Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – Myyntipäällysmerkinnät - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiM-M-RVaxPro
ATC-koodiJ07BD52
Lääkeainemeasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
ValmistajaMSD VACCINS

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

M-M-RVAXPROKuiva-aine injektiopullossa ja liuotin injektiopullossa – Pakkauskoot 1, 10 kpl

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

M-M-RVAXPRO injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten

Tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokote (elävä)

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

 

1 annos (0,5 ml) käyttövalmista rokotetta sisältää:

 

 

Eläviä, heikennettyjä tuhkarokkoviruksia (Enders Edmonston -kanta)

≥1 x103

CCID50*

Eläviä, heikennettyjä sikotautiviruksia (Jeryl LynnTM [taso B] -kanta)

≥12,5 x103 CCID50*

Eläviä, heikennettyjä vihurirokkoviruksia (Wistar RA 27/3 -kanta)

≥1 x103

CCID50*

*annos, joka infektoi 50 % soluviljelmästä (50 % cell culture infectious dose)

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sorbitoli, natriumfosfaatti, kaliumfosfaatti, sakkaroosi, hydrolysoitu liivate, medium 199 / Hanks’ salts, MEM, mononatrium-L-glutamaatti, neomysiini, fenolipunainen, natriumbikarbonaatti, kloorivetyhappo, natriumhydroksidi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten

1 kerta-annoksen injektiopullo (kuiva-aine) + 1 injektiopullo (liuotin)

10 kerta-annoksen injektiopulloa (kuiva-aine) + 10 injektiopulloa (liuotin)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lihakseen tai ihon alle.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä ja kuljeta kylmässä (2°C – 8°C). Ei saa jäätyä.

Pidä kuiva-ainepullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen käytä välittömästi tai jääkaapissa säilytettäessä 8 tunnin kuluessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/337/001 – 1 kpl:n pakkaus

EU/1/06/337/002 – 10 kpl:n pakkaus

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

KUIVA-AINEPULLO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

M-M-RVAXPRO injektiokuiva-aine, suspensiota varten

2. ANTOTAPA

i.m. tai s.c.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 annos

6.MUUTA

MSD VACCINS

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LIUOTINPULLO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Liuotin M-M-RVAXPRO-rokotetta varten

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 annos

6. MUUTA

MSD VACCINS

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

M-M-RVAXPROKuiva-aine injektiopullossa ja liuotin esitäytetyssä ruiskussa, jossa kiinnitetty neula – Pakkauskoot 1, 10 kpl

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

M-M-RVAXPRO injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku Tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokote (elävä)

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

 

1 annos (0,5 ml) käyttövalmista rokotetta sisältää:

 

 

Eläviä, heikennettyjä tuhkarokkoviruksia (Enders Edmonston -kanta)

≥1 x103

CCID50*

Eläviä, heikennettyjä sikotautiviruksia (Jeryl LynnTM [taso B] -kanta)

≥12,5 x103 CCID50*

Eläviä, heikennettyjä vihurirokkoviruksia (Wistar RA 27/3 -kanta)

≥1 x103

CCID50*

* annos, joka infektoi 50 % soluviljelmästä (50 % cell culture infectious dose)

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sorbitoli, natriumfosfaatti, kaliumfosfaatti, sakkaroosi, hydrolysoitu liivate, medium 199 / Hanks’ salts, MEM, mononatrium-L-glutamaatti, neomysiini, fenolipunainen, natriumbikarbonaatti, kloorivetyhappo, natriumhydroksidi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku

1 kerta-annoksen injektiopullo (kuiva-aine) + 1 esitäytetty ruisku, jossa neula (liuotin)

10 kerta-annoksen injektiopulloa (kuiva-aine) + 10 esitäytettyä ruiskua, joissa neulat (liuotin)

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lihakseen tai ihon alle.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä ja kuljeta kylmässä (2°C – 8°C). Ei saa jäätyä.

Pidä kuiva-ainepullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen käytä välittömästi tai jääkaapissa säilytettäessä 8 tunnin kuluessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/337/003 – 1 kpl:n pakkaus

EU/1/06/337/004 – 10 kpl:n pakkaus

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

M-M-RVAXPROKuiva-aine injektiopullossa ja liuotin esitäytetyssä ruiskussa ilman neulaa – Pakkauskoot 1, 10, 20 kpl

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

M-M-RVAXPRO injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku Tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokote (elävä)

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

 

1 annos (0,5 ml) käyttövalmista rokotetta sisältää:

 

 

Eläviä, heikennettyjä tuhkarokkoviruksia (Enders Edmonston -kanta)

≥1 x103

CCID50*

Eläviä, heikennettyjä sikotautiviruksia (Jeryl LynnTM [taso B] -kanta)

≥12,5 x103 CCID50*

Eläviä, heikennettyjä vihurirokkoviruksia (Wistar RA 27/3 -kanta)

≥1 x103

CCID50*

* annos, joka infektoi 50 % soluviljelmästä (50 % cell culture infectious dose)

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sorbitoli, natriumfosfaatti, kaliumfosfaatti, sakkaroosi, hydrolysoitu liivate, medium 199 / Hanks’ salts, MEM, mononatrium-L-glutamaatti, neomysiini, fenolipunainen, natriumbikarbonaatti, kloorivetyhappo, natriumhydroksidi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku

1 kerta-annoksen injektiopullo (kuiva-aine) + 1 esitäytetty ruisku (liuotin), ilman neulaa

10 kerta-annoksen injektiopulloa (kuiva-aine) + 10 esitäytettyä ruiskua ilman neuloja (liuotin) 20 kerta-annoksen injektiopulloa (kuiva-aine) + 20 esitäytettyä ruiskua ilman neuloja (liuotin)

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lihakseen tai ihon alle.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä ja kuljeta kylmässä (2°C – 8°C). Ei saa jäätyä.

Pidä kuiva-ainepullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen käytä välittömästi tai jääkaapissa säilytettäessä 8 tunnin kuluessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/337/005 – 1 kpl:n pakkaus

EU/1/06/337/006 – 10 kpl:n pakkaus

EU/1/06/337/007 – 20 kpl:n pakkaus

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

M-M-RVAXPROKuiva-aine injektiopullossa ja liuotin esitäytetyssä ruiskussa, jossa erillinen neula – Pakkauskoot 1, 10, 20 kpl

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

M-M-RVAXPRO injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku Tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokote (elävä)

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

 

1 annos (0,5 ml) käyttövalmista rokotetta sisältää:

 

 

Eläviä, heikennettyjä tuhkarokkoviruksia (Enders Edmonston -kanta)

≥1 x103

CCID50*

Eläviä, heikennettyjä sikotautiviruksia (Jeryl LynnTM [taso B] -kanta)

≥12,5 x103CCID50*

Eläviä, heikennettyjä vihurirokkoviruksia (Wistar RA 27/3 -kanta)

≥1 x103

CCID50*

* annos, joka infektoi 50 % soluviljelmästä (50 % cell culture infectious dose)

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sorbitoli, natriumfosfaatti, kaliumfosfaatti, sakkaroosi, hydrolysoitu liivate, medium 199 / Hanks’ salts, MEM, mononatrium-L-glutamaatti, neomysiini, fenolipunainen, natriumbikarbonaatti, kloorivetyhappo, natriumhydroksidi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku

1 kerta-annoksen injektiopullo (kuiva-aine) + 1 esitäytetty ruisku (liuotin), jossa neula

10 kerta-annoksen injektiopulloa (kuiva-aine) + 10 esitäytettyä ruiskua (liuotin) + 10 neulaa 20 kerta-annoksen injektiopulloa (kuiva-aine) + 20 esitäytettyä ruiskua (liuotin) + 20 neulaa

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lihakseen tai ihon alle.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä ja kuljeta kylmässä (2°C – 8°C). Ei saa jäätyä.

Pidä kuiva-ainepullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen käytä välittömästi tai jääkaapissa säilytettäessä 8 tunnin kuluessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/337/008 – 1 kpl:n pakkaus

EU/1/06/337/009 – 10 kpl:n pakkaus

EU/1/06/337/010 – 20 kpl:n pakkaus

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

M-M-RVAXPROKuiva-aine injektiopullossa ja liuotin esitäytetyssä ruiskussa, jossa kaksi erillistä neulaa – Pakkauskoot 1, 10, 20 kpl

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

M-M-RVAXPRO injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku Tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokote (elävä)

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

 

1 annos (0,5 ml) käyttövalmista rokotetta sisältää:

 

 

Eläviä, heikennettyjä tuhkarokkoviruksia (Enders Edmonston -kanta)

≥1 x103

CCID50*

Eläviä, heikennettyjä sikotautiviruksia (Jeryl LynnTM [taso B] -kanta)

≥12,5 x103 CCID50*

Eläviä, heikennettyjä vihurirokkoviruksia (Wistar RA 27/3 -kanta)

≥1 x103

CCID50*

*annos, joka infektoi 50 % soluviljelmästä (50 % cell culture infectious dose)

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sorbitoli, natriumfosfaatti, kaliumfosfaatti, sakkaroosi, hydrolysoitu liivate, medium 199 / Hanks’ salts, MEM, mononatrium-L-glutamaatti, neomysiini, fenolipunainen, natriumbikarbonaatti, kloorivetyhappo, natriumhydroksidi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku

1 kerta-annoksen injektiopullo (kuiva-aine) + 1 esitäytetty ruisku (liuotin) + 2 neulaa

10 kerta-annoksen injektiopulloa (kuiva-aine) + 10 esitäytettyä ruiskua (liuotin) + 20 neulaa 20 kerta-annoksen injektiopulloa (kuiva-aine) + 20 esitäytettyä ruiskua (liuotin) + 40 neulaa

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lihakseen tai ihon alle.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä ja kuljeta kylmässä (2°C – 8°C). Ei saa jäätyä.

Pidä kuiva-ainepullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen käytä välittömästi tai jääkaapissa säilytettäessä 8 tunnin kuluessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Ranska

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/337/011 – 1 kpl:n pakkaus

EU/1/06/337/012 – 10 kpl:n pakkaus

EU/1/06/337/013 – 20 kpl:n pakkaus

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

KUIVA-AINEPULLO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

M-M-RVAXPRO injektiokuiva-aine suspensiota varten, esitäytetty ruisku

2. ANTOTAPA

i.m. tai s.c.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 annos

6. MUUTA

MSD VACCINS

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ESITÄYTETTY LIUOTINRUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Liuotin M-M-RVAXPRO-rokotetta varten

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 annos

6. MUUTA

MSD VACCINS

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä