Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiPaglitaz
ATC-koodiA10BG03
Lääkeainepioglitazone hydrochloride
ValmistajaKrka, d.d., Novo mesto

Paglitaz

myyntilupaa

 

pioglitatsoni

 

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Paglitaz- lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut lääkevalmistetta ja päätynyt myyntiluvan myöntämistä puoltavaan lausuntoon sekä suosituksiin Paglitazin käytön ehdoista.

Mihin PaglitaziaLääkevalmisteellakäytetään?

Paglitazia käytetään tyypin 2 diabeteksen hoitoon aikuisilla (18-vuotiailla ja sitä vanhemmilla) potilailla, erityisesti ylipainoisilla. Sitä käytetään yhdistettynä ruokavalioon ja liikuntaan.

Paglitazia k ytet än ainoana lääkkeenä potilailla, joille metformiini (toinen diabeteslääke) ei sovi.

Paglitazia voidaan käyttää myös yhdessä metformiinin kanssa potilailla, joiden sairaus ei pysy riittävän hyvin hallinnassa pelkästään metformiinin avulla, tai sulfonyyliurean kanssa (toisentyyppinen diabeteslääke) silloin kun metformiini ei sovi (kaksoishoitona).

Paglitazia voidaan käyttää sekä metformiinin että sulfonyyliurean kanssa (kolmoishoito) potilailla, joiden sairautta ei saada riittävän hyvin hallintaan kahdesta suun kautta otettavasta lääkkeestä huolimatta.

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Paglitazia voidaan myös käyttää yhdessä insuliinin kanssa potilailla, joiden sairautta ei saada riittävästi hallintaan pelkästään insuliinilla ja jotka eivät voi käyttää metformiinia.

Lääkevalmistetta saa vain lääkärin määräyksestä.

Miten Paglitazia käytetään?

Paglitazin suositeltu aloitusannos on 15 tai 30 mg kerran vuorokaudessa. Tätä annosta voi olla tarpeen nostaa yhden tai kahden viikon kuluttua 45 mg:aan vuorokaudessa, jos verensokeri täytyy saada paremmin hallintaan. Paglitazia ei saa käyttää potilailla, jotka saavat dialyysihoitoa (verenpuhdistustekniikka, jota käytetään munuaissairauksista kärsivillä henkilöillä). Tabletit on nieltävä veden kera.

tulee vahvistaa, että lääkkeestä on potilaalle edelleen hyötyä.

Paglitaz-hoitoa on arvioitava 3–6 kuukauden kuluttua sen aloittamisesta,myyntilupaaja se on lopetett va niiltä potilailta, joille siitä ei ole riittävästi hyötyä. Seuraavissa arvioinneissa lääkettä määräävien lääkärin

Miten Paglitaz vaikuttaa?

Tyypin 2 diabetes on sairaus, jossa haima ei tuota tarpeeksi insuliinia veren glukoositason säätelyyn tai jossa keho ei pysty käyttämään insuliinia tehokkaasti. Paglitazin vaikuttava aine pioglitatsoni herkistää solut (rasva-, lihas- ja maksasolut) insuliinille, minkä ansiosta elimistö saa tuottamastaan insuliinista paremman hyödyn. Tämän seurauksena veren glukoositaso laskee, mikä auttaa tyypin 2 diabeteksen hallinnassa.

Mitä hyötyä ja riskejä Paglitazin käyttöön liittyy?

valmisteen biologinen samanarvoisuus alkup räisvalmiste Actosiin nähden. Kaksi lääkevalmistetta on biologisestiLääkevalmisteellasamanarvoisia, kun ne tuottav t s man määrän vaikuttavaa ainetta elimistössä.

Koska Paglitaz on rinnakkaislääke ja biologisesti samanarvoinen alkuperäisvalmisteeseen nähden, sen hyödyn ja riskien katsotaan o evan samat kuin alkuperäisvalmisteen.

Miksi Paglitaz on hyväksytty?

Lääkevalmistekomitea katsoi, että Paglitazin on Euroopan unionin vaatimusten mukaisesti osoitettu olevan laadullisesti ja biologisesti samanarvoinen Actosin kanssa. Näin ollen lääkevalmistekomitea katsoi, että Actosin tavoin sen hyöty on havaittuja riskejä suurempi. Komitea suositteli myyntiluvan myöntämistä Paglitazille.

Muita tietoja Paglitazista

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Paglitazia varten 21. maaliskuuta 2012.

Paglitazia koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Lisätietoja

Paglitaz-hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon) tai lääkäriltä tai apteekista.

Paglitaz

Myös alkuperäisvalmisteen EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 08-2011.

Paglitaz

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä