Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoSeven (eptacog alfa (activated)) – Myyntipäällysmerkinnät - B02BD08

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiNovoSeven
ATC-koodiB02BD08
Lääkeaineeptacog alfa (activated)
ValmistajaNovo Nordisk A/S

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Koteloteksti

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

NovoSeven 1 mg

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Eptakogialfa (aktivoitu)

2.VAIKUTTAVA AINE

Eptakogialfa (aktivoitu) 1 mg/injektiopullo (50 KIU/injektiopullo), 1 mg/ml liuottamisen jälkeen

3.LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, kalsiumklorididihydraatti, glysyyliglysiini, polysorbaatti 80, mannitoli, sakkaroosi, metioniini, histidiini, injektionesteisiin käytettävä vesi

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Jokainen pakkaus sisältää:

1 injektiopullo injektiokuiva-ainetta

1 injektiopullo liuotinta

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Laskimoon. Kerta-annosta varten

Annostelun tulee tapahtua mieluummin heti liuottamisen jälkeen

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS, JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C

Ei saa jäätyä

Herkkä valolle

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Tanska

12.MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/96/006/004

13.ERÄNUMERO

Lot:

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

NovoSeven 1 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Koteloteksti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

NovoSeven 1 mg

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Eptakogialfa (aktivoitu)

2. VAIKUTTAVA AINE

Eptakogialfa (aktivoitu) 1 mg/injektiopullo (50 KIU/injektiopullo), 1 mg/ml liuottamisen jälkeen

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, kalsiumklorididihydraatti, glysyyliglysiini, polysorbaatti 80, mannitoli, sakkaroosi, metioniini, histidiini, injektionesteisiin käytettävä vesi

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Jokainen pakkaus sisältää:

1 injektiopullo injektiokuiva-ainetta

1 esitäytetty ruisku, jossa on liuotinta ja erillinen männänvarsi

1 injektiopulloliitin liuottamista varten

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Laskimoon. Kerta-annosta varten

Annostelun tulee tapahtua mieluummin heti liuottamisen jälkeen

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUU ERITYISVAROITUS, JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C

Ei saa jäätyä

Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/96/006/008

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

NovoSeven 1 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Kuiva-ainepullon nimilippu

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

NovoSeven 1 mg Injektiokuiva-aine Eptakogialfa (aktivoitu) i.v.

2.ANTOTAPA

Kerta-annosinjektiota varten

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

4.ERÄNUMERO

Lot:

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 mg

6.MUUTA

Novo Nordisk A/S

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Liuotinpullon nimilippu

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Liuotin NovoSeven-valmisteelle

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1,1 ml

6. MUUTA

Novo Nordisk A/S

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Liuotinta sisältävän esitäytetyn ruiskun nimilippu

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Liuotin NovoSeven-valmisteelle

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 ml

6. MUUTA

3 ml

Novo Nordisk A/S

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Koteloteksti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

NovoSeven 2 mg

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Eptakogialfa (aktivoitu)

2. VAIKUTTAVA AINE

Eptakogialfa (aktivoitu) 2 mg/injektiopullo (100 KIU/injektiopullo), 1 mg/ml liuottamisen jälkeen

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, kalsiumklorididihydraatti, glysyyliglysiini, polysorbaatti 80, mannitoli, sakkaroosi, metioniini, histidiini, injektionesteisiin käytettävä vesi

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Jokainen pakkaus sisältää:

1 injektiopullo injektiokuiva-ainetta

1 injektiopullo liuotinta

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Laskimoon. Kerta-annosta varten

Annostelun tulee tapahtua mieluummin heti liuottamisen jälkeen

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUU ERITYISVAROITUS, JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C

Ei saa jäätyä

Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/96/006/005

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

NovoSeven 2 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Koteloteksti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

NovoSeven 2 mg

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Eptakogialfa (aktivoitu)

2. VAIKUTTAVA AINE

Eptakogialfa (aktivoitu) 2 mg/injektiopullo (100 KIU/injektiopullo), 1 mg/ml liuottamisen jälkeen

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, kalsiumklorididihydraatti, glysyyliglysiini, polysorbaatti 80, mannitoli, sakkaroosi, metioniini, histidiini, injektionesteisiin käytettävä vesi

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Jokainen pakkaus sisältää:

1 injektiopullo injektiokuiva-ainetta

1 esitäytetty ruisku, jossa on liuotinta ja erillinen männän varsi 1 injektiopulloliitin liuottamista varten

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Laskimoon. Kerta-annosta varten

Annostelun tulee tapahtua mieluummin heti liuottamisen jälkeen

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUU ERITYISVAROITUS, JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C

Ei saa jäätyä

Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/96/006/009

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

NovoSeven 2 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Kuiva-ainepullon nimilippu

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

NovoSeven 2 mg Injektiokuiva-aine Eptakogialfa (aktivoitu) i.v.

2. ANTOTAPA

Kerta-annosinjektiota varten

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

2 mg

6. MUUTA

Novo Nordisk A/S

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Liuotinpullon nimilippu

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Liuotin NovoSeven-valmisteelle

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

2,1 ml

6. MUUTA

Novo Nordisk A/S

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Liuotinta sisältävän esitäytetyn ruiskun nimilippu

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Liuotin NovoSeven-valmisteelle

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

2 ml

6. MUUTA

3 ml

Novo Nordisk A/S

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Koteloteksti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

NovoSeven 5 mg

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Eptakogialfa (aktivoitu)

2. VAIKUTTAVA AINE

Eptakogialfa (aktivoitu) 5 mg/injektiopullo (250 KIU/injektiopullo), 1 mg/ml liuottamisen jälkeen

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, kalsiumklorididihydraatti, glysyyliglysiini, polysorbaatti 80, mannitoli, sakkaroosi, metioniini, histidiini, injektionesteisiin käytettävä vesi

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Jokainen pakkaus sisältää:

1 injektiopullo injektiokuiva-ainetta

1 injektiopullo liuotinta

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Laskimoon. Kerta-annosta varten

Annostelun tulee tapahtua mieluummin heti liuottamisen jälkeen

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUU ERITYISVAROITUS, JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C

Ei saa jäätyä

Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/96/006/006

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

NovoSeven 5 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Koteloteksti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

NovoSeven 5 mg

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Eptakogialfa (aktivoitu)

2. VAIKUTTAVA AINE

Eptakogialfa (aktivoitu) 5 mg/injektiopullo (250 KIU/injektiopullo), 1 mg/ml liuottamisen jälkeen

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, kalsiumklorididihydraatti, glysyyliglysiini, polysorbaatti 80, mannitoli, sakkaroosi, metioniini, histidiini, injektionesteisiin käytettävä vesi

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Jokainen pakkaus sisältää:

1 injektiopullo injektiokuiva-ainetta

1 esitäytetty ruisku, jossa on liuotinta ja erillinen männän varsi 1 injektiopulloliitin liuottamista varten

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Laskimoon. Kerta-annosta varten

Annostelun tulee tapahtua mieluummin heti liuottamisen jälkeen

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUU ERITYISVAROITUS, JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C

Ei saa jäätyä

Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/96/006/010

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

NovoSeven 5 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Kuiva-ainepullon nimilippu

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

NovoSeven 5 mg Injektiokuiva-aine Eptakogialfa (aktivoitu) i.v.

2. ANTOTAPA

Kerta-annosinjektiota varten

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

5 mg

6. MUUTA

Novo Nordisk A/S

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Liuotinpullon nimilippu:

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Liuotin NovoSeven-valmisteelle

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

5,2 ml

6. MUUTA

Novo Nordisk A/S

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Liuotinta sisältävän esitäytetyn ruiskun nimilippu

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Liuotin NovoSeven-valmisteelle

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

5 ml

6. MUUTA

10 ml

Novo Nordisk A/S

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Koteloteksti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

NovoSeven 8 mg

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Eptakogialfa (aktivoitu)

2. VAIKUTTAVA AINE

Eptakogialfa (aktivoitu) 8 mg/injektiopullo (400 KIU/injektiopullo), 1 mg/ml liuottamisen jälkeen

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, kalsiumklorididihydraatti, glysyyliglysiini, polysorbaatti 80, mannitoli, sakkaroosi, metioniini, histidiini, injektionesteisiin käytettävä vesi

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Jokainen pakkaus sisältää:

1 injektiopullo injektiokuiva-ainetta

1 injektiopullo liuotinta

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Laskimoon. Kerta-annosta varten

Annostelun tulee tapahtua mieluummin heti liuottamisen jälkeen

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUU ERITYISVAROITUS, JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C

Ei saa jäätyä

Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/96/006/007

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

NovoSeven 8 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Koteloteksti

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

NovoSeven 8 mg

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Eptakogialfa (aktivoitu)

2. VAIKUTTAVA AINE

Eptakogialfa (aktivoitu) 8 mg/injektiopullo (400 KIU/injektiopullo), 1 mg/ml liuottamisen jälkeen

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi, kalsiumklorididihydraatti, glysyyliglysiini, polysorbaatti 80, mannitoli, sakkaroosi, metioniini, histidiini, injektionesteisiin käytettävä vesi

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Jokainen pakkaus sisältää:

1 injektiopullo injektiokuiva-ainetta

1 esitäytetty ruisku, jossa on liuotinta ja erillinen männänvarsi

1 injektiopulloliitin liuottamista varten

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Laskimoon. Kerta-annosta varten

Annostelun tulee tapahtua mieluummin heti liuottamisen jälkeen

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUU ERITYISVAROITUS, JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C

Ei saa jäätyä

Herkkä valolle

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Tanska

12. MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/96/006/011

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

NovoSeven 8 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Kuiva-ainepullon nimilippu

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

NovoSeven 8 mg Injektiokuiva-aine Eptakogialfa (aktivoitu) i.v.

2. ANTOTAPA

Kerta-annosinjektiota varten

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

8 mg

6. MUUTA

Novo Nordisk A/S

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Liuotinpullon nimilippu:

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Liuotin NovoSeven-valmisteelle

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

8,1 ml

6. MUUTA

Novo Nordisk A/S

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Liuotinta sisältävän esitäytetyn ruiskun nimilippu

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Liuotin NovoSeven-valmisteelle

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP/

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

8 ml

6. MUUTA

10 ml

Novo Nordisk A/S

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä