Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naglazyme (galsulfase) – Myyntipäällysmerkinnät - A16AB

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiNaglazyme
ATC-koodiA16AB
Lääkeainegalsulfase
ValmistajaBioMarin Europe Ltd.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Naglazyme 1 mg/ml

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten Galsulfaasi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi millilitra liuosta sisältää 1 mg galsulfaasia. Yksi 5 ml injektiopullo sisältää 5 mg galsulfaasia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi

Mononatriumfosfaatti, monohydraatti

Dinatriumfosfaatti, heptahydraatti

Polysorbaatti 80

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Lisätietoa on pakkausselosteessa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 injektiopullo infuusiokonsentraattia, liuosta varten

6 injektiopulloa infuusiokonsentraattia, liuosta varten

5 mg/5 ml

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laskimoon

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa

Ei saa jäätyä

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Vain kertakäyttöön

Käyttämätön liuos on hävitettävä

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

BioMarin Europe Limited

10 Bloomsbury Way

London, WC1A 2SL

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/05/324/001 1 injektiopullo

EU/1/05/324/002 6 injektiopulloa

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Väritön 5 ml INJEKTIOPULLO, tyyppi 1

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Naglazyme 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Galsulfaasi

Laskimoon

2.ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO

Erä

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖNÄ

5 mg/5 ml

6.MUUTA

Säilytä jääkaapissa

Ei saa jäätyä

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä