Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Sildenafil Actavis (sildenafil) – Myyntipäällysmerkinnät - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiSildenafil Actavis
ATC-koodiG04BE03
Lääkeainesildenafil
ValmistajaActavis Group PTC ehf

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS/PAHVIKOTELO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sildenafil Actavis 25 mg kalvopäällysteiset tabletit sildenafiili

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Kukin tabletti sisältää sildenafiilisitraattia, joka vastaa 25 mg sildenafiilia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia.

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 kalvopäällysteinen tabletti

2 kalvopäällysteistä tablettia

4 kalvopäällysteistä tablettia

8 kalvopäällysteistä tablettia

12 kalvopäällysteistä tablettia

24 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Islanti

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/595/001 [1 kalvopäällysteinen tabletti]

EU/1/09/595/002 [2 kalvopäällysteistä tablettia]

EU/1/09/595/003 [4 kalvopäällysteistä tablettia]

EU/1/09/595/004 [8 kalvopäällysteistä tablettia]

EU/1/09/595/005 [12 kalvopäällysteistä tablettia]

EU/1/09/595/016 [24 kalvopäällysteistä tablettia]

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Sildenafil Actavis 25 mg

17.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18.YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

SISÄPAKKAUS/LÄPIPAINOLIUSKA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sildenafil Actavis 25 mg tabletit sildenafiili

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Actavis Logo

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS/PAHVIKOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sildenafil Actavis 50 mg kalvopäällysteiset tabletit sildenafiili

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Kukin tabletti sisältää sildenafiilisitraattia, joka vastaa 50 mg sildenafiilia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia.

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 kalvopäällysteinen tabletti

2 kalvopäällysteistä tablettia

4 kalvopäällysteistä tablettia

8 kalvopäällysteistä tablettia

12 kalvopäällysteistä tablettia

24 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Islanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/595/006 [1 kalvopäällysteinen tabletti]

EU/1/09/595/007 [2 kalvopäällysteistä tablettia]

EU/1/09/595/008 [4 kalvopäällysteistä tablettia]

EU/1/09/595/009 [8 kalvopäällysteistä tablettia]

EU/1/09/595/010 [12 kalvopäällysteistä tablettia]

EU/1/09/595/017 [24 kalvopäällysteistä tablettia]

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Sildenafil Actavis 50 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

SISÄPAKKAUS/LÄPIPAINOLIUSKA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sildenafil Actavis 50 mg tabletit sildenafiili

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Actavis Logo

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS/PAHVIKOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sildenafil Actavis 100 mg kalvopäällysteiset tabletit sildenafiili

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Kukin tabletti sisältää sildenafiilisitraattia, joka vastaa 100 mg sildenafiilia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia.

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 kalvopäällysteinen tabletti

2 kalvopäällysteistä tablettia

4 kalvopäällysteistä tablettia

8 kalvopäällysteistä tablettia

12 kalvopäällysteistä tablettia

24 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Islanti

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/595/011 [1 kalvopäällysteinen tabletti]

EU/1/09/595/012 [2 kalvopäällysteistä tablettia]

EU/1/09/595/013 [4 kalvopäällysteistä tablettia]

EU/1/09/595/014 [8 kalvopäällysteistä tablettia]

EU/1/09/595/015 [12 kalvopäällysteistä tablettia]

EU/1/09/595/018 [24 kalvopäällysteistä tablettia]

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Sildenafil Actavis 100 mg

17. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen.

18. YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC:

SN:

NN:

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

SISÄPAKKAUS/LÄPIPAINOLIUSKA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sildenafil Actavis 100 mg tabletit sildenafiili

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Actavis Logo

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä