Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levviax (telithromycin) – Myyntipäällysmerkinnät - J01FA15

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiLevviax
ATC-koodiJ01FA15
Lääkeainetelithromycin
ValmistajaAventis Pharma S.A.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Kotelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

Levviax 400 mg kalvopäällysteiset tabletit

 

 

 

 

 

Telitromysiini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

 

 

 

 

Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 400 mg telitromysiiniä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enää

 

 

 

10 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

20 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

5 x 2 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

ei

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

10.

LääkevalmisteellaERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

 

Suun kautta.

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

 

 

ULOTTUVILTA

 

 

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

 

 

Käyt. viim. {KK/VVVV}

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

 

 

 

TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Aventis Pharma S.A.

20, Avenue Raymond Aron

F-92160 ANTONY

Ranska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/192/001 10 tablettia

EU/1/01/192/002 14 tablettia

EU/1/01/192/003 20 tablettia

EU/1/01/192/004 100 tablettia

EU/1/01/192/005 5x2 tablettia

13.ERÄNUMERO

Erä {numero}

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

Lääkevalmisteella

ei

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Levviax

 

enää

myyntilupaa

 

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Levviax 400 mg kalvopäällysteiset tabletit Telitromysiini

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Aventis Pharma S.A.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

4. ERÄNUMERO

Lot {numero}

Lääkevalmisteella

ei

 

enää

myyntilupaa

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä