Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Myyntipäällysmerkinnät - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiQuadramet
ATC-koodiV10BX02
Lääkeainesamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
ValmistajaCIS bio international

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

METALLINEN LAATIKKO/LYIJYASTIA

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Quadramet 1,3 GBq/ml injektioneste, liuos

Samarium (153Sm) -leksidronaamipentanatrium

2.

VAIKUTTAVA AINE

 

 

Samarium (153Sm) -leksidronaamipentanatrium:

1,3 GBq/ml viitepäivänä.

 

(Vastaa 20–80 mikrog/ml samariumia)

 

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

kokonais-EDTMP (muodossa EDTMP.H20)

 

 

kalsium-EDTMP-natriumsuola (kalsiumina)

 

 

kokonaisnatrium (natriumina)

 

 

Injektionesteisiin käytettävä vesi

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

Injektioneste kerta-annosinjektiopullossa.

 

 

 

 

ml

 

 

 

 

GBq/injektiopullo,

 

(12 h CET)

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Laskimoon

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISS A LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:PP/KK/VVVV

 

(12 h CET)

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä pakastettuna -10 °C – -20 °C, alkuperäispakkauksessa.

Käytä kuuden tunnin kuluessa sulattamisesta.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMI

STEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEK

SI, JOS

TARPEEN

 

 

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä

paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

CIS bio international Boîte Postale 32

91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex RANSKA

12. MYYNTILUVAN NUMERO

EU/1/97/057/001

13. ERÄNUMERO

Erä:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURA

AVAT MERKINNÄT

LASINEN INJEKTIOPULLO

 

 

 

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI

(ANTOREITIT)

Quadramet 1,3 GBq/ml injektioneste, liuos

Samarium (153Sm) -leksidronaamipentanatrium

Laskimoon

2. ANTOTAPA

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP : PP/KK/VVVV

 

(12 h CET)

4. ERÄNUMERO

Erä:

5.

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖI

 

 

 

ml

 

 

 

 

 

 

GBq/injektiopullo,

 

(12 h CET)

 

 

 

 

 

 

6.

MUUTA

 

 

 

Valmistaja: CIS bio international.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä