Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quixidar (fondaparinux sodium) – Pakkausseloste - B01AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiQuixidar
ATC-koodiB01AX05
Lääkeainefondaparinux sodium
ValmistajaGlaxo Group Ltd.

PAKKAUSSELOSTE

Quixidar 1,5 mg/0,3 ml injektioneste, liuos fondaparinuuksinatrium

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

 

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

 

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi

 

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

myyntilupaa

Tässä selosteessa esitetään:

 

1.

Mitä Quixidar on ja mihin sitä käytetään

 

2.

Ennen kuin käytät Quixidaria

 

3.

Miten Quixidaria käytetään

 

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

 

5.

Quixidarin säilyttäminen

 

6.

Muuta tietoa

 

1.

MITÄ QUIXIDAR ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

 

Quixidar on lääke, joka auttaa ehkäisemään verihyytymien muodostumista verisuonissa

(antitromboottinen lääkeaine).

enää

 

 

ei

 

Quixidar sisältää synteettistä yhdistettä, fondaparinuuksinatriumia. Se estää hyytymistekijä Xa:n (”kymmenen-A”) toimintaa veressä ja ehkäisee näin haitallisten hyytymien (tromboosien) muodostumista verisuonissa.

Quixidaria käytetään:

ehkäisemään veritulppien muodostumista jalkojen tai keuhkojen verisuonissa ortopedisten leikkauksien, kuten lonkka- tai polvileikkauksien jälkeen, tai vatsanalueen leikkauksen jälkeen.

ehkäisemään veritulppien muodostumista akuutista sairaudesta aiheutuvan rajoitetun liikkumisen aikana ja heti sen jälkeen.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT QUIXIDARIA Älä käytä Quixidaria:

jos olet allerginen (yliherkkä) fondaparinuuksinatriumille tai Quixidarin jollekin muulle aineelle

jos sinulla on runsasta verenvuotoa

jos sinulla on sydämen bakteeritulehdus

jos sinulla on hyvin vakava munuaisten vajaatoiminta.

LääkevalmisteellaKerro lääkärillesi, jos jokin näistä koskee sinua. Tässä tapauksessa älä käytä Quixidaria.

Ole erityisen varovainen Quixidarin suhteen:

Lääkärisi on hyvä tietää ennen kuin käytät Quixidaria:

jos sinulla on jokin (hallitsemattoman) verenvuodon (haemorrhagia) riskitekijä, kuten:

·mahahaava

·verenvuotosairaus

·äskettäin ilmennyt verenvuoto aivoissa (kallonsisäinen verenvuoto)

·äskettäin tehty leikkaus aivoihin, selkärankaan tai silmiin

jos sinulla on vaikea maksasairaus

jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta

jos olet 75-vuotias tai vanhempi

jos painosi on alle 50 kg.

Kerro lääkärillesi, jos jokin näistä koskee sinua.

Lapset

Quixidaria ei ole tutkittu lapsilla ja alle 17-vuotiailla nuorilla.

Muiden lääkkeiden käyttö

myyntilupaa

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Jotkut muut lääkkeet saattavat vaikuttaa Quixidarin tehoon tai päinvastoin.

Raskaus ja imetys

Quixidaria ei tule määrätä raskaana oleville naisille jollei sen käyttö ole selvästi tarpeellista. Imettämistä ei suositella Quixidar-hoidon aikana. Jos olet raskaana, tai epäilet olevasi, tai jos imetät,

Kerro lääkärillesi tai apteekin henkilökunnalle.

Tärkeää tietoa Quixidarin sisältämistä aineista

Yksi annos tätä lääkevalmistetta sisältää alle 23 mg natriumia. Sen vuoksi sen ei katsota sisältävän natriumia.

3. MITEN QUIXIDARIA KÄYTETÄÄN

Käytä Quixidaria juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi,

mikäli olet epävarma.

 

Tavanomainen annos on 2,5 mg kerran vuorokaudessa joka päivä suunnilleen samaan aikaan

vuorokaudesta pistettynä.

enää

LääkevalmisteellaJos unohdat ottaa Quixidaria

 

Jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta, annostaeivoidaan pienentää määrään 1,5 mg kerran vuorokaudessa.

Miten Quixidar annetaan

Quixidar annetaan pistoksena ihon alle alavatsanseudun ihopoimuun. Esitäytetyissä ruiskuissa on tarkka annos, jonka tarvitset. 1,5 mg annokselle ja 2,5 mg annokselle on eri ruiskut. Vaiheittaiset

”Käyttöohjeet” -katso kääntöpuolelta.

• Älä pistä Quixidaria lihakseen.

Kuinka kauan Quixidaria käytetään

Quixidar-hoidon tulee jatkua niin pitkään kuin lääkärisi on määrännyt, sillä Quixidar ehkäisee vakavan sairaustilan syntymistä.

Jos pistät liian paljon Quixidaria

Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin mahdollisimman nopeasti suurentuneen verenvuotovaaran vuoksi.

Ota annos heti kun muistat. Älä pistä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos et tiedä, mitä tehdä, kysy lääkäriltäsi tai apteekista.

Älä lopeta Quixidarin käyttöä ilman neuvoa

Jos lopetat hoidon ennen lääkärin määräämää aikaa, sinulle voi muodostua veritulppa jalan tai keuhkojen laskimoon. Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin ennen lopettamista.

Jos sinulla on kysymyksiä miten tätä lääkettä käytetään, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Quixidarkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset

Näitä saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä 100:sta Quixidarilla hoidetusta ihmisestä.

verenvuoto (esimerkiksi leikkausalueella, olemassa oleva vatsahaava, nenäverenvuoto,

verenvuoto ikenistä)

myyntilupaa

 

anemia (veren punasolujen määrän väheneminen)

 

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Näitä saattaa esiintyä jopa harvemmin kuin yhdellä 100:sta Quixidarilla hoidetusta ihmisestä.

• mustelma tai turvotus (ödeema)

• kuvotus tai huono olo (pahoinvointi tai oksentaminen)

rintakipu

 

hengästys

 

• ihottuma tai ihon kutina

 

nesteen tihkuminen haavasta

 

kuume

 

verihiutaleiden määrän vähentyminen tai lisääntyminen (verisolut ovat tarpeellisia

 

verenhyytymisessä)

enää

 

 

• maksan tuottaminen joidenkin yhdisteiden (entsyymit) lisääntyminen

Harvinaiset haittavaikutukset

Näitä saattaa esiintyä jopa harvemmin kuin yhdellä 1000:sta Quixidarilla hoidetusta ihmisestä.

allerginen reaktio

ei

aivojen tai vatsan sisäinen verenvuoto

 

ahdistus tai sekavuus

 

Lääkevalmisteella

 

päänsärky

 

• pyörtyminen tai huimaus, alhainen verenpaine

uneliaisuus tai väsymys

 

punastuminen

 

yskiminen

 

jalkakipu tai vatsakipu

 

ripuli tai ummetus

 

ruuansulatushäiriö

 

haavainfektio

 

• veren bilirubiinin (maksan tuottama yhdiste) lisääntyminen

veren kaliumpitoisuuden aleneminen

 

Jos saat haittavaikutuksia

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai vaikea, tai jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu.

5. QUIXIDARIN SÄILYTTÄMINEN

• Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

• Ei saa jäätyä.

Quixidaria ei tarvitse säilyttää jääkaapissa.

Älä käytä Quixidaria:

myyntipäällysmerkinnöissä ja pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

jos havaitset hiukkasia tai värimuutoksia liuoksessa.

jos havaitset, että ruisku on vioittunut.

jos olet avannut ruiskun, etkä aio käyttää sitä saman tien.

Ruiskujen hävittäminen

Lääkkeitä ja ruiskuja ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Quixidar sisältää

Vaikuttava aine on 1,5 mg fondaparinuuksinatriumia 0,3 ml:ssa injektionestettä.

Muut aineet ovat natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi ja kloorivetyhappo

ja/tainatriumhydroksidi tasoittamaan pH:ta.

 

myyntilupaa

Quixidar ei sisällä mitään eläinperäisiä tuotteita.

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

 

 

 

Quixidar on kirkas ja väritön injektioneste. Se toimitetaan automaattisella turvajärjestelmällä

varustetussa esitäytetyssä, kertakäyttöruiskussa. Turvajärjestelmä auttaa ehkäisemään käytön jälkeisiä

tahattomia neulanpistoja. Sitä on saatavana 2, 7, 10 ja 20 esitäytetyn ruiskun pakkauksissa. (Kaikkia

pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä).

enää

 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

 

Myyntiluvan haltija:

 

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 ei0NN, Iso-Britannia.

 

Lääkevalmisteella

 

 

Valmistaja:

Glaxo Wellcome Production, 1 rue de l’Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Ranska.

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMEA) kotisivuilta http://www.emea.europa.eu/

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 gsk.czmail@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 info@glaxosmithkline.dk

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

LääkevalmisteellaΕλλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: +354 530 3700

Magyarország

Malta

GlaxoSmithKline Kft.myyntilupaa

Tel.: + 36 1 225 5300

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Nederland

GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100 nlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKlineenääAS

Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich eiGlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd Τηλ: + 357 22 89 95 01

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 7312687 lv-epasts@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

Lääkevalmisteella

Sverige

GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0) 8 638 93 00 info.produkt@gsk.com

United Kingdom

 

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

 

enää

myyntilupaa

ei

 

 

 

Kuva A

Turvaruiskun osat ovat:

cKova neulansuojus

dMännänsuojus

e

Mäntä

myyntilupaa

f

Sormituki

 

g

Turvaholkki

 

Ruisku ENNEN KÄYTTÖÄRuisku KÄYTÖN JÄLKEEN

 

ei

enää

QUIXIDARIN VAIHEITTAISET KÄYTTÖOHJEET

Käyttöohjeet

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

1. Pese kätesi huolellisesti saippualla ja vedellä ja kuivaa ne pyyhkeeseen.

2. Ota ruisku kotelosta ja tarkista:

ettei lääke ole vanhentunut

liuos on kirkas ja väritön ja ettei se sisällä hiukkasia

ettei ruiskua ole avattu tai ettei se ole vioittunut

3. Istu tai makaa mukavassa asennossa.

Valitse alavatsalta kohta, joka on vähintään 5 cm:n päässä navasta (kuva A).

Pistä aina vuorotellen alavatsan vasemmalle ja oikealle puolelle. Tämä auttaa vähentämään kipua pistosalueella. Jos alavatsanseutuun pistäminen on mahdotonta, kysy neuvoa hoitajalta tai lääkäriltä.

4. Puhdista pistosalue alkoholiin kostutetulla vanutaitoksella.

5. Tartu lujasti toisella kädellä ruiskun runkoon.

Poista männänsuojus vetämällä (kuva B).

Hävitä männänsuojus.

6. Poista neulansuojus siten, että kierrät sitä ensin ja vedät sen sitten suoraan ruiskun rungosta poispäin (kuva C).

Hävitä neulansuojus.

Tärkeä Huomio

 

 

 

• Älä kosketa neulaa, äläkä anna sen koskettaa mitään

 

pintaa ennen pistosta.

 

 

 

Pieni ilmakupla ruiskussa on normaalia. Älä yritä poistaa

Kuva C

tätä ilmakuplaa ennen pistämistä -osa lääkkeestä voi

 

mennä hukkaan.

 

enää

 

 

 

 

 

Kuva B

7. Nipistä varovasti puhdistettu iho poimulle. Pidä poimua

 

peukalon ja etusormen välissä koko pistoksen ajan (kuva D).

 

Lääkevalmisteella

ei

 

Kuva D

 

 

 

8. Tartu lujasti sormitukeen.

Pistä neula koko pituudeltaan ihopoimuun kohtisuorasti (kuva E).

Kuva E

9. Pistä ruiskun KOKO sisältö painamalla mäntä pohjaan saakka. Tämä aktivoi automaattisen neulansuojajärjestelmän (kuva F).

Kuva F

10. Päästä irti männästä

ja neula vetäytyy automaattisesti ihosta turvaholkkiin ja lukittuu sitten pysyvästi (kuva G).

myyntilupaaK

Kuva G

Älä heitä käytettyä ruiskua talousjätteisiin. Hävitä käytetty ruisku niin kuin lääkärisi tai apteekki on neuvonut.

 

 

enää

myyntilupaa

 

ei

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

PAKKAUSSELOSTE

Quixidar 2,5 mg/0,5 ml injektioneste, liuos fondaparinuuksinatrium

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

 

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

 

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi

 

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

myyntilupaa

Tässä selosteessa esitetään:

 

1.

Mitä Quixidar on ja mihin sitä käytetään

 

2.

Ennen kuin käytät Quixidaria

 

3.

Miten Quixidaria käytetään

 

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

 

5.

Quixidarin säilyttäminen

 

6.

Muuta tietoa

 

1.

MITÄ QUIXIDAR ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

 

Quixidar on lääke, joka auttaa ehkäisemään verihyytymien muodostumista verisuonissa

(antitromboottinen lääkeaine).

enää

 

 

ei

 

Quixidar sisältää synteettistä yhdistettä, fondaparinuuksinatriumia. Se estää hyytymistekijä Xa:n (”kymmenen-A”) toimintaa veressä ja ehkäisee näin haitallisten hyytymien (tromboosien) muodostumista verisuonissa.

Quixidaria käytetään:

ehkäisemään veritulppien muodostumista jalkojen tai keuhkojen verisuonissa ortopedisten leikkauksien, kuten lonkka- tai polvileikkauksien jälkeen, tai vatsanalueen leikkauksen jälkeen.

ehkäisemään veritulppien muodostumista akuutista sairaudesta aiheutuvan rajoitetun liikkumisen aikana ja heti sen jälkeen.

joidenkin sydänkohtausten ja kovan rasitusrintakivun hoitoon (sydämen verisuonten ahtautumisesta aiheutunut kipu).

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT QUIXIDARIA Älä käytä Quixidaria:

jos olet allerginen (yliherkkä) fondaparinuuksinatriumille tai Quixidarin jollekin muulle aineelle

jos sinulla on runsasta verenvuotoa

jos sinulla on sydämen bakteeritulehdus

jos sinulla on hyvin vakava munuaisten vajaatoiminta

Kerro lääkärillesi, jos jokin näistä koskee sinua. Tässä tapauksessa älä käytä Quixidaria.Lääkevalmisteella

Ole erityisen varovainen Quixidarin suhteen:

Lääkärisi on hyvä tietää ennen kuin käytät Quixidaria:

jos sinulla on jokin hallitsemattoman verenvuodon (haemorrhagia) riskitekijä, kuten:

·mahahaava

·verenvuotosairaus

·äskettäin ilmennyt verenvuoto aivoissa (kallonsisäinen verenvuoto)

·äskettäin tehty leikkaus aivoihin, selkärankaan tai silmiin

→ Kerro lääkärillesi tai apteekin henkilökunnalle.
• jos sinulla on vaikea maksasairaus
• jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta
• jos olet 75-vuotias tai vanhempi
• jos painosi on alle 50 kg.
→ Kerro lääkärillesi, jos jokin näistä koskee sinua.
Lapset

Quixidaria ei tutkittu lapsilla ja alle 17-vuotiailla nuorilla.

Muiden lääkkeiden käyttö

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Jotkut muut lääkkeet saattavat vaikuttaa Quixidarin tehoon tai päinvastoin.

Raskaus ja imetys

Quixidaria ei tule määrätä raskaana oleville naisille jollei sen käyttö ole selvästi tarpeellista. Imettämistä ei suositella Quixidar-hoidon aikana. Jos olet raskaana, tai epäilet olevasi, tai jos imetät,

Tärkeää tietoa Quixidarin sisältämistä aineista

Yksi annos tätä lääkevalmistetta sisältää alle 23 mg natriumia. Sen vuoksi sen ei katsota sisältävän natriumia.

myyntilupaa

3.MITEN QUIXIDRIA KÄYTETÄÄN

 

 

enää

Käytä Quixidaria juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi,

mikäli olet epävarma.

 

 

Tavanomainen annos on 2,5 mg kerran vuorokaudessa joka päivä suunnilleen samaan aikaan

LääkevalmisteellaJos unohdat ottaa Quixidaria

ei

 

vuorokaudesta pistettynä.

 

Jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta, annosta voidaan pienentää määrään 1,5 mg kerran vuorokaudessa.

Miten Quixidar annetaan

Quixidar annetaan pistoksena ihon alle alavatsanseudun ihopoimuun. Esitäytetyissä ruiskuissa on tarkka annos, jonka tarvitset. 1,5 mg annokselle ja 2,5 mg annokselle on eri ruiskut. Vaiheittaiset ”Käyttöohjeet” -katso kääntöpuolelta. Tiettyjen sydänkohtausten hoidossa lääkärisi saattaa antaa sinulle ensimmäisen annoksen suoraan laskimoon (laskimonsisäisesti).

• Älä pistä Quixidaria lihakseen.

Kuinka kauan Quixidaria käytetään

Quixidar-hoidon tulee jatkua niin pitkään kuin lääkärisi on määrännyt, sillä Quixidar ehkäisee vakavan sairaustilan syntymistä.

Jos pistät liian paljon Quixidaria

Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin mahdollisimman nopeasti suurentuneen verenvuotovaaran vuoksi.

Ota annos heti kun muistat. Älä pistä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos et tiedä, mitä tehdä, kysy lääkäriltäsi tai apteekista.

Älä lopeta Quixidarin käyttöä ilman neuvoa

Jos lopetat hoidon ennen lääkärin määräämää aikaa, sinulle voi muodostua veritulppa jalan tai keuhkojen laskimoon. Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin ennen lopettamista.

Jos sinulla on kysymyksiä miten tätä lääkettä käytetään, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Quixidarkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset

Näitä saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä 100:sta Quixidarilla hoidetusta ihmisestä.

verenvuoto (esimerkiksi leikkausalueella, olemassa oleva vatsahaava, nenäverenvuoto, verenvuoto ikenistä)

anemia (veren punasolujen määrän väheneminen)

Melko harvinaiset haittavaikutukset,

Näitä saattaa esiintyä jopa harvemmin kuin yhdellä 100:sta Quixidarilla hoidetusta ihmisestä.

• mustelma tai turvotus (ödeema)

• kuvotus tai huono olo (pahoinvointi tai oksentaminen)

myyntilupaa

rintakipu

 

 

hengästys

 

 

• ihottuma tai ihon kutina

 

enää

nesteen tihkuminen haavasta

 

 

 

• verihiutaleiden määrän vähentyminen tai lisääntyminen (verisolut ovat tarpeellisia

 

verenhyytymisessä)

 

 

• kuume maksan tuottaminen joidenkin yhdisteiden (entsyymit) lisääntyminen

Harvinaiset haittavaikutukset

ei

 

Näitä saattaa esiintyä jopa harvemmin kuin yhdellä 1000:sta Quixidarilla hoidetusta ihmisestä.

allerginen reaktio

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

aivojen tai vatsan sisäinen verenvuoto

 

 

ahdistus tai sekavuus

 

 

päänsärky

 

 

• pyörtyminen tai huimaus, alhainen verenpaine

 

uneliaisuus tai väsymys

 

 

punastuminen

 

 

yskiminen

 

 

jalkakipu tai vatsakipu

 

 

ripuli tai ummetus

 

 

ruuansulatushäiriö

 

 

haavainfektio

 

 

• veren bilirubiinin (maksan tuottama yhdiste) lisääntyminen

veren kaliumpitoisuuden aleneminen

 

 

Jos saat haittavaikutuksia

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai vaikea tai jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu.

5. QUIXIDARIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Ei saa jäätyä.

Quixidaria ei tarvitse säilyttää jääkaapissa.

Älä käytä Quixidaria:

myyntipäällysmerkinnöissä ja pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

jos havaitset hiukkasia tai värimuutoksia liuoksessa.

jos havaitset, että ruisku on vioittunut.

jos olet avannut ruiskun, etkä käytä sitä saman tien.

Ruiskujen hävittäminen:

Lääkkeitä ja ruiskuja ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Quixidar sisältää

Vaikuttava aine on 2,5 mg fondaparinuuksinatriumia 0,5 ml:ssa injektionestettä.

Muut aineet ovat natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi ja kloorivetyhappo ja/tai

natriumhydroksidi tasoittamaan pH:ta.

 

myyntilupaa

Quixidar ei sisällä mitään eläinperäisiä tuotteita.

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

 

 

 

Quixidar on kirkas ja väritön injektioneste. Se toimitetaan automaattisella turvajärjestelmällä

varustetussa esitäytetyssä, kertakäyttöruiskussa. Turvajärjestelmä auttaa ehkäisemään käytön jälkeisiä

tahattomia neulanpistoja. Sitä on saatavana 2, 7, 10 ja 20 esitäytetyn ruiskun pakkauksissa. (Kaikkia

pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä).

enää

 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

 

Myyntiluvan haltija:

 

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,eiIso-Britannia.

 

Lääkevalmisteella

 

 

Valmistaja:

Glaxo Wellcome Production, 1 rue de l’Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Ranska.

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMEA) kotisivuilta http://www.emea.europa.eu/

Lisätietoja tästä lääkeestä antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 gsk.czmail@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 info@glaxosmithkline.dk

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

LääkevalmisteellaΕλλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Simi: + 354 530 3700

Magyarország

Malta

GlaxoSmithKline Kft.myyntilupaa

Tel.: + 36 1 225 5300

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Nederland

GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100 nlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKlineenääAS

Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich eiGlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd Τηλ: + 357 22 89 95 01

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 7312687 lv-epasts@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

Lääkevalmisteella

Sverige

GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0) 8 638 93 00 info.produkt@gsk.com

United Kingdom

 

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

 

enää

myyntilupaa

ei

 

 

 

Turvaruiskun osat ovat:

cKova neulansuojus

dMännänsuojus

e

Mäntä

myyntilupaa

f

Sormituki

 

g

Turvaholkki

 

Ruisku ENNEN KÄYTTÖÄRuisku KÄYTÖN JÄLKEEN

 

ei

enää

QUIXIDARIN VAIHEITTAISET KÄYTTÖOHJEET

Käyttöohjeet

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

1. Pese kätesi huolellisesti saippualla ja vedellä ja kuivaa ne pyyhkeeseen.

2. Ota ruisku kotelosta ja tarkista:

ettei lääke ole vanhentunut

liuos on kirkas ja väritön ja ettei se sisällä hiukkasia

ettei ruiskua ole avattu tai ettei se ole vioittunut

3. Istu tai makaa mukavassa asennossa.

Valitse alavatsalta kohta, joka on vähintään 5 cm:n päässä navasta (kuva A).

Pistä aina vuorotellen alavatsan vasemmalle ja oikealle puolelle. Tämä auttaa vähentämään kipua pistämisalueella. Jos alavatsanseutuun pistäminen on mahdotonta, kysy neuvoa hoitajalta tai lääkäriltä.

Kuva A

Kuva E
Kuva F
Kuva B

4. Puhdista pistosalue alkoholiin kostutetulla vanutaitoksella.

5. Tartu lujasti toisella kädellä ruiskun runkoon.

Poista männänsuojus vetämällä (kuva B).

Hävitä männänsuojus.

6. Poista neulansuojus siten, että kierrät sitä ensin ja vedät sen sitten suoraan ruiskun rungosta poispäin (kuva C).

Hävitä neulansuojus.

Tärkeä Huomio

Älä kosketa neulaa, äläkä anna sen koskettaa mitään pintaa ennen pistosta.

Pieni ilmakupla ruiskussa on normaalia. Älä yritä poistaa

Kuva C

tätä ilmakuplaa ennen pistämistä -osa lääkkeestä voi

 

mennä hukkaan.

 

 

 

7. Nipistä varovasti puhdistettu iho poimulle.

 

 

Pidä poimua peukalon ja etusormen välissä koko pistoksen

 

ajan (kuva D).

ei

enää

 

 

Kuva D

 

 

 

8. Tartu lujasti sormitukeen.

 

 

 

Pistä neula koko pituudeltaan ihopoimuun kohtisuorasti (kuva

 

E).

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

9. Pistä ruiskun KOKO sisältö painamalla mäntä pohjaan saakka. Tämä aktivoi automaattisen neulansuojajärjestelmän (kuva F).

myyntilupaa

10. äästä irti männästä

Pja neula vetäytyy automaattisesti ihosta turvaholkkiin ja lukittuu sitten pysyvästi (kuva G).

Älä heitä käytettyä ruiskua talousjätteisiin. on neuvonut.

Lääkevalmisteella

 

Kuva G

myyntilupaa

 

 

Hävitä käytetty ruisku niin kuin lääkärisi tai apteekki

ei

enää

 

 

 

 

PAKKAUSSELOSTE

 

 

Quixidar 5 mg/0,4 ml injektioneste, liuos

 

Quixidar 7,5 mg/0,6 ml injektioneste, liuos

 

Quixidar 10 mg/0,8 ml injektioneste, liuos

 

fondaparinuuksinatrium

 

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

 

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

 

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi

 

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

myyntilupaa

Tässä selosteessa esitetään:

1.

Mitä Quixidar on ja mihin sitä käytetään

2.

Ennen kuin käytät Quixidaria

3.

Miten Quixidaria käytetään

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Quixidarin säilyttäminen

6.

Muuta tietoa

 

 

1. MITÄ QUIXIDAR ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Quixidar on lääke, joka auttaa ehkäisemään verihyytymien muodostumista verisuonissa

Quixidar sisältää synteettistä yhdistettä, fondaparinuuksinatriumia.ei Se estää hyytymistekijä Xa:n (”kymmenen-A”) toimintaa veresssä ja ehkäisee näin haitallisten hyytymien (tromboosien) muodostumista verisuonissa.

(antitromboottinen lääkeaine).

enää

 

Quixidar on tarkoitettu jaloissa (syvä laskimotromboosi) ja/tai keuhkojen verisuonissa (keuhkoembolia) muodostuneiden veritulppien hoitoon.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT QUIXIDARIA Älä käytä Quixidaria:

jos olet allerginen (yliherkkä) fondaparinuuksinatriumille tai Quixidarin jollekin muulle aineelle

jos sinulla on runsasta verenvuotoa

jos sinulla on sydämen bakteeritulehdus

jos sinulla on vakava munuaisten vajaatoiminta

LääkevalmisteellaKerro lääkärillesi, jos jokin näistä koskee sinua. Tässä tapauksessa älä käytä Quixidaria.

Ole erityisen varovainen Quixidarin suhteen:

Lääkärisi on hyvä tietää ennen kuin käytät Quixidaria:

jos sinulla on jokin hallitsemattoman verenvuodon (haemorrhagia) riskitekijä, kuten:

·mahahaava

·verenvuotosairaus

·äskettäin ilmennyt verenvuoto aivoissa (kallonsisäinen verenvuoto)

·äskettäin tehty leikkaus aivoihin, selkärankaan tai silmiin

jos sinulla on vaikea maksasairaus

jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta

jos olet 75-vuotias tai vanhempi.

Kerro lääkärillesi, jos jokin näistä koskee sinua.

Lapset

Quixidaria ei ole tutkittu lapsilla ja alle 17-vuotiailla nuorilla.

Muiden lääkkeiden käyttö

 

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt lääkkeitä, myös

lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Jotkut muut lääkkeet saattavat vaikuttaa Quixidarin tehoon tai

päinvastoin.

myyntilupaa

 

Raskaus ja imetys

Quixidaria ei tule määrätä raskaana oleville naisille jollei sen käyttö ole selvästi tarpeellista. Imettämistä ei suositella Quixidar-hoidon aikana. Jos olet raskaana, tai epäilet olevasi, tai jos imetät:

Kerro lääkärillesi tai apteekin henkilökunnalle.

Tärkeää tietoa Quixidarin sisältämistä aineista

Yksi annos tätä lääkevalmistetta sisältää alle 23 mg natriumia. Sen vuoksi sen ei katsota sisältävän natriumia.

3. MITEN QUIXIDARIA KÄYTETÄÄN

 

 

enää

 

Käytä Quixidaria juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi,

 

mikäli olet epävarma.

 

 

Painosi

Tavanomainen annos

 

alle 50 kg

5 mg kerran vuorokaudessa

 

50 -70 kg

7,5 mg kerran vuorokaudessa

 

LääkevalmisteellaJos unohdat ottaa Quixidaria

10 mg kerran vuorokaudessa.

 

eiTätä annosta saatetaan alentaa 7,5 mg:aan kerran

 

yli 100 kg

 

 

vuorokaudessa sinulla on kohtalainen munuaisten

 

 

vajaatoiminta.

Annos tulee pistää joka päivä suunnilleen samaan aikaan vuorokaudesta.

Miten Quixidar annetaan

• Quixidar annetaan pistoksena ihon alle alavatsanseudun ihopoimuun. Esitäytetyissä ruiskuissa on tarkka annos, jonka tarvitset. 5 mg, 7,5 mg ja 10 mg annoksille on olemassa eri ruiskut.

Vaiheittaiset ”Käyttöohjeet” –katso kääntöpuolelta.

Älä pistä Quixidaria lihakseen.

Kuinka kauan Quixidaria käytetään

Quixidar-hoidon tulee jatkua niin pitkään kuin lääkärisi on määrännyt, sillä Quixidar ehkäisee vakavan sairaustilan syntymistä.

Jos pistät liian paljon Quixidaria

Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin mahdollisimman nopeasti suurentuneen verenvuotovaaran vuoksi.

Ota annos heti kun muistat. Älä pistä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos et tiedä, mitä tehdä, kysy lääkäriltäsi tai apteekista.

Älä lopeta Quixidarin käyttöä ilman neuvoa

Jos lopetat hoidon ennen lääkärin määräämää aikaa, sinulle voi olla, että veritulppa ei ole ehtinyt

parantua kunnolla ja uusi veritulppa voi muodostua jalan tai keuhkojen laskimoon.

Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin ennen lopettamista.

Jos sinulla on kysymyksiä miten tätä lääkettä käytetään, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Yleiset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Quixidarkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikkimyyntilupaaeivät kuitenkaan niitä saa.

Näitä saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä 100:sta Quixidarilla hoidetusta ihmisestä.

verenvuoto (esimerkiksi leikkausalueella, olemassa oleva vatsahaava, nenäverenvuoto, mustelmat)

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Näitä saattaa esiintyä jopa harvemmin kuin yhdellä 100:sta Quixidarilla hoidetusta ihmisestä.

turvotus (ödeema)

päänsärky

kipu

kuvotus tai huono olo (pahoinvointi tai oksentaminen)

veren punasolujen määrän väheneminen (anemia)

verihiutaleiden määrän vähentyminen (verisolut ovat tarpeellisia verenhyytymisessä)

maksan tuottaminen joidenkin yhdisteiden (entsyymien) lisääntyminen

Harvinaiset haittavaikutuksetenää

Näitä saattaa esiintyä jopa harvemmin kuin yhdellä 1000:sta Quixidarilla hoidetusta ihmisestä.

allerginen reaktio

aivojen, maksan tai vatsan sisäinen verenvuoto

ihottuma

huimaus

kipu ja turvotus pistoskohdassa

verihiutaleiden määrän lisääntyminen (verisolut ovat tarpeellisia verenhyytymisessä)

ei-proteiinitypen (Npn) määrän nouseminen veressäei

LääkevalmisteellaÄlä käytä Quixidaria:

Jos saat haittavaikutuksia

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai vaikea, tai jos

havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu.

5.

QUIXIDARIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Ei saa jäätyä.

Quixidaria ei tarvitse säilyttää jääkaapissa.

myyntipäällysmerkinnöissä ja pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

jos havaitset hiukkasia tai värimuutoksia liuoksessa.

jos havaitset, että ruisku on vioittunut.

jos olet avannut ruiskun, etkä aio käyttää sitä saman tien.

Lääkkeitä ja ruiskuja ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

MUUTA TIETOA

Mitä Quixidar sisältää

Vaikuttava aine on:

5 mg fondaparinuuksinatriumia 0,4 ml:ssa injektionestettä

7,5 mg fondaparinuuksinatriumia 0,6 ml:ssa injektionestettä

10 mg fondaparinuuksinatriumia 0,8 ml:ssa injektionestettä

 

myyntilupaa

Muut aineet ovat natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi ja kloorivetyhappo ja/tai natriumhydroksidi tasoittamaan pH:ta.

Quixidar ei sisällä mitään eläinperäisiä tuotteita.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Quixidar kirkas ja väritön tai lievästi kellertävä injektioneste. Se toimitetaan automaattisella turvajärjestelmällä varustetussa esitäytetyssä, kertakäyttöruiskussa. Turvajärjestelmä auttaa ehkäisemään käytön jälkeisiä tahattomia neulanpistoja.

Sitä on saatavana 2, 7, 10 ja 20 esitäytetyn ruiskun pakkauksissa. (Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä).

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Iso-Britannia.

Valmistaja:

 

 

Glaxo Wellcome Production, 1 rue de l’Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Ranska.

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi

ei

enää

Lääkevalmisteella

 

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMEA) kotisivuilta http://www.emea.europa.eu/

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 gsk.czmail@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 info@glaxosmithkline.dk

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

LääkevalmisteellaΕλλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Sίmi: + 354 530 3700

Magyarország

Malta

GlaxoSmithKline Kft.myyntilupaa

Tel.: + 36 1 225 5300

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Nederland

GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100 nlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKlineenääAS

Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich eiGlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Commercial Sp.z o.o.Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd Τηλ: + 357 22 89 95 01

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 7312687 lv-epasts@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

Lääkevalmisteella

Sverige

GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0) 8 638 93 00 info.produkt@gsk.com

United Kingdom

 

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

 

enää

myyntilupaa

ei

 

 

 

Kuva A

Turvaruiskun osat ovat:

cKova neulansuojus

dMännänsuojus

e

Mäntä

myyntilupaa

f

Sormituki

 

g

Turvaholkki

 

Ruisku ENNEN KÄYTTÖÄRuisku KÄYTÖN JÄLKEEN

 

enää

QUIXIDARIN VAIHEITTAISET KÄYTTÖOHJEET

Käyttöohjeet

 

Lääkevalmisteella

 

1. Pese kätesi huolellisesti

saippualla ja vedelläeija kuivaa ne pyyhkeeseen.

2. Ota ruisku kotelosta ja tarkista:

ettei lääke ole vanhentunut

liuos on kirkas ja väritön ja ettei se sisällä hiukkasia

ettei ruiskua ole avattu tai ettei se ole vioittunut

3. Istu tai makaa mukavassa asennossa.

Valitse alavatsalta kohta, joka on vähintään 5 cm:n päässä navasta (kuva A).

Pistä aina vuorotellen alavatsan vasemmalle ja oikealle puolelle. Tämä auttaa vähentämään kipua pistämisalueella. Jos alavatsanseutuun pistäminen on mahdotonta, kysy neuvoa hoitajalta tai lääkäriltä.

4. Puhdista pistosalue alkoholiin kostutetulla vanutaitoksella.

5. Tartu lujasti toisella kädellä ruiskun runkoon.

Poista männänsuojus vetämällä (kuva B).

Hävitä männänsuojus.

Kuva B

6. Poista neulansuojus siten, että kierrät sitä ensin ja vedät sen sitten suoraan ruiskun rungosta poispäin (kuva C). Hävitä neulansuojus.

Tärkeä Huomio

Älä kosketa neulaa, äläkä anna sen koskettaa mitään pintaa ennen pistosta.

Pieni ilmakupla ruiskussa on normaalia. Älä yritä poistaa

tätä ilmakuplaa ennen pistämistä -osa lääkkeestä voi

Kuva C

mennä hukkaan.

 

 

 

 

 

7. Nipistä varovasti puhdistettu iho poimulle.

 

 

Pidä poimua peukalon ja etusormen välissä koko pistoksen

 

ajan (kuva D).

 

enää

 

ei

 

 

Kuva D

8. Tartu lujasti sormitukeen.

 

 

 

 

 

Pistä neula koko pituudeltaan ihopoimuun kohtisuorasti

 

(kuva E).

 

 

 

 

 

 

Kuva E

9. Pistä ruiskun KOKO sisältö painamalla mäntä pohjaan

 

saakka.

Tämä aktivoi automaattisen neulansuojajärjestelmän

 

(kuva F).

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

Kuva F

 

 

 

myyntilupaa

10. Päästä irti männästä ja neula vetäytyy automaattisesti ihosta turvaholkkiin ja lukittuu sitten pysyvästi (kuva G).

Älä heitä käytettyä ruiskua talousjätteisiin. Hävitä neuvonut.

Lääkevalmisteella

ei

 

Kuva G

myyntilupaa

 

käytetty ruisku niin kuin lääkärisi tai apteekki on

enää

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä