Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opatanol (olopatadine hydrochloride) – Myyntipäällysmerkinnät - S01GX09

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiOpatanol
ATC-koodiS01GX09
Lääkeaineolopatadine hydrochloride
ValmistajaNovartis Europharm Limited

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT 1 PULLON KOTELO + 3 PULLON KOTELO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

OPATANOL 1 mg/ml silmätipat, liuos

Olopatadiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET))

1 ml liuosta sisältää 1 mg olopatadiinia (hydrokloridina)

3.LUETTELO APUAINEISTA

Bentsalkoniumkloridi, natriumkloridi, dinatriumfosfaattidodekahydraatti, kloorivetyhappo/natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen) ja puhdistettu vesi.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Silmätipat, liuos 1 × 5 ml

3 × 5 ml

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (-REITIT)

Silmään. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. xx/xxxx

Hävitettävä 4 viikon kuluttua ensimmäisestä avaamisesta.

Avattu:

Avattu (1):

Avattu (2):

Avattu (3):

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/217/001 1 × 5 ml

EU/1/02/217/002 3 × 5 ml

13.ERÄNUMERO

Erä: xxxxx

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Opatanol

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

PULLON ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

OPATANOL 1 mg/ml silmätipat

Olopatadiini

Silmään

2.ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP xx/xxxx

Hävitettävä neljän viikon kuluttua ensimmäisestä avaamisesta.

Avattu:

4.ERÄNUMERO

Lot:

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

5ml

6MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä