Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lamivudine Teva (lamivudine) - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiLamivudine Teva
ATC-koodiJ05AF05
Lääkeainelamivudine
ValmistajaTeva B.V.

Lamivudine Teva

lamivudiini

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Lamivudine Teva - lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut lääkettä ja

päätynyt myyntiluvan myöntämistä puoltavaan lausuntoon sekä suosituksiin Lamivudine Tevan käytön ehdoista.

Mitä Lamivudine Teva on?

Lamivudine Teva on lääkevalmiste, jonka vaikuttava aine on lamivudiini. Sitä saa tabletteina (100 mg).

Lamivudine Teva on geneerinen lääke. Se tarkoittaa, että Lamivudine Teva on samanlainen kuin alkuperäislääke Zeffix, jolla on jo myyntilupa EU:n alueella. Lisätietoja geneerisistä lääkkeistä on kysymyksiä ja vastauksia sisältävässä asiakirjassa tässä.

Mihin Lamivudine Tevaa käytetään?

Lamivudine Tevaa käytetään kroonisen (pitkäaikaisen) hepatiitti B:n hoitoon aikuispotilailla. Sairaus on hepatiitti B -virustartunnan aiheuttama maksasairaus. Sitä käytetään potilailla, joilla on kompensoitunut maksasairaus (maksa on vaurioitunut, mutta toimii normaalisti), merkkejä viruksen monistumisen jatkumisesta sekä maksavaurion merkkejä (kohonnut maksaentsyymi alaniiniaminotransferaasin (ALAT) pitoisuus ja maksakudoksen mikroskooppitutkimuksessa havaittavat vaurion merkit). Koska hepatiitti B -virus voi kehittyä vastustuskykyiseksi Lamivudine Tevalle, lääkärin on määrättävä Lamivudine Tevaa vain, jos muita todennäköisesti vähemmän vastustuskykyä aiheuttavia lääkkeitä ei voida käyttää.

Lääkettä saa vain lääkärin määräyksestä.

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Miten Lamivudine Tevaa käytetään?

Lamivudine Teva-hoidon saa aloittaa vain lääkäri, jolla on kokemusta kroonisen hepatiitti B:n hoidosta. Suositeltava Lamivudine Teva-annos on 100 mg kerran päivässä. Munuaisongelmaisten potilaiden annosta on pienennettävä. Lamivudine Teva ei sovi potilaille, joiden on otettava alle 100 mg:n annos. Hoidon kesto riippuu potilaan voinnista ja vasteesta hoitoon.

Jos veressä on hepatiitti B -virusta vielä kuuden kuukauden hoidon jälkeen, lääkärin on syytä arvioida lääkityksen vaihtamista resistenssin riskin vähentämiseksi. Hepatiitti B -virustartunnan saaneiden potilaiden, joilla on YMDD-mutaatio (usein lamivudiinihoidon jälkeen havaittu muutos hepatiitti B - viruksen DNA:ssa), on otettava Lamivudine Teva yhdessä jonkin muun B-hepatiitin hoitoon tarkoitetun lääkkeen kanssa. Lisätietoja on valmisteyhteenvedossa (sisältyy myös EPAR-lausuntoon).

Miten Lamivudine Teva vaikuttaa?

Lamivudine Tevan vaikuttava aine lamivudiini on antiviraalinen aine, joka kuuluu nukleosidianalogien ryhmään. Lamivudiini häiritsee viruksen entsyymin toimintaa, DNA-polymeraasia, joka liittyy viruksen DNA:n muodostumiseen. Lamivudiini estää virusta tuottamasta DNA:ta ja estää sen lisääntymisen ja leviämisen.

Miten Lamivudine Tevaa on tutkittu?

Koska Lalmivudine Teva on geneerinen lääke, tutkimukset potilailla ovat rajoittuneet kokeisiin, joissa on pyritty osoittamaan biologinen samanarvoisuus alkuperäislääke Zeffixin kanssa. Kaksi lääkettä ovat biologisesti samanarvoisia, kun ne tuottavat saman määrän vaikuttavaa ainetta elimistössä.

Mitkä ovat Lamivudine Tevan hyödyt ja riskit?

Koska Lamivudine Teva on geneerinen lääke ja biologisesti samanarvoinen kuin alkuperäislääke, sen hyödyn ja haittojen katsotaan olevan samat kuin alkuperäislääkkeen.

Miksi Lamivudine Teva on hyväksytty?

Lääkevalmistekomitea katsoi, että Lamivudine Tevan laadun on voitu Euroopan unionin vaatimusten mukaisesti osoittaa olevan verrattavissa Zeffixiin ja että se on siihen nähden biologisesti samanarvoinen. Näin ollen komitea katsoi, että Zeffixin tavoin sen edut ovat havaittuja riskejä suuremmat. Komitea suositteli, että Lamivudine Tevalle annetaan myyntilupa.

Muuta tietoa Lamivudine Tevasta

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Lamivudine Tevaa varten 23. lokakuuta 2009.

Lamivudine Tevan EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Lisätietoja Lamivudine Teva -hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon), lääkäriltä tai

apteekista.

Alkuperäislääkevalmisteen EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan EMAn verkkosivustolla.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 04-2012.

Lamivudine Teva

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä