Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simbrinza (brinzolamide / brimonidine tartrate) – Myyntipäällysmerkinnät - S01EC54

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiSimbrinza
ATC-koodiS01EC54
Lääkeainebrinzolamide / brimonidine tartrate
ValmistajaNovartis Europharm Limited

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT ULKOPAKKAUS, 5 ml:n PULLO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml silmätipat, suspensio

Brintsolamidi ja brimonidiinitartraatti

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi ml suspensiota sisältää 10 mg brintsolamidia ja 2 mg brimonidiinitartraattia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Bentsalkoniumkloridi, propyleeniglykoli, karbomeeri 974P, boorihappo, mannitoli, natriumkloridi, tyloksapoli, suolahappo ja/tai natriumhydroksidi (pH:n säätämistä varten) ja puhdistettu vesi.

Lue lisätietoja pakkausselosteesta

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Silmätipat, suspensio 1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Ravistettava hyvin ennen käyttöä.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Silmään.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

Hävitettävä 4 viikon kuluttua pakkauksen avaamisesta.

Avattu:

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/14/933/001 1 x 5 ml

EU/1/14/933/002 3 x 5 ml

13.ERÄNUMERO

Lot

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

simbrinza

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

PULLON ETIKETTI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml silmätipat

Brintsolamidi ja brimonidiinitartraatti

Silmään

2.ANTOTAPA

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP:

4.ERÄNUMERO

Lot

5.SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ

5 ml

6.MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä