Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rapamune (sirolimus) – Myyntipäällysmerkinnät - L04AA10

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiRapamune
ATC-koodiL04AA10
Lääkeainesirolimus
ValmistajaPfizer Limited

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

60 ml:n ULKOPAKKAUS (SISÄLTÄÄ RUISKUT/PULLON PAHVIPAKKAUKSESSA)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Rapamune 1 mg/ml oraaliliuos sirolimuusi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi millilitra Rapamunea sisältää 1 mg sirolimuusia.

Yksi 60 ml:n Rapamune -pullo sisältää 60 mg sirolimuusia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös etanolia, soijarasvahappoja. Katso lisätietoa pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Oraaliliuos

1 pullo

30 mittaruiskua

1 ruiskun adapteri

1 kuljetuskotelo

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle..

Käytettävä 30 vuorokauden kuluessa pullon avaamisesta.

Käytettävä 24 tunnin kuluessa mittaruiskun täyttämisestä.

Valmiste on käytettävä välittömästi laimentamisen jälkeen.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/171/001

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Rapamune 1 mg/ml

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

VÄLIPAHVIPAKKAUS: 60 ml:n PULLO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Rapamune 1 mg/ml oraaliliuos sirolimuusi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi millilitra Rapamunea sisältää 1 mg sirolimuusia.

Yksi 60 ml:n Rapamune -pullo sisältää 60 mg sirolimuusia

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös etanolia, soijarasvahappoja. Katso lisätietoa pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Oraaliliuos 60 ml pullo

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Käytettävä 30 vuorokauden kuluessa pullon avaamisesta.

Käytettävä 24 tunnin kuluessa mittaruiskun täyttämisestä.

Valmiste on käytettävä välittömästi laimentamisen jälkeen.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ,

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/171/001

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT PULLON ETIKETTI: 60 ml:n PULLO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Rapamune 1 mg/ml oraaliliuos sirolimuusi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi millilitra Rapamunea sisältää 1 mg sirolimuusia.

Yksi 60 ml:n Rapamune -pullo sisältää 60 mg sirolimuusia

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös etanolia, soijarasvahappoja. Katso lisätietoa pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

60 ml oraaliliuos

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Avauspäivämäärä

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Käytettävä 30 vuorokauden kuluessa pullon avaamisesta.

Käytettävä 24 tunnin kuluessa mittaruiskun täyttämisestä.

Valmiste on käytettävä välittömästi laimentamisen jälkeen.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/171/001

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT PAHVIKOTELO – PAKKAUSKOOT 30 JA 100 TABLETTIA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Rapamune 0,5 mg tabletti, päällystetty sirolimuusi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi päällystetty tabletti sisältää 0,5 mg sirolimuusia

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös: laktoosimonohydraattia, sakkaroosia. Katso lisätietoa pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 päällystettyä tablettia

100 päällystettyä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (-ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Älä murskaa, pureskele tai puolita.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C.

Pidä läpipainolevy ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/171/013 30 tablettia

EU/1/01/171/014 100 tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Rapamune 0,5 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Rapamune 0,5 mg tabletti sirolimuusi

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pfizer Ltd

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4.ERÄNUMERO

Lot:

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIKOTELO - PAKKAUSKOKO 30 JA 100 TABLETTIA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Rapamune 1 mg tabletti päällystetty sirolimuusi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi päällystetty tabletti sisältää 1 mg sirolimuusia

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös: laktoosimonohydraatti, sakkaroosi. Katso lisätietoa pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 päällystettyä tablettia

100 päällystettyä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (-ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Älä murskaa, pureskele tai puolita.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 C. Pidä läpipainolevy ulkopakkauksessa. Herkkä valolle..

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/171/007 30 tablettia

EU/1/01/171/008 100 tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Rapamune 1 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Rapamune 1 mg tabletti sirolimuusi

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pfizer Ltd

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Lot:

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIKOTELO– PAKKAUSKOKO 30 JA 100 TABLETTIA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Rapamune 2 mg tabletti päällystetty sirolimuusi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi päällystetty tabletti sisältää 2 mg sirolimuusia

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää myös: laktoosimonohydraatti, sakkaroosi. Katso lisätietoa pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 päällystettyä tablettia

100 päällystettyä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (-ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Älä murskaa, pureskele tai puolita.

Suun kautta

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C.

Pidä läpipainolevy ulkopakkauksessa . Herkkä valolle.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/171/009 30 tablettia

EU/1/01/171/010 100 tablettia

13. ERÄNUMERO

Lot:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Rapamune 2 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Rapamune 2 mg tabletti sirolimuusi

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pfizer Ltd

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4. ERÄNUMERO

Erä:

5. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä