Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) – Myyntipäällysmerkinnät - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiPaglitaz
ATC-koodiA10BG03
Lääkeainepioglitazone hydrochloride
ValmistajaKrka, d.d., Novo mesto

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO (CARTON)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Paglitaz 15 mg tabletit

pioglitatsoni

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

VAIKUTTAVA AINE

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

Yksi tabletti sisältää 15 mg pioglitatsonia (hydrokloridina).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

Sisältää laktoosimonohydraattia.

 

 

enää

 

 

Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

14 tablettia

 

ole

 

 

 

Tabletti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

28 tablettia

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tablettia

 

 

 

 

 

 

60 tablettia

 

 

 

 

 

 

90 tablettia

 

 

 

 

 

 

98 tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

 

Suun kautta.

 

 

 

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12.

MYYNTILUVAN NUMEROT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

myyntilupaa

 

14 tablettia:

EU/1/11/721/001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 tablettia:

EU/1/11/721/002

 

 

 

 

 

 

30 tablettia: EU/1/11/721/003

 

 

 

enää

 

 

56 tablettia: EU/1/11/721/004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 tablettia: EU/1/11/721/005

 

 

 

 

 

 

90 tablettia: EU/1/11/721/006

 

 

 

 

 

 

98 tablettia: EU/1/11/721/007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

ei

ole

 

 

 

 

 

 

Erä

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

Paglitaz 15 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS (BLISTER FOIL)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Paglitaz 15 mg tabletit

pioglitatsoni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO<, LUOVUTUS- JA

Erä

5. MUUTA

Lääkevalmisteella

 

 

enää

TUOTEKOODIT>

ei

ole

 

 

 

myyntilupaa

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO (CARTON)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Paglitaz 30 mg tabletit

pioglitatsoni

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

VAIKUTTAVA AINE

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

Yksi tabletti sisältää 30 mg pioglitatsonia (hydrokloridina).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

Sisältää laktoosimonohydraattia.

 

 

enää

 

 

Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

Tabletti

 

 

ei

ole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 tablettia

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

28 tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tablettia

 

 

 

 

 

 

56 tablettia

 

 

 

 

 

 

60 tablettia

 

 

 

 

 

 

90 tablettia

 

 

 

 

 

 

98 tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

 

Suun kautta.

 

 

 

 

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

 

9.

ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

 

 

 

 

 

 

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMEROT

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/721/008

 

 

 

myyntilupaa

 

 

14 tablettia:

 

 

 

 

 

28 tablettia:

EU/1/11/721/009

 

 

 

 

 

 

30 tablettia: EU/1/11/721/010

 

 

 

enää

 

 

56 tablettia: EU/1/11/721/011

 

 

 

 

 

 

60 tablettia: EU/1/11/721/012

 

 

 

 

 

 

 

90 tablettia: EU/1/11/721/013

 

 

ole

 

 

 

 

98 tablettia: EU/1/11/721/014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

16.

TIEDOTLääkevalmisteellaPISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paglitaz 30 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS (BLISTER FOIL)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Paglitaz 30 mg tabletit

pioglitatsoni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4. ERÄNUMERO<, LUOVUTUS- JA

Erä

5. MUUTALääkevalmisteella

 

 

enää

TUOTEKOODIT>

ei

ole

 

 

 

myyntilupaa

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

KOTELO (CARTON)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Paglitaz 45 mg tabletit

pioglitatsoni

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

VAIKUTTAVA AINE

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

Yksi tabletti sisältää 45 mg pioglitatsonia (hydrokloridina).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

Sisältää laktoosimonohydraattia.

 

 

enää

 

 

Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

Tabletti

 

 

ei

ole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 tablettia

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

28 tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tablettia

 

 

 

 

 

 

56 tablettia

 

 

 

 

 

 

60 tablettia

 

 

 

 

 

 

90 tablettia

 

 

 

 

 

 

98 tablettia

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

 

Suun kautta.

 

 

 

 

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

myyntilupaa

12.MYYNTILUVAN NUMEROT

 

14 tablettia:

EU/1/11/721/015

 

 

 

 

28 tablettia:

EU/1/11/721/016

 

 

 

enää

 

30 tablettia: EU/1/11/721/017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tablettia: EU/1/11/721/018

 

 

 

 

 

60 tablettia: EU/1/11/721/019

 

 

 

 

 

90 tablettia: EU/1/11/721/020

 

 

ole

 

 

98 tablettia: EU/1/11/721/021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

16.

TIEDOTLääkevalmisteellaPISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paglitaz 45 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS (BLISTER FOIL)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Paglitaz 45 mg tabletit

pioglitatsoni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

KRKA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4. ERÄNUMERO<, LUOVUTUS- JA

Erä

5. MUUTALääkevalmisteella

 

 

enää

TUOTEKOODIT>

ei

ole

 

 

 

myyntilupaa

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä