Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Silodyx (silodosin) – Pakkausseloste - G04CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiSilodyx
ATC-koodiG04CA04
Lääkeainesilodosin
ValmistajaRecordati Ireland Ltd

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Silodyx 8 mg kovat kapselit

Silodyx 4 mg kovat kapselit

Silodosiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

-Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.Mitä Silodyx on ja mihin sitä käytetään

2.Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Silodyxia

3.Miten Silodyxia otetaan

4.Mahdolliset haittavaikutukset

5.Silodyxin säilyttäminen

6.Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.Mitä Silodyx on ja mihin sitä käytetään

Mitä Silodyx on

Silodyx kuuluu adrenergisten alfa1A-reseptorisalpaajien lääkeryhmään.

Silodyx vaikuttaa selektiivisesti eturauhasessa, virtsarakossa ja virtsaputkessa sijaitseviin reseptoreihin. Estämällä näiden reseptorien toiminnan se aiheuttaa sileän lihaksen rentoutumisen näissä kudoksissa. Tämä helpottaa virtsaamista ja lievittää oireita.

Mihin Silodyxia käytetään

Silodyxia käytetään aikuisilla miehillä eturauhasen hyvänlaatuiseen liikakasvuun liittyvien virtsaamisoireiden hoitoon, kuten:

vaikeus aloittaa virtsaaminen

virtsarakon vajaan tyhjenemisen tunne

tihentynyt virtsaamistarve, myös öisin.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Silodyxia Älä ota Silodyxia

jos olet allerginen silodosiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Silodyxia.

Jos sinulle suunnitellaan silmäleikkausta mykiön sameuden vuoksi (harmaakaihileikkaus), on tärkeää, että kerrot välittömästi silmälääkärille, että käytät tai olet aiemmin käyttänyt Silodyxia.

Tämä johtuu siitä, että joillakin tämänkaltaisilla lääkkeillä hoidetuilla potilailla on havaittu värikalvon (silmän värillinen ympyränmuotoinen osa) lihasjänteyden menetys tämänkaltaisen leikkauksen aikana. Silmälääkäri huomioi asianmukaiset varotoimenpiteet käytettävän lääkkeen ja leikkaustekniikan suhteen. Kysy lääkäriltä, tulisiko sinun siirtää tai tilapäisesti keskeyttää Silodyxin ottaminen harmaakaihileikkauksen ajaksi.

Jos olet ikinä pyörtynyt tai tuntenut huimausta noustessasi nopeasti seisomaan, kerro siitä

lääkärille ennen Silodyxin ottamista.

Silodyxia otettaessa saattaa esiintyä huimausta noustessa seisomaan ja joskus pyörtymistä, erityisesti hoidon alussa tai jos otat muita lääkkeitä, jotka alentavat verenpainetta. Jos näin tapahtuu, asetu heti istumaan tai makuulle, kunnes oireet ovat hävinneet, ja ilmoita lääkärille mahdollisimman pian (ks. myös kohta ”Ajaminen ja koneiden käyttö”).

Jos sinulla on vaikeita maksan toimintahäiriöitä, sinun ei tule ottaa Silodyxia, sillä sitä ei ole tutkittu tässä sairaudessa.

Jos sinulla on munuaisten toimintahäiriö, kysy lääkäriltä neuvoa.

Jos sinulla on kohtalainen munuaisten toimintahäiriö, lääkäri aloittaa Silodyx-hoidon varovaisuutta noudattaen ja mahdollisesti pienemmällä annoksella (ks. kohta 3 ”Annos”). Jos sinulla on vakava munuaisten toimintahäiriö, sinun ei tule ottaa Silodyxia.

Koska eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun ja eturauhassyövän oireet saattavat olla samat, lääkäri tutkii ennen Silodyx-hoidon aloittamista, sairastatko eturauhassyöpää. Silodyx ei hoida eturauhassyöpää.

Silodyx-hoito saattaa johtaa poikkeavaan siemensyöksyyn (sukupuoliyhdynnän aikana purkautuvan siemennesteen määrän vähenemiseen), mikä saattaa tilapäisesti vaikuttaa miehen hedelmällisyyteen. Tämä vaikutus häviää Silodyx-hoidon lopettamisen jälkeen. Kerro lääkärille, jos suunnittelet lasten hankkimista.

Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkevalmistetta lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille, sillä käyttöä tämän ikäryhmän lääkkeenä ei ole hyväksytty.

Muut lääkevalmisteet ja Silodyx

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille erityisesti, jos otat:

verenpainetta madaltavia lääkkeitä (erityisesti alfa1-salpaajiksi kutsuttuja lääkkeitä, kuten pratsosiini tai doksatsosiini), sillä on olemassa mahdollinen riski, että näiden lääkkeiden vaikutus lisääntyy Silodyxia otettaessa.

sienilääkkeitä (kuten ketokonatsoli tai itrakonatsoli), HIV-infektion/AIDS:n hoitoon käytettyjä lääkkeitä (kuten ritonaviiri) tai elimensiirtojen jälkeen hylkimisreaktioiden ehkäisyyn käytettyjä lääkkeitä (kuten syklosporiini), sillä nämä lääkkeet voivat lisätä veren Silodyx-pitoisuutta.

erektion saamiseen ja ylläpitämiseen liittyvien ongelmien hoitoon käytettyjä lääkkeitä

(kuten sildenafiili ja tadalafiili), sillä samanaikainen käyttö Silodyxin kanssa saattaa johtaa verenpaineen hienoiseen laskuun.

epilepsialääkkeitä tai rifampisiinia (tuberkuloosin hoitoon käytetty lääke), sillä Silodyxin vaikutus saattaa heiketä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Älä aja tai käytä koneita, jos tunnet pyörrytystä, huimausta, väsymystä tai jos näkösi on sumentunut.

3.Miten Silodyxia otetaan

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on yksi Silodyx 8 mg -kapseli vuorokaudessa suun kautta otettuna.

Ota kapseli aina ruoan kanssa mieluiten samaan aikaan joka päivä. Älä halkaise äläkä pureskele kapselia, vaan niele se kokonaisena mieluiten vesilasillisen kera.

Potilaat, joilla on munuaisten toimintahäiriö

Jos sinulla on kohtalainen munuaisten toimintahäiriö, lääkäri saattaa määrätä erilaisen annoksen. Tätä tarkoitusta varten käytettävissä on Silodyx 4 mg kovia kapseleita.

Jos otat enemmän Silodyxia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut useamman kuin yhden kapselin, ota yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian. Jos tunnet huimausta tai heikotusta, kerro välittömästi lääkärille.

Jos unohdat ottaa Silodyxia

Voit ottaa kapselin myöhemmin samana päivänä, jos olet unohtanut ottaa sen aiemmin. Jos seuraavan annoksen aika on lähellä, älä ota unohtamaasi annosta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kapselin.

Jos lopetat Silodyxin oton

Jos lopetat hoidon, oireet saattavat ilmaantua uudelleen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos havaitset jonkin seuraavista allergisista reaktioista: kasvojen tai nielun turvotus, hengitysvaikeudet, pyörryttävä olo, kutiava iho tai paukamat, sillä näiden oireiden seuraukset voivat olla vakavat.

Huimausta, mukaan lukien huimaus noustessa seisomaan, ja joskus pyörtymistä, saattaa esiintyä. Jos tunnet heikotusta tai huimausta, asetu heti istumaan tai makuulle, kunnes oireet ovat hävinneet. Jos huimausta noustessa seisomaan tai pyörtymistä esiintyy, ilmoita lääkärille mahdollisimman pian.

Silodyx saattaa aiheuttaa komplikaatioita harmaakaihileikkauksen aikana (mykiön sameuden vuoksi suoritettava silmäleikkaus, ks. kohta ”Varoitukset ja varotoimet”).

On tärkeää, että ilmoitat välittömästi silmälääkärille, jos käytät tai olet aiemmin käyttänyt Silodyxia.

Mahdolliset haittavaikutukset luetteloidaan alla:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä)

Poikkeava siemensyöksy (sukupuoliyhdynnän aikana purkautuu vähemmän tai vain huomaamaton määrä siemennestettä; ks. kohta ”Varoitukset ja varotoimet”)

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

Huimaus, mukaan lukien huimaus noustessa seisomaan (ks. myös edellä tässä kohdassa)

Nuha tai tukkoinen nenä

Ripuli

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

Seksuaalivietin heikkeneminen

Pahoinvointi

Suun kuivuminen

Vaikeuksia saavuttaa tai ylläpitää erektio

Nopeampi syke

Ihoon vaikuttavat allergiset reaktiot, kuten ihottuma, kutina, nokkosihottuma ja lääkkeen aiheuttama ihottuma

Epänormaalit maksan toimintakokeiden tulokset

Alhainen verenpaine

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta)

Nopea tai epäsäännöllinen syke (sydämentykytykset)

Pyörtyminen / tajuttomuus

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta)

Muut allergiset reaktiot, joihin liittyy kasvojen tai nielun turvotus

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

• Veltto pupilli harmaakaihileikkauksen aikana (ks. myös edellä tässä kohdassa)

Jos lääke vaikuttaa mielestäsi sukupuolielämääsi, kerro asiasta lääkärille.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.Silodyxin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”Käyt. viim.”/”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä, kuten vaurioita tai merkkejä väärinkäytöstä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Silodyx sisältää

Silodyx 8 mg

Vaikuttava aine on silodosiini. Yksi kapseli sisältää 8 mg silodosiinia.

Muut aineet ovat esihyytelöity maissitärkkelys, mannitoli (E421), magnesiumstearaatti, natriumlauriilisulfaatti, gelatiini, titaanidioksidi (E171).

Silodyx 4 mg

Vaikuttava aine on silodosiini. Yksi kapseli sisältää 4 mg silodosiinia.

Muut aineet ovat esihyytelöity maissitärkkelys, mannitoli (E421), magnesiumstearaatti, natriumlauriilisulfaatti, gelatiini, titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Silodyx 8 mg -kapselit ovat valkoisia, läpikuultamattomia, kovia gelatiinikapseleita.

Silodyx 4 mg -kapselit ovat keltaisia, läpikuultamattomia, kovia gelatiinikapseleita.

Silodyx-pakkaukset sisältävät 5, 10, 20, 30, 50, 90, 100 kapselia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Recordati Ireland Ltd.

Raheens East

Ringaskiddy Co. Cork

Irlanti

Valmistaja

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via Matteo Civitali 1

20148 Milan

Italia

LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI

Parc Mécatronic

03410 Saint Victor

Ranska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

ZAMBON nv-sa

Recordati Ireland Ltd.

Tél/Tel: + 32 2 777 02 00

Tel: + 353 21 4379400

България

Luxembourg/Luxemburg

Recordati Ireland Ltd.

ZAMBON nv-sa

Тел.: + 353 21 4379400

Tél/Tel: + 32 2 777 02 00

Česká republika

Magyarország

Recordati Ireland Ltd.

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Tel: + 353 21 4379400

Danmark

Malta

Recordati Ireland Ltd.

Recordati Ireland Ltd.

Tlf: + 353 21 4379400

Tel: + 353 21 4379400

Deutschland

Nederland

Recordati Ireland Ltd.

Zambon Nederland B.V.

Tel: + 353 21 4379400

Tel: + 31 33 4504370

Eesti

Norge

Recordati Ireland Ltd.

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Tlf: + 353 21 4379400

Ελλάδα

Österreich

ΒΙΑΝΕΞ A.E.

Recordati Ireland Ltd.

Τηλ: + 30 210 8009111

Tel: + 353 21 4379400

España

Polska

Almirall, S.A.

Recordati Ireland Ltd.

Tel: +34 93 291 30 00

Tel: + 353 21 4379400

France

Portugal

ZAMBON France

Tecnimede Sociedade Técnico-

Tél: + 33 (0)1 58 04 41 41

Medicinal, S.A

 

Tel: +351 21 041 41 00

Hrvatska

România

Recordati Ireland Ltd.

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Tel: + 353 21 4379400

Ireland

Slovenija

Recordati Ireland Ltd.

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Tel: + 353 21 4379400

Ísland

Slovenská republika

Recordati Ireland Ltd.

Recordati Ireland Ltd.

Sími: + 353 21 4379400

Tel: + 353 21 4379400

Italia

Suomi/Finland

Takeda Italia S.p.A.

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 39 06 502601

Puh/Tel: + 353 21 4379400

Κύπρος

Sverige

Recordati Ireland Ltd.

Recordati Ireland Ltd.

Τηλ: + 353 21 4379400

Tel: + 353 21 4379400

Latvija

United Kingdom

Recordati Ireland Ltd.

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Tel: + 353 21 4379400

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK.VVVV}

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu.

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä