Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Renagel (sevelamer) – Myyntipäällysmerkinnät - V03AE02

Updated on site: 09-Oct-2017

Lääkkeen nimiRenagel
ATC-koodiV03AE02
Lääkeainesevelamer
ValmistajaGenzyme Europe B.V.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS - 1 KAPPALE, 360 TABLETIN 400 mg PULLO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Renagel 400 mg kalvopäällysteiset tabletit sevelameerihydrokloridi

2.VAIKUTTAVA AINE

Yksi tabletti sisältää 400 mg sevelameerihydrokloridia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

360 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Tabletit on nieltävä kokonaisina. Niitä ei saa pureskella.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 C.

Pidä pullo tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/99/123/005

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Renagel 400 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS, jossa Blue box -tekstejä - MONIPAKKAUS, JOSSA 720 TABLETTIA 400 mg (2 PULLOA, KUSSAKIN 360 TABLETTIA)

ULKOPAKKAUS, jossa Blue box -tekstejä – MONIPAKKAUS, JOSSA 1 080 TABLETTIA 400 mg (3 PULLOA, KUSSAKIN 360 TABLETTIA)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Renagel 400 mg kalvopäällysteiset tabletit sevelameerihydrokloridi

2.VAIKUTTAVA AINE

Yksi tabletti sisältää 400 mg sevelameerihydrokloridia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Monipakkaus: 720 (2 pulloa, kussakin 360) kalvopäällysteistä tablettia.

Monipakkaus: 1 080 (3 pulloa, kussakin 360) kalvopäällysteistä tablettia.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Tabletit on nieltävä kokonaisina. Niitä ei saa pureskella.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 C.

Pidä pullo tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/99/123/006 monipakkaus, jossa 720 kalvopäällysteistä tablettia (2 pulloa, kussakin 360 tablettia) EU/1/99/123/007 monipakkaus, jossa 1 080 kalvopäällysteistä tablettia (3 pulloa, kussakin

360 tablettia)

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Renagel 400 mg

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ETIKETTI - 360 TABLETIN 400 mg PULLO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Renagel 400 mg kalvopäällysteiset tabletit sevelameerihydrokloridi

2.VAIKUTTAVA AINE

Yksi tabletti sisältää 400 mg sevelameerihydrokloridia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

360 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Tabletit on nieltävä kokonaisina. Niitä ei saa pureskella.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 C.

Pidä pullo tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/99/123/005

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Renagel 400 mg

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ETIKETTI ilman Blue box -tekstejä – 360 TABLETIN 400 mg PULLO (MONIPAKKAUS)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Renagel 400 mg kalvopäällysteiset tabletit sevelameerihydrokloridi

2.VAIKUTTAVA AINE

Yksi tabletti sisältää 400 mg sevelameerihydrokloridia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

360 kalvopäällysteistä tablettia. Monipakkauksen osa, ei saa myydä erikseen.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Tabletit on nieltävä kokonaisina. Niitä ei saa pureskella.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C.

Pidä pullo tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/99/123/006 monipakkaus, jossa 720 kalvopäällysteistä tablettia (2 pulloa, kussakin 360 tablettia) EU/1/99/123/007 monipakkaus, jossa 1 080 kalvopäällysteistä tablettia (3 pulloa, kussakin

360 tablettia)

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Renagel 400 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS, jossa Blue box -tekstejä - MONIPAKKAUS, JOSSA 180 TABLETTIA 800 mg (6 PULLOA, KUSSAKIN 30 TABLETTIA)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Renagel 800 mg kalvopäällysteiset tabletit sevelameerihydrokloridi

2.VAIKUTTAVA AINE

Yksi tabletti sisältää 800 mg sevelameerihydrokloridia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Monipakkaus: 180 (6 pulloa, kussakin 30) kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Tabletit on nieltävä kokonaisina. Niitä ei saa pureskella.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 C.

Pidä pullo tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/99/123/013

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Renagel 800 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS - 1 KAPPALE, 100 TABLETIN 800 mg PULLO ULKOPAKKAUS – 1 KAPPALE 180 TABLETIN 800 mg PULLO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Renagel 800 mg kalvopäällysteiset tabletit sevelameerihydrokloridi

2.VAIKUTTAVA AINE

Yksi tabletti sisältää 800 mg sevelameerihydrokloridia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

100 kalvopäällysteistä tablettia

180 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Tabletit on nieltävä kokonaisina. Niitä ei saa pureskella.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 C.

Pidä pullo tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/99/123/011 1 pullo, jossa 100 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/99/123/008 1 pullo, jossa 180 kalvopäällysteistä tablettia

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Renagel 800 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS, jossa Blue box -tekstejä – MONIPAKKAUS, JOSSA 360 TABLETTIA 800 mg (2 PULLOA, KUSSAKIN 180 TABLETTIA)

ULKOPAKKAUS, jossa Blue box -tekstejä – MONIPAKKAUS, JOSSA 540 TABLETTIA 800 mg (3 PULLOA, KUSSAKIN 180 TABLETTIA)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Renagel 800 mg kalvopäällysteiset tabletit sevelameerihydrokloridi

2.VAIKUTTAVA AINE

Yksi tabletti sisältää 800 mg sevelameerihydrokloridia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Monipakkaus: 360 (2 pulloa, kussakin 180) kalvopäällysteistä tablettia.

Monipakkaus: 540 (3 pulloa, kussakin 180) kalvopäällysteistä tablettia.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Tabletit on nieltävä kokonaisina. Niitä ei saa pureskella.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 C.

Pidä pullo tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/99/123/009 monipakkaus, jossa 360 kalvopäällysteistä tablettia (2 pulloa, kussakin 180 tablettia) EU/1/99/123/010 monipakkaus, jossa 540 kalvopäällysteistä tablettia (3 pulloa, kussakin 180 tablettia)

13.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Renagel 800 mg

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ETIKETTI ilman Blue box -tekstejä – 30 TABLETIN 800 mg PULLO (MONIPAKKAUS)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Renagel 800 mg kalvopäällysteiset tabletit sevelameerihydrokloridi

2.VAIKUTTAVA AINE

Yksi tabletti sisältää 800 mg sevelameerihydrokloridia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

30 kalvopäällysteistä tablettia. Monipakkauksen osa, ei saa myydä erikseen.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Tabletit on nieltävä kokonaisina. Niitä ei saa pureskella.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 C.

Pidä pullo tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/99/123/013

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Renagel 800 mg

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ETIKETTI - 100 TABLETIN 800 mg PULLO

ETIKETTI – 180 TABLETIN 800 mg PULLO ULKOPAKKAUKSELLA

ETIKETTI, jossa Blue box -tekstejä – 1 KAPPALE, 180 TABLETIN 800 mg PULLO ILMAN ULKOPAKKAUSTA

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Renagel 800 mg kalvopäällysteiset tabletit sevelameerihydrokloridi

2.VAIKUTTAVA AINE

Yksi tabletti sisältää 800 mg sevelameerihydrokloridia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

100 kalvopäällysteistä tablettia

180 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Tabletit on nieltävä kokonaisina. Niitä ei saa pureskella.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 C.

Pidä pullo tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/99/123/011 1 pullo, jossa 100 kalvopäällysteistä tablettia EU/1/99/123/008 1 pullo, jossa 180 kalvopäällysteistä tablettia ulkopakkauksella

EU/1/99/123/012 1 pullo, jossa 180 kalvopäällysteistä tablettia ilman ulkopakkausta

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Renagel 800 mg

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ETIKETTI ilman Blue box -tekstejä – 180 TABLETIN 800 mg PULLO ULKOPAKKAUKSELLA (MONIPAKKAUS)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Renagel 800 mg kalvopäällysteiset tabletit sevelameerihydrokloridi

2.VAIKUTTAVA AINE

Yksi tabletti sisältää 800 mg sevelameerihydrokloridia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

180 kalvopäällysteistä tablettia. Monipakkauksen osa, ei saa myydä erikseen.

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Tabletit on nieltävä kokonaisina. Niitä ei saa pureskella.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C.

Pidä pullo tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Alankomaat

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/99/123/009 monipakkaus, jossa 360 kalvopäällysteistä tablettia (2 pulloa, kussakin 180 tablettia) EU/1/99/123/010 monipakkaus, jossa 540 kalvopäällysteistä tablettia (3 pulloa, kussakin 180 tablettia)

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Renagel 800 mg

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä