Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pandemic Influenza Vaccine H5N1 Baxter AG (influenza vaccine (whole virion, inactivated)...) – Myyntipäällysmerkinnät - J07BB01

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiPandemic Influenza Vaccine H5N1 Baxter AG
ATC-koodiJ07BB01
Lääkeaineinfluenza vaccine (whole virion, inactivated) containing antigen of: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)
ValmistajaNanotherapeutics Bohumil, s.r.o.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS – 10 ANNOKSEN INJEKTIOPULLO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER injektioneste, suspensio Pandemiainfluenssarokote (H5N1) (soluviljelmässä valmistettu inaktivoitu kokovirusrokote)

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Influenssarokote (inaktivoitu kokovirusrokote) sisältää antigeenia* seuraavasta kannasta:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)

7,5 mikrogrammaa**/0,5 ml annos

*tuotettu Vero-soluissa

**hemagglutiniinia

3.LUETTELO APUAINEISTA

Tromethamol,

natr.chlorid, aq. ad. Iniect, polysorbat. 80

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio.

20 moniannosinjektiopulloa (10 annosta injektiopullossa – 0,5 ml/annos).

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. i.m.

Rokotteen annetaan lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Ravista ennen käyttöä.

Ensimmäisen avaamisen jälkeen injektiopullo on käytettävä 3 tunnin kuluessa.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Ei saa antaa laskimoon.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitä käyttämätön osuus paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Nanotherapeutics UK Limited

10 Chiswell Street

Lontoo

EC1Y 4UQ. UK

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/571/001

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS – ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER injektioneste, suspensio Pandemiainfluenssarokote (H5N1) (soluviljelmässä valmistettu inaktivoitu kokovirusrokote)

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Influenssarokote (inaktivoitu kokovirusrokote) sisältää antigeenia* seuraavasta kannasta:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)/

7,5 mikrogrammaa**

0,5 ml annos

 

*

tuotettu Vero-soluissa

 

**

hemagglutiniinia

 

3. LUETTELO APUAINEISTA

Tromethamol,

natr.chlorid, aq. ad. Iniect, polysorbat. 80

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Injektioneste, suspensio.

Yksi esitäytetty kerta-annosruisku (jossa on 0,5 ml injektionestettä, suspensiota).

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. i.m.

Rokotteen annetaan lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä. Ravista ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Ei saa antaa laskimoon.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Hävitä käyttämätön osuus paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Nanotherapeutics UK Limited

10 Chiswell Street

Lontoo

EC1Y 4UQ. UK

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/571/002

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

PINISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

10 ANNOKSEN INJEKTIOPULLON ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER injektioneste, suspensio Pandemiainfluenssarokote (H5N1) (soluviljelmässä valmistettu inaktivoitu kokovirusrokote) I.M.

2.ANTOTAPA

Ravista ennen käyttöä.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp.

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

Moniannosinjektiopullo (10 x 0,5 ml:n annos /injektiopullo)

6.MUUTA

Ensimmäisen avaamisen jälkeen injektiopullo on käytettävä 3 tunnin kuluessa.

Nanotherapeutics UK Limited

10 Chiswell Street

Lontoo

EC1Y 4UQ. UK

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

ETIKETTI – ESITÄYTETTY KERTA-ANNOSRUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER injektioneste, suspensio Pandemiainfluenssarokote (H5N1) (soluviljelmässä valmistettu inaktivoitu kokovirusrokote) I.M.

2. ANTOTAPA

Ravista ennen käyttöä.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Exp.

4. ERÄNUMERO

Lot

5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

Kerta-annosruisku (0,5 ml)

6. MUUTA

Nanotherapeutics UK Limited

10 Chiswell Street

Lontoo

EC1Y 4UQ. UK

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä