uusia

Henkilöillä, joilla on pitkälle edennyt HIV-infektio (AIDS), kehon puolustusmekanismi on heikko ja siten heidän todennäköisyytensä saada vakavia infektioita (opportunisti-infektioita) on muita suurempi. Kun tällaiset henkilöt aloittavat hoidon, he voivat huomata, että vanhat, piilossa pysyneet infektiot uusivat ja aiheuttavat tulehduksen merkkejä ja oireita. Nämä oireet aiheutuvat todennäköisesti siitä, että kehon puolustusjärjestelmä vahvistuu ja keho alkaa taistella näitä infektioita vastaan.

Opportunisti-infektioiden lisäksi saattaa esiintyä autoimmuunisairauksia (tiloja, joissa immuunipuolustus kohdistuu kehon terveitä kudoksia vastaan) sen jälkeen, kun alat ottaa lääkkeitä HIV-infektion hoitoon. Autoimmuunisairaudet voivat ilmetä monta kuukautta hoidon aloittamisen jälkeen. Jos huomaat infektion oireita tai muita oireita kuten lihasheikkoutta, käsistä ja jaloista alkavaa vartaloa kohti etenevää heikkoutta, sydämentykytystä, vapinaa tai yliaktiivisuutta, kerro tästä heti lääkärille saadaksesi tarvittavaa hoitoa.

Jos saat infektio-oireita Lamivudine Teva Pharma B.V. -hoidon aikana:

Kerro heti lääkärille. Älä ota muita lääkkeitä infektion hoitoon ilman lääkärin ohjeita.

Sinulla voi olla luusto-ongelmia

Joillekin HIV-yhdistelmähoitoa saaville henkilöille kehittyy osteonekroosiksi kutsuttu tila. Tällöin osa luukudoksesta kuolee koska luuston verenkierto on heikentynyt. Tämä tila on todennäköisempi henkilöillä,

jotka ovat saaneet yhdistelmähoitoa pitkään

jotka saavat myös kortikosteroideiksi kutsuttuja lääkkeitä tulehdusten hoitoon

jotka käyttävät alkoholia

joilla on hyvin heikko puolustusjärjestelmä

jotka ovat ylipainoisia.

Osteonekroosin oireita ovat:

nivelten jäykkyys

säryt ja kivut (erityisesti lonkan, polvien tai hartioiden)

liikkumisen vaikeus

Jos havaitset jonkun yllämainituista oireista: Kerro asiasta lääkärille.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Lamivudine Teva Pharma B.V. –tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lamivudine Teva Pharma B.V. sisältää

-Vaikuttava aine on lamivudiini. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg lamivudiinia.

-Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti, magnesiumstearaatti. Kalvopäällyste: hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), makrogoli, polysorbaatti 80, keltainen rautaoksidi (E172), musta rautaoksidi (E172)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Vaaleanharmaa, timantinmuotoinen, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti – toisella puolella on merkintä “L 150” ja jakouurre ja toisella puolella jakouurre.

Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletit on pakattu alumiinisiin läpipainopakkauksiin, joissa on 20, 30, 60, 80, 90, 100 ja 500 tablettia, tai HDPE- tablettipurkkeihin, joissa on 60 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

TEVA B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

Valmistajat

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Unkari

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG Iso-Britannia

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Alankomaat

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

United Kingdom

Latvija

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {pvm}

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu/.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg kalvopäällysteiset tabletit lamivudiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1.Mitä Lamivudine Teva Pharma B.V. on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja

3.Miten Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Lamivudine Teva Pharma B.V. -tablettien säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Lamivudine Teva Pharma B.V. on ja mihin sitä käytetään

Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja käytetään aikuisten ja lasten HIV-infektioiden (ihmisen immuunikatovirus) hoitoon.

Lamivudine Teva Pharma B.V. -tablettien vaikuttava aine on lamivudiini. Lamivudine Teva Pharma B.V. on antiretroviruslääke. Se kuuluu nukleosidianalogikäänteiskopioijaentsyyminestäjiksi

(englanninkielinen lyhennys NRTI) kutsuttuihin lääkkeisiin.

Lamivudine Teva Pharma B.V.ei paranna HIV-infektiota kokonaan. Se vähentää virusten määrää kehossa ja pitää niiden määrän pienenä. Se myös lisää CD4-solujen määrää veressäsi. CD4-solut ovat valkosoluja, jotka edesauttavat kehosi kykyä torjua infektioita.

Lamivudine Teva Pharma B.V.ei vaikuta kaikkiin samalla tavalla. Lääkäri seuraa hoitosi tehokkuutta.

2.Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja

Älä käytä Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja

-jos olet allerginen lamivudiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Tarkista lääkäriltä, jos arvelet tämän koskevan sinua.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja.

Ole erityisen varovainen Lamivudine Teva Pharma B.V. -tablettien suhteen

Jotkut Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja tai muuta yhdistelmähoitoa HIV:n hoitoon saavat ovat muita alttiimpia vakaville haittavaikutuksille. Huomioi, että riski voi olla suurempi:

jos sinulla on joskus ollut jokin maksasairaus, mukaanlukien hepatiitti B tai C (jos sinulla on hepatiitti B -infektio, älä lopeta Lamivudine Teva Pharma B.V. -tablettien ottoa ilman lääkärin kehotusta, koska hepatiitti voi uusiutua)

jos olet vakavasti ylipainoinen (erityisesti, jos olet nainen)

jos sinulla tai lapsellasi on munuaisongelmia. Tällöin annostusta saatetaan muuttaa. Keskustele lääkärin kanssa, jos jokin ylläolevista koskee sinua. Sinun voi olla tarpeen käydä muita useammin tarkastuksissa ja verikokeissa lääkehoidon aikana. Ks. lisätietoja kohdasta 4.

Tarkkaile tärkeitä oireita

Joillekin HIV-lääkkeitä ottaville potilaille voi kehittyä muita terveydellisiä ongelmia, vakaviakin. Sinun pitää tietää, mitä merkkejä ja oireita on syytä tarkkailla Lamivudine Teva Pharma B.V. -hoidon aikana.

Lue kohta "Muut mahdolliset HIV-yhdistelmähoidon haittavaikutukset" tämän pakkausselosteen kohdasta 4.

Suojaa muita ihmisiä

HIV-infektio leviää seksuaalisen kanssakäymisen välityksellä henkilöstä, jolla on infektio tai infektoituneen veren välityksellä (esim. käyttämällä samoja neuloja). Voit edelleen tartuttaa HIV:n muihin, vaikka käytät tätä lääkettä. Tehokas antiretroviruslääkitys kuitenkin pienentää tartunnan todennäköisyyttä.

Keskustele lääkärin kanssa muiden tartuttamisen ehkäisemiseksi tarvittavista varotoimenpiteistä.

Muut lääkevalmisteet ja Lamivudine Teva Pharma B.V.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös rohdosvalmisteita ja lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Muista kertoa lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos aloitat jonkin uuden lääkkeen käytön Lamivudine Teva Pharma B.V. -hoidon aikana.

Näitä lääkkeitä ei pidä ottaa Lamivudine Teva Pharma B.V. –tablettien kanssa:

muita lamivudiinia sisältäviä lääkkeitä (käytetään HIV-infektion tai hepatiitti B-infektion hoitoon)

emtrisitabiini (käytetään HIV-infektion hoitoon)

korkeat annokset trimetopriimisulfaa, joka on antibiootti

kladribiini, jota käytetään karvasoluleukemian hoitoon.

Kerro lääkärille, jos saat jotain yllämainituista lääkkeistä.

Raskaus

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä Lamivudine Teva Pharma B.V. –tablettien raskaudenaikaisen käytön sinulle ja lapsellesi aiheuttamista riskeistä ja hyödyistä.

Lamivudine Teva Pharma B.V. ja sen kaltaiset lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia syntymättömille lapsille. Jos olet ottanut Lamivudine Teva Pharma B.V. -valmistetta raskauden aikana, lääkäri saattaa määrätä verikokeita sekä muita diagnostisia kokeita otettavaksi säännöllisesti lapsesi kehityksen seuraamiseksi. Lasten, joiden äidit ovat ottaneet nukleosidikäänteiskopioijaentsyymin estäjiä raskauden aikana, saama hyöty lääkityksestä HIV:n tarttumisen estämiseksi on suurempi kuin lääkityksen haittavaikutukset.

Imetys

HIV-positiivisten naisten ei pidä imettää, koska HIV-infektio voi tarttua äidinmaidon välityksellä lapseen.

Pieni määrä Lamivudine Teva Pharma B.V. -tablettien sisältämiä aineita voi myös erittyä rintamaitoon.

Jos imetät tai suunnittelet imettäväsi: Keskustele asiasta heti lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lamivudine Teva Pharma B.V. ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttä koneita.

3. Miten Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Niele tabletit veden kanssa. Lamivudine Teva Pharma B.V. voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Jos et pysty nielemään tabletteja kokonaisina, voit murskata ne ja sekoittaa pieneen määrään ruokaa tai juomaa ja ottaa sitten koko annoksen välittömästi.

Pidä säännöllisesti yhteyttä lääkäriin

Lamivudine Teva Pharma B.V. auttaa pitämään tautiasi hallinnassa. Sinun on otettava sitä joka päivä, jotta tautisi ei pahene. Voit silti saada muita tulehduksia ja HIV-infektioon liittyviä sairauksia.

Pidä yhteyttä lääkäriin äläkä lopeta Lamivudine Teva Pharma B.V. –tablettien ottamista ilman lääkärin kehotusta.

Kuinka paljon Lamivudine Teva Pharma B.V. –tabletteja on otettava

Aikuiset, nuoret ja lapset, jotka painavat vähintään 25 kg:

Tavallinen annos on yksi 300 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa.

Lamivudine Teva Pharma B.V. on saatavana myös 150 mg:n tablettina alle 25 kg painavien lasten hoitoon 3 kuukauden iästä lähtien.

Lamivudine Teva Pharma B.V. –valmistetta on saatavana myös oraaliliuoksena yli 3 kuukauden ikäisille lapsille ja potilaille, jotka tarvitsevat tavallista pienemmän annoksen tai jotka eivät pysty ottamaan tabletteja.

Jos sinulla tai lapsellasi on munuaisongelmia, annosta voidaan muuttaa.

Keskustele asiasta lääkärin kanssa, jos tämä koskee sinua tai lastasi.

Jos otat enemmän Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja kuin sinun pitäisi

Vahingossa liikaa otettu Lamivudine Teva Pharma B.V. ei todennäköisesti aiheuta vakavia ongelmia. Jos otat liikaa Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja, kerro asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai ota yhteys lähimmän sairaalan poliklinikkaan saadaksesi lisää ohjeita.

Jos unohdat ottaa Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat. Jatka sen jälkeen hoitoa kuten aikaisemmin. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

HIV-hoidon aikana paino ja veren rasva- ja sokeriarvot saattavat nousta. Tämä liittyy osittain terveydentilan kohenemiseen ja elämäntapaan, ja veren rasva-arvojen kohdalla joskus myös itse HIV- lääkkeisiin. Lääkäri määrää kokeita näiden muutosten havaitsemiseksi.

Kun hoidetaan HIV-infektiota, voi olla vaikea sanoa, johtuvatko oireet Lamivudine Teva Pharma B.V. -tablettien käytöstä, muista samanaikaisesti käyttämistäsi lääkkeistä vai itse HIV-taudista. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että kerrot lääkärille kaikista terveydessäsi tapahtuvista muutoksista.

Alla lueteltujen Lamivudine Teva Pharma B.V. -tablettien haittavaikutusten lisäksi HIV:n hoitoon käytetyn yhdistelmähoidon aikana voi kehittyä muitakin tautitiloja.

On tärkeää, että luet alla tässä kohdassa olevan tiedon otsikon ” Muut mahdolliset HIV- yhdistelmähoitojen haittavaikutukset” alta.

Yleiset haittavaikutukset

Näitä voi olla enintään yhdellä kymmenestä:

päänsärky

pahoinvointi

oksentelu

ripuli

mahakivut

väsymys, voimattomuus

kuume

yleinen huononolon tunne

lihaskivut ja -vaivat

nivelkivut

univaikeudet

yskä

nenän ärsytys tai vuotaminen

ihottuma

hiusten lähtö (alopesia).

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi olla enintään yhdellä sadasta:

Melko harvinaisia verikokeissa nähtäviä haittavaikutuksia:

alhainen veren hyytymiseen vaikuttavien solujen määrä (trombosytopenia)

alhainen veren punasolujen määrä (anemia) tai alhainen valkosolujen määrä (neutropenia)

maksaentsyymiarvojen nousu

Harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi olla enintään yhdellä tuhannesta:

vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen, kielen tai nielun turpoamista, mikä voi johtaa nielemis- tai hengitysvaikeuksiin

haimatulehdus (pankeratiitti)

lihaskudoksen hajoaminen

maksan häiriöt, kuten keltaisuus, suurentunut maksa, rasvamaksa, maksatulehdus (hepatiitti) Harvinainen verikokeissa havaittava haittavaikutus:

amylaasiksi kutsutun entsyymin määrän lisääntyminen

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi olla enintään yhdellä kymmenestä tuhannesta:

maitohappoasidoosi (liikaa maitohappoa veressä)

käsivarsien, jalkojen, käsien tai jalkaterien pistely tai puutuminen Hyvin harvinainen verikokeissa nähtävä haittavaikutus:

luuytimen kyvyttömyys tuottaa uusia veren punasoluja (puhdas punasoluaplasia)

Jos saat haittavaikutuksia

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa tai kokemasi haittavaikutus on vaikea tai hankala, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Muut mahdolliset HIV-yhdistelmähoitojen haittavaikutukset

Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletteja sisältävä yhdistelmähoito voi aiheuttaa muita tautitiloja HIV-hoidon aikana.

Vanhat infektiot voivat uusia

Henkilöillä, joilla on pitkälle edennyt HIV-infektio (AIDS), kehon puolustusmekanismi on heikko ja siten heidän todennäköisyytensä saada vakavia infektioita (opportunisti-infektioita) on muita suurempi. Kun tällaiset henkilöt aloittavat hoidon, he voivat huomata, että vanhat, piilossa pysyneet infektiot uusivat ja aiheuttavat tulehduksen merkkejä ja oireita. Nämä oireet aiheutuvat todennäköisesti siitä, että kehon puolustusjärjestelmä vahvistuu ja keho alkaa taistella näitä infektioita vastaan.

Opportunisti-infektioiden lisäksi saattaa esiintyä autoimmuunisairauksia (tiloja, joissa immuunipuolustus kohdistuu kehon terveitä kudoksia vastaan) sen jälkeen, kun alat ottaa lääkkeitä HIV-infektion hoitoon. Autoimmuunisairaudet voivat ilmetä monta kuukautta hoidon aloittamisen jälkeen. Jos huomaat infektion oireita tai muita oireita kuten lihasheikkoutta, käsistä ja jaloista alkavaa vartaloa kohti etenevää heikkoutta, sydämentykytystä, vapinaa tai yliaktiivisuutta, kerro tästä heti lääkärille saadaksesi tarvittavaa hoitoa.

Jos saat infektio-oireita Lamivudine Teva Pharma B.V. -hoidon aikana:

Kerro heti lääkärille. Älä ota muita lääkkeitä infektion hoitoon ilman lääkärin ohjeita.

Sinulla voi olla luusto-ongelmia

Joillekin HIV-yhdistelmähoitoa saaville henkilöille kehittyy osteonekroosiksi kutsuttu tila. Tällöin osa luukudoksesta kuolee koska luuston verenkierto on heikentynyt. Tämä tila on todennäköisempi henkilöillä,

jotka ovat saaneet yhdistelmähoitoa pitkään

jotka saavat myös kortikosteroideiksi kutsuttuja lääkkeitä tulehdusten hoitoon

jotka käyttävät alkoholia

joilla on hyvin heikko puolustusjärjestelmä

jotka ovat ylipainoisia.

Osteonekroosin oireita ovat:

nivelten jäykkyys

säryt ja kivut (erityisesti lonkan, polvien tai hartioiden)

liikkumisen vaikeus

Jos havaitset jonkun yllämainituista oireista: Kerro asiasta lääkärille.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Lamivudine Teva Pharma B.V. –tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lamivudine Teva Pharma B.V. sisältää

-Vaikuttava aine on lamivudiini. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 300 mg lamivudiinia.

-Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti, magnesiumstearaatti. Kalvopäällyste: hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), makrogoli, polysorbaatti 80, keltainen rautaoksidi (E172), musta rautaoksidi (E172)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Harmaa, timantinmuotoinen, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti – toisella puolella on merkintä “L 300” ja toisella puolella ei ole merkintöjä.

Lamivudine Teva Pharma B.V. -tabletit on pakattu alumiinisiin läpipainopakkauksiin, joissa on 20, 30, 60, 80, 90, 100 ja 500 tablettia, tai HDPE- tablettipurkkeihin, joissa on 30 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

TEVA B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Alankomaat

Valmistajat

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Unkari

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG Iso-Britannia

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Alankomaat

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Suomi/Finland

Italia

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {pvm}

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu/.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä