Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Savene (dexrazoxane hydrochloride) – Myyntipäällysmerkinnät - V03AF02

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiSavene
ATC-koodiV03AF02
Lääkeainedexrazoxane hydrochloride
ValmistajaClinigen Healthcare Ltd

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄÄKEPAKKAUS (1 PAKKAUS, JOSSA ON 10 KUIVA-AINEPULLOA JA 3 LIUOTINPULLOA)

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Savene 20 mg/ml kuiva-aine ja liuotin välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos.

(deksratsoksaani)

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Kukin injektiopullo sisältää 500 mg deksratsoksaania (589 mg deksratsoksaanihydrokloridia).

25 ml:aan Savene-liuotinta sekoittamisen jälkeen 1 ml konsentraattia sisältää 20 mg deksratsoksaania.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Apuaineet, Savene-kuiva-aine:

Ei ole

Apuaineet, Savene-liuotin:

Natriumkloridi

Kaliumkloridi

Magnesiumkloridiheksahydraatti

Natriumasetaattitrihydraatti

Natriumglukonaatti

Natriumhydroksidi

Injektionesteisiin käytettävä vesi

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Kuiva-aine ja liuotin välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos. 10 injektiopulloa, joissa on 500 mg deksratsoksaania

3 pulloa, joissa on 500 ml liuotinta

Ensiapupakkaus antrasykliinien ekstravasaatioon

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Laskimoon käyttövalmiiksi sekoittamisen ja laimentamisen jälkeen

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Annettava sytotoksisten aineiden käyttöön perehtyneen lääkärin valvonnassa

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C:ssa

Konsentraattia ja laimennettua liuosta voidaan säilyttää 2–8 °C:ssa 4 tuntia

Pidä injektiopullot ja liuotinpullot ulkopakkauksessa niiden suojaamiseksi valolta

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Sisältää sytotoksisia aineita

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Clinigen Healthcare Ltd

Pitcairn House

Crown Square, First Avenue

Burton-on-Trent, Staffordshire

DE14 2WW

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/350/001

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta.

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

KUIVA-AINEPULLO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Savene 20 mg/ml kuiva-aine välikonsentraattia varten

deksratsoksaani

Laskimoon käyttövalmiiksi sekoittamisen ja laimentamisen jälkeen

2.ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO

Erä:

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

500 mg dekstratsoksaania

6.MUUTA

SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

LIUOTINPULLO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Savene-liuotin

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

3. LUETTELO APUAINEISTA

Natriumkloridi

Kaliumkloridi

Magnesiumkloridiheksahydraatti

Natriumasetaattitrihydraatti

Natriumglukonaatti

Natriumhydroksidi

Injektionesteisiin käytettävä vesi

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

500 ml liuotin

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Laskimoon konsentraatilla laimentamisen jälkeen

Lue pakkausseloste ennen käyttöä

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Sisältää sytotoksisia aineita konsentraatin kanssa laimentamisen jälkeen

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 25 °C:ssa. Pidä pakkaus ulkopakkauksessa sen suojaamiseksi valolta Käytettävä 4 tunnin kuluessa laimentamisen jälkeen. Säilytettävä 2–8 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Clinigen Healthcare Ltd

Pitcairn House

Crown Square, First Avenue

Burton-on-Trent, Staffordshire

DE14 2WW

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/06/350/001

13. ERÄNUMERO

Erä:

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä