Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leganto (rotigotine) – Myyntipäällysmerkinnät - N04BC09

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiLeganto
ATC-koodiN04BC09
Lääkeainerotigotine
ValmistajaUCB Manufacturing Ireland Ltd  

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 7 [28] [30] LAASTARIA SISÄLTÄVÄ KOTELO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 1 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 1 mg/24 tuntia.

Yksi 5 cm2:n laastari sisältää 2,25 mg rotigotiinia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

7 depotlaastaria

28 depotlaastaria

30 depotlaastaria

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/001 [7 depotlaastaria]

EU/1/11/695/003 [28 depotlaastaria]

EU/1/11/695/004 [30 depotlaastaria]

13.ERÄNUMERO

Lot:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 1 mg/24 h

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOMERKINTÄ (”BLUE BOX” KANSSA)

84 LAASTARIA SISÄLTÄVÄ KOTELO, JOSSA KAKSI 42 LAASTARIA SISÄLTÄVÄÄ KOTELOA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 1 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 1 mg/24 tuntia.

Yksi 5 cm2:n laastari sisältää 2,25 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

84 (2 x 42) depotlaastaria.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/007 [84 (2 x 42) depotlaastaria]

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 1 mg/24 h

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT SISÄPAKKAUS (ILMAN “BLUE BOX”)

42 LAASTARIA SISÄLTÄVÄ KOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 1 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 1 mg/24 tuntia.

Yksi 5 cm2:n laastari sisältää 2,25 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

42 depotlaastaria. Osa 84 depotlaastarin pakkausta. Pakkauksen osia ei voi myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/007 [84 (2 x 42) depotlaastaria]

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 1 mg/24 h

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

SUOJAPUSSIN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Leganto 1 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

Ihon läpi

2.ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4.ERÄNUMERO

Lot:

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 depotlaastari

6.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 7 [28] [30] [LAASTARIA SISÄLTÄVÄ KOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 2 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 2 mg/24 tuntia.

Yksi 10 cm2:n laastari sisältää 4,5 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

7 depotlaastaria

28 depotlaastaria

30 depotlaastaria

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/010 [7 depotlaastaria]

EU/1/11/695/012 [28 depotlaastaria]

EU/1/11/695/013 [30 depotlaastaria]

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 2 mg/24 h

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOMERKINTÄ (”BLUE BOX” KANSSA)

84 LAASTARIA SISÄLTÄVÄ KOTELO, JOSSA KAKSI 42 LAASTARIA SISÄLTÄVÄÄ KOTELOA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 2 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 2 mg/24 tuntia.

Yksi 10 cm2:n laastari sisältää 4,5 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

84 (2 x 42) depotlaastaria

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/016 [84 (2 x 42) depotlaastaria]

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 2 mg/24 h

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

SISÄPAKKAUS (ILMAN “BLUE BOX”) 42 LAASTARIA SISÄLTÄVÄ KOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 2 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 2 mg/24 tuntia.

Yksi 10 cm2:n laastari sisältää 4,5 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

42 depotlaastaria. Osa 84 depotlaastarin pakkausta. Pakkauksen osia ei voi myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/018 [84 (2 x 42) depotlaastaria]

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 2 mg/24 h

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

SUOJAPUSSIN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Leganto 2 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

Ihon läpi

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 depotlaastari

6. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 7 [28] [30] LAASTARIA SISÄLTÄVÄ KOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 3 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 3 mg/24 tuntia.

Yksi 15 cm2:n laastari sisältää 6,75 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

7 depotlaastaria

28 depotlaastaria

30 depotlaastaria

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/019 [7 depotlaastaria]

EU/1/11/695/021 [28 depotlaastaria]

EU/1/11/695/022 [30 depotlaastaria]

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 3 mg/24 h

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOMERKINTÄ (”BLUE BOX” KANSSA)

84 LAASTARIA SISÄLTÄVÄ KOTELO, JOSSA KAKSI 42 LAASTARIA SISÄLTÄVÄÄ KOTELOA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 3 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 3 mg/24 tuntia.

Yksi 15 cm2:n laastari sisältää 6,75 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

84 (2 x 42) depotlaastaria

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/025 [84 (2 x 42) depotlaastaria]

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 3 mg/24 h

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

SISÄPAKKAUS (ILMAN “BLUE BOX”) 42 LAASTARIA SISÄLTÄVÄ KOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 3 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 3 mg/24 tuntia.

Yksi 15 cm2:n laastari sisältää 6,75 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

42 depotlaastaria. Osa 84 depotlaastarin pakkausta. Pakkauksen osia ei voi myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/025 [84 (2 x 42) depotlaastaria]

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 3 mg/24 h

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

SUOJAPUSSIN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Leganto 3 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

Ihon läpi

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 depotlaastari

6. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 7 [28] [30] LAASTARIA SISÄLTÄVÄ KOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 4 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 4 mg/24 tuntia.

Yksi 20 cm2:n laastari sisältää 9,0 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

7 depotlaastaria

28 depotlaastaria

30 depotlaastaria

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/028 [7 depotlaastaria]

EU/1/11/695/030 [28 depotlaastaria]

EU/1/11/695/031 [30 depotlaastaria]

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 4 mg/24 h

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOMERKINTÄ (”BLUE BOX” KANSSA)

84 LAASTARIA SISÄLTÄVÄ KOTELO, JOSSA KAKSI 42 LAASTARIA SISÄLTÄVÄÄ KOTELOA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 4 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 4 mg/24 tuntia.

Yksi 20 cm2:n laastari sisältää 9,0 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

84 (2 x 42) depotlaastaria

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/034 [84 (2 x 42) depotlaastaria]

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 4 mg/24 h

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

SISÄPAKKAUS (ILMAN “BLUE BOX”) 42 LAASTARIA SISÄLTÄVÄ KOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 4 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 4 mg/24 tuntia.

Yksi 20 cm2:n laastari sisältää 9,0 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

42 depotlaastaria. Osa 84 depotlaastarin pakkausta. Pakkauksen osia ei voi myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/034 [84 (2 x 42) depotlaastaria]

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 4 mg/24 h

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

SUOJAPUSSIN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Leganto 4 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

Ihon läpi

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 depotlaastari

6. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 7 [28] [30] LAASTARIA SISÄLTÄVÄ KOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 6 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 6 mg/24 tuntia.

Yksi 30 cm2:n laastari sisältää 13,5 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

7 depotlaastaria

28 depotlaastaria

30 depotlaastaria

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/037 [7 depotlaastaria]

EU/1/11/695/039 [28 depotlaastaria]

EU/1/11/695/040 [30 depotlaastaria]

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 6 mg/24 h

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOMERKINTÄ (”BLUE BOX” KANSSA)

84 LAASTARIA SISÄLTÄVÄ KOTELO, JOSSA KAKSI 42 LAASTARIA SISÄLTÄVÄÄ KOTELOA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 6 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 6 mg/24 tuntia.

Yksi 30 cm2:n laastari sisältää 13,5 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

84 (2 x 42) depotlaastaria

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/043 [84 (2 x 42) depotlaastaria]

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 6 mg/24 h

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

SISÄPAKKAUS (ILMAN “BLUE BOX”) 42 LAASTARIA SISÄLTÄVÄ KOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 6 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 6 mg/24 tuntia.

Yksi 30 cm2:n laastari sisältää 13,5 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

42 depotlaastaria. Osa 84 depotlaastarin pakkausta. Pakkauksen osia ei voi myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/043 [84 (2 x 42) depotlaastaria]

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 6 mg/24 h

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

SUOJAPUSSIN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Leganto 6 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

Ihon läpi

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 depotlaastari

6. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 7 [28] [30] LAASTARIA SISÄLTÄVÄ KOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 8 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 8 mg/24 tuntia.

Yksi 40 cm2:n laastari sisältää 18,0 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

7 depotlaastaria

28 depotlaastaria

30 depotlaastaria

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/046 [7 depotlaastaria]

EU/1/11/695/048 [28 depotlaastaria]

EU/1/11/695/049 [30 depotlaastaria]

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 8 mg/24 h

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOMERKINTÄ (”BLUE BOX” KANSSA)

84 LAASTARIA SISÄLTÄVÄ KOTELO, JOSSA KAKSI 42 LAASTARIA SISÄLTÄVÄÄ KOTELOA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 8 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 8 mg/24 tuntia.

Yksi 40 cm2:n laastari sisältää 18,0 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

84 (2 x 42) depotlaastaria

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/052 [84 (2 x 42) depotlaastaria]

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 8 mg/24 h

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT SISÄPAKKAUS (ILMAN “BLUE BOX”)

42 LAASTARIA SISÄLTÄVÄ KOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 8 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 8 mg/24 tuntia.

Yksi 40 cm2:n laastari sisältää 18,0 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

42 depotlaastaria. Osa 84 depotlaastarin pakkausta. Pakkauksen osia ei voi myydä erikseen.

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/052 [84 (2 x 42) depotlaastaria]

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 8 mg/24 h

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

SUOJAPUSSIN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Leganto 8 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

Ihon läpi

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 depotlaastari

6. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

28 LAASTARIN PAKKAUS – HOIDON ALOITUSPAKKAUS – 4 VIIKON HOITO- OHJELMA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 2 mg/24 h 4 mg/24 h 6 mg/24 h 8 mg/24 h

Depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Leganto 2 mg/24 h

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 2 mg/24 tuntia.

Yksi 10 cm2:n laastari sisältää 4,5 mg rotigotiinia.

Leganto 4 mg/24 h

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 4 mg/24 tuntia.

Yksi 20 cm2:n laastari sisältää 9,0 mg rotigotiinia.

Leganto 6 mg/24 h

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 6 mg/24 tuntia.

Yksi 30 cm2:n laastari sisältää 13,5 mg rotigotiinia.

Leganto 8 mg/24 h

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 8 mg/24 tuntia.

Yksi 40 cm2:n laastari sisältää 18,0 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Aloituspakkaus

Jokainen 28 depotlaastarin pakkaus 4 viikon hoito-ohjelmaa varten sisältää: 7 Leganto 2 mg/24 h depotlaastaria

7 Leganto 4 mg/24 h depotlaastaria

7 Leganto 6 mg/24 h depotlaastaria

7 Leganto 8 mg/24 h depotlaastaria

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/055

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 2 mg/24 h, 4 mg/24 h, 6 mg/24 h, 8 mg/24 h

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 7 LAASTARIN PAKKAUS – VIIKKO 1

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 2 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 2 mg/24 tuntia.

Yksi 10 cm2:n laastari sisältää 4,5 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

7 depotlaastaria Viikko 1

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/055

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 2 mg/24 h

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

SUOJAPUSSIN ETIKETTI – VIIKKO 1

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Leganto 2 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

Ihon läpi

Viikko 1

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 depotlaastari

6. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 7 LAASTARIN PAKKAUS – VIIKKO 2

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 4 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 4 mg/24 tuntia.

Yksi 20 cm2:n laastari sisältää 9,0 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

7 depotlaastaria Viikko 2

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/055

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 4 mg/24 h

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

SUOJAPUSSIN ETIKETTI – VIIKKO 2

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Leganto 4 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

Ihon läpi

Viikko 2

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 depotlaastari

6. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 7 LAASTARIN PAKKAUS – VIIKKO 3

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 6 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 6 mg/24 tuntia.

Yksi 30 cm2:n laastari sisältää 13,5 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

7 depotlaastaria Viikko 3

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/055

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 6 mg/24 h

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

SUOJAPUSSIN ETIKETTI – VIIKKO 3

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Leganto 6 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

Ihon läpi

Viikko 3

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 depotlaastari

6. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 7 LAASTARIN PAKKAUS – VIIKKO 4

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Leganto 8 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yhdestä laastarista vapautuu rotigotiinia 8 mg/24 tuntia.

Yksi 40 cm2:n laastari sisältää 18,0 mg rotigotiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut apuaineet: Poly(dimetyylisiloksaani, trimetyylisilyylisilikaatti)-kopolymerisaatti, povidoni K90, E171, E223, E304, E307, fluoropolymeeri, polyesteri, silikoni, alumiini, pigmentit (keltainen 95, punainen 166, punainen 144, musta 7).

Sisältää E223. Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

7 depotlaastaria Viikko 4

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon läpi.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate

Co. Clare, Irlanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/695/055

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

leganto 8 mg/24 h

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

SUOJAPUSSIN ETIKETTI – VIIKKO 4

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Leganto 8 mg/24 h depotlaastari rotigotiini

Ihon läpi

Viikko 4

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 depotlaastari

6. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä