Finnish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Starlix (nateglinide) – Myyntipäällysmerkinnät - A10BX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Lääkkeen nimiStarlix
ATC-koodiA10BX03
Lääkeainenateglinide
ValmistajaNovartis Europharm Ltd

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIKOTELO

1.LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Starlix 60 mg kalvopäällysteiset tabletit

Nateglinidi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET))

1 kalvopäällysteinen tabletti sisältää 60 mg nateglinidia.

3.LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia.

4.LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tabletti, kalvopäällysteinen

12 kalvopäällysteistä tablettia

24 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

60 kalvopäällysteistä tablettia

84 kalvopäällysteistä tablettia

120 kalvopäällysteistä tablettia

360 kalvopäällysteistä tablettia

5.ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.

9.ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

10.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/174/001

12 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

EU/1/01/174/002

24 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

EU/1/01/174/003

30 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

EU/1/01/174/004

60 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

EU/1/01/174/005

84 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

EU/1/01/174/006

120 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

EU/1/01/174/007

360 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

14.YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.KÄYTTÖOHJEET

16.TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Starlix 60 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Starlix 60 mg tabletit

Nateglinidi

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Novartis Europharm Limited

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP.

4.ERÄNUMERO

Lot

5.MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIKOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Starlix 120 mg kalvopäällysteiset tabletit

Nateglinidi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET))

1 kalvopäällysteinen tabletti sisältää 120 mg nateglinidia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tabletti, kalvopäällysteinen

12 kalvopäällysteistä tablettia

24 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

60 kalvopäällysteistä tablettia

84 kalvopäällysteistä tablettia

120 kalvopäällysteistä tablettia

360 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/174/008

12 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

EU/1/01/174/009

24 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

EU/1/01/174/010

30 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

EU/1/01/174/011

60 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

EU/1/01/174/012

84 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

EU/1/01/174/013

120 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

EU/1/01/174/014

360 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

Lot

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Starlix 120 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Starlix 120 mg tabletit

Nateglinidi

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Novartis Europharm Limited

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP.

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

PAHVIKOTELO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Starlix 180 mg kalvopäällysteiset tabletit

Nateglinidi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET))

1 kalvopäällysteinen tabletti sisältää 180 mg nateglinidia.

3. LUETTELO APUAINEISTA

Sisältää laktoosimonohydraattia.

4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tabletti, kalvopäällysteinen

12 kalvopäällysteistä tablettia

24 kalvopäällysteistä tablettia

30 kalvopäällysteistä tablettia

60 kalvopäällysteistä tablettia

84 kalvopäällysteistä tablettia

120 kalvopäällysteistä tablettia

360 kalvopäällysteistä tablettia

5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim.

9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN

11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Iso-Britannia

12. MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/01/174/015

12 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

EU/1/01/174/016

24 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

EU/1/01/174/017

30 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

EU/1/01/174/018

60 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

EU/1/01/174/019

84 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

EU/1/01/174/020

120 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

EU/1/01/174/021

360 kalvopäällysteistä tablettia

 

 

 

 

 

13. ERÄNUMERO

 

 

 

Lot

 

 

 

14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15. KÄYTTÖOHJEET

16. TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Starlix 180 mg

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Starlix 180 mg tabletit

Nateglinidi

2. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Novartis Europharm Limited

3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP.

4. ERÄNUMERO

Lot

5. MUUTA

Kommentit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Apua
  • Get it on Google Play
  • Lisätietoja
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista reseptilääkkeistä