Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) – Myyntipäällysmerkinnät - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiMabCampath
ATC-koodiL01XC04
Lääkeainealemtuzumab
ValmistajaGenzyme Europe B.V.
Yksi ml sisältää 10 mg alemtutsumabia. Yksi ampulli sisältää 30 mg alemtutsumabia.
ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT RASIA
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
MabCampath 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Alemtutsumabi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

3. LUETTELO APUAINEISTA

Muut aineosat:

 

 

Natriumedetaatti, polysorbaatti 80, kaliumkloridi, kaliumdivetyfosfaatti, natriumkloridi,

dinatriumfosfaatti, injektionesteisiin käytettävävesi

enää

myyntilupaa

 

 

 

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten

ei

 

3 x 3 ml:n ampullia

 

 

Lääkevalmisteella

 

30 mg / 3 ml

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (-REITIT)

Laskimoon.

 

 

Lue pakkausseloste ennen

steen käyttöä.

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

ULOTTUVILTA

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP{kk/vvvv}

Lue pakkausselosteesta tiedot käyttövalmiin lääkevalmisteen säilyttämisestä.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa valolta suojaamiseksi.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Ylivuotanut liuos tai käytön yhteydessä syntynyt jäte täytyy hävittää polttamalla.

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

Myyntiluvan haltija:

 

 

myyntilupaa

 

 

 

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Alankomaat

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

EU/1/01/193/001

 

enää

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

Lot

 

ei

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

Vapautettu pist kirjoituksesta

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

AMPULLI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

MabCampath 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Alemtutsumabi

Laskimoon

 

 

 

 

myyntilupaa

2.

ANTOTAPA

 

 

 

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

EXP{kk/vvvv}

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ERÄNUMERO

 

 

 

Lot

 

 

enää

 

 

 

 

 

 

 

5.

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

30 mg / 3 ml

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

6.

MUUTA

 

 

 

Yksi ml sisältää 30 mg alemtutsumabia.
Yksi injektiopullo sisältää 30 mg alemtutsumabia
ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT RASIA
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
MabCampath 30 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Alemtutsumabi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

3. LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

 

Muut aineosat:

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

Natriumedetaatti, polysorbaatti 80, kaliumkloridi, kaliumdivetyfosfaatti, natriumkloridi,

dinatriumfosfaatti, injektionesteisiin käytettävä vesi

enää

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten

ei

 

 

3 x 1 ml:n injektiopulloa

 

 

 

 

 

 

 

30 mg/ml

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (-REITIT)

Laskimoon.

 

 

 

 

Lue pakkausseloste ennen

teen käyttöä.

 

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

ULOTTUVILTA

 

 

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

EXP{kk/vvvv}

Lue pakkausselosteesta tiedot käyttövalmiin lääkevalmisteen säilyttämisestä.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa valolta suojaamiseksi.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Ylivuotanut liuos tai käytön yhteydessä syntynyt jäte täytyy hävittää polttamalla.

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

Myyntiluvan haltija:

 

 

myyntilupaa

 

 

 

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Alankomaat

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

EU/1/01/193/002

 

enää

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

Lot

 

ei

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

Vapautettu pist kirjoituksesta

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

INJEKTIOPULLO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

MabCampath 30 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Alemtutsumabi

Laskimoon

2.

ANTOTAPA

 

 

myyntilupaa

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

EXP{kk/vvvv}

 

 

 

4.

ERÄNUMERO

 

enää

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

5.

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

30 mg/ml

ei

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

6.

MUUTA

 

 

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä