Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Lyxumia (lixisenatide) – Myyntipäällysmerkinnät - A10BJ03

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiLyxumia
ATC-koodiA10BJ03
Lääkeainelixisenatide
ValmistajaSanofi-Aventis Groupe

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO (ALOITUSPAKKAUS)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Lyxumia 10 mikrogrammaa injektioneste, liuos

liksisenatidi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi annos (0,2 ml) sisältää 10 mikrogrammaa liksisenatidia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: glyseroli 85 %, natriumasetaattitrihydraatti, metioniini, metakresoli (lisätiedot, ks. pakkausseloste), kloorivetyhappo pH:n säätelyyn, natriumhydroksidiliuos pH:n säätelyyn, injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos

1 esitäytetty kynä (14 annosta)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Hävitä kynä 14 päivän kuluttua ensimmäisestä käyttökerrasta.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä. Ei saa säilyttää pakastelokeron vieressä.

Ensimmäisen käyttökerran jälkeen

Säilytä alle 30 °C. Ei saa jäätyä.

Pidä kynänsuojus paikoillaan. Herkkä valolle.

Kynässä ei saa olla neulaa säilytyksen aikana.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Ranska

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/811/001 - 1 kynä

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Lyxumia 10

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO (YLLÄPITOPAKKAUS)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Lyxumia 20 mikrogrammaa injektioneste, liuos

liksisenatidi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi annos (0,2 ml) sisältää 20 mikrogrammaa liksisenatidia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: glyseroli 85 %, natriumasetaattitrihydraatti, metioniini, metakresoli (lisätiedot, ks. pakkausseloste), kloorivetyhappo pH:n säätelyyn, natriumhydroksidiliuos pH:n säätelyyn, injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos

1 esitäytetty kynä (14 annosta)

2 esitäytettyä kynää (2 x 14 annosta)

6 esitäytettyä kynää (6 x 14 annosta)

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Hävitä kynä 14 päivän kuluttua ensimmäisestä käyttökerrasta.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä. Ei saa säilyttää pakastelokeron vieressä.

Ensimmäisen käyttökerran jälkeen

Säilytä alle 30 °C. Ei saa jäätyä.

Pidä kynänsuojus paikoillaan. Herkkä valolle.

Kynässä ei saa olla neulaa säilytyksen aikana.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/811/002 - 1 kynä

EU/1/12/811/003 - 2 kynää

EU/1/12/811/004 - 6 kynää

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Lyxumia 20

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO (28 PÄIVÄKSI RIITTÄVÄ HOIDON ALOITUSPAKKAUS)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Lyxumia 10 mikrogrammaa injektioneste, liuos

Lyxumia 20 mikrogrammaa injektioneste, liuos

liksisenatidi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi annos (0,2 ml) sisältää 10 tai 20 mikrogrammaa liksisenatidia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet: glyseroli 85 %, natriumasetaattitrihydraatti, metioniini, metakresoli (lisätiedot, ks. pakkausseloste), kloorivetyhappo pH:n säätelyyn, natriumhydroksidiliuos pH:n säätelyyn, injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, liuos

Hoidon aloituspakkaus

Yhdessä 4 viikon hoitojaksoa varten tarkoitetussa 2 esitäytetyn kynän pakkauksessa on: 1 esitäytetty kynä, jossa 14 kpl 10 mikrogramman annoksia

1 esitäytetty kynä, jossa 14 kpl 20 mikrogramman annoksia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle

Sisäpuolelle painettuna:

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen Lyxumia-kynän käyttöä.

Hoito aloitetaan aina vihreällä Lyxumia 10 mikrog kynällä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Hävitä kynä 14 päivän kuluttua ensimmäisestä käyttökerrasta.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä. Ei saa säilyttää pakastelokeron vieressä.

Ensimmäisen käyttökerran jälkeen

Säilytä alle 30 °C. Ei saa jäätyä.

Pidä kynänsuojus paikoillaan. Herkkä valolle.

Kynässä ei saa olla neulaa säilytyksen aikana.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/811/005 - 2 kynää

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Lyxumia 10 20

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

KYNÄN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lyxumia 10 mikrog injektioneste liksisenatidi

Ihon alle

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

3 ml (14 annosta)

6.MUUTA

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

KYNÄN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lyxumia 20 mikrog injektioneste liksisenatidi

Ihon alle

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

3 ml (14 annosta)

6. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä