Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Olanzapine Cipla (Olanzapine Neopharma) (olanzapine) – Pakkausseloste - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Lääkkeen nimiOlanzapine Cipla (Olanzapine Neopharma)
ATC-koodiN05AH03
Lääkeaineolanzapine
ValmistajaCipla (EU) Limited
Tässä selosteessa esitetään:

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

OLANZAPINE CIPLA 2,5 mg päällystetyt tabletit OLANZAPINE CIPLA 5 mg päällystetyt tabletit OLANZAPINE CIPLA 7,5 mg päällystetyt tabletit OLANZAPINE CIPLA 10 mg päällystetyt tabletit

OLANZAPINE CIPLA 15 mg päällystetyt tabletit olantsapiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

 

myyntilupaa

 

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka

 

kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

1.Mitä OLANZAPINE CIPLA on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat OLANZAPINE CIPLA-tabletteja

3.Miten OLANZAPINE CIPLA otetaan

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.OLANZAPINE CIPLA-tablettien säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoaenää

1.Mitä OLANZAPINE CIPLA on ja mihineisitä käytetään

OLANZAPINE CIPLA kuuluu psykoosilääkkeiden ryhmään ja sitä käytetään seuraavien sairauksien hoitoon:

Skitsofrenia, johon kuuluu kuulo-, näkö- tai aistiharhoja, harhaluuloja, poikkeuksellista epäluuloisuutta ja syrjäänvetäytymistä. Tästä sairaudesta kärsivillä ihmisillä voi olla myös masennusta, ahdistuneisuutta tai jännittyneisyyttä.

Kohtalaiset ja vaikeat maniavaiheet jossa oireina ilmenee normaalista poikkeavalla tavalla kohonnut mieliala ja sairaalloinen hyvänolontunne.Lääkevalmisteella

Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä OLANZAPINE CIPLA-lääkkeen on osoitettu ehkäisevän näiden oireiden uusiutumista potilailla, joiden maniavaiheeseen olantsapiini on tehonnut.

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat OLANZAPINE CIPLA-tabletteja

Älä ota OLANZAPINE CIPLA-tabletteja

-Jos olet yliherkkä (allerginen) olantsapiinille tai tämän valmisteen jollekin muulle aineosalle (lueteltu kohdassa 6). Yliherkkyyden oireena saattaa ilmetä ihottumaa, kutinaa, kasvojen tai huulten turvotusta tai hengenahdistusta. Jos olet huomannut itsessäsi tällaisia oireita, kerro asiasta lääkärillesi.

-Jos sinulla on aiemmin todettu silmävaivoja, esimerkiksi tietyntyyppinen glaukooma (silmänpainetauti).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat OLANZAPINE CIPLA- valmistetta.

-OLANZAPINE CIPLA-valmistetta ei suositella iäkkäille dementiapotilaille, koska tällä lääkkeellä voi olla heille vakavia haittavaikutuksia.

-Tämäntyyppiset lääkkeet voivat aiheuttaa poikkeavia liikkeitä lähinnä kasvoissa tai kielessä. Jos näin tapahtuu sen jälkeen, kun olet saanut OLANZAPINE CIPLA-valmistetta, kerro siitä lääkärillesi.

-Hyvin harvoin tämäntyyppiset lääkkeet aiheuttavat oireyhdistelmän, johon kuuluu kuumetta, tiheää hengitystä, hikoilua, lihasjäykkyyttä ja tokkuraisuutta tai uneliaisuutta. Jos näin tapahtuu, ota välittömästi yhteys lääkäriisi.

-OLANZAPINE CIPLAn käyttäjillä on ilmennyt painon nousua. Sinun ja lääkärisi tulee seurata painoasi säännöllisesti.

-OLANZAPINE CIPLAn käyttäjillä on ilmennyt korkeita verensokeri- ja rasva-arvoja (triglyseridit ja kolesteroli). Lääkärisi seuraa verikokeiden perusteella verensokeriarvoja ja tiettyjä rasva-arvoja ennen OLANZAPINE CIPLA-hoidon aloittamista ja säännöllisesti hoidon aikana.

-Kerro lääkärille, jos sinulla tai jollakin suvussasi on ollut veritulppia, sillä tämän kaltaisten lääkkeiden käytön yhteydessä voi tulla veritulppia.

Kerro lääkärillesi mahdollisimman pian, jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista:

aivohalvaus (aivoinfarkti tai aivoverenvuoto) tai ohimeneviä aivoverenkierron häiriön oireita

Parkinsonin tauti

eturauhasvaiva

suoliston lamaantuminen (paralyyttinen ileus)

maksa- tai munuaissairaus

verisairaus

sydänsairaus

diabetes (sokeritauti)

epilepsiaenää myyntilupaa

Lapset ja nuoret

Jos sairastat dementiaa, sinun tai hoitajasi/omaisesieitulisi kertoa lääkärille, jos sinulla on ollut aivohalvaus Lääkevalmisteella(aivoinfarkti tai aivoverenvuoto) tai ohimeneviä aivoverenkierron häiriön oireita. Jos olet yli 65-vuotias, lääkärisi pitäisi mitata verenpaineesi säännöllisesti.

OLANZAPINE CIPLA-tabletteja ei tule käyttää alle 18-vuotiaiden potilaiden hoitoon.

Muut lääkevalmisteet ja OLANZAPINE CIPLA

Käytä muita lääkkeitä OLANZAPINE CIPLA-hoidon aikana vain, jos lääkärisi antaa siihen luvan. OLANZAPINE CIPLA-lääkkeen samanaikainen käyttö masennuslääkkeiden, tuskaisuuden hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden tai unilääkkeiden (rauhoittavat lääkkeet) kanssa voi aiheuttaa uneliaisuutta.

Kerro lääkärillesi, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille, jos käytät:Parkinsonin taudin lääkkeitä

karbamatsepiinia (epilepsia- ja mielialantasaajalääke), fluvoksamiinia (masennuslääke) tai siprofloksasilliinia (antibiootti)

tällöin voi olla tarpeen muuttaa OLANZAPINE CIPLA-annosta.

OLANZAPINE CIPLA alkoholin kanssa

Älä juo alkoholia OLANZAPINE CIPLA-lääkityksen aikana, koska OLANZAPINE CIPLA voi aiheuttaa uneliaisuutta yhdessä alkoholin kanssa.

Raskaus ja imetys

OLANZAPINE CIPLA sisältää laktoosia
Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, tämän lääkevalmisteen ottamista.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Et saa käyttää tätä lääkettä raskauden aikana ilman, että olet puhunut asiasta lääkärisi kanssa. Sinulle ei pidä antaa tätä lääkettä, jos imetät, koska pieniä määriä OLANZAPINE CIPLA-valmistetta voi kulkeutua rintamaitoon.

Jos äiti on käyttänyt OLANZAPINE CIPLA-valmistetta raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireina esim. vapinaa, lihasten jäykkyyttä tai heikkoutta, uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

OLANZAPINE CIPLA voi aiheuttaa uneliaisuutta. Jos näin tapahtuu, älä aja autoa äläkä käytä työkaluja tai koneita. Kerro asiasta lääkärillesi.

keskustele lääkärisi kanssa ennen

3.Miten OLANZAPINE CIPLA otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkistamyyntilupaaohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkärisi määrää sinulle sopivan annoksen ja sen, kuinka pitkään lääkitystä jatketaan. OLANZAPINE CIPLA-tablettien annos on 5-20 mg vuorokaudessa. Ota yhteys lääkäriisi, jos oireesi tulevat uudestaan, mutta älä lopeta OLANZAPINE CIPLA-lääkitystä ilman lääkärisi lupaa.

 

ei

OLANZAPINE CIPLA-tabletit otetaan kerran päivässä,enäänoudata lääkärisi annostusohjeita. Pyri

ottamaan tabletit samaan kellonaikaan joka päivä joko aterian yhteydessä tai ilman ateriaa.

Lääkevalmisteella

 

OLANZAPINE CIPLA päällystetyt tabletit otetaan suun kautta ja niellään kokonaisina veden kanssa.

Jos otat enemmän OLANZAPINE CIPLA-tabletteja kuin sinun pitäisi

Potilailla, jotka ovat ottaneet OLANZAPINE CIPLA-tabletteja määrättyä annosta enemmän, on ilmennyt seuraavia oireita: nopea sydämensyke, kiihtyneisyyttä/agressiivisuutta, puhumisvaikeuksia, epätavallisia liikkeitä (erityisesti kasvojen tai kielen) ja tajunnan hämärtymistä. Muita oireita voivat olla äkillinen sekavuus, kouristukset (epileptiset), tajuttomuus sekä oirekokonaisuus, johon voivat kuulua kuume, nopea hengitys, hikoilu, lihasjäykkyys, tokkuraisuus tai uneliaisuus, hengityksen hidastuminen, henkeenvetäminen, korkea tai matala verenpaine, epänormaali sydämen rytmi. Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai sairaalaan, jos sinulle ilmaantuu jokin kuvatuista oireita. Ota lääkepakkaus mukaan.

Jos unohdat ottaa OLANZAPINE CIPLA-tabletin

Ota lääke heti, kun huomaat unohtaneesi. Älä ota kahta päivittäistä annosta samana päivänä.

Jos lopetat OLANZAPINE CIPLA-tablettien käytön

Älä lopeta tablettien käyttöä, vaikka voisitkin jo paremmin. On tärkeää, että jatkat OLANZAPINE CIPLA-hoitoa niin kauan kuin lääkärisi on kehottanut sinua niin tekemään.

Jos lopetat OLANZAPINE CIPLA-hoidon äkillisesti, sinulla saattaa esiintyä esimerkiksi hikoilua, nukkumisvaikeuksia, vapinaa, ahdistuneisuutta, pahoinvointia tai oksentelua. Lääkärisi saattaa kehottaa sinua pienentämään annosta vähitellen ennen hoidon lopettamista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla ilmenee:

epätavallisia liikkeitä (yleinen haittavaikutus, esiintyy yli 1 käyttäjällä 100:sta) etenkin kasvojen tai kielen alueella

veritulppa (melko harvinainen haittavaikutus, esiintyy yli 1 käyttäjällä 1000:sta) erityisesti jalkojen laskimoissa (oireita ovat turvotus, kipu ja punoitus jaloissa). Se saattaa kulkeutua verisuonia pitkin keuhkoihin, joissa se aiheuttaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Jos havaitset jotain näistä oireista, ota välittömästi yhteys lääkäriin

oireyhtymä, jonka oireita ovat kuume, tiheä hengitys, hikoilu, lihasjäykkyys ja uneliaisuus tai unisuus (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin).

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (esiintyy yli 1 käyttäjällä 10:stä) ovat painon nousu, ja veren

prolaktiinipitoisuuksien suureneminen. arvot. Hoidon alkuvaiheessa joillakuilla voi esiintyä huimausta tai pyörrytystä (ja sydämen sykkeen hitautta) etenkin heidän noustessaan makuulta tai istuma- asennosta seisomaan. Tämä häviää yleensä itsestään, mutta jos näin ei tapahdu, kerro asiasta lääkärille..

huimaus; levottomuus; vapina; poikkeavat liikkeet (dyskinesia); ummetus;suunmyyntilupaakuivuminen; ihottuma; voimattomuus; voimakas uupumus; nesteen kertyminenenääelimistöön ja siitä johtuva, käsien, nilkkojen

Yleisiä haittavaikutuksia (esiintyy enintään 1 käyttäjällä 10:stä) ovat tiettyjen verisoluarvojen ja veren rasva-arvojen muutokset ja hoidon alkuvaiheessa myös maksaentsyymiarvojen ohimenevä

suureneminen;; veren ja virtsan sokeripitoisuuksien suureneminen veren virtsahappo- ja kreatiinikinaasipitoisuuksien suureneminen;; ruokahalun voimistuminen;

tai jalkaterien turvotus; kuume; nivelkipu ja seksuaalisen toiminnan häiriöt kuten sukupuolisen halukkuuden heikkeneminen miehillä ja naisilla sekä erektiöhäiriö miehillä.

joskus liittyä ketoasidoosi (ns. happomyrkytys, ketoaineita veressä ja virtsassa) tai kooma; kouristuskohtaukset, yleensä potilailla, joilla on aiemmin ollut kouristuskohtauksia (epilepsia); lihasten jäykkyys ja spasmit (mukaan lukien silmänliikkeet); puhevaikeudet; hidas sydämen syke;; herkkyys auringonvalolle; nenäverenvuoto; vatsan pullotus; muistin huononeminen tai unohtelu;virtsankarkailu; virtsaamisvaikeudet; hiustenlähtö; kuukautisten puuttuminen tai harveneminen; sekä miesten ja naisten rintojen, esim. poikkeavamaidon eritys tai rintojen kasvu.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyy enintään 1 käyttäjällä 1 00:sta) ovat yliherkkyys (esim.

 

ei

suun ja nielun turvotus, kutina, ihottuma); diabeteksen puhkeaminen tai paheneminen, johon voi

Lääkevalmisteella

 

Harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyy enintään 1 henkilöllä 1 000:sta) ovat ruumiinlämmön lasku; sydämen rytmihäiriöt; selittämätön äkkikuolema; haimatulehdus, jonka oireina ovat kova vatsakipu, kuume ja oksentelu; maksasairaus, johon liittyy ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuutta; selittämättöminä kipuina ja särkyinä ilmenevä lihassairaus,; ja pitkittynyt tai kivulias erektio.

Iäkkäille dementiapotilaille, jotka käyttävät olantsapiinia, saattaa ilmaantua aivohalvaus, keuhkokuume, virtsanpidätyskyvyttömyyttä, kaatuilua, äärimmäistä väsymystä, näköharhoja, kohonnutta ruumiinlämpöä, ihon punoitusta ja kävelyn vaikeutumista. Joitakin kuolemaan johtaneita tapauksia on ilmoitettu tässä nimenomaisessa potilasryhmässä.

Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla OLANZAPINE CIPLA saattaa voimistaa Parkinsonin tautiin liittyviä oireita.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5. OLANZAPINE

CIPLA-tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Säilytä Olanzapine Cipla alkuperäispakkauksessa. Säilytä alle 30 °C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestäapteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Olanzapine Cipla sisältää

 

-

Vaikuttava aine on olantsapiini. Yksi Olanzapine Cipla -päällystetty tabletti sisältää 2,5 mg,

 

5 mg, 7,5 mg, 10 mg tai 15 mg vaikuttavaa ainetta.

 

-

Muut aineet ovat:

 

-

Tabletin ydin: laktoosimonohydraatti (ks. myös kohdan 2 loppuosa - tärkeitä tietoja joistakin

 

alumiinilakkaa (E133) ja mustaa rautaoksidia (E172)

myyntilupaa

 

Olanzapine Ciplan sisältämistä aineista), maissitärkkelys, hydroksipropyyliselluloosa,

 

magnesiumstearaatti

 

-

Tabletin päällyste:

 

-

2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg ja 10 mg tabletit: Opadry valkoinen, joka sisältää hypromelloosia (E464),

 

titaanidioksidia (E171), laktoosimonohydraattia, polyetyleeniglykoli 3000 ja

 

glyserolitriasetaattia

 

-

15 mg tabletit: Opadry sininen, joka sisältää hypromelloosia (E464), titaanidioksidia (E171),

 

polyetyleeniglykoli 3000, indigokarmiini alumiinilakkaa (E132), briljantin sinistä FCF

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot enää

Olanzapine Cipla 2,5 mg päällystetyt tabletit ovateivalkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia päällystettyjä tabletteja, joissa korkokuva ’2.5’ yhdellä puolella ja ’OLZ’ toisella.

Olanzapine CiplaLääkevalmisteella5 mg päällystetyt tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia päällystettyjä tabletteja, joissa korkokuva ’OLZ 5’ yhdellä puolella ja ’NEO’ toisella.

Olanzapine Cipla 7,5 mg päällystetyt tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia päällystettyjä tabletteja, joissa korkokuva ’OLZ 7.5’ yhdellä puolella ja ’NEO’ toisella.

Olanzapine Cipla 10 mg päällystetyt tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia päällystettyjä tabletteja, joissa korkokuva ’10’ yhdellä puolella ja ’NEO’ toisella.

Olanzapine Cipla 15 mg päällystetyt tabletit ovat sinisiä, soikeita, kuperia päällystettyjä tabletteja, joissa korkokuva ’NEO’ yhdellä puolella eikä mitään toisella toisella.

Olanzapine Cipla 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg ja 15 mg päällystettyjä tabletteja on saatavissa 28 ja 56 tabletin läpipainopakkauksissa.

Olanzapine Cipla 10 mg päällystettyjä tabletteja on saatavissa 7, 28 ja 56 tabletin läpipainopakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija: Cipla (EU) Limited, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Iso-Britannia.

Puh. +44(0)1372 461407

Fax +44(0)1372 461401 Valmistaja:

Pharmadox Healthcare Limited, KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta. Puh. +356 21 808662

Fax +356 21 808663

Tämä seloste on viimeksi hyväksytty {pvm}

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMA) kotisivuilta http://www.ema.europa.eu/

 

 

enää

myyntilupaa

 

ei

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä