Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pioglitazone Krka (pioglitazone hydrochloride) – Myyntipäällysmerkinnät - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiPioglitazone Krka
ATC-koodiA10BG03
Lääkeainepioglitazone hydrochloride
ValmistajaKrka, d.d., Novo mesto

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO (CARTON)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Pioglitazone Krka 15 mg tabletit

pioglitatsoni

2.VAIKUTTAVA AINE

Yksi tabletti sisältää 15 mg pioglitatsonia (hydrokloridina).

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia.

Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tabletti

Lääkevalmisteella

ei

 

14 tablettia

 

 

 

28 tablettia

 

 

30 tablettia

 

 

56 tablettia

 

 

60 tablettia

 

 

90 tablettia

 

 

98 tablettia

 

 

enää

myyntilupaa

 

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

 

 

 

 

 

 

 

 

60 tablettia: EU/1/11/723/005

 

 

myyntilupaa

12.

MYYNTILUVAN NUMEROT

 

 

 

 

14 tablettia:

EU/1/11/723/001

 

 

 

 

28 tablettia:

EU/1/11/723/002

 

 

 

 

 

30 tablettia: EU/1/11/723/003

 

 

 

 

 

56 tablettia: EU/1/11/723/004

 

 

enää

 

 

90 tablettia: EU/1/11/723/006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tablettia: EU/1/11/723/007

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

 

Erä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

Reseptilääke.

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Pioglitazone Krka 15 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS (BLISTER FOIL)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Pioglitazone Krka 15 mg tabletit

pioglitatsoni

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

 

KRKA

 

 

 

 

myyntilupaa

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyt. viim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

enää

 

 

 

ERÄNUMERO<, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT>

 

 

Erä

 

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MUUTA

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO (CARTON)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Pioglitazone Krka 30 mg tabletit

pioglitatsoni

2. VAIKUTTAVA AINE

Yksi tabletti sisältää 30 mg pioglitatsonia (hydrokloridina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia.

Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tabletti

Lääkevalmisteella

ei

 

14 tablettia

 

 

 

28 tablettia

 

 

30 tablettia

 

 

56 tablettia

 

 

60 tablettia

 

 

90 tablettia

 

 

98 tablettia

 

 

enää

myyntilupaa

 

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

 

 

 

 

 

 

 

 

60 tablettia: EU/1/11/723/012

 

 

myyntilupaa

12.

MYYNTILUVAN NUMEROT

 

 

 

 

14 tablettia:

EU/1/11/723/008

 

 

 

 

28 tablettia:

EU/1/11/723/009

 

 

 

 

 

30 tablettia: EU/1/11/723/010

 

 

 

 

 

56 tablettia: EU/1/11/723/011

 

 

enää

 

 

90 tablettia: EU/1/11/723/013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tablettia: EU/1/11/723/014

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

 

Erä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

Reseptilääke.

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Pioglitazone Krka 30 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS (BLISTER FOIL)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Pioglitazone Krka 30 mg tabletit

pioglitatsoni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

 

KRKA

 

 

 

 

myyntilupaa

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyt. viim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

enää

 

 

 

ERÄNUMERO<, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT>

 

 

Erä

 

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MUUTA

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT KOTELO (CARTON)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Pioglitazone Krka 45 mg tabletit

pioglitatsoni

2. VAIKUTTAVA AINE

Yksi tabletti sisältää 45 mg pioglitatsonia (hydrokloridina).

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia.

Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tabletti

Lääkevalmisteella

ei

 

14 tablettia

 

 

 

28 tablettia

 

 

30 tablettia

 

 

56 tablettia

 

 

60 tablettia

 

 

90 tablettia

 

 

98 tablettia

 

 

enää

myyntilupaa

 

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

 

 

 

 

 

 

 

 

60 tablettia: EU/1/11/723/019

 

 

myyntilupaa

12.

MYYNTILUVAN NUMEROT

 

 

 

 

14 tablettia:

EU/1/11/723/015

 

 

 

 

28 tablettia:

EU/1/11/723/016

 

 

 

 

 

30 tablettia: EU/1/11/723/017

 

 

 

 

 

56 tablettia: EU/1/11/723/018

 

 

enää

 

 

90 tablettia: EU/1/11/723/020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tablettia: EU/1/11/723/021

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

 

Erä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

Reseptilääke.

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Pioglitazone Krka 45 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS (BLISTER FOIL)

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Pioglitazone Krka 45 mg tabletit

pioglitatsoni

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

 

KRKA

 

 

 

 

myyntilupaa

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyt. viim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

enää

 

 

 

ERÄNUMERO<, LUOVUTUS- JA TUOTEKOODIT>

 

 

Erä

 

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MUUTA

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä