Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valitse sivuston kieli

Sildenafil ratiopharm (sildenafil) – Myyntipäällysmerkinnät - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiSildenafil ratiopharm
ATC-koodiG04BE03
Lääkeainesildenafil
ValmistajaRatiopharm GmbH

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sildenafil ratiopharm 25 mg kalvopäällysteiset tabletit

Sildenafiili

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Kukin kalvopäällysteinen tabletti sisältää sildenafiilisitraattia, joka vastaa 25 mg sildenafiilia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 kalvopäällysteinen tabletti

2 kalvopäällysteistä tablettia

4 kalvopäällysteistä tablettia

8 kalvopäällysteistä tablettia

12 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm

Saksa

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/603/001 1 kalvopäällysteinen tabletti EU/1/09/603/002 4 kalvopäällysteistä tablettia EU/1/09/603/003 8 kalvopäällysteistä tablettia EU/1/09/603/004 12 kalvopäällysteistä tablettia EU/1/09/603/013 2 kalvopäällysteistä tablettia

13.ERÄNUMERO

Erä

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Sildenafil ratiopharm 25 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sildenafil ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit

Sildenafiili

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Kukin kalvopäällysteinen tabletti sisältää sildenafiilisitraattia, joka vastaa 50 mg sildenafiilia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 kalvopäällysteinen tabletti

2 kalvopäällysteistä tablettia

4 kalvopäällysteistä tablettia

8 kalvopäällysteistä tablettia

12 kalvopäällysteistä tablettia

24 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/603/005 1 kalvopäällysteinen tabletti

EU/1/09/603/006 4 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/09/603/007 8 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/09/603/008 12 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/09/603/014 2 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/09/603/017 24 kalvopäällysteistä tablettia

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Sildenafil ratiopharm 50 mg

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sildenafil ratiopharm 100 mg kalvopäällysteiset tabletit

Sildenafiili

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Kukin kalvopäällysteinen tabletti sisältää sildenafiilisitraattia, joka vastaa 100 mg sildenafiilia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

1 kalvopäällysteinen tabletti

2 kalvopäällysteistä tablettia

4 kalvopäällysteistä tablettia

8 kalvopäällysteistä tablettia

12 kalvopäällysteistä tablettia

24 kalvopäällysteistä tablettia

48 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Suun kautta.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm

Saksa

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/603/009 1 kalvopäällysteinen tabletti

EU/1/09/603/010 4 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/09/603/011 8 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/09/603/012 12 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/09/603/015 2 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/09/603/016 24 kalvopäällysteistä tablettia

EU/1/09/603/018 48 kalvopäällysteistä tablettia

13. ERÄNUMERO

Erä

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Sildenafil ratiopharm 100 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOLIUSKA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sildenafil ratiopharm 25 mg kalvopäällysteiset tabletit

Sildenafiili

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

ratiopharm

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.ERÄNUMERO

Erä

5.MUUTA

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOLIUSKA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sildenafil ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit

Sildenafiili

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

ratiopharm

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4. ERÄNUMERO

Erä

5. MUUTA

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOLIUSKA

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sildenafil ratiopharm 100 mg kalvopäällysteiset tabletit

Sildenafiili

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

ratiopharm

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4. ERÄNUMERO

Erä

5. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä