Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ozurdex (dexamethasone) – Myyntipäällysmerkinnät - S01BA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiOzurdex
ATC-koodiS01BA01
Lääkeainedexamethasone
ValmistajaAllergan Pharmaceuticals Ireland

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT PAHVIPAKKAUS JA PUSSIN ETIKETTI

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

OZURDEX 700 mikrogrammaa implantaatti silmän lasiaiseen, asetin deksametasoni

2.VAIKUTTAVA AINE

Yksi implantaatti sisältää 700 mikrogrammaa deksametasonia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää

Esteriryhmään päättyvä poly-D,L-laktidikoglykolidi (50:50).

Karboksyyliryhmään päättyvä poly-D,L-laktidikoglykolidi (50:50).

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Yksi implantaatti silmän lasiaiseen, asetin.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Yhtä käyttökertaa varten.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Silmän lasiaiseen.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Ei saa käyttää, jos foliopussin sinetti on vahingoittunut.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytä asetin välittömästi pussin avaamisen jälkeen.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irlanti

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/10/638/001

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ASETTIMEN ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

OZURDEX 700 mikrogrammaa implantaatti silmän lasiaiseen, asetin deksametasoni

Silmän lasiaiseen

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

1 implantaatti

6.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä