Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refludan (lepirudin) – Myyntipäällysmerkinnät - B01AE02

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiRefludan
ATC-koodiB01AE02
Lääkeainelepirudin
ValmistajaCelgene Europe Ltd.

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS: 20 mg x 1 injektiopullo

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Refludan 20 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

lepirudiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

1 injektiopullo sisältää 20 mg lepirudiinia.

 

myyntilupaa

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisältää myös: -mannitolia, natriumhydroksidia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

enää

 

 

 

 

 

 

 

1 injektiopullo injektio-/infuusiokuiva-ainetta.

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

 

 

 

 

injektionesteisiin

 

 

 

 

ennen käyttöä. Lue

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

 

 

ULOTTUVI TA

 

 

 

Ei lasten ulottuville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Valmis liuos on käytettävä heti.

Ei saa käyttää, jos liuos on samea tai siinä on hiukkasia.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 C. Ei saa jäätyä.

Pidä pullo ulkopakkauksessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön valmiste on hävitettävä asianmukaisesti.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Celgene Europe Ltd., 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1DB, Yhdistynyt Kuningaskunta

myyntilupaa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

EU/1/97/035/003

 

 

enää

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erä {numero}

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT BRAILLE-KIRJOITUKSENA

 

 

Perustelut braillen poisjättämiseksi hyväksytty

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS: 20 mg x 10 injektiopulloa

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Refludan 20 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten lepirudiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

1 injektiopullo sisältää 20 mg lepirudiinia.

myyntilupaa

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisältää myös: -mannitolia, natriumhydroksidia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

enää

 

 

 

10 injektiopulloa injektio-/infuusiokuiva-ainetta, liuosta varten.

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

 

 

 

 

 

injektionesteisiin

 

 

 

 

ennen käyttöä. Lue

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

 

 

ULOTTUVI TA

 

 

 

Ei lasten ulottuville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Valmis liuos on käytettävä heti.

Ei saa käyttää, jos liuos on samea tai siinä on hiukkasia.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 C. Ei saa jäätyä.

Pidä pullo ulkopakkauksessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön valmiste on hävitettävä asianmukaisesti.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Celgene Europe Ltd., 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1DB, Yhdistynyt Kuningaskunta

myyntilupaa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

EU/1/97/035/004

 

 

enää

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erä {numero}

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT BRAILLE-KIRJOITUKSENA

 

 

Perustelut braillen poisjättämiseksi hyväksytty

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

INJEKTIOPULLON ETIKETTI: 20 mg

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Refludan 20 mg Injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Lepirudiini

Laskimoon.

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

myyntilupaa

 

 

 

EXP {KK/VVVV}

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ERÄNUMERO

 

 

 

Lot {numero}

enää

 

 

 

 

 

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENAei

 

5.

TAI YKSIKKÖINÄ

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

ULKOPAKKAUKSESSA JA SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS: 50 mg x 1 injektiopullo

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Refludan 50 mg injektio-/infuusiokuiva-aine lepirudiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

1 injektiopullo sisältää 50 mg lepirudiinia.

myyntilupaa

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

 

 

Sisältää myös: -mannitolia, natriumhydroksidia.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

 

 

enää

 

 

10 injektiopulloa injektio-/infuusiokuiva-ainetta, liuosta varten.

 

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

 

 

 

injektionesteisiin

 

 

 

Jatkolaimennettava ennen käyttöä. Lue

 

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

 

 

ULOTTUVI TA

 

 

Ei lasten ulottuville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Valmis liuos on käytettävä heti.

Ei saa käyttää, jos liuos on samea tai siinä on hiukkasia.

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 C. Ei saa jäätyä.

Pidä pullo ulkopakkauksessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön valmiste on hävitettävä asianmukaisesti.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Celgene Europe Ltd., 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1DB, Yhdistynyt Kuningaskunta

myyntilupaa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

EU/1/97/035/001

 

 

enää

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erä {numero}

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT BRAILLE-KIRJOITUKSENA

 

 

Perustelut braillen poisjättämiseksi hyväksytty

ULKOPAKKAUKSESSA JA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS: 50 mg x 10 injektiopulloa
1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Refludan 50 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten lepirudiini
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)
1 injektiopullo sisältää 50 mg lepirudiinia.

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

Sisältää myös: -mannitolia, natriumhydroksidia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

myyntilupaa

10 injektiopulloa injektio-/infuusiokuiva-ainetta, liuosta varten.

 

 

 

 

enää

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

 

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

injektionesteisiin

 

 

 

 

 

ennen käyttöä. Lue

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN

 

ULOTTUVILTA

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Valmis liuos on käytettävä heti.

Ei saa käyttää, jos liuos on samea tai siinä on hiukkasia.

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. {KK/VVVV}

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 C. Ei saa jäätyä.

Pidä pullo ulkopakkauksessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön valmiste on hävitettävä asianmukaisesti.

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Celgene Europe Ltd., 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1DB, Yhdistynyt Kuningaskunta

myyntilupaa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

 

 

EU/1/97/035/002

 

 

enää

 

 

13.

ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erä {numero}

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

 

 

 

 

Reseptilääke.

 

 

 

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TIEDOT BRAILLE-KIRJOITUKSENA

 

 

Perustelut braillen poisjättämiseksi hyväksytty

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT:

INJEKTIOPULLON ETIKETTI: 50 mg

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Refludan 50 mg Injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Lepirudiini

Laskimoon.

2. ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

 

 

 

 

 

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

 

 

myyntilupaa

 

 

 

EXP {KK/VVVV}

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ERÄNUMERO

 

 

 

Lot {numero}

enää

 

 

 

 

 

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENAei

 

5.

TAI YKSIKKÖINÄ

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä