Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neoclarityn (desloratadine) – Myyntipäällysmerkinnät - R06AX27

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiNeoclarityn
ATC-koodiR06AX27
Lääkeainedesloratadine
ValmistajaMerck Sharp

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT RASIA, JOSSA 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLETTIA

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Neoclarityn 5 mg kalvopäällysteiset tabletit desloratadiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET))

Yksi tabletti sisältää 5 mg desloratadiinia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosia.

Lisätiedot pakkausselosteessa.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 kalvopäällysteinen tabletti

2 kalvopäällysteistä tablettia

3 kalvopäällysteistä tablettia

5 kalvopäällysteistä tablettia

7 kalvopäällysteistä tablettia

10 kalvopäällysteistä tablettia

14 kalvopäällysteistä tablettia

15 kalvopäällysteistä tablettia

20 kalvopäällysteistä tablettia

21 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

50 kalvopäällysteistä tablettia

100 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Tabletti niellään kokonaisena veden kera.

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 C. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/00/161/001 1 tabletti

EU/1/00/161/002 2 tablettia

EU/1/00/161/003 3 tablettia

EU/1/00/161/004 5 tablettia

EU/1/00/161/005 7 tablettia

EU/1/00/161/006 10 tablettia

EU/1/00/161/007 14 tablettia

EU/1/00/161/008 15 tablettia

EU/1/00/161/009 20 tablettia

EU/1/00/161/010 21 tablettia

EU/1/00/161/011 30 tablettia

EU/1/00/161/012 50 tablettia

EU/1/00/161/013 100 tablettia

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Neoclarityn

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

RASIA, JOSSA 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLETTIA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Neoclarityn 5 mg tabletti desloratadiini

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

MSD

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

RASIA, JOSSA 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 SUUSSA HAJOAVAA TABLETTIA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Neoclarityn 2,5 mg tabletti, suussa hajoava desloratadiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 2,5 mg desloratadiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää mannitolia ja aspartaamia.

Lisätiedot pakkausselosteessa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

5 suussa hajoavaa tablettia

6 suussa hajoavaa tablettia

10 suussa hajoavaa tablettia

12 suussa hajoavaa tablettia

15 suussa hajoavaa tablettia

18 suussa hajoavaa tablettia

20 suussa hajoavaa tablettia

30 suussa hajoavaa tablettia

50 suussa hajoavaa tablettia

60 suussa hajoavaa tablettia

90 suussa hajoavaa tablettia

100 suussa hajoavaa tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

EU/1/00/161/035

5 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

 

EU/1/00/161/036

6 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

 

EU/1/00/161/037

10 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

 

EU/1/00/161/038

12 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

EU/1/00/161/039

15 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

EU/1/00/161/040

18 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

EU/1/00/161/041

20 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

EU/1/00/161/042

30 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

EU/1/00/161/043

50 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

EU/1/00/161/044

60 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

EU/1/00/161/045

90 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

EU/1/00/161/046

100 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Neoclarityn 2,5 mg tabletti, suussa hajoava

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Neoclarityn 2,5 mg tabletti, suussa hajoava desloratadiini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

MSD

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

RASIA, JOSSA 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 SUUSSA HAJOAVAA TABLETTIA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Neoclarityn 5 mg tabletti, suussa hajoava desloratadiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 5 mg desloratadiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää mannitolia ja aspartaamia.

Lisätiedot pakkausselosteessa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

5 suussa hajoavaa tablettia

6 suussa hajoavaa tablettia

10 suussa hajoavaa tablettia

12 suussa hajoavaa tablettia

15 suussa hajoavaa tablettia

18 suussa hajoavaa tablettia

20 suussa hajoavaa tablettia

30 suussa hajoavaa tablettia

50 suussa hajoavaa tablettia

60 suussa hajoavaa tablettia

90 suussa hajoavaa tablettia

100 suussa hajoavaa tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

EU/1/00/161/047

5 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

 

EU/1/00/161/048

6 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

 

EU/1/00/161/049

10 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

 

EU/1/00/161/050

12 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

EU/1/00/161/051

15 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

EU/1/00/161/052

18 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

EU/1/00/161/053

20 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

EU/1/00/161/054

30 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

EU/1/00/161/055

50 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

EU/1/00/161/056

60 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

EU/1/00/161/057

90 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

EU/1/00/161/058

100 suussa hajoavaa tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Neoclarityn 5 mg tabletti, suussa hajoava

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Neoclarityn 5 mg tabletti, suussa hajoava desloratadiini

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

MSD

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT PULLO 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Neoclarityn 0,5 mg/ml oraaliliuos desloratadiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi millilitra oraaliliuosta sisältää 0,5 mg desloratadiinia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää propyleeniglykolia ja sorbitolia.

Lisätiedot pakkausselosteessa.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

oraaliliuos

30 ml, 1 lusikka

50 ml, 1 lusikka

60 ml, 1 lusikka

100 ml, 1 lusikka

120 ml, 1 lusikka

150 ml, 1 lusikka

150 ml, 1 mittaruisku

225 ml, 1 lusikka

300 ml, 1 lusikka

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

EU/1/00/161/059

 

30 ml, 1 lusikka

 

 

 

 

EU/1/00/161/060

 

50 ml, 1 lusikka

 

 

 

 

EU/1/00/161/061

60 ml, 1 lusikka

 

 

 

 

EU/1/00/161/062

100 ml, 1 lusikka

 

 

 

 

EU/1/00/161/063

120 ml, 1 lusikka

 

 

 

EU/1/00/161/064

150 ml, 1 lusikka

 

 

 

EU/1/00/161/067

150 ml, 1 mittaruisku

 

 

EU/1/00/161/065

225 ml, 1 lusikka

 

 

 

EU/1/00/161/066

300 ml, 1 lusikka

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Neoclarityn

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

PULLO 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Neoclarityn 0,5 mg/ml oraaliliuos desloratadiini

2.ANTOTAPA

Suun kautta

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

30 ml

50 ml

60 ml

100 ml

120 ml

150 ml

225 ml

300 ml

6.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää propyleeniglykolia ja sorbitolia.

Lisätiedot pakkausselosteessa.

7.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Iso-Britannia

8. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä