Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quixidar (fondaparinux sodium) – Myyntipäällysmerkinnät - B01AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiQuixidar
ATC-koodiB01AX05
Lääkeainefondaparinux sodium
ValmistajaGlaxo Group Ltd.
ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT: ULKOPAKKAUS
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Quixidar 1,5 mg/0,3 ml injektioneste, liuos fondaparinuuksinatrium

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi esitäytetty ruisku (0,3 ml) sisältää 1,5 mg fondaparinuuksinatriumia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös: natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi, kloorivetyhappo,myyntilupaanatriumhydroksidi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

 

enää

 

Injektioneste, liuos, 2 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

Injektioneste, liuos, 7 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

Injektioneste, liuos, 10 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

Injektioneste, liuos, 20 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

 

 

LääkevalmisteellaKäyt. viim. {KK/VVVV}

(ANTOREITIT)

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTIei

 

Ihon alle

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

 

ULOTTUVILTA

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei saa jäätyä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/207/005- 2 esitäytettyä ruiskua

EU/1/02/207/006- 7 esitäytettyä ruiskua

EU/1/02/207/007- 10 esitäytettyä ruiskua

EU/1/02/207/008- 20 esitäytettyä ruiskua

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

Erä {numero}

ei

 

14.

 

 

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

Lääkevalmisteella

 

 

Reseptilääke.

 

 

KÄYTTÖOHJEET

 

 

15.

 

 

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

16.

enää

myyntilupaa

 

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Quixidar 1,5 mg/0,3 ml injektioneste

 

 

myyntilupaa

 

fondaparinux Na

 

 

 

 

 

 

 

 

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANTOTAPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

 

Käyt. viim. {KK/VVVV}}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

Erä {numero}

 

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

 

Lääkevalmisteella

ei

 

 

 

 

 

 

 

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT: ULKOPAKKAUS
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Quixidar 2,5 mg/0,5 ml injektioneste, liuos fondaparinuuksinatrium

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi esitäytetty ruisku (0,5 ml) sisältää 2,5 mg fondaparinuuksinatriumia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös: natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi, kloorivetyhappo,myyntilupaanatriumhydroksidi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

 

enää

 

Injektioneste, liuos, 2 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

Injektioneste, liuos, 7 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

Injektioneste, liuos, 10 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

Injektioneste, liuos, 20 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

 

 

LääkevalmisteellaKäyt. viim. {KK/VVVV}

(ANTOREITIT)

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTIei

 

Ihon alle tai laskimoon

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

 

ULOTTUVILTA

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei saa jäätyä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/207/001 - 2 esitäytettyä ruiskua

EU/1/02/207/002 - 7 esitäytettyä ruiskua

EU/1/02/207/003 - 10 esitäytettyä ruiskua

EU/1/02/207/004 - 20 esitäytettyä ruiskua

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

Erä {numero}

ei

 

14.

 

 

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

Lääkevalmisteella

 

 

Reseptilääke.

 

 

KÄYTTÖOHJEET

 

 

15.

 

 

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

16.

 

enää

myyntilupaa

 

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

Quixidar 2,5 mg/0,5 ml injektioneste

 

myyntilupaa

5.

ERÄNUMERO

 

 

fondaparinux Na

 

 

 

 

s.c./iv

 

 

 

 

 

2.

ANTOTAPA

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

 

Käyt. viim. {KK/VVVV}}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erä {numero}

 

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

ei

 

 

 

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

Yksi esitäytetty ruisku (0,4 ml) sisältää 5 mg fondaparinuuksinatriumia.
ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT: ULKOPAKKAUS
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Quixidar 5 mg/0,4 ml injektioneste, liuos fondaparinuuksinatrium

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös: natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi, kloorivetyhappo,myyntilupaanatriumhydroksidi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

 

enää

 

Injektioneste, liuos, 2 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

Injektioneste, liuos, 7 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

Injektioneste, liuos, 10 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

 

ei

 

 

Injektioneste, liuos, 20 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

LääkevalmisteellaKäyt. viim. {KK/VVVV}

 

 

Ihon alle

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

 

ULOTTUVILTA

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

Potilaan paino alle 50 kg

 

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei saa jäätyä.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/02/207/009 - 2 esitäytettyä ruiskua

EU/1/02/207/010 - 7 esitäytettyä ruiskua

EU/1/02/207/011 - 10 esitäytettyä ruiskua

EU/1/02/207/018 - 20 esitäytettyä ruiskua

13. ERÄNUMERO

Erä {numero}

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Lääkevalmisteella

ei

Reseptilääke.

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

enää

myyntilupaa

 

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Quixidar 5 mg/0,4 ml injektioneste

myyntilupaa

 

 

fondaparinux Na

 

 

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANTOTAPA

 

 

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

Käyt. viim. {KK/VVVV}}

 

6.

ERÄNUMERO

 

 

 

Erä {numero}

 

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

ei

 

 

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

Lääkevalmisteella

 

 

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT: ULKOPAKKAUS
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Quixidar 7,5 mg/0,6 ml injektioneste, liuos fondaparinuuksinatrium

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi esitäytetty ruisku (0,6 ml) sisältää 7,5 mg fondaparinuuksinatriumia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös: natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi, kloorivetyhappo,myyntilupaanatriumhydroksidi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

 

enää

 

Injektioneste, liuos, 2 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

Injektioneste, liuos, 7 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

Injektioneste, liuos, 10 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

Injektioneste, liuos, 20 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

 

 

Lääkevalmisteella

(ANTOREITIT)

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTIei

 

Ihon alle

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

 

ULOTTUVILTA

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

Potilaan paino 50-100 kg

 

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

Käyt. viim. {KK/VVVV}

 

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei saa jäätyä.

 

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

 

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

 

 

 

TARPEEN

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

 

 

Glaxo Group Ltd

 

 

 

 

 

Greenford

 

 

 

 

 

Middlesex

 

 

 

 

 

UB6 0NN

 

 

 

 

 

Iso-Britannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

enää

 

 

 

EU/1/02/207/012 - 2 esitäytettyä ruiskua

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/013 - 7 esitäytettyä ruiskua

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/014 - 10 esitäytettyä ruiskua

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/019 - 20 esitäytettyä ruiskua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

ei

 

 

 

 

Erä {numero}

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

 

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Quixidar 7,5 mg/0,6 ml injektioneste

myyntilupaa

 

 

fondaparinux Na

 

 

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANTOTAPA

 

 

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

Käyt. viim. {KK/VVVV}}

 

7.

ERÄNUMERO

 

 

 

Erä {numero}

 

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

ei

 

 

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

Lääkevalmisteella

 

 

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT: ULKOPAKKAUS
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Quixidar 10 mg/0,8 ml injektioneste, liuos fondaparinuuksinatrium

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi esitäytetty ruisku (0,8 ml) sisältää 10 mg fondaparinuuksinatriumia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös: natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi, kloorivetyhappo,myyntilupaanatriumhydroksidi.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

 

enää

 

Injektioneste, liuos, 2 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

Injektioneste, liuos, 7 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

Injektioneste, liuos, 10 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

Injektioneste, liuos, 20 esitäytettyä ruiskua, joissa on automaattinen turvajärjestelmä

 

 

 

LääkevalmisteellaKäyt. viim. {KK/VVVV}

(ANTOREITIT)

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTIei

 

Ihon alle

 

 

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

 

ULOTTUVILTA

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

 

Potilaan paino yli 100 kg

 

 

 

 

 

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei saa jäätyä.

 

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

 

 

 

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

 

 

 

TARPEEN

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

 

 

 

Glaxo Group Ltd

 

 

 

 

 

Greenford

 

 

 

 

 

Middlesex

 

 

 

 

 

UB6 0NN

 

 

 

 

 

Iso-Britannia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/015 - 2 esitäytettyä ruiskua

 

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/016 - 7 esitäytettyä ruiskua

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/017 - 10 esitäytettyä ruiskua

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/020 - 20 esitäytettyä ruiskua

ei

 

 

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

Erä {numero}

 

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

 

 

 

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

ESITÄYTETTY RUISKU

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Quixidar 10 mg/0,8 ml injektioneste

myyntilupaa

 

 

fondaparinux Na

 

 

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANTOTAPA

 

 

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

Käyt. viim. {KK/VVVV}}

 

8.

ERÄNUMERO

 

 

 

Erä {numero}

 

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

ei

 

 

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

Lääkevalmisteella

 

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä