Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) – Myyntipäällysmerkinnät - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiSabervel
ATC-koodiC09CA04
Lääkeaineirbesartan
ValmistajaPharmathen S.A.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sabervel 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen irbesartaani

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

Yksi tabletti sisältää 75mg irbesartaania

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

Apuaineet: sisältää myös laktoosimonohydraattia

 

 

 

 

Katso lisätietoja pakkausselosteesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

28 kalvopäällysteistä tablettia

 

ole

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

56 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

90 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

98 kalvopäällysteistä tablettia

 

ei

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str. 15351 Pallini Attiki Kreikka

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/765/001

EU/1/12/765/002

EU/1/12/765/007

EU/1/12/765/010

13.ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

 

ole

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

ei

 

 

 

16.

Lääkevalmisteella

 

 

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

Sabervel 75 mg

enää

myyntilupaa

 

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sabervel 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen irbesartaani

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pharmathen S.A.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.

ERÄNUMERO

 

 

Lot

 

 

 

5.

MUUTA

 

 

 

 

ei

ole

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

enää

myyntilupaa

 

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sabervel 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen irbesartaani

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

Yksi tabletti sisältää 150 mg irbesartaania

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

Apuaineet: sisältää myös laktoosimonohydraattia

 

 

 

 

Katso lisätietoja pakkausselosteesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

28 kalvopäällysteistä tablettia

 

ole

enää

 

 

 

 

 

 

 

 

56 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

90 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

98 kalvopäällysteistä tablettia

 

ei

 

 

 

 

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

 

 

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

 

 

 

 

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str. 15351 Pallini Attiki Kreikka

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/765/003

EU/1/12/765/004

EU/1/12/765/008

EU/1/12/765/011

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

 

ole

 

 

15.

KÄYTTÖOHJEET

ei

 

 

 

16.

Lääkevalmisteella

 

 

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

Sabervel 150 mg

enää

myyntilupaa

 

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sabervel 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen irbesartaani

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pharmathen S.A.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.

ERÄNUMERO

 

 

Lot

 

 

 

5.

MUUTA

 

 

 

 

ei

ole

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

enää

myyntilupaa

 

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sabervel 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen irbesartaani

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

 

 

 

 

 

Yksi tabletti sisältää 300 mg irbesartaania

 

 

 

myyntilupaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LUETTELO APUAINEISTA

 

 

 

 

 

Apuaineet: sisältää myös laktoosimonohydraattia

 

 

 

 

Katso lisätietoja pakkausselosteesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

 

 

 

28 kalvopäällysteistä tablettia

 

ole

enää

 

 

 

 

 

 

56 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

90 kalvopäällysteistä tablettia

 

ei

 

 

 

 

98 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

 

7.

MUULääkevalmisteellaERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

 

 

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str. 15351 Pallini Attiki Kreikka

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/12/765/005

EU/1/12/765/006

EU/1/12/765/009

EU/1/12/765/012

13. ERÄNUMERO

Lot

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

 

ole

 

 

15.

Lääkevalmisteella

ei

 

KÄYTTÖOHJEET

 

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

 

Sabervel 300 mg

 

 

enää

myyntilupaa

 

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sabervel 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen irbesartaani

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Pharmathen S.A.

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.

ERÄNUMERO

 

 

Lot

 

 

 

5.

MUUTA

 

 

 

 

ei

ole

 

Lääkevalmisteella

 

 

 

 

enää

myyntilupaa

 

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä