Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Pakkausseloste - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiNatpar
ATC-koodiH05AA03
Lääkeaineparathyroid hormone
ValmistajaShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Natpar 25 mikrogrammaa/annos injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Natpar 50 mikrogrammaa/annos injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Natpar 75 mikrogrammaa/annos injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Natpar 100 mikrogrammaa/annos injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten lisäkilpirauhashormoni

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Natpar on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Natpar-valmistetta

3.Miten Natpar-valmistetta käytetään

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Natpar-valmisteen säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

7.Käyttöohjeet

1.Mitä Natpar on ja mihin sitä käytetään

Mitä Natpar on?

Natpar on hormonikorvausvalmiste aikuisille, joilla on lisäkilpirauhasten vajaatoimintaa. Tämä sairaus tunnetaan nimellä ‘hypoparatyreoosi’.

Hypoparatyreoosi on sairaus, joka on kaulassa olevien lisäkilpirauhasten tuottaman lisäkilpirauhashormonin alhaisen tason aiheuttama. Tämä hormoni säätelee veren ja virtsan sisältämän kalsiumin ja fosfaatin määrää.

Jos lisäkilpirauhashormonitasosi ovat liian alhaiset, veresi kalsiumpitoisuus voi olla alhainen. Alhainen kalsiumpitoisuus voi aiheuttaa oireita useassa kehon osassa, muun muassa luissa, sydämessä, ihossa, lihaksissa, munuaisissa, aivoissa ja hermoissa. Alhaisen kalsiumpitoisuuden oireiden luettelo, ks. kohta 4.

Natpar on lisäkilpirauhashormonin synteettinen muoto, jonka avulla veren ja virtsan kalsium- ja fosfaattipitoisuudet pysyvät normaaleina.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Natpar-valmistetta

Älä käytä Natpar-valmistetta:

-jos olet allerginen lisäkilpirauhashormonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

-jos saat tai olet saanut sädehoitoa luustoon

-jos sinulla on luusyöpä tai muu syöpä, joka on levinnyt luustoon

-jos sinulla on suurentunut riski saada luusyöpä, jota kutsutaan osteosarkoomaksi (esim. jos sinulla on Pagetin tauti tai muita luusairauksia)

-jos verikokeessa käy ilmi, että luustosi alkalinen fosfataasi on suurentunut selittämättömästi

-jos sinulla on pseudohypoparatyreoosi, joka on harvinainen sairaus, jolloin keho ei reagoi riittävästi kehon tuottamaan lisäkilpirauhashormoniin.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Natpar- valmistetta.

Jos sinua hoidetaan Natpar-valmisteella, sinulla saattaa esiintyä haittavaikutuksia, jotka liittyvät veren alhaiseen tai korkeaan kalsiumpitoisuuteen (ks. näitä haittavaikutuksia kohdasta 4).

Nämä vaikutukset esiintyvät todennäköisemmin:

-kun Natpar aloitetaan,

-jos Natpar-annostasi muutetaan,

-jos sinulta jää väliin yksi päivittäinen pistos,

-jos lopetat Natpar-valmisteen käytön vähäksi aikaa tai kokonaan.

Sinulle voidaan antaa lääkkeitä näiden haittavaikutusten hoitamiseen tai ehkäisemiseen, tai sinua voidaan pyytää lopettamaan jotkut käyttämäsi lääkkeet. Näihin lääkkeisiin kuuluvat myös kalsium tai D-vitamiini.

Jos oireesi ovat vaikeat, lääkäri saattaa antaa sinulle lääketieteellistä lisähoitoa.

Lääkäri tarkistaa kalsiumpitoisuutesi. Voit joutua muuttamaan Natpar-annosta tai keskeyttämään pistokset lyhyeksi ajaksi.

Kokeet ja tarkistukset

Lääkäri tarkistaa vasteesi hoitoon:

ensimmäisen 7 päivän aikana hoidon alussa ja

jos annostasi muutetaan.

Tämä tehdään kokeiden avulla, joilla mitataan veren tai virtsan kalsiumpitoisuus. Lääkäri saattaa kehottaa sinua muuttamaan ottamaasi kalsiumin tai D-vitamiinin määrää (missä muodossa tahansa, koskee myös ruokaa, jossa on runsaasti kalsiumia).

Nuoret ja lapset

Natpar-valmistetta ei pidä antaa lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Natpar

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, muun muassa:

-digoksiini, joka tunnetaan myös nimellä digitalis, eräs sydänlääke

-osteoporoosin hoitoon käytettävät lääkkeet, joita kutsutaan bisfosfonaateiksi, kuten alendronihappo

-lääkkeet, jotka voivat vaikuttaa veresi kalsiumpitoisuuksiin, kuten litium tai jotkut lääkkeet (diureetit), joita käytetään virtsan määrän lisäämiseksi.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. On vain rajallisesti tietoja Natparin käytön turvallisuudesta raskaana oleville naisille. Natparin on osoitettu erittyvän rottien rintamaitoon, mutta ei ole olemassa tietoja siitä, erittyykö Natpar ihmisen rintamaitoon.

Lääkäri päättää aloitetaanko Natpar-hoito. Lääkäri päättää myös siitä, onko sinun jatkettava tämän lääkkeen käyttöä jos tulet raskaaksi tai jos aloitat imettämisen lääkettä ottaessasi.

Ei ole olemassa tietoja Natparin vaikutuksista hedelmällisyyteen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Natpar-valmisteella ei ole vaikutusta ajokykyysi tai koneiden käyttökykyysi. Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta voi kuitenkin sinänsä vaikuttaa keskittymiskykyysi. Jos keskittymiskykysi on heikentynyt, sinun ei pidä ajaa tai käyttää koneita ennen kuin keskittymiskykysi on parantunut.

Natpar sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per annos, eli se on käytännöllisesti katsoen “natriumiton”.

3.Miten Natpar-valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri tai sairaanhoitaja opettaa sinulle kuinka Natpar-kynää käytetään.

Natpar annetaan pistoksena ihon alle joka päivä käyttämällä kynää, jonka avulla voit antaa pistoksen itse.

’Natparin uudelleen käytettävää kynää’ kutsutaan ’Natpar-kynäksi’ tai ’kynäksi’ tässä pakkausselosteessa.

Annos

Natparin suositeltu aloitusannos on 50 mikrogrammaa vuorokaudessa.

Lääkäri voi kuitenkin aloittaa annostuksesi 25 mikrogrammalla vuorokaudessa verikokeiden tulosten perusteella.

2 - 4 viikon jälkeen lääkäri saattaa muuttaa annosta.

Natparin annos vaihtelee henkilöiden välillä. He saattavat tarvita 25 – 100 mikrogrammaa Natpar- valmistetta vuorokaudessa.

Lääkäri saattaa kehottaa sinua ottamaan muita lääkkeitä, kuten kalsiumlisää tai D-vitamiinia Natpar- valmistetta käyttäessäsi. Lääkäri kertoo minkä verran sinun pitää ottaa niitä päivittäin.

Miten kynää käytetään

Lue tämän pakkausselosteen “kohta 7. Käyttöohjeet” ennen kuin käytät kynää.

Älä käytä kynää, jos liuos on samea tai värjääntynyt tai jos siinä näkyy hiukkasia.

Ennen kuin kynää käytetään ensimmäistä kertaa, lääke on sekoitettava.

Kun lääke on sekoitettu, Natpar-kynä on käyttövalmis, ja lääke voidaan pistää reiteen ihon alle. Seuraavana päivänä pistä toiseen reiteen, ja jatka sitten vuorotellen kumpaankin reiteen.

Joka kerran kun Natparia annetaan sinulle, on erittäin suositeltavaa kirjata valmisteen nimi ja eränumero ylös, jotta tieto käytetyistä valmiste-eristä säilyy.

Hoidon kesto

Jatka Natpar-valmisteen käyttöä niin kauan kuin lääkäri määrää sitä sinulle.

Jos käytät enemmän Natpar-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos pistät vahingossa itseesi useamman kuin yhden Natpar-annoksen vuorokaudessa, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Jos unohdat käyttää Natpar-valmistetta

Jos unohdat käyttää Natpar-valmistetta (tai et voi pistää sitä tavanomaiseen aikaan), ota pistos mahdollisimman pian, mutta älä pistä itseesi enempää kuin yhden annoksen samana päivänä.

Pistä seuraava Natpar-annoksesi tavanomaiseen aikaan seuraavana päivänä. Voit joutua ottamaan enemmän kalsiumlisiä, jos sinulla esiintyy merkkejä veren alhaisesta kalsiumpitoisuudesta, ks. oireet kohdasta 4.

Älä pistä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Natpar-valmisteen käytön

Keskustele lääkärin kanssa, jos haluat lopettaa Natpar-hoidon.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Natparia käytettäessä voi esiintyä seuraavia mahdollisesti vakavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleisiä: veren kalsiumin korkea pitoisuus, jota voi esiintyä useammin Natpar-hoitoa aloitettaessa.

Hyvin yleisiä: veren kalsiumin alhainen pitoisuus, jota voi esiintyä useammin, jos lopetat Natparin käyttämisen yhtäkkiä.

Korkeisiin tai alhaisiin kalsiumpitoisuuksiin liittyviä oireita on lueteltu alla olevassa luettelossa. Jos sinulle ilmaantuu mitä tahansa näistä oireista, ota yhteys lääkäriin välittömästi.

Muita haittavaikutuksia ovat:

Hyvin yleinen (saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä 10:stä):

päänsärky*,†

ihon pistely ja puutuminen

ripuli*,†

pahoinvointi ja oksentelu*

nivelkipu*

lihasspasmit

Yleinen (saattaa esiintyä enintään yhdellä 10:stä):

hermostuneisuuden tai ahdistuneisuuden tunne

univaikeudet (uneliaisuus päivällä tai nukkumisvaikeudet illalla)*

nopeat tai epäsäännölliset sydämen lyönnit*,†

korkea verenpaine*

yskä

mahakipu*

lihasten nykiminen tai lihaskrampit

lihaskivut

niskakipu

kipu käsivarsissa ja säärissä

virtsan kalsiumpitoisuuden nousu

tiheä virtsaamisen tarve

uupumus ja energian puute*

rintakipu

punoitus ja kipu injektiopaikassa

jano*

(immuunijärjestelmän tuottamat) vasta-aineet Natparille

lääkäri saattaa verikokeissa havaita D-vitamiinin ja magnesiumin pitoisuuksien alenemisen

*Nämä haittavaikutukset saattavat liittyä veren korkeaan kalsiumpitoisuuteen.

Nämä haittavaikutukset saattavat liittyä veren alhaiseen kalsiumpitoisuuteen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Natpar-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä sylinteriampullissa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Ennen sekoitamista

Säilytä jääkaapissa (2°C – 8°C).

Ei saa jäätyä.

Pidä sylinteriampulli kotelossaan ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Sekoittamisen jälkeen

Säilytä jääkaapissa (2°C – 8°C).

Ei saa jäätyä.

Pidä sekoitetun sylinteriampullin sisältävä kynä tiiviisti suljettuna. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä kauemmin kuin 14 päivää sen jälkeen, kun se on sekoitettu.

Älä käytä tätä lääkettä, jos sitä ei ole säilytetty oikein.

Ennen uuden neulan asettamista Natpar-kynään tarkista, että liuos on kirkas ja väritön. On tavallista, että siinä näkyy pieniä kuplia. Älä käytä tätä lääkettä, jos se on muuttunut sameaksi, se on värjäytynyt tai siinä näkyy hiukkasia.

Lääkkeitä ei tule hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Natpar sisältää

Vaikuttava aine on lisäkilpirauhashormoni (rDNA). Sitä on saatavana 4:ssä vahvuudeltaan erilaisessa sylinteriampullissa (yksi sylinteriampulli sisältää 14 annosta).

Natpar 25 mikrogrammaa

Yksi annos sisältää 25 mikrogrammaa lisäkilpirauhashormonia 71,4 mikrolitrassa liuosta käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen.

Natpar 50 mikrogrammaa

Yksi annos sisältää 50 mikrogrammaa lisäkilpirauhashormonia 71,4 mikrolitrassa liuosta käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen.

Natpar 75 mikrogrammaa

Yksi annos sisältää 75 mikrogrammaa lisäkilpirauhashormonia 71,4 mikrolitrassa liuosta käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen.

Natpar 100 mikrogrammaa

Yksi annos sisältää 100 mikrogrammaa lisäkilpirauhashormonia 71,4 mikrolitrassa liuosta käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen.

Muut aineet sylinteriampullissa (kaikissa vahvuuksissa) ovat::

Kuiva-aineessa:

natriumkloridia

mannitolia

sitruunahappomonohydraattia

natriumhydroksidia (pH:n säätöä varten)

Liuottimessa:

metakresolia

injektionesteisiin käytettävää vettä

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Yksi Natpar-sylinteriampulli sisältää lääkettä injektiokuiva-aineena ja liuottimena, josta muodostetaan liuos injektiota varten. Sylinteriampulli on lasinen ja siinä on kumisinetti päällä. Sylinteriampulli on muovisessa kotelossaan.

Natpar on saatavana pakkauksessa, joka sisältää 2 koteloissaan olevaa sylinteriampullia. Pakkauksen/sylinteriampullin väri osoittaa Natpar-lääkkeesi vahvuuden:

Natpar 25 mikrogrammaa/annos

Violetti sylinteriampulli.

Natpar 50 mikrogrammaa/annos

Punainen sylinteriampulli.

Natpar 75 mikrogrammaa/annos

Harmaa sylinteriampulli.

Natpar 100 mikrogrammaa/annos

Sininen sylinteriampulli.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 424

Irlanti medinfoemea@shire.com

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien/

Italia

Luxembourg/Luxemburg

Shire Italia S.p.A

Shire Belgium BVBA

Tel: +39 0265 535 096

België/Belgique/Belgien

email: medinfoemea@shire.com

Tél/Tel: +32 (0)2711 0246

 

email: medinfoemea@shire.com

 

България, Eesti, Hrvatska, Latvija,

Malta

Lietuva, Magyarország, România,

Shire Pharmaceuticals Ltd

Slovenija, Slovenská republika

Ir-Renju Unit

Shire Pharmaceuticals Ltd

Tel: +44 (0)800 055 6614

Великобритания, Ühendkuningriik, Velika

email: medinfoemea@shire.com

Britanija, Lielbritānija, Jungtinė Karalystė, Nagy-

 

Britannia, Marea Britanie, Združeno Kraljevstvo,

 

Vel’ká Británia

 

Teл/Tel: +44 (0)800 055 6614

 

email: medinfoemea@shire.com

 

Česká Republika

Nederland

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire International Licensing BV

Velká Británie

Tél/Tel: +31 (0)2020 35492

Tel: +420 239 018 556

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Danmark

Norge

Shire Sweden AB

Shire Sweden AB

Sverige

Sverige

Tlf: +45 (0)80 886 962

Tlf: +47 800 19240

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Deutschland

Österreich

Shire Deutschland GmbH

Shire Austria GmbH

Tel: +49 (0)800 183 0742

Tel: +43 (0)120 609 2538

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ελλάδα, Kύπρος

Polska

Shire Hellas S.A

Shire Polska Sp. z o.o.

Ελλάδα

Tel: +48 (0)2230 62447

Τηλ: +30 21 69 00 4026

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

España

Portugal

Shire Pharmaceuticals Ibérica, S.L.

Shire Pharmaceuticals Portugal Lda

Tel: +34 900 947 618 (toll-free number)

Tel: +351 800 785 005

+34 914 229 896 (when using mobile phone)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

France

Suomi/Finland

Shire France S.A.

Shire Sweden AB

Tél: +33 (0)800 907 913

Ruotsi

+33 1 4067 3290 (outside of France)

Puh/Tel: +358 (0)800 774 051

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ireland

Sverige

Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Shire Sweden AB

Tel: +353 1 800 818016

Tel: 020-795 079

+44 800 055 6614 (outside of Ireland)

+46 8-544 964 00 (outside of Sweden)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ísland

United Kingdom

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire Pharmaceuticals Ltd

Bretland

Tel: +44 (0)800 055 6614

Sími: +44 (0)800 055 6614

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Tämä lääkevalmiste on saanut ns. ehdollisen myyntiluvan. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta odotetaan uutta tietoa.

Euroopan lääkevirasto arvioi vähintään kerran vuodessa uudet tiedot tästä lääkkeestä ja tarvittaessa tämä pakkausseloste päivitetään.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu/.

7.Käyttöohjeet

Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua Natpar-kynän valmistelussa, pistoksen annossa ja kynän säilytyksessä.

Nämä käyttöohjeet on jaettu viiteen vaiheeseen

Tutustuminen Natpar-kynäsi osiin ja Natpar-lääkkeeseesi

Natparin valmistelu ja sekoittaminen

Natpar-kynäsi valmistelu

Päivittäisen annoksen pistäminen

Kuinka lääke säilytetään

Jos tarvitset apua milloin tahansa, ota yhteyttä lääkäriin, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.

Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen Shire-edustajaasi soittamalla puhelinnumeroon, joka on annettu pakkausselosteen kohdan 6 lopussa tai lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen: medinfoemea@shire.com

Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin aloitat

ÄLÄ käytä Natpar-kynääsi ennen kuin lääkäri tai sairaanhoitaja on näyttänyt sinulle kuinka kynää käytetään.

Lue nämä käyttöohjeet joka kerta kun sekoitat lääkkeesi, valmistelet kynäsi tai annat itsellesi pistoksen, jotta et unohda yhtäkään vaihetta.

Uusi neula on kiinnitettävä kynään joka päivä.

Uusi sylinteriampulli on valmisteltava 14 päivän välein.

ÄLÄ käytä tätä lääkettä, jos huomaat että se on muuttunut sameaksi, se on värjäytynyt tai siinä näkyy hiukkasia.

Säilytä sylinteriampulli aina jääkaapissa (2°C – 8°C).

ÄLÄ anna sylinteriampullin jäätyä.

ÄLÄ käytä sylinteriampullia, joka on jäätynyt.

Hävitä kaikki sylinteriampullit, jotka on sekoitettu ja ovat 14 päivää vanhempia.

Ota annoksesi vain kerran päivässä.

Natpar-kynää puhdistaessasi pyyhi kynän ulkopuoli kostealla liinalla. ÄLÄ laita kynää veteen äläkä pese tai puhdista sitä millään nesteellä.

Hävitä käytetty Natpar-sylinteriampulli ja käytetyt neulat lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan neuvojen mukaisesti.

Natpar-kynääsi voi käyttää uudelleen enintään 2 vuoden ajan.

Tutustuminen Natpar-kynäsi osiin ja –lääkkeeseesi

Tutustu Natpar-kynän osiin

Natpar-kynäsi osat

Huom: Sauvan suojus (suojakotelo) suojaa sauvaa tehtaalta lähetyksen aikana. Hävitä sauvan suojus kun olet valmis käyttämään kynääsi.

Natpar-sylinteriampulli

Natpar-sylinterampulli sisältää lääkejauheen (kuiva-aineen) ja liuottimen, johon jauhe sekoitetaan. Sinun pitää sekoittaa sylinteriampullin sisältämä lääkejauhe ja liuotin keskenään ennen kuin käytät Natpar- kynääsi.

Yksi sylinteriampulli sisältää 14 annosta.

Annososoitin näyttää sylinteriampullissa jäljellä olevien annosten määrän.

Muut tarvittavat välineet:

Huom: Alkoholipohjaiset ihonpuhdistuslaput, injektioneulat ja puhkaisun kestävä terävien esineiden keräysastia eivät kuulu pakkaukseen.

Lääkevalmistelun päivämäärätaulukko on osa näitä käyttöohjeita.

Natparin valmistelu ja sekoittaminen

Sinun täytyy sekoittaa Natpar ennen kuin voit käyttää sitä. Kun lääke on sekoitettu, sitä voidaan käyttää enintään 14 injektioon (14 annosta).

Jos tämä on ensimmäinen kerta kun itse pistät Natparia, lääkäri tai sairaanhoitaja opastaa Natpar- sylinteriampullin sekoittamisessa.

1.Kun valmistelet annoksen pistoa, ota Natpar-sylinteriampulli jääkaapista.

Huom: Sinun on säilytettävä sylinteriampulli jääkaapissa koko ajan, paitsi silloin kun valmistat ja pistät lääkkeen.

Pese ja kuivaa kätesi.

Kokoa tarvittavat välineet, joita ovat:

o

Sekoituslaite

o

Uusi Natpar-sylinteriampulli jääkaapista

o Uusi kertakäyttöinen kynän neula

o Puhkaisun kestävä terävien esineiden keräysastia o Kynä, jolla kirjoitat sylinteriampullin sekoittamisen

päivämäärät

o Lääkevalmistelun päivämäärätaulukko (näissä käyttöohjeissa)

o Natpar-kynäsi lääkkeen pistämistä varten

oNämä käyttöohjeet

2.Täytä päivämäärät lääkevalmistelun päivämäärätaulukkoon. Lääkevalmistelun päivämäärätaulukko Ohjeet:

Kirjoita meneillään olevan päivän päivämäärä kohtaan “Sekoitettu

Kirjoita päivämäärä, joka on 14 päivän kuluttua tästä päivästä kohtaan “Hävitä” (sama viikon päivä, 2 viikon kuluttua).

Hävitä sylinteriampulli päivänä, joka lukee kohdassa “Hävitä” siinäkin tapauksessa, että sylinteriampullissa on lääkettä jäljellä. Älä käytä sylinteriampullia päivämääränä, joka on merkitty kohtaan “Hävitä”.

Kynän neulan pitää olla kiinnitettynä uuden sylinteriampullin sekoittamiseksi.

3.Poista paperiliuska neulan ulommasta suojuksesta.

4.Kierrä kynän neula myötäpäivään sylinteriampulliin kiinni.

Varmista, että kynän neula on suorassa ja tiukasti kiinni sylinteriampullissa (neulan ulomman suojuksen leveämmän reunan pitää koskettaa sylinteriampullin ‘olkaa’)

Älä poista neulan ulompaa tai sisempää suojusta ennen kuin olet valmis pistämään lääkkeen.

5.Kierrä sekoituslaitteen kierrenuppia vastapäivään sauvan laskemiseksi alas ellei se jo ole alhaalla.

Varmista, että sekoituslaitteen sauva on tämän näköinen (kokonaan sisään vedetty).

6.Kierrä Natpar-sylinteriampulli myötäpäivään sekoituslaitteeseen kiinni.

Kynän neulan täytyy olla lujasti kiinnitetty.

7.Neulan ulomman suojuksen osoittaessa ylöspäin kierrä kierrenuppia hitaasti myötäpäivään kunnes sylinteriampullissa olevat pysäyttimet eivät enää liiku ja kunnes kierrenuppi pyörii vapaasti.

Pidä neula pystyasennossa.

ÄLÄ pidä sekoituslaitetta viistossa.

8.Varmista, että pysäyttimet ovat tämän näköiset ja että ne pysyvät yhdessä.

9.Pidä sekoituslaitteesta kiinni sylinteriampulleineen neulan osoittaessa ylös päin ja liikuta sylinteriampullia varovasti sivulta sivulle (klo 9:stä klo 3:een) noin 10 kertaa sylinteriampullin sisältämän kuiva-aineen liuottamiseksi.

ÄLÄ ravista sylinteriampullia.

Varmista, että neula osoittaa ylös päin.

Laita sekoituslaite pois käsistäsi sylinteriampulli kiinnitettynä ja odota 5 minuuttia kunnes kuiva- aine on täysin liuennut.

Tarkista liuos ennen jokaisen päivittäisen annoksen pistämistä. Jos liuos on samea, siinä näkyy hiukkasia tai se ei ole väritön 5 minuutin kuluttua,

älä käytä tätä lääkettä. Ota yhteys lääkäriin, apteekkihenkilökuntaan tai sairaanhoitajaan. Pienten kuplien esiintyminen on normaalia.

Natpar-kynäsi valmistelu

Valmistele Natpar-kynäsi kerran 14 vuorokauden välein.

1.Ota kynä käteesi ja poista kynän korkki. Säilytä korkki myöhempää käyttöä varten.

2.Kierrä vastapäivään pois sauvan suojus (suojakotelo) tai tyhjä lääkesylinteriampulli ja heitä se puhkaisun kestävään terävien esineiden keräysastiaan.

3.Paina injektiopainiketta. Näkyvissä pitää olla “0” samassa linjassa annosikkunassa näkyvän uran kanssa. Jos “0” ei näy olevan samassa linjassa, paina injektiopainiketta kunnes se on.

4.Laske sauva alas. Jos sauva on ulos työnnetty, kierrä tumman punaista rengasta vastapäivään sauvan laskemiseksi alas. Älä kiristä rengasta liikaa.

5.Tarkista sauva. Siinä on pieni lovi, kun valmistelu on oikein tehty.

6.Kierrä vastapäivään sylinteriampulli pois sekoituslaitteesta ja laske sekoituslaite kädestäsi.

7.Kiinnitä sylinteriampulli kynään. Ota kynän pohja käteesi ja pidä siitä kiinni sauvan osoittaessa ylöspäin.

8.Neulan ulomman suojuksen osoittaessa ylöspäin kierrä myötäpäivään sylinteriampulli kiinni kynään kunnes sylinteriampullin ja kynän välillä ei enää ole tilaa.

9.Natpar-kynäsi lataaminen.

Kierrä annostusnuppia myötäpäivään kunnes “GO” on samassa kohtaa kuin annosikkunassa näkyvä ura.

10.Pidä kynää kädessäsi neulan ulomman suojuksen osoittaessa ylöspäin.

11.Paina injektiopainiketta tasaisella pinnalla kuten pöydällä kunnes “0” on samassa linjassa annosikkunan uran kanssa.

On normaalia, että neulassa näkyy 1 tai 2 pisaraa nestettä tämän vaiheen aikana.

Älä poista lääkesylinteriampullia kynästä ennen kohdassa “Hävitä” mainittua päivämäärä tai ennen kuin sylinteriampulli on tyhjä.

Lataa kynäsi vain yhden (1) kerran jokaista uutta sylinteriampullia varten.

Päivittäisen annoksen pistäminen

HUOM: Jos olet juuri saanut lääkkeesi sekoittamisen ja kynäsi valmiiksi ja kynän neula on kiinnitetty, mene suoraan kohtaan “Ennen päivittäisen annoksesi pistämistä” (vaihe 6 tässä kohdassa) ja katso ohjeet siitä, miten pistät käyttämällä Natpar-kynääsi.

Jos milloin tahansa tarvitset apua, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

1.Pese ja kuivaa kätesi.

2.Kokoa tarvitsemasi välineet, mukaan lukien:

Natpar-kynäsi jääkaapista

Uusi kertakäyttöinen kynän neula

Puhkaisun kestävä terävien esineiden keräysastia

Alkoholipohjainen ihonpuhdistuslappu

Huom: Sinun on säilytettävä sekoitetun sylinteriampullin sisältävä kynä jääkaapissa koko ajan, paitsi silloin kun valmistat ja pistät lääkkeen.

3.Tarkista sylinteriampulli.

Poista kynän korkki Natpar-kynästäsi. Sekoitetun sylinteriampullin täytyy olla sen sisällä.

4.Ennen kuin kiinnität uuden neulan kynääsi, tarkista:

että liuos on kirkas, väritön eikä siinä näy hiukkasia. On normaalia, että siinä näkyy pieniä kuplia.

Jos neste ei ole kirkas, väritön tai siinä näkyy hiukkasia, älä käytä tätä lääkettä. Ota yhteys lääkäriin, apteekkihenkilökuntaan tai sairaanhoitajaan.

Uusi Natpar-sylinteriampulli on valmisteltava, jos:

kynässä ei ole enää jäljellä annoksia (annososoittimessa näkyy “0”) tai

päivämäärä kohdassa “Hävitä” on saavutettu (ks. lääkkeen valmistelun päivämäärätaulukko).

5.Uuden neulan kiinnittäminen.

Poista paperiliuska neulan ulommasta suojuksesta.

Pidä Natpar-kynästä tiukasti kiinni pystyasennossa.

Pidä neulan ulompi suojus suorassa ja kierrä se myötäpäivään tiukasti kiinni sylinteriampulliin (neulan ulomman suojuksen leveämmän laidan täytyy koskettaa sylinteriampullin ”olkaa”).

Jätä neulan ulompi suojus paikoilleen.

6.Ennen päivittäisen annoksesi pistämistä.

ÄLÄ käytä sylinteriampullia, jos se on jäätynyt.

Hävitä kaikki sekoitetut sylinteriampullit, jos päivämäärä kohdassa “Hävitä” on saavutettu (ks. lääkkeen valmistelun päivämäärätaulukko).

7.Pyyhi reitesi injektioalue alkoholipohjaisella ihonpuhdistuslapulla. Pistä reiteen kerran päivässä, vuorotellen reittä joka päivä.

Varmista, että neulan ulompi suojus osoittaa alaspäin koko ajan vaiheiden 8 – 17 ajan.

8.Pidä kiinni Natpar-kynästä neulan osoittaessa suoraan alaspäin.

Pidä neulaa alaspäin kunnes pistos on valmis.

9.Pidä neulaa siten, että näet annosikkunan.

10.Kierrä annostusnuppia kunnes “GO” on samassa linjassa annosikkunan uran kanssa. Älä kierrä annostusnuppia “GO”- kohdan ohi.

Jos annostusnuppia on vaikea kiertää, voi olla ettei nestettä ole tarpeeksi jäljellä.

Tarkista sylinteriampullin annososoittimesta onko annoksia jäljellä tai tarkista päivämäärä kohdasta “Hävitä” joka on lääkevalmistelun päivämäärätaulukossa, nähdäksesi onko jo kulunut yli 14 päivää.

11.Napauta sylinteriampullia varovasti 3 – 5 kertaa. Se poistaa neulassa mahdollisesti olevat kuplat.

12.Valmistele kynän neula piston antamiseen itsellesi.

Ilman että kierrät kynää,

Vedä neulan ulompi suojus suoraan pois ja laita se sivuun.

Vedä sen jälkeen neulan sisempi suojus pois ja hävitä se.

13.Pidä kynästä kiinni siten, että näet annosikkunassa “GO” samalla kun neula osoittaa alaspäin.

14.Lue kohdat 15, 16 ja 17 huolellisesti, ennen kuin pistät itseesi lääkkeen.

15.Työnnä neula kokonaan reiteesi (voit nipistää ihoa kasaan, jos lääkäri tai sairaanhoitaja on neuvonut tekemään niin). Varmista, että annosikkunassa näkyy “GO”.

16.Paina injektiopainiketta kunnes “0” on samassa linjassa annosikkunassa näkyvän uran kanssa. Näet ja tunnet sen, kun annostusnuppi palaa kohtaan “0.” Laske hitaasti 10:een.

Tärkeä huomautus pistosta:

Liian pienen annoksen saamisen välttämiseksi neulaa on pidettävä ihossa 10 sekunnin ajan SEN JÄLKEEN kun injektiopainiketta on painettu.

17.Vedä neula suoraan ulos reidestäsi.

On normaalia, että neulassa näkyy 1 tai 2 pisaraa nestettä tämän vaiheen aikana.

Jos epäilet ettet saanut koko annosta, älä ota toista annosta. Ota yhteys lääkäriin. Tarvitset ehkä kalsiumia ja D-vitamiinia.

18.Laita neulan ulompi suojus varovasti takaisin paljaaseen neulaan ikään kuin kauhomalla.

Varmista, että neula on painettu kokonaan ulomman suojuksen sisään.

19.Kierrä neulan ulompi suojus auki (kynän neulan ollessa sisällä) vastapäivään pitäen samalla sylinteriampullista kiinni.

Älä jaa kynääsi tai kynän neuloja kenenkään kanssa. Saatat tartuttaa muihin infektion tai saatat saada infektiotartunnan muilta.

20.Hävitä käytetty neula puhkaisun kestävään terävien esineiden keräysastiaan.

Kysy lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta, kuinka täysinäinen puhkaisun kestävä terävien esineiden keräysastia hävitetään asianmukaisesti.

21.Kiinnitä kynän korkki jälleen kynään.

Sylinteriampullin täytyy olla kiinnitettynä kynään, ennen kuin voit kiinnittää kynän korkin.

Tarkista että taskuklipsi on linjassa kynässä olevan liuskan kanssa.

Paina korkki ja kynä yhteen kunnes kuuluu klik-ääni.

22.Laita Natpar-kynä jääkaappiin.

Kuinka lääke säilytetään

Natpar-sylinteriampullit ja kaikki kynät, jotka sisältävät sekoitetun sylinteriampullin, on aina säilytettävä jääkaapissa (2°C 8°C).

Sylinteriampulli EI SAA

ÄLÄ käytä

Hävitä kaikki sekoitetut

 

jäätyä.

 

sylinteriampullia, joka on

 

yli 14 päivää vanhemmat

 

 

 

jäätynyt.

 

sylinteriampullit.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä