Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Myyntipäällysmerkinnät - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiNatpar
ATC-koodiH05AA03
Lääkeaineparathyroid hormone
ValmistajaShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULOMPI RASIA

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Natpar 25 mikrogrammaa/annos injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Natpar 50 mikrogrammaa/annos injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Natpar 75 mikrogrammaa/annos injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Natpar 100 mikrogrammaa/annos injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten lisäkilpirauhashormoni (rDNA)

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi annos sisältää 25 mikrogrammaa lisäkilpirauhashormonia (rDNA) 71,4 mikrolitrassa liuosta käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen.

Yksi sylinteriampulli sisältää 350 mikrogrammaa lisäkilpirauhashormonia (rDNA).

Yksi /annos sisältää 50 mikrogrammaa lisäkilpirauhashormonia (rDNA) 71,4 mikrolitrassa liuosta käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen.

Yksi sylinteriampulli sisältää 700 mikrogrammaa lisäkilpirauhashormonia (rDNA).

Yksi /annos sisältää 75 mikrogrammaa lisäkilpirauhashormonia (rDNA) 71,4 mikrolitrassa liuosta käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen.

Yksi sylinteriampulli sisältää 1050 mikrogrammaa lisäkilpirauhashormonia (rDNA).

Yksi /annos sisältää 100 mikrogrammaa lisäkilpirauhashormonia (rDNA) 71,4 mikrolitrassa liuosta käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen.

Yksi sylinteriampulli sisältää 1400 mikrogrammaa lisäkilpirauhashormonia (rDNA).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, mannitoli, sitruunahappomonohydraatti, metakresoli, natriumhydroksidi (pH:n säätöä varten), injektionesteisiin käytettävä vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

2 sylinteriampullia koteloissaan

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Ihon alle.

Käytä sekoituslaitteen, Natpar-kynän ja kynän neulojen kanssa

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Hävitä sekoitettu sylinteriampulli 14 vuorokauden kuluttua.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Pidä sylinteriampulli kotelossaan ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanti.

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/15/1078/001

EU/1/15/1078/002

EU/1/15/1078/003

EU/1/15/1078/004

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Natpar 25

Natpar 50

Natpar 75

Natpar 100

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

SYLINTERIAMPULLIN KOTELON ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Natpar 25 mikrogrammaa/annos injektiokuiva-aine , liuosta varten

Natpar 50 mikrogrammaa/annos injektiokuiva-aine , liuosta varten

Natpar 75 mikrogrammaa/annos injektiokuiva-aine , liuosta varten

Natpar 100 mikrogrammaa/annos injektiokuiva-aine , liuosta varten

Lisäkilpirauhashormoni (rDNA)

Ihon alle

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

6.MUUTA

MUISTUTUSLIUSKAN TEKSTI (sisältyy pakkaukseen)

Kiinnitä neula ennen sekoittamista

Katso Käyttöohjeet

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä