Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumigan (bimatoprost) – Pakkausseloste - S01EE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiLumigan
ATC-koodiS01EE03
Lääkeainebimatoprost
ValmistajaAllergan Pharmaceuticals Ireland

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

LUMIGAN 0,1 mg/ml, silmätipat, liuos bimatoprosti

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä selosteessa kerrotaan:

1.Mitä LUMIGAN 0,1 mg/ml on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät LUMIGAN 0,1 mg/ml -valmistetta

3.Miten LUMIGAN 0,1 mg/ml -valmistetta käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.LUMIGAN 0,1 mg/ml -valmisteen säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Lumigan 0,1 mg/ml on ja mihin sitä käytetään

LUMIGAN on glaukoomalääke ja se kuuluu prostamiditlääkeaineryhmään.

LUMIGAN-silmätippoja käytetään silmänsisäisen paineen alentamiseen. Sitä voidaan käyttää yksin tai yhdessä toisten silmänsisäistä painetta alentavien tippojen, beetasalpaajien, kanssa.

Silmissä on kirkasta ja vetistä nestettä, joka ruokkii silmän sisäosia. Tätä nestettä virtaa jatkuvasti ulos silmästä ja uutta nestettä valmistuu sen tilalle. Jos neste ei pääse virtaamaan ulos tarpeeksi nopeasti, silmänsisäinen paine nousee. Tämä lääke lisää ulosvirtaavan nesteen määrää, mikä alentaa silmänsisäistä painetta. Jos painetta ei alenneta, se saattaa johtaa glaukooma-nimiseen sairauteen ja lopulta heikentää näköä.

2. Ennen kuin käytät LUMIGAN 0,1 mg/ml -valmistetta

Älä käytä LUMIGAN 0,1 mg/ml -valmistetta,

jos olet allerginen bimatoprostille (vaikuttavalle aineelle) tai tämän lääkken jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6.).

jos sinun on täytynyt lopettaa silmätippojen käyttö aiemmin, koska sait haittavaikutuksen säilöntäaineena käytettyyn bentsalkoniumkloridiin.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät LUMIGAN 0,1 mg/ml - valmistetta.

Kerro lääkärillesi, jos:

-sinulla on hengitysvaikeuksia.

-maksasi tai munuaisesi toimivat huonosti.

-sinulle on aiemmin tehty kaihileikkaus.

-silmäsi ovat hyvin kuivat.

-sinulla on parhaillaan tai ollut aiemmin ongelmia sarveiskalvon kanssa (silmän etumainen läpinäkyvä osa).

-käytät piilolaseja (katso ”Tärkeää tietoa LUMIGAN 0,1 mg/ml -valmisteen sisältämistä aineista).

-sinulla on parhaillaan tai ollut aiemmin matala verenpaine tai matala syke.

-sinulla on ollut virusinfektio tai silmätulehdus.

LUMIGAN saattaa aiheuttaa ripsien kasvua ja värin tummumista sekä silmäluomen ympärillä olevan ihon tummumista. Myös silmän värikalvo saattaa tummua ajan myötä. Nämä muutokset saattavat olla pysyviä. Muutos saattaa olla näkyvämpi, jos hoidat vain toista silmää.

Lapset ja nuoret

LUMIGANia ei ole testattu alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla ja siten alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää sitä.

Muut lääkevalmisteet ja LUMIGAN:

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennenminkään lääkkeen käyttöä.

LUMIGAN saattaa erittyä äidinmaitoon. Imettämistä ei suositella LUMIGAN-hoidon aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Näkökykysi saattaa sumentua tilapäisesti, kun olet tiputtanut LUMIGANia silmään. Ennen ajamista tai koneiden käyttöä on odotettava näön selkenemistä.

LUMIGAN 0,1 mg/ml sisältää bentsalkoniumkloridia

Älä käytä silmätippoja käyttäessäsi piilolinssejä. Ota piilolinssit silmistä ennen aineen käyttämistä ja odota vähintään 15 minuuttia, ennen kuin laitat piilolinssit uudelleen silmiin.

LUMIGAN sisältää säilöntäaineena bentsalkoniumkloridia, joka voi aiheuttaa silmä-ärsytystä ja jonka tiedetään aiheuttavan pehmeiden piilolinssien värjäytymistä.

3.Miten LUMIGAN 0,1 mg/ml -valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

LUMIGAN annostellaan silmään. Suositeltu LUMIGAN-annos on yksi tippa illalla kumpaankin hoitoa tarvitsevaan silmään kerran päivässä.

Jos käytät LUMIGANia muiden silmälääkkeiden kanssa, odota vähintään 5 minuuttia LUMIGANin käytön jälkeen ennen toisen silmälääkkeen laittamista.

Älä käytä useammin kuin kerran päivässä, sillä hoidon teho voi heikentyä.

Käyttöohjeet:

Älä käytä pulloa, jos pullonkaulan suojasinetti on rikottu ennen kuin käytät valmistetta ensimmäisen kerran.

1.Pese kätesi. Kallista päätäsi taaksepäin ja kohdista katseesi kattoon.

2.Vedä alaluomea varovasti alaspäin kunnes siihen muodostuu pieni tasku.

3.Käännä pullo ylösalaisin ja purista hoitoa tarvitsevaan silmään yksi tippa.

4.Irrota otteesi alaluomesta ja sulje silmä 30 sekunniksi.

Pyyhi pois mahdollinen poskelle valuva ylimääräinen liuos.

Jos tippa ei osu silmään, yritä uudelleen.

Tulehduksia ja silmävammoja välttääksesi älä anna pullon tiputuskärjen koskea silmään tai muuhun pintaan. Pane pullon korkki paikoilleen ja sulje pullo heti käytön jälkeen.

Jos käytät enemmän LUMIGAN 0,1 mg/ml -valmistetta kuin Sinun pitäisi

Jos käytät LUMIGANia enemmän kuin pitäisi, on epätodennäköistä, että siitä koituu sinulle mitään vahinkoa. Tiputa seuraava annos normaaliin aikaan. Jos olet asiasta huolestunut, neuvottele siitä lääkärisi tai apteekin kanssa.

Jos unohdat käyttää LUMIGAN 0,1 mg/ml -valmistetta

Jos unohdat käyttää LUMIGANia, laita yksi tippa silmään heti kun muistat ja palaa sitten normaaliin annosteluun. Älä tiputa kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat LUMIGAN 0,1 mg/ml -valmisteen käytön

LUMIGANia tulisi käyttää joka päivä, jotta se vaikuttaa asianmukaisesti. Jos lopetat LUMIGANin käytön, silmänpaineesi saattaa nousta. Tämän takia sinun on puhuttava lääkärisi kanssa ennen tämän hoidon lopettamista.

Jos Sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset

Näitä vaikutuksia saattaa olla useammalla kuin joka kymmenennellä henkilöllä. Silmät

Lievä punoitus (enint. 29 %:lla potilaista)

Yleiset haittavaikutukset

Näitä vaikutuksia saattaa olla 1–9 henkilöllä sadasta.

Silmät

Pieniä haavaumia silmän pinnassa, joihin voi liittyä tulehdusta

Ärsytys

Kutiavat silmät

Pidemmät silmäripset

Ärsytys, kun tippa laitetaan silmään

Silmäkipu

Iho

Punaiset ja kutiavat silmäluomet

Tummempi silmänympärysiho

Karvojen kasvu silmien ympärillä

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Näitä vaikutuksia voi olla 1–9 henkilöllä 1 000 henkilöstä

Silmät

Tummempi iiriksen väri

Väsyneet silmät

Silmän pinnan turpoaminen

Sumentunut näkö

Silmäripsien irtoaminen

Iho

Kuiva iho

Karstoittumista silmäluomen reunassa

Silmäluomen turvotus

Kutina

Elimistö

Päänsärky

Pahoinvointi

Haittavaikutukset, joiden esiintymistiheyttä ei tunneta

Silmät

Makulaarinen edeema (silmän verkkokalvon turpoaminen silmän takaosassa, mikä voi johtaa näön heikentymiseen)

Silmäluomen tummuminen

Silmien painuminen silmäkuoppiin

Kuivuus

Tahmeat silmät

Roskantunne silmässä

Silmän turvotus

Kyyneleiden lisääntyminen

Elimistö

Astma

Astman paheneminen

Keuhkoahtaumataudin (COPD) paheneminen

Hengenahdistus

Allergisen reaktion oireet (turvotus, silmien punoitus ja ihottuma)

LUMIGAN 0,1 mg/ml -valmisteen haittavaikutusten lisäksi seuraavia haittavaikutuksia on havaittu toisella lääkkeellä, jossa oli suuri määrä bimatoprostia (0,3 mg/ml):

Pyörrytys

Silmän polttelu

Allerginen reaktio silmässä

Tulehtuneet silmäluomet

Vaikeus nähdä selvästi

Näön heikkeneminen

Silmän sidekalvon turvotus

Valoherkkyys

Silmän vuotaminen

Tummemmat silmäripset

Verkkokalvon verenvuoto

Silmätulehdus

Kystoidi makulaedeema (silmän verkkokalvon turpoaminen, joka johtaa näön heikentymiseen)

Silmäluomen nykiminen

Silmäluomen kutistuminen, siirtyminen poispäin silmän pinnasta

Silmää ympäröivän ihon punoitus

Kohonnut verenpaine

Heikotus

Nousu maksan toiminnan verikokeissa.

Muita fosfaattia sisältävien silmätippojen käytön yhteydessä raportoituja haittavaikutuksia Erittäin harvoissa tapauksissa potilailla, joilla on vakavia vaurioita silmän etummaisessa, läpinäkyvässä kerroksessa (sarveiskalvo), on ilmennyt sumeita laikkuja sarveiskalvossa hoidon aikaisen kalsiumin kertymisen takia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.LUMIGAN 0,1 mg/ml -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pullossa ja laatikossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

LUMIGAN-pullo on hävitettävä viimeistään, kun sen avaamisesta on kulunut neljä viikkoa, vaikka tippoja olisi vielä jäljellä. Tämä käytäntö ehkäisee tulehduksia. Jotta muistaisit toimia näin, kirjoita avaamispäivämäärä pullon säilytyslaatikkoon.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä LUMIGAN 0,1 mg/ml sisältää

Vaikuttava aine on bimatoprosti. Yksi millilitra liuosta sisältää 0,1 mg bimatoprostia.

Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi (säilytysaine), natriumkloridi, dinatriumfosfaattiheptahydraatti, sitruunahappomonohydraatti ja puhdistettu vesi. Liuokseen on voitu lisätä pieniä määriä suolahappoa tai natriumhydroksidia happamuuden (pH-arvon) pitämiseksi normaalina.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

LUMIGAN on väritön, kirkas silmätippaliuos. Pakkauksessa on joko 1 tai 3 kierrekorkillista muovipulloa. Kukin pullo on täytetty noin puoliväliin ja sisältää kolme millilitraa liuosta. Tämä riittää 4 viikoksi. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Ísland

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Actavis ehf.

Allergan n.v.

Sími: +354 550 3300

Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24

 

България

Italia

Алерган България ЕООД

Allergan S.p.A

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Tel: +39 06 509 561

Česká republika

Latvija

Allergan CZ s.r.o.

Allergan Baltics UAB

Tel: +420 800 188 818

Tel: +371 27331152

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Lietuva

Allergan Norden AB

Allergan Baltics UAB

Tlf/Puh/Tel: +46 (0)8 594 100 00

Tel: +370 62660247

Deutschland

Magyarország

Pharm-Allergan GmbH

Allergan Hungary Kft.

Tel: +49 69 92038 10

Tel: +36 80 100 101

Eesti

Österreich

Allergan Baltics UAB

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 372 56955144

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/Κύπρος

Polska

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Allergan Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 74 73 300

Tel: +48 22 256 37 00

España

Portugal

Allergan S.A.

Profarin Lda.

Tel: +34 91 807 6130

Tel: +351 21 425 3242

France

România

Allergan France SAS

Allergan S.R.L.

Tel: +33 (0)1 49 07 83 00

Tel.: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Tel: +386 (0) 590 848 40

Ireland/Malta/United Kingdom

Slovenská republika

Allergan Ltd

Allergan SK s.r.o.

Tel: +44 (0)1628 494026

Tel: +421 800 221 223

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

LUMIGAN 0,3 mg/ml, silmätipat, liuos bimatoprosti

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä LUMIGAN 0,3 mg/ml on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät LUMIGAN 0,3 mg/ml -valmistetta

3.Miten LUMIGAN 0,3 mg/ml -valmistetta käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.LUMIGAN 0,3 mg/ml -valmisteen säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä LUMIGAN 0,3 mg/ml on ja mihin sitä käytetään

LUMIGAN on glaukoomalääke ja se kuuluu prostamiditlääkeaineryhmään.

LUMIGAN-silmätippoja käytetään silmänsisäisen paineen alentamiseen. Sitä voidaan käyttää yksin tai yhdessä toisten silmänsisäistä painetta alentavien tippojen, beetasalpaajien, kanssa.

Silmissä on kirkasta ja vetistä nestettä, joka ruokkii silmän sisäosia. Tätä nestettä virtaa jatkuvasti ulos silmästä ja uutta nestettä valmistuu sen tilalle. Jos neste ei pääse virtaamaan ulos tarpeeksi nopeasti, silmänsisäinen paine nousee. Tämä lääke lisää ulosvirtaavan nesteen määrää, mikä alentaa silmänsisäistä painetta. Jos painetta ei alenneta, se saattaa johtaa glaukooma-nimiseen sairauteen ja lopulta heikentää näköä.

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät LUMIGAN 0,3 mg/ml -valmistetta

Älä käytä LUMIGAN 0,3 mg/ml -valmistetta:

-jos olet allerginen bimatoprostille (vaikuttavalle aineelle) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

-jos olet joutunut aiemmin lopettamaan silmätippojen käytön, koska sait säilytysaineena käytetystä bentsalkoniumkloridista haittavaikutuksen.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät LUMIGAN 0,3 mg/ml - valmistetta.

Kerro lääkärillesi, jos:

-sinulla on hengitysvaikeuksia.

-maksasi tai munuaisesi toimivat huonosti.

-sinulle on aiemmin tehty kaihileikkaus.

-silmäsi ovat hyvin kuivat.

-sinulla on parhaillaan tai ollut aiemmin ongelmia sarveiskalvon kanssa (silmän etumainen läpinäkyvä osa).

-käytät piilolaseja (katso ”Tärkeää tietoa LUMIGAN 0,3 mg/ml -valmisteen sisältämistä aineista).

-sinulla on parhaillaan tai ollut aiemmin matala verenpaine tai matala syke.

-sinulla on ollut virusinfektio tai silmätulehdus.

LUMIGAN saattaa aiheuttaa ripsien kasvua ja värin tummumista sekä silmäluomen ympärillä olevan ihon tummumista. Myös silmän värikalvo saattaa tummua ajan myötä. Nämä muutokset saattavat olla pysyviä. Muutos saattaa olla näkyvämpi, jos hoidat vain toista silmää.

Lapset ja nuoret

LUMIGANia ei ole testattu alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla ja siten alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää LUMIGANia.

Muiden lääkevalmisteet ja LUMIGAN

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennenminkään lääkkeen käyttöä.

LUMIGAN saattaa erittyä äidinmaitoon. Imettämistä ei suositella LUMIGAN-hoidon aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Näkökykysi saattaa sumentua tilapäisesti, kun olet tiputtanut LUMIGANia silmään. Ennen ajamista tai koneiden käyttöä on odotettava näön selkenemistä.

LUMIGAN 0,3 mg/ml sisältää bentsalkoniumkloridia

Älä käytä silmätippoja käyttäessäsi piilolinssejä. Ota piilolinssit silmistä ennen aineen käyttämistä ja odota vähintään 15 minuuttia, ennen kuin laitat piilolinssit uudelleen silmiin.

LUMIGAN sisältää säilöntäaineena bentsalkoniumkloridia, joka voi aiheuttaa silmä-ärsytystä ja jonka tiedetään aiheuttavan pehmeiden piilolinssien värjäytymistä.

3.Miten LUMIGAN 0,3 mg/ml -valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

LUMIGAN annostellaan silmään. Suositeltu LUMIGAN-annos on yksi tippa illalla kumpaankin hoitoa tarvitsevaan silmään kerran päivässä.

Jos käytät LUMIGANia muiden silmälääkkeiden kanssa, odota vähintään 5 minuuttia LUMIGANin käytön jälkeen ennen toisen silmälääkkeen laittamista.

Älä käytä useammin kuin kerran päivässä, sillä hoidon teho voi heikentyä.

Käyttöohjeet:

Älä käytä pulloa, jos pullonkaulan suojasinetti on rikottu ennen kuin käytät valmistetta ensimmäisen kerran.

1.Pese kätesi. Kallista päätäsi taaksepäin ja kohdista katseesi kattoon.

2.Vedä alaluomea varovasti alaspäin kunnes siihen muodostuu pieni tasku.

3.Käännä pullo ylösalaisin ja purista hoitoa tarvitsevaan silmään yksi tippa.

4.Irrota otteesi alaluomesta ja sulje silmä 30 sekunniksi.

Pyyhi pois mahdollinen poskelle valuva ylimääräinen liuos.

Jos tippa ei osu silmään, yritä uudelleen.

Tulehduksia ja silmävammoja välttääksesi älä anna pullon tiputuskärjen koskea silmään tai muuhun pintaan. Pane pullon korkki paikoilleen ja sulje pullo heti käytön jälkeen.

Jos käytät enemmän LUMIGAN 0,3 mg/ml -valmistetta kuin Sinun pitäisi

Jos käytät LUMIGANia enemmän kuin pitäisi, on epätodennäköistä, että siitä koituu sinulle mitään vahinkoa. Tiputa seuraava annos normaaliin aikaan. Jos olet asiasta huolestunut, neuvottele siitä lääkärisi tai apteekin kanssa.

Jos unohdat käyttää LUMIGAN 0,3 mg/ml -valmistetta

Jos unohdat käyttää LUMIGANia, laita yksi tippa silmään heti kun muistat ja palaa sitten normaaliin annosteluun. Älä tiputa kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat LUMIGAN 0,3 mg/ml -valmisteen käytön

LUMIGANia tulisi käyttää joka päivä, jotta se vaikuttaa asianmukaisesti. Jos lopetat LUMIGANin käytön, silmänpaineesi saattaa nousta. Tämän takia sinun on puhuttava lääkärisi kanssa ennen tämän hoidon lopettamista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset

Näitä vaikutuksia saattaa olla useammalla kuin joka kymmenennellä henkilöllä. Silmät

Pidentyneet silmäripset (enint. 45 %:lla potilaista)

Lievä punoitus (enint. 44 %:lla potilaista)

Kutina (enint. 14 %:lla potilaista)

Yleiset haittavaikutukset

Näitä vaikutuksia saattaa olla 1–9 henkilöllä sadasta.

Silmät

Silmän allerginen reaktio

Silmien väsyminen

Valolle herkistyminen

Silmää ympäröivän ihon tummuminen

Ripsien tummuminen

Kipu

Rikantunne silmässä

Rähmäisyys

Värikalvon tummuminen

Näön sumeneminen

Silmän ärsytys

Silmien kirveleminen

Tulehtuneet, punaiset ja kutiavat silmäluomet

Kyyneleritys

Silmien kuivuminen

Näön heikkeneminen

Sumentunut näkö

Silmän sidekalvon turvotus

Pieniä haavaumia silmän pinnassa, joihin voi liittyä tulehdusta

Elimistö

Päänsärky

Kohonneet maksan toimintakoearvot

Kohonnut verenpaine

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Näitä vaikutuksia voi olla 1–9 henkilöllä 1 000 henkilöstä

Silmät

Kystoidi makulaedeema (silmän verkkokalvon turpoaminen, joka johtaa näön heikentymiseen)

Silmätulehdus

Verkkokalvon verenvuoto

Turvonneet silmäluomet

Silmäluomen nykiminen

Silmäluomen kutistuminen, siirtyminen poispäin silmän pinnasta

Silmiä ympäröivän ihon punoitus

Elimistö

Pahoinvointi

Pyörrytys

Heikotus

Karvojen kasvu silmien ympärillä

Haittavaikutukset, joiden esiintymistiheyttä ei tunneta

Silmät

Silmien painuminen silmäkuoppiin

Elimistö

Astma

Astman paheneminen

Keuhkoahtaumataudin (COPD) paheneminen

Hengenahdistus

Allergisen reaktion oireet (turvotus, silmien punoitus ja ihottuma)

Muita fosfaattia sisältävien silmätippojen käytön yhteydessä raportoituja haittavaikutuksia. Erittäin harvoissa tapauksissa potilailla, joilla on vakavia vaurioita silmän etummaisessa, läpinäkyvässä kerroksessa (sarveiskalvo), on ilmennyt sumeita laikkuja sarveiskalvossa hoidon aikaisen kalsiumin kertymisen takia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.LUMIGAN 0,3 mg/ml -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pullossa ja laatikossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

LUMIGAN-pullo on hävitettävä viimeistään, kun sen avaamisesta on kulunut neljä viikkoa, vaikka tippoja olisi vielä jäljellä. Tämä käytäntö ehkäisee tulehduksia. Jotta muistaisit toimia näin, kirjoita avaamispäivämäärä pullon säilytyslaatikkoon.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä LUMIGAN 0,3 mg/ml sisältää

Vaikuttava aine on bimatoprosti. Yksi millilitra liuosta sisältää 0,3 mg bimatoprostia.

Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi (säilytysaine), natriumkloridi, dinatriumfosfaattiheptahydraatti, sitruunahappomonohydraatti ja puhdistettu vesi. Liuokseen on voitu lisätä pieniä määriä suolahappoa tai natriumhydroksidia happamuuden (pH-arvon) pitämiseksi normaalina.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

LUMIGAN on väritön, kirkas silmätippaliuos. Pakkauksessa on joko 1 tai 3 kierrekorkillista muovipulloa. Kukin pullo on täytetty noin puoliväliin ja sisältää kolme millilitraa liuosta. Tämä riittää 4 viikoksi. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Ísland

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Actavis ehf.

Allergan n.v.

Sími: +354 550 3300

Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24

 

България

Italia

Алерган България ЕООД

Allergan S.p.A

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Tel: +39 06 509 561

Česká republika

Latvija

Allergan CZ s.r.o.

Allergan Baltics UAB

Tel: +420 800 188 818

Tel: +371 27331152

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Lietuva

Allergan Norden AB

Allergan Baltics UAB

Tlf/Puh/Tel: +46 (0)8 594 100 00

Tel: +370 62660247

Deutschland

Magyarország

Pharm-Allergan GmbH

Allergan Hungary Kft.

Tel: +49 69 92038 10

Tel: +36 80 100 101

Eesti

Österreich

Allergan Baltics UAB

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 372 56955144

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/Κύπρος

Polska

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Allergan Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 74 73 300

Tel: +48 22 256 37 00

España

Portugal

Allergan S.A.

Profarin Lda.

Tel: +34 91 807 6130

Tel: +351 21 425 3242

France

România

Allergan France SAS

Allergan S.R.L.

Tel: +33 (0)1 49 07 83 00

Tel.: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Tel: +386 (0) 590 848 40

Ireland/Malta/United Kingdom

Slovenská republika

Allergan Ltd

Allergan SK s.r.o.

Tel: +44 (0)1628 494026

Tel: +421 800 221 223

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

 

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

LUMIGAN 0,3 mg/ml, silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa bimatoprosti

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmiste on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät LUMIGAN 0,3 mg/ml kerta-annosvalmistetta

3.Miten LUMIGAN 0,3 mg/ml kerta-annosvalmistetta käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmisteen säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmiste on ja mihin sitä käytetään

LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmiste on glaukoomalääke ja se kuuluu prostamideiksi kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään.

LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annossilmätippoja käytetään silmänsisäisen paineen alentamiseen. Sitä voidaan käyttää yksin tai yhdessä toisten silmänsisäistä painetta alentavien tippojen, beetasalpaajien, kanssa.

Silmissä on kirkasta ja vetistä nestettä, joka ruokkii silmän sisäosia. Tätä nestettä virtaa jatkuvasti ulos silmästä ja uutta nestettä valmistuu sen tilalle. Jos neste ei pääse virtaamaan ulos tarpeeksi nopeasti, silmänsisäinen paine nousee. Tämä lääke lisää ulosvirtaavan nesteen määrää, mikä alentaa silmänsisäistä painetta. Jos painetta ei alenneta, se saattaa johtaa glaukooma-nimiseen sairauteen ja mahdollisesti heikentää näköä.

Tämä lääkevalmiste ei sisällä säilöntäainetta.

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät LUMIGAN 0,3 mg/ml kerta-annosvalmistetta

Älä käytä LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmistetta:

-jos olet allerginen bimatoprostille (vaikuttavalle aineelle) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta- annosvalmistetta.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos:

-sinulla on hengitysvaikeuksia.

-maksasi tai munuaisesi toimii huonosti.

-sinulle on aiemmin tehty kaihileikkaus.

-sinulla on tai on aiemmin ollut matala verenpaine tai alhainen syke.

-sinulla on ollut virusinfektio tai silmätulehdus.

LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmiste saattaa aiheuttaa ripsien kasvua ja värin tummumista sekä silmäluomen ympärillä olevan ihon tummumista. Myös silmän värikalvo saattaa tummua ajan myötä. Nämä muutokset saattavat olla pysyviä. Muutos saattaa olla näkyvämpi, jos hoidat vain toista silmää.

Lapset ja nuoret

LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmistetta ei ole testattu alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla. Sen vuoksi alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää tätä valmistetta.

Muut lääkevalmisteet ja LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmiste

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmiste saattaa erittyä äidinmaitoon. Imettämistä ei suositella tämän lääkkeen käytön aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Näkösi saattaa sumentua tilapäisesti, juuri kun olet käyttänyt LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta- annosvalmistetta. Ennen ajamista tai koneiden käyttöä on odotettava näön selkenemistä.

3.Miten LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on yksi tippa illalla kumpaankin hoidettavaan silmään kerran vuorokaudessa. LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmiste tiputetaan ainoastaan silmään.

Jos käytät LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmistetta muiden silmälääkkeiden kanssa, odota vähintään 5 minuuttia LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmisteen käytön jälkeen ennen toisen silmälääkkeen laittamista.

Älä käytä useammin kuin kerran vuorokaudessa, sillä hoidon teho voi heikentyä.

Pakkauksessa on kalenterikortti, johon on numeroitu kuukaudenpäivät 1–31. Aseta kalenterikortti muovirasian päälle ja paina se alas paikoilleen. Irrota pakkauksen 30 kerta-annospakkausta erilleen toisistaan ja aseta ne numeroiduille paikoille; aloita siitä kohdasta, jossa on tämän päivän numero. Jos kerta-annospakkauksia jää jäljelle, aloita uudelleen kohdasta ”1”, joka siirtää sinut seuraavaan kuukauteen. Ota kerta-annospakkaus joka päivä numeroidusta kohdasta, joka vastaa kalenteripäivää. Näin varmistetaan, ettei päivittäinen annos unohdu.

67
Silmien ärsytys
Pienet silmän pinnan rikkoumat, joihin voi liittyä tulehdusta
Yleiset haittavaikutukset
Näitä vaikutuksia saattaa esiintyä 1–9 käyttäjällä 100:sta. Silmät

Pese kädet ennen valmisteen käyttöä. Tarkista, että kerta-annospakkaus on ehjä ennen käyttöä. Liuos on käytettävä heti avaamisen jälkeen. Kontaminaation välttämiseksi älä anna kerta-annospakkauksen avatun kärjen koskea silmään tai muuhun pintaan.

1.Irrota yksi kerta-annospakkaus numeroidusta kohdasta, joka vastaa kalenteripäivää, ja pidä kerta-annospakkausta pystyssä (repäisykorkki ylöspäin) ja kierrä repäisykorkki irti.

2.Vedä alaluomea varovasti alaspäin, kunnes siihen muodostuu pieni tasku. Käännä kerta- annospakkaus ylösalaisin ja purista 1 tippa hoidettavaan silmään (hoidettaviin silmiin).

3.Hävitä avattu kerta-annospakkaus käytön jälkeen, vaikka liuosta olisikin vielä jäljellä.

Pyyhi pois mahdollinen poskelle valuva ylimääräinen liuos.

Jos käytät piilolaseja, poista piilolasit ennen tämän lääkkeen käyttöä. Odota 15 minuuttia tippojen laittamisen jälkeen, ennen kuin laitat piilolasit takaisin silmiin.

Jos käytät enemmän LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmistetta kuin sinun pitäisi

Jos käytät tätä lääkettä enemmän kuin pitäisi, on epätodennäköistä, että siitä koituisi sinulle mitään vakavaa haittaa. Tiputa seuraava annos normaaliin aikaan. Jos olet asiasta huolestunut, neuvottele siitä lääkärisi tai apteekin kanssa.

Jos unohdat käyttää LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmistetta

Jos unohdat käyttää tätä lääkettä, laita yksi tippa silmään heti kun muistat ja palaa sitten normaaliin annosteluun. Älä tiputa kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmisteen käytön

LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmistetta on käytettävä joka päivä, jotta se vaikuttaisi asianmukaisella tavalla. Jos lopetat LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmisteen käytön, silmänpaineesi saattaa nousta. Keskustele sen vuoksi lääkärin kanssa ennen tämän hoidon lopettamista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän valmisteen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset

Näitä vaikutuksia saattaa esiintyä yhdellä tai useammalla käyttäjällä 10:stä.

Silmät

Lievä punoitus (enint. 24 %:lla potilaista)

Silmien kutina

Kipu

Silmien kuivuus

Rikantunne silmässä

Silmäripsien pidentyminen

Silmää ympäröivän ihon tummuminen

Silmäluomien punoitus

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Näitä vaikutuksia saattaa esiintyä 1–9 käyttäjällä 1 000:sta

Silmät

Väsyneet silmät

Valoherkkyys

Värikalvon tummuminen

Silmäluomien kutina ja turvotus

Kyynelvuoto

Silmän sidekalvon turvotus

Näön sumeneminen

Elimistö

Päänsärky

Karvojen kasvu silmien ympärillä

Haittavaikutukset, joiden esiintymistiheyttä ei tunneta

Elimistö

Astma

Astman paheneminen

Keuhkoahtaumataudin (COPD) paheneminen

Hengenahdistus

Allergisen reaktion oireet (turvotus, silmien punoitus ja ihottuma)

LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmisteen käyttöön liittyvien haittavaikutusten lisäksi on havaittu seuraavia haittavaikutuksia säilöntäainetta sisältävän LUMIGAN 0,3 mg/ml -moniannosvalmisteen käytön yhteydessä, ja niitä saattaa esiintyä LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmistetta käyttävillä potilailla:

heitehuimaus

silmien kirvely

silmän allerginen reaktio

silmäluomien tulehdus

näkövaikeudet

silmien rähmäisyys

näön heikentyminen

silmäripsien tummuminen

verkkokalvon verenvuoto

silmänsisäinen tulehdus

kystoidi makulaedeema (silmän verkkokalvon turpoaminen, joka johtaa näön heikentymiseen)

värikalvotulehdus

silmäluomen nykiminen

silmäluomen kutistuminen, siirtyminen poispäin silmän pinnasta

silmien painuminen silmäkuoppiin

kohonnut verenpaine

pahoinvointi

silmiä ympäröivän ihon punoitus

heikotus

maksan toimintakoearvojen kohoaminen

Muita fosfaattia sisältävien silmätippojen käytön yhteydessä raportoituja haittavaikutuksia Erittäin harvoissa tapauksissa potilailla, joilla on vakavia vaurioita silmän etummaisessa, läpinäkyvässä kerroksessa (sarveiskalvo), on ilmennyt sumeita laikkuja sarveiskalvossa hoidon aikaisen kalsiumin kertymisen takia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääke on tarkoitettu vain kertakäyttöön eikä se sisällä säilöntäaineita. Hävitä käyttämättä jäänyt liuos.

Älä käytä tätä lääkettä kerta-annospakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Avatun pakkauksen sisältö on kuitenkin käytettävä 30 vuorokauden kuluessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmiste sisältää

Vaikuttava aine on bimatoprosti. Yksi millilitra liuosta sisältää 0,3 mg bimatoprostia.

Muut aineet ovat natriumkloridi, dinatriumfosfaattiheptahydraatti, sitruunahappomonohydraatti ja puhdistettu vesi. Liuokseen on voitu lisätä pieniä määriä suolahappoa tai natriumhydroksidia happamuuden (pH-arvon) pitämiseksi normaalina.

LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

LUMIGAN 0,3 mg/ml -kerta-annosvalmiste on kirkas, väritön liuos, joka toimitetaan muovisissa kerta-annospakkauksissa, joista kukin sisältää 0,4 ml liuosta.

Jokainen pakkaus sisältää 5, 30 tai 90 kerta-annospakkausta. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Ísland

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Actavis ehf.

Allergan n.v.

Sími: +354 550 3300

Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24

 

България

Italia

Алерган България ЕООД

Allergan S.p.A

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Tel: +39 06 509 561

Česká republika

Latvija

Allergan CZ s.r.o.

Allergan Baltics UAB

Tel: +420 800 188 818

Tel: +371 27331152

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Lietuva

Allergan Norden AB

Allergan Baltics UAB

Tlf/Puh/Tel: +46 (0)8 594 100 00

Tel: +370 62660247

Deutschland

Magyarország

Pharm-Allergan GmbH

Allergan Hungary Kft.

Tel: +49 69 92038 10

Tel: +36 80 100 101

Eesti

Österreich

Allergan Baltics UAB

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 372 56955144

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/Κύπρος

Polska

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Allergan Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 74 73 300

Tel: +48 22 256 37 00

España

Portugal

Allergan S.A.

Profarin Lda.

Tel: +34 91 807 6130

Tel: +351 21 425 3242

France

România

Allergan France SAS

Allergan S.R.L.

Tel: +33 (0)1 49 07 83 00

Tel.: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Tel: +386 (0) 590 848 40

Ireland/Malta/United Kingdom

Slovenská republika

Allergan Ltd

Allergan SK s.r.o.

Tel: +44 (0)1628 494026

Tel: +421 800 221 223

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu.

Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU-kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä